Рейтинг прозорості кафедр, НДЛ

Дата побудови рейтингу - 2022-01-04

У рейтингу відображено динаміку показників цитування порівняно з попереднім випуском від 2021-06-03.

До всіх рейтингів прозорості

# Кафедра/НДЛ Підрозділ За останні 5 років
Цитування на 1 НПП Динаміка цитування на 1 НПП Загальна кількість цитувань Динаміка загальної кількості цитувань
1 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Інститут людини 277.33 121.79 3328 1306
2 Кафедра фінансів та економіки Факультет інформаційних технологій та управління 260 90.44 2340 814
3 Кафедра комп'ютерних наук і математики Факультет інформаційних технологій та управління 230.36 54.49 5068 1023
4 НДЛ археології Історико-філософський факультет 227.8 -6 1139 -30
5 Кафедра теорії та історії педагогіки Педагогічний інститут 152 57.11 1216 362
6 Кафедра управління Факультет інформаційних технологій та управління 148.41 20.77 2523 736
7 Кафедра психології особистості та соціальних практик Інститут людини 143.36 44.15 2007 618
8 НДЛ цифровізації освіти НДЛ 116.63 35.13 933 281
9 Кафедра музикознавства та музичної освіти Інститут мистецтв 110.44 -13.85 994 124
10 Кафедра української мови Інститут філології 106.86 66.95 2244 1366
11 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 101.23 17.15 1316 307
12 Кафедра філософії Історико-філософський факультет 97.25 8.39 1556 -310
13 Кафедра дошкільної освіти Педагогічний інститут 78.8 0.36 1182 -230
14 Кафедра початкової освіти Педагогічний інститут 78.71 21.02 1338 415
15 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка Факультет інформаційних технологій та управління 77.92 27.92 935 335
16 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 76.45 21.91 841 132
17 Кафедра публічного та приватного права Факультет права та міжнародних відносин 69.27 9.14 762 281
18 Кафедра педагогіки та психології Педагогічний інститут 68.91 21.55 758 237
19 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Інститут людини 66.73 26.04 734 205
20 НДЛ освітології НДЛ 57 28.67 114 29
21 Кафедра мовно-літературної освіти Інститут післядипломної освіти 55.71 20.96 390 112
22 Кафедра всесвітньої історії Історико-філософський факультет 54.25 7.5 434 60
23 Кафедра освітнього лідерства Інститут післядипломної освіти 46.75 7.89 374 102
24 Кафедра історії України Історико-філософський факультет 46.69 7.69 607 100
25 НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інститут післядипломної освіти 46 46 138 138
26 Кафедра практичної психології Інститут людини 45.23 21.23 588 180
27 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства Інститут філології 39.81 12.38 836 260
28 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Педагогічний інститут 38.18 14.74 420 209
29 Кафедра видавничої справи Інститут журналістики 37.64 5.73 414 63
30 Кафедра дошкільної та початкової освіти Інститут післядипломної освіти 37.57 14.63 526 136
31 Кафедра бібліотекознавства та інформології Інститут журналістики 35.29 4.29 247 30
32 Кафедра спорту та фітнесу Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 31.81 5.86 668 123
33 Кафедра світової літератури Інститут філології 29.38 11.88 235 95
34 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Інститут журналістики 28.19 7.58 451 80
35 Кафедра історичної та громадянської освіти Інститут післядипломної освіти 23.6 12.38 236 135
36 Кафедра політології Історико-філософський факультет 22.75 - 91 -
37 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Інститут післядипломної освіти 21.25 3.67 255 44
38 Кафедра журналістики та нових медіа Інститут журналістики 18 2.57 378 54
39 Кафедра лінгвістики та перекладу Інститут філології 17.28 6.69 432 40
40 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інститут філології 15.38 4.15 492 155
41 Кафедра образотворчого мистецтва Інститут мистецтв 14.89 8.52 283 162
42 Кафедра германської філології Інститут філології 14.17 5.86 411 145
43 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Факультет права та міжнародних відносин 11.67 -2.02 140 -38
44 Кафедра іноземних мов Факультет права та міжнародних відносин 9.76 2.35 205 42
45 Кафедра англійської мови та комунікації Інститут філології 8.83 - 159 -
46 Кафедра академічного та естрадного вокалу Інститут мистецтв 5.96 1.57 155 54
47 Кафедра східних мов і перекладу Інститут філології 5.88 3.44 94 55
48 Кафедра інструментально-виконавської майстерності Інститут мистецтв 4.81 1.42 101 23
49 Кафедра хореографії Інститут мистецтв 4.25 1.75 34 4
50 Кафедра дизайну Інститут мистецтв 3.58 1.25 43 8
51 НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти НДЛ 1.67 0.67 5 2
52 Аналітичний центр «ОсвітАналітика» НДЛ 1.33 - 4 -