Додаткові відомості

Освіта

У 2010 році закінчила з відзнакою Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю "Інформатика" спеціалізація "Фахівець у галузі освітніх вимірювань"

Перелік місць роботи

Старший викладач кафедри комп'ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій і управління Київського університету імені Бориса Грінченка 2017- по теперішній час.

Старший викладач кафедри реклами і зв'язків з громадськістю Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка 2015-2017р.

Вчитель інформатики в НВК "Новопечерська школа" 2014-2017 рр.

Викладач кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка 2010-2015 рр. 

Вчитель інформатики Київського військового ліцею імені Івана Богуна 2011-2013 рр.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
8 67 3 2024.05.06 06:00:11 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
3 Кафедра комп'ютерних наук і математики Q-6839-2016 5 2 2021 https://publons.com/researcher/2190520/liliia-varchenko-trotsenko/
318 Дистанційна школа "Нова генерація" Q-6839-2016 8 2 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1211340
371 Кафедра комп'ютерних наук Q-6839-2016 11 3 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1211340

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 761 15 22 2024.05.13 10:00:04 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 608 13 18

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
3 НДЛ НДЛ цифровізації освіти 225.6 7 2023 https://www.researchgate.net/profile/Liliia_Varchenko-Trotsenko

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5121 Нові педагогічні підходи в STEAM освіті ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕО-МАТЕРІАЛІВ У ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
1348 ICTERI2016 Educator’s e-Portfolio in the Modern University Kyiv, Ukraine document

Монографії (колективні) (6)

ID Назва Рік
39663 The Organization of the Educational and Informational Electronic Environment for Applicants of the Professional MA Program: “Management of E-Learning in the Intercultural Space”
38542 Модернізація освіти в цифровому вимірі: монографія
33449 Communication and Cooperation in Distance Learning
29982 How to create an effective flipped learning sequence in higher education
22603 Formative and peer assessment in higher education
22604 Use of bot-technologies for educational communication at the university

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (14)

ID Назва Рік
40717 Adaptive learning in university students’ opinions: Cross-border research
42466 Utilization of E-Learning System for Innovative Methods Implementation in Humanities Pedagogy
41022 Digital formats of learning outcomes assessment in the COVID-19 Paradigm: Survey study
43369 Digital competence of future researchers: empirical research, Ukrainian context The Digital Humanities Workshop
42289 Formation of Internet Resources Critical Evaluation Skills of Future Primary School Teachers
36299 Implementation of adaptive learning at higher education institutions by means of Moodle LMS
39663 The Organization of the Educational and Informational Electronic Environment for Applicants of the Professional MA Program: “Management of E-Learning in the Intercultural Space”
29982 How to create an effective flipped learning sequence in higher education
22603 Formative and peer assessment in higher education
22604 Use of bot-technologies for educational communication at the university
16051 Educator’s e-Portfolio in the Modern University
14831 Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету
10369 MOOCs – selected social and educational aspect
36820 Ways of formation of effective students' collaboration skills based upon the usage of WBT

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (22)

ID Назва Рік
48899 Implementing innovative teaching methods for asynchronous learning using Moodle LMS
47913 Штучний інтелект у ролі асистента вчителя початкової школи
47522 Effectiveness analysis of e-learning implementation models and resource support in higher education institutions: case studies and insights amidst the COVID-19 pandemic
46275 Organisation of level-based differentiated instruction for heterogeneous groups in Moodle
43053 Moodle Tools for Educational Analytics of the Use of Electronic Resources of the University's Portal
43176 System for digital professional development of university teachers
42243 Використання візуалізації даних в системі електронного навчання
39973 System for digital professional development of university teachers
39393 Персоналізовані траєкторії професійного розвитку викладачів університету за цифровим напрямом
33742 Модернізація системи електронного навчання університету до потреб учасників освітнього процесу
31299 Організація STEAM-занять в інноваційному класі
30029 Main aspects of educational video materials design for use in educational process of higher educational institutions.
27194 The organization of project activities within the students' work experience internship of specialty "E-learning management in the intercultural space"
29872 Using video materials in electronic learning courses
24295 Methodology of MOOC creation on Wiki-portal
22684 E-portfolio as an assessment tool of the student's activities
14831 Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету
16224 Introduction of STEAM education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing
36820 Ways of formation of effective students' collaboration skills based upon the usage of WBT
4081 Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів
6339 Формирование навыков сотрудничества у студентов с использованием сервисов Веб 2.0
4080 Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
47913 Штучний інтелект у ролі асистента вчителя початкової школи
46275 Organisation of level-based differentiated instruction for heterogeneous groups in Moodle
42243 Використання візуалізації даних в системі електронного навчання
39393 Персоналізовані траєкторії професійного розвитку викладачів університету за цифровим напрямом
33742 Модернізація системи електронного навчання університету до потреб учасників освітнього процесу
31299 Організація STEAM-занять в інноваційному класі
31370 Цифровізація закладу вищої освіти
30029 Main aspects of educational video materials design for use in educational process of higher educational institutions.
29872 Using video materials in electronic learning courses
28348 Використання технологій «перевернутого» навчання на основі відео-матеріалів
14831 Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету
4081 Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів
6337 Використання вікі-рушіїв для організації електронного навчального середовища навчального закладу
6203 Електронне портфоліо як інструмент вимірювання результатів діяльності викладача сучасного ВНЗ
6204 Організація MOOC на основі Вікі-технології
5826 Організація wiki-орієнтованого навчального середовища
4080 Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу
5827 Характеристика сервісів створення портфоліо викладача

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
45743 Differentiated System for Digital Professional Development of University Teachers
46873 Stages of adaptive learning implementation by means of Moodle LMS
25580 Персональний кабінет учасника освітнього процесу у системі Moodle
19783 Впровадження технології 3D друку в освітньому процесі
16337 3D -printing Studying as a Component of Modern STEAM Education
16051 Educator’s e-Portfolio in the Modern University
18631 Introduction of STEAM education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing
12318 Використання wiki-технології для організації навчального середовища сучасного університету
10080 Організація MOOC з використанням wiki-технології
16233 Use of wiki-technology for modern university learning environment
2136

Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR (1)

ID Назва статті DOI Назва видання Профіль журналу на порталі Scimago Посилання на статтю в репозиторії Рік публікації Рік внесення до реєстру
12 Adaptive learning in university students’ opinions: Cross-border research https://doi.org/10.1007/s10639-021-10830-7 Education and Information Technologies Посилання Посилання 2022 2022

Індексування публікацій у Scopus, WoS (8)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
1 Формувальне та пірінгове оцінювання у вищій школі / Formative and peer assessment in higher education http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22603/ 2018
2 Використання бот-технологій для освітньої комунікації в університеті / Use of bot-technologies for educational communication at the university http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22604/ 2018
106 How to create an effective flipped learning sequence in higher education https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29982/ 2021
145 Digital formats of learning outcomes assessment in the COVID-19 Paradigm: Survey study https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41022/ 2022
189 The Organization of the Educational and Informational Electronic Environment for Applicants of the Professional MA Program: “Management of E-Learning in the Intercultural Space” https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39663/ 2022
209 Formation of Internet Resources Critical Evaluation Skills of Future Primary School Teachers https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42289/ 2022
213 Utilization of E-Learning System for Innovative Methods Implementation in Humanities Pedagogy https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42466/ 2022
233 Digital competence of future researchers: empirical research, Ukrainian context The Digital Humanities Workshop https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43369/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
420 Таллінський технолгічний університет Міжнародне стажування 20-22.09.2022

Ingrid Pappel, Vice-Dean of Master's Studies,

Department of Software Scince

Учасник програми Certificate_study visit_Varchenko-Trotsenko.pdf

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
13 TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Європейська Комісія DESIRE 01.12.-2013-31.03.2017 Учасник проекту
51 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-14.04.2021 р. Учасник проекту

Заявки на колективні гранти (7)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
306 Дослідження і розвиток концепції SMART університету, її опрацювання та впровадження Міністерство закордонних справ Польщі Коллективний - 2019
407 European Master in E-learning in Cultural Diversity Erasmus Mundus Коллективний - 2020
477 DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU) Програма Еразмус+КА2 Коллективний - 2020
567 EU Tools and Experience to increase Digital Competence for Ukrainian Professors Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
641 Дослідження і розвиток концепції SMART університету Міністерство освіти і науки Польщі Коллективний - 2021
676 DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU) Erasmus KA203 Коллективний - 2022
806 DiGreU ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2 Коллективний - 2023

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
240 Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти Повноцінне дослідження 05.2022 https://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/doslidzhennia-ndl-informatyzatsii-osvity/rozvytok-vidkrytoho-osvitnoho-informatsiinoho-seredovyshcha-universytetu-dlia-zabezpechennia-iakosti-osvity.html

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
29

Морзе Наталія Вікторівна, Київський
університету імені Бориса Грінченка, д.п.н., професор, член-кореспонтенд НАПН
України, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської
діяльностіWiki-технологія як засіб підтримки проектної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей університету / 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011-2015р., заочна Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України document 2017

Підвищення кваліфікації (17)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1256 Фаховий модуль (стажування) - document 01.07.2015
1314 Модуль з ІКТ - kubg_cert_2016.docx 29.12.2016
1367 Дидактичний модуль - document 01.04.2015
1389 Лідерський модуль - document 26.04.2017
1623 Інше - диплом к.п.н. Варченко-Троценко Л.О..pdf 26.06.2017
3730 Інше Інший модуль Varchenko_Spain-16-04-19.pdf 16.04.2019
3780 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
4825 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
4909 інше Інший модуль document 29.05.2020
4992 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5189 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
6201 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021
7170 інше Інший модуль document 06.12.2022
7358 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_162_08.04.2022.pdf 08.04.2022
7546 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_756_29.12.2022.pdf 29.12.2022
8911 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_819_20.12.2023.pdf 20.12.2023
9121 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (14)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
694 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 09.09.2016 10
708 Вплив трендів інформаційного суспільства на якість вищої освіти" - ТEI 2016 Міжнародний семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Київський університет імені Бориса Грінченка 15.04.2016 2
738 STEM та Інтернет речей Майстер-клас в рамках Фестивалю науки Київський університет імені Бориса Грінченка 18.05.2016 2
740 STEM та Інтернет речей Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2016 2
743 Словник Бориса Грінченка та сучасність Конкурс Київський університет імені Бориса Грінченка 07.12.2016 3
755 Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 07.11.2016 1
759 Використання е-деканату в освітньому процесі Навчально-практичний семінар для навчальних відділів Київський університет імені Бориса Грінченка 03.03.2016 2
760 Використання е-деканату в освітньому процесі Навчально-практичний семінар для навчальних відділів Київський університет імені Бориса Грінченка 04.03.2016 2
773 Створення каталогу дисциплін та використання е-деканату в освітньому процесі Навчально-практичний семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 15.03.2016 2
774 Створення каталогу дисциплін та використання е-деканату в освітньому процесі Навчально-практичний семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 16.03.2016 2
778 Використання освітньої програми «Microsoft Imagine Academy» в Університеті Грінченка Всеукраїнський вебінар Київський університет імені Бориса Грінченка 15.11.2016 1
780 Я-студент Навчально-методичний семінар для викладачів Київський університет імені Бориса Грінченка 19.09.2016 1
781 Я-студент Навчально-методичний семінар для викладачів Київський університет імені Бориса Грінченка 20.09.2016 2
782 Я-студент Навчально-методичний семінар для викладачів Київський університет імені Бориса Грінченка 22.09.2016 1

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
56 3D друк: від теорії, до практики Упродовж 2016 року (березень-червень) 15 Не зазначено 10.03.2016

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (24)

ID Назва Рік
46143 Я — студент
44698 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
41852 Я — студент
35888 Інноваційні педагогічні методи в цифрову епоху
40446 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
37185 Я — студент
32856 Iнновацiйнi педагогiчнi методики в цифрову епоху
31809 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
31834 Я — студент
27967 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
27966 Я — студент
25586 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
22868 Навички наукового спілкування з використанням технології Wiki
20983 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
20107 Я — студент
18686 Основи робототехніки
18684 Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE
16478 Сходинки зростання: практикум до навчального посібника "Я - студент"
14990 Я — студент
11357 Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент"
10195 Я — студент
3849 Я студент (Розділ V)
3852 Я – студент: навч.посіб
6657 Я – студент: навч.посіб

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
40019 Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті. Методичний посібник.
10373 Тестовий контроль знань студентів у системі Moodle

Сертифіковані ЕНК (14)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
59 Сучасні інформаційні системи та технології (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 648 16.12.2013
69 Інформаційні технології навчання (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2014 71 28.02.2014
279 Інфографіка у PR та рекламі (1 курс, РЗГб) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2016 611 11.11.2016
623 Теорія та практика ефективного використання ІКТ інструментів у електронному навчанні (5 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2019 882 21.12.2019
654 Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, MoPED, ПО, заочна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Заочна 2019 902 28.12.2019 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.; 20/21 н.р.
874 Інтернетика та прикладні інформаційні технології (5 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Денна 2020 821 31.12.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
928 Менеджмент електронного навчання в освітніх установах (6 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2021 181 05.03.2021
1003 Менеджмент електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Заочна 2021 301 05.05.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1027 Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПВШ) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2021 385 04.06.2021 21/22 н.р.
1028 Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, КОРП, заочна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Денна 2021 385 04.06.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1062 Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2021 448 30.06.2021
1186 Менеджмент електронного навчання в освітніх установах (6 курс, УЕН, заочна) - Магістр Заочна 2022 162 08.04.2022
1187 Адміністрування систем управління електронним навчанням (6 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Заочна 2022 162 08.04.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1672 Менеджмент електронного навчання в освітніх установах (6 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Заочна 2023 843 25.12.2023

Використання ЕНК (37)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
1 Інститут журналістики Web-дизайн та HTML-програмування (3 курс, ВСР) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 25.11.2016
27 Інститут журналістики Інфографіка у PR та рекламі (1 курс, РЗГб) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 25.11.2016
163 Інститут журналістики Підтримка сайтів (4 курс, ВСР) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 25.11.2016
3867 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (6 курс) Магістр Заочна 12 10 не враховується 28.12.2018
3990 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія та практика ефективного використання ІКТ інструментів у електронному навчанні (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 5 10 не враховується 28.12.2018
5154 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПО, MoPed) Магістр Заочна 10 5 10 27.12.2019
5299 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент електронного навчання в освітніх установах (6 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується 27.12.2019
5786 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія та практика ефективного використання ІКТ інструментів у електронному навчанні (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 8 5 10 27.12.2019
5875 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 27.12.2019
8458 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 31.12.2020
8460 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 31.12.2020
8462 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020
8464 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПО, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 31.12.2020
8812 Факультет інформаційних технологій та управління Теоретико-методологічні та прикладні аспекти електронного навчання в міжкультурному просторі (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується 31.12.2020
8879 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія та практика ефективного використання ІКТ інструментів у електронному навчанні (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується 31.12.2020
8882 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (6 курс, ДО, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 31.12.2020
8935 Інститут журналістики Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
8938 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, MoPED, ПО, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 5 3 30.11.2021
9038 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 30.11.2021
9045 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 10 5 10 30.11.2021
9273 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент електронного навчання в освітніх установах (6 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 30.11.2021
11031 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 9 5 3 30.11.2021
11032 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 8 5 10 30.11.2021
12248 Факультет інформаційних технологій та математики Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, MoPED, ПО, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 5 3 31.12.2022
12384 Факультет інформаційних технологій та математики Менеджмент електронного навчання в освітніх установах (6 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 31.12.2022
12385 Факультет інформаційних технологій та математики Менеджмент електронного навчання в корпоративному просторі (6 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 31.12.2022
12659 Факультет інформаційних технологій та математики Інтернетика та прикладні інформаційні технології (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 10 5 3 31.12.2022
12662 Факультет інформаційних технологій та математики Менеджмент електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 9 5 3 31.12.2022
12669 Факультет інформаційних технологій та математики Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 9 5 не враховується 31.12.2022
12687 Факультет інформаційних технологій та математики Адміністрування систем управління електронним навчанням (6 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 9 5 10 31.12.2022
12968 Факультет інформаційних технологій та математики Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5-6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 31.12.2023
13053 Факультет інформаційних технологій та математики Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, MoPED, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 5 5 31.12.2023
13191 Факультет інформаційних технологій та математики Менеджмент електронного навчання в освітніх установах (6 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 9 5 15 31.12.2023
13473 Факультет інформаційних технологій та математики Інтернетика та прикладні інформаційні технології (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 10 5 5 31.12.2023
13475 Факультет інформаційних технологій та математики Менеджмент електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 9 5 5 31.12.2023
13514 Факультет інформаційних технологій та математики Адміністрування систем управління електронним навчанням (6 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 9 5 5 31.12.2023
13874 Факультет інформаційних технологій та математики Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 9 5 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
558 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,57 30.12.2016
1849 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,59 26.12.2018
3120 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,89 28.12.2019
3529 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,84 28.12.2020
4501 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,80 28.12.2021
5479 Кафедра комп'ютерних наук 4,97 30.12.2022
6373 Кафедра комп'ютерних наук 5,00 30.12.2023

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
285 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики Університет Грінченка 20.02.2018