Рейтинг прозорості Фахового коледжу «Універсум»

Дата побудови рейтингу - 2023-07-19

У рейтингу відображено динаміку показників цитування порівняно з попереднім випуском від 2023-03-15.

До всіх рейтингів прозорості ФКУ

# Підрозділ За весь період За останні 5 років
Цитування на 1 НПП Динаміка цитування на 1 НПП Цитування на 1 НПП Динаміка цитування на 1 НПП Загальна кількість цитувань Динаміка загальної кількості цитувань
1 Фаховий коледж «Універсум» 3.09 238 2.27 0.28 175 18