Допомога

Інструкція до використання, вагові кофіцієнти тощо, на сторінці WIKI порталу (натисніть, щоб перейти)

Доступ до системи

Редагування особистого профілю можливе тільки після входу в систему, що здійснюється за допомогою корпоративної пошти та паролю від корпоративної пошти, або електронного навчання. У разі, якщо ви змінювали пароль в електронному навчанні, або пароль від корпоративної пошти, необхідно виконати відновлення доступу (УВАГА! Повідомлення про відновлення надійде на корпоративну пошту) та самостійно встановити будь-який зручний для вас пароль.

Як переглянути профілі інших співробітників?

Щоб знайти профіль іншого користувача, скористайтесь пошуком .

Не оновлюються індекси цитування з профілю Google Академії

Перевірте посилання на сторінку Google Академії . У разі, якщо посилання на сторінку дійсне, введіть індекси вручну. Введені вручну показники будуть перевірені адміністратором, або оновленні автоматично. Без посилання на сторінку Google Академії показники вважаються недійсними і не будуть враховані при формуванні рейтингів.

Відповідальні за наповнення реєстрів*

* інформація оновлюється автоматично
У разі невідповідностій відомостей, що отримуються з Реєстрів Університету, ви можете звернутися до відповідальних за наповнення.

Використання ЕНК

Ім'я E-Mail
Тютюнник Анастасія Володимирівна a.tiutiunnyk@kubg.edu.ua

Захист співробітником Університету докторської дисертації

Ім'я E-Mail
Сало Ганна Вікторівна h.salo@kubg.edu.ua

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації

Ім'я E-Mail
Сало Ганна Вікторівна h.salo@kubg.edu.ua

Заявки на колективні гранти

Ім'я E-Mail
Бондаренко Лариса Анатоліївна l.bondarenko@kubg.edu.ua
Виговська Ольга Сергіївна o.vyhovska@kubg.edu.ua

Індивідуальні гранти

Ім'я E-Mail
Виговська Ольга Сергіївна o.vyhovska@kubg.edu.ua

Рекрутинг іноземних студентів

Ім'я E-Mail
Виговська Ольга Сергіївна o.vyhovska@kubg.edu.ua

Індексування публікацій у Scopus, WoS

Ім'я E-Mail
Опришко Тетяна Сергіївна t.opryshko@kubg.edu.ua
Ростовцева Тамара Василівна t.rostovtseva@kubg.edu.ua

Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR

Ім'я E-Mail
Назаровець Сергій Андрійович s.nazarovets@kubg.edu.ua
Опришко Тетяна Сергіївна t.opryshko@kubg.edu.ua
Ростовцева Тамара Василівна t.rostovtseva@kubg.edu.ua
Тимофєєва Галина Вікторівна h.tymofieieva@kubg.edu.ua

Індекс цитування у НМБ Scopus

Ім'я E-Mail
Опришко Тетяна Сергіївна t.opryshko@kubg.edu.ua
Ростовцева Тамара Василівна t.rostovtseva@kubg.edu.ua
Тимофєєва Галина Вікторівна h.tymofieieva@kubg.edu.ua

Індекс цитування у НМБД Web of Science (за афільованими публікаціями)

Ім'я E-Mail
Опришко Тетяна Сергіївна t.opryshko@kubg.edu.ua
Ростовцева Тамара Василівна t.rostovtseva@kubg.edu.ua
Тимофєєва Галина Вікторівна h.tymofieieva@kubg.edu.ua

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що індексується у Scopus та/або Web of Science

Ім'я E-Mail
Опришко Тетяна Сергіївна t.opryshko@kubg.edu.ua
Ростовцева Тамара Василівна t.rostovtseva@kubg.edu.ua
Тимофєєва Галина Вікторівна h.tymofieieva@kubg.edu.ua

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України

Ім'я E-Mail
Опришко Тетяна Сергіївна t.opryshko@kubg.edu.ua
Ростовцева Тамара Василівна t.rostovtseva@kubg.edu.ua
Тимофєєва Галина Вікторівна h.tymofieieva@kubg.edu.ua

Індекс у Research Gate

Ім'я E-Mail
Іващенко Вікторія Людвігівна v.ivashchenko@kubg.edu.ua
Андрєєв Віталій Миколайович v.andrieiev@kubg.edu.ua
Бондаренко Лариса Анатоліївна l.bondarenko@kubg.edu.ua
Виговська Ольга Сергіївна o.vyhovska@kubg.edu.ua
Головчанська Оксана Василівна o.holovchanska@kubg.edu.ua
Зайцева Вероніка Іванівна v.zaitseva@kubg.edu.ua
Калюжна Ірина Петрівна i.kaliuzhna@kubg.edu.ua
Карпенко Анастасія Сергіївна a.karpenko@kubg.edu.ua
Кириленко Яна Олексіївна y.kyrylenko@kubg.edu.ua
Коршун Наталія Володимирівна n.korshun@kubg.edu.ua
Маціяшко Тетяна Гадульзянівна t.matsiiashko@kubg.edu.ua
Музиченко Ірина Вікторівна i.muzychenko@kubg.edu.ua
Овсієнко Людмила Миколаївна l.ovsiienko@kubg.edu.ua
Опришко Тетяна Сергіївна t.opryshko@kubg.edu.ua
Паламар Світлана Павлівна s.palamar@kubg.edu.ua
Рябець Катерина Анатоліївна k.riabets@kubg.edu.ua
Ситник Ілона Василівна iv.sytnyk@kubg.edu.ua
Слюсаренко Ірина Юріївна i.sliusarenko@kubg.edu.ua
Терлецька Тетяна Сергіївна t.terletska@kubg.edu.ua

Реєстр наукових публікацій

Ім'я E-Mail
Ростовцева Тамара Василівна t.rostovtseva@kubg.edu.ua

Завершені наукові дослідження

Ім'я E-Mail
Бондаренко Лариса Анатоліївна l.bondarenko@kubg.edu.ua

Міжнародні науково-дослідні проєкти

Ім'я E-Mail
Виговська Ольга Сергіївна o.vyhovska@kubg.edu.ua

Англомовні освітні програми

Ім'я E-Mail
Антипін Євген Борисович y.antypin@kubg.edu.ua

Нові освітні програми

Ім'я E-Mail
Антипін Євген Борисович y.antypin@kubg.edu.ua

Підвищення кваліфікації

Ім'я E-Mail
Калюжна Ірина Петрівна i.kaliuzhna@kubg.edu.ua
Капралова Ірина Миколаївна i.kapralova@kubg.edu.ua
Карпенко Анастасія Сергіївна a.karpenko@kubg.edu.ua

Реалізація інноваційних та творчих проєктів

Ім'я E-Mail
Даценко Тетяна Олександрівна t.datsenko@kubg.edu.ua

Популяризація Університету у ЗМІ

Ім'я E-Mail
Даценко Тетяна Олександрівна t.datsenko@kubg.edu.ua

Реалізація проєктів, спрямованих на висвітлення історії Університету і грінченкознавства

Ім'я E-Mail
Іванюк Олег Леонідович o.ivaniuk@kubg.edu.ua
Саврасова-В'юн Тетяна Олександрівна t.savrasova-viun@kubg.edu.ua

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник)

Ім'я E-Mail
Даценко Марія Сергіївна m.datsenko@kubg.edu.ua
Шеменьова Юлія Володимирівна y.shemenova@kubg.edu.ua

Підготовка переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Ім'я E-Mail
Бондаренко Лариса Анатоліївна l.bondarenko@kubg.edu.ua
Карпенко Анастасія Сергіївна a.karpenko@kubg.edu.ua

Підготовка переможців спортивних змагань

Ім'я E-Mail
Баранова Наталія Валеріївна n.baranova@kubg.edu.ua
Даценко Марія Сергіївна m.datsenko@kubg.edu.ua
Максимець Вікторія Олександрівна v.maksymets@kubg.edu.ua
Музиченко Ірина Вікторівна i.muzychenko@kubg.edu.ua
Мусіяченко Ольга Сергіївна o.musiiachenko@kubg.edu.ua
Обушний Сергій Миколайович s.obushnyi@kubg.edu.ua
Поліщук Тетяна Ігорівна t.polishchuk@kubg.edu.ua
Прокопчук Марія Миколаївна m.prokopchuk@kubg.edu.ua
Руденко Валентина Сергіївна vs.rudenko@kubg.edu.ua
Саврасова-В'юн Тетяна Олександрівна t.savrasova-viun@kubg.edu.ua
Савченко Юрій Юрійович y.savchenko@kubg.edu.ua
Саган Галина Василівна h.sahan@kubg.edu.ua
Стрельцова Світлана Вікторівна s.strieltsova@kubg.edu.ua
Шеменьова Юлія Володимирівна y.shemenova@kubg.edu.ua

Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо

Ім'я E-Mail
Бондаренко Лариса Анатоліївна l.bondarenko@kubg.edu.ua
Карпенко Анастасія Сергіївна a.karpenko@kubg.edu.ua

Презентація власних творів мистецтва на виставках

Ім'я E-Mail
Грицюк Дарина Сергіївна d.hrytsiuk@kubg.edu.ua
Шеменьова Юлія Володимирівна y.shemenova@kubg.edu.ua

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти

Ім'я E-Mail
Виговська Ольга Сергіївна o.vyhovska@kubg.edu.ua

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

Ім'я E-Mail
Виговська Ольга Сергіївна o.vyhovska@kubg.edu.ua

Рейтинг викладачів серед студентів

Ім'я E-Mail
Єлісєєва Інна Сергіївна i.yelisieieva@kubg.edu.ua
Антипін Євген Борисович y.antypin@kubg.edu.ua
Коваленко Дарина Іллівна d.kovalenko@kubg.edu.ua
Лобас Наталія Олексіївна n.lobas@kubg.edu.ua

Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти

Ім'я E-Mail
Руденко Тетяна Миколаївна t.rudenko@kubg.edu.ua

Зимові та літні школи

Ім'я E-Mail
Музиченко Ірина Вікторівна i.muzychenko@kubg.edu.ua
Паламар Світлана Павлівна s.palamar@kubg.edu.ua

Підготовка професійних музичних, хореографічних, театральних проєктів

Ім'я E-Mail
Даценко Марія Сергіївна m.datsenko@kubg.edu.ua
Шеменьова Юлія Володимирівна y.shemenova@kubg.edu.ua

Перемога у мистецьких професійних конкурсах (як виконавця / балетмейстера / художнього керівника / педагога-наставника тощо)

Ім'я E-Mail
Даценко Марія Сергіївна m.datsenko@kubg.edu.ua
Шеменьова Юлія Володимирівна y.shemenova@kubg.edu.ua

Підготовка студентів-учасників професійних виставок творів графіки, живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, дизайнерських проєктів

Ім'я E-Mail
Стрельцова Світлана Вікторівна s.strieltsova@kubg.edu.ua
Шеменьова Юлія Володимирівна y.shemenova@kubg.edu.ua

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

Ім'я E-Mail
Бондаренко Лариса Анатоліївна l.bondarenko@kubg.edu.ua
Карпенко Анастасія Сергіївна a.karpenko@kubg.edu.ua

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Ім'я E-Mail
Бондаренко Лариса Анатоліївна l.bondarenko@kubg.edu.ua
Карпенко Анастасія Сергіївна a.karpenko@kubg.edu.ua

Проведення навчальних занять із фахових дисциплін іноземною мовою

Ім'я E-Mail
Антипін Євген Борисович y.antypin@kubg.edu.ua

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю

Ім'я E-Mail
Біжик Людмила Федорівна l.bizhyk@kubg.edu.ua
Шеменьова Юлія Володимирівна y.shemenova@kubg.edu.ua

Сертифікація ЕНК

Ім'я E-Mail
Тютюнник Анастасія Володимирівна a.tiutiunnyk@kubg.edu.ua

Підготовка та проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів педагогічними працівниками

Ім'я E-Mail
Шеменьова Юлія Володимирівна y.shemenova@kubg.edu.ua

Оригінальні заходи

Ім'я E-Mail

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка

Ім'я E-Mail
Василенко Світлана Василівна s.vasylenko@kubg.edu.ua
Коваленко Ірина Іванівна i.kovalenko@kubg.edu.ua

Представлення структурних підрозділів Університету Грінченка в інтернет-просторі

Ім'я E-Mail
Билан Ольга Миколаївна o.bylan@kubg.edu.ua
Бойко Марина Вікторівна mv.boiko@kubg.edu.ua
Бойченко Валентин Валентинович v.boychenko@kubg.edu.ua
Василенко Катерина Юріївна k.vasylenko@kubg.edu.ua
Глушак Оксана Михайлівна o.hlushak@kubg.edu.ua
Горбатюк Світлана Валеріївна s.horbatiuk@kubg.edu.ua
Коваленко Ірина Іванівна i.kovalenko@kubg.edu.ua
Лимаренко Валерій Ігорович v.lymarenko@kubg.edu.ua
Настас Максим Васильович m.nastas@kubg.edu.ua
Ноговська Світлана Григорівна s.nohovska@kubg.edu.ua
Пилипченко Наталія Миколаївна n.pylypchenko@kubg.edu.ua
Складан Андрій Анатолійович a.skladan@kubg.edu.ua
Соболенко Ізабелла Андріївна i.sobolenko@kubg.edu.ua
Файдюк Олена Валентинівна o.faidiuk@kubg.edu.ua
Царенок Андрій Вікторович a.tsarenok@kubg.edu.ua
Шаповал Ольга Володимирівна ov.shapoval@kubg.edu.ua
Шинкаренко Валентин Вікторович v.shynkarenko@kubg.edu.ua

Представлення кафедр Університету Грінченка в інтернет-просторі

Ім'я E-Mail
Билан Ольга Миколаївна o.bylan@kubg.edu.ua
Бойко Марина Вікторівна mv.boiko@kubg.edu.ua
Бойченко Валентин Валентинович v.boychenko@kubg.edu.ua
Василенко Катерина Юріївна k.vasylenko@kubg.edu.ua
Горбатюк Світлана Валеріївна s.horbatiuk@kubg.edu.ua
Коваленко Ірина Іванівна i.kovalenko@kubg.edu.ua
Лимаренко Валерій Ігорович v.lymarenko@kubg.edu.ua
Настас Максим Васильович m.nastas@kubg.edu.ua
Ноговська Світлана Григорівна s.nohovska@kubg.edu.ua
Пилипченко Наталія Миколаївна n.pylypchenko@kubg.edu.ua
Складан Андрій Анатолійович a.skladan@kubg.edu.ua
Соболенко Ізабелла Андріївна i.sobolenko@kubg.edu.ua
Файдюк Олена Валентинівна o.faidiuk@kubg.edu.ua
Царенок Андрій Вікторович a.tsarenok@kubg.edu.ua
Шаповал Ольга Володимирівна ov.shapoval@kubg.edu.ua
Шинкаренко Валентин Вікторович v.shynkarenko@kubg.edu.ua
Шульга Марія Миколаївна m.shulha@kubg.edu.ua

Видання Університету

Ім'я E-Mail
Ткаченко Олександр Дмитрович o.tkachenko@kubg.edu.ua

Програмне забезпечення Університету

Ім'я E-Mail

Журнал реєстрації наказів з основної діяльності Університету (2023 р.)

Ім'я E-Mail
Откідач Надія Петрівна n.otkidach@kubg.edu.ua
Хорошко Інна Вікторівна i.khoroshko@kubg.edu.ua

Журнал реєстрації наказів з основної діяльності Університету (2022 р.)

Ім'я E-Mail
Откідач Надія Петрівна n.otkidach@kubg.edu.ua
Хорошко Інна Вікторівна i.khoroshko@kubg.edu.ua

Журнал реєстрації наказів з основної діяльності Університету (2021 р.)

Ім'я E-Mail
Откідач Надія Петрівна n.otkidach@kubg.edu.ua
Хорошко Інна Вікторівна i.khoroshko@kubg.edu.ua

Журнал протоколів засідання ректорату Університету

Ім'я E-Mail
Приймальня Університету Грінченка kubg@kubg.edu.ua

Річні звіти ректора

Ім'я E-Mail
Приймальня Університету Грінченка kubg@kubg.edu.ua

Відеокурс навчальної дисципліни

Ім'я E-Mail

Підготовка переможців Міжнародних наукових конкурсів, олімпіад з навчальних дисциплін, спеціальностей

Ім'я E-Mail

Відповідальний секретар, випусковий редактор наукових періодичних видань Університету

Ім'я E-Mail

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Університету

Ім'я E-Mail

Дослідно-експериментальна робота

Ім'я E-Mail

Заходи мистецького спрямування

Ім'я E-Mail

Керівництво науковим гуртком

Ім'я E-Mail
Головчанська Оксана Василівна o.holovchanska@kubg.edu.ua
Шеменьова Юлія Володимирівна y.shemenova@kubg.edu.ua

Керівництво спортивною секцією, підготовкою спортивної команди

Ім'я E-Mail
Головчанська Оксана Василівна o.holovchanska@kubg.edu.ua
Шеменьова Юлія Володимирівна y.shemenova@kubg.edu.ua

Керівництво творчим, театральним гуртком

Ім'я E-Mail
Головчанська Оксана Василівна o.holovchanska@kubg.edu.ua
Шеменьова Юлія Володимирівна y.shemenova@kubg.edu.ua

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію

Ім'я E-Mail
Сало Ганна Вікторівна h.salo@kubg.edu.ua

Консультування співробітника Університету, який захистив докторську дисертацію

Ім'я E-Mail

Кураторство академічною групою

Ім'я E-Mail

Перелік затверджених робочих програм

Ім'я E-Mail

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом

Ім'я E-Mail

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань

Ім'я E-Mail

Робота у складі експертних рад МОН

Ім'я E-Mail

Розробка державних освітніх стандартів

Ім'я E-Mail

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва»

Ім'я E-Mail

Участь у державних науково-дослідних проєктах

Ім'я E-Mail

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо

Ім'я E-Mail
Шеменьова Юлія Володимирівна y.shemenova@kubg.edu.ua

Журнал обліку вогнегасників (Ректорат, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2)

Ім'я E-Mail
Задьора Андрій Юрійович a.zadora@kubg.edu.ua

Журнал обліку вогнегасників (Навчальний корпус №1, вул. Л. Лук‘яненка, 13-Б)

Ім'я E-Mail
Вадіс В'ячеслав Дмитрович v.vadis@kubg.edu.ua
Задьора Андрій Юрійович a.zadora@kubg.edu.ua

Журнал обліку вогнегасників (Навчальний корпус №2, бул. Ігоря Шамо, 18/2)

Ім'я E-Mail
Задьора Андрій Юрійович a.zadora@kubg.edu.ua
Семеняка Ганна Миколаївна h.semeniaka@kubg.edu.ua

Журнал обліку вогнегасників (Фаховий коледж «Універсум», пр-кт Юрія Гагаріна, 16)

Ім'я E-Mail
Задьора Андрій Юрійович a.zadora@kubg.edu.ua
Прудка Валентина Михайлівна v.prudka@kubg.edu.ua

Журнал обліку вогнегасників (Гуртожиток №1, вул. Старосільська, 2)

Ім'я E-Mail
Задьора Андрій Юрійович a.zadora@kubg.edu.ua
Ясік Олена Василівна o.yasik@kubg.edu.ua

Журнал обліку вогнегасників (Гуртожиток №2, бул. Ігоря Шамо, 18/2)

Ім'я E-Mail
Задьора Андрій Юрійович a.zadora@kubg.edu.ua
Манелюк Ганна Вікторівна h.maneliuk@kubg.edu.ua

Журнал обліку вогнегасників (Гуртожиток, бул. В. Гавела, 46; оренда 3,4 поверхів)

Ім'я E-Mail
Задьора Андрій Юрійович a.zadora@kubg.edu.ua
Третяк Наталія Василівна n.tretiak@kubg.edu.ua

Журнал обліку вогнегасників (Інститут післядипломної освіти, вул. Тичини, 22-Б, оренда 3,4 пов. в ЗОШ-81)

Ім'я E-Mail
Богдан Галина Іванівна h.bohdan@kubg.edu.ua
Задьора Андрій Юрійович a.zadora@kubg.edu.ua

Журнал обліку вогнегасників (Автогосподарство, комплектація ТЗ)

Ім'я E-Mail
Задьора Андрій Юрійович a.zadora@kubg.edu.ua

Тестовий реєстр

Ім'я E-Mail