Додаткові відомості

Освіта
Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, 1991
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Розвиток системи підвищення кваліфікації вчителів народних шкіл в Україні другої половини ХІХ - початку ХХ століття
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
21 3 1 2022.12.01 16:48:51 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 6 1 2022.12.03 23:39:17 Перейти до Scopus link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4628 Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського Розвиток шкільної освіти в Київській губернії у ХІХ-на початку ХХ ст:джерелознавчий аспект Київ document
4627 Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти "Регіональні виміри розвитку освітнього простору в Україні" Розвиток трудового навчання в закладах середньої освіти Київської губернії (друга половина ХІХ ст.):історіографія питання Київ document
3809 Всеукраїнська науково-практична конференція "Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників: стан і перспективи" Тренінгові технології у роботі з педагогами як складова їх зростання Київ document
3811 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991-2017) Розвиток історії педагогіки як навчального предмета у вищих педагогічних навчальних закладах України (1991-2017):історіографічний аспект Київ document
2738 Розвиток конкурентноспроможної особистості у межах сучасної освіти: реалії та перспективи Проблема розвитку лідерських компетенцій дитини у історії педагогіки Київ document.doc
2467 Науково-методологічний семінар з історії освіти"Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень генеза поняття "підвищення кваліфікації вчителів" київ document
2275 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи Етапи становлення системи підвищення кваліфікації вчителів для народних шкіл в Україні другої половини ХІХ- початку ХХ ст. київ document
2466 Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-естетичні та соціально-економічні засади розвитку Діяльність просвітницьких товариств з метою підвищення кваліфікації вчителів для народних шкіл в Україні кінця ХІХ - початкуХХ ст київ document
2276 Акмеологія - наука ХХІ століття Проблема підготовки вчителів для народних шкіл на вчительських з'їздах Київ document
2277 Українознавство у світовому гуманітарному просторі Розвиток системи підвищення кваліфікації учителів в Україні (ІІ половина ХІХст. -1917 р.) Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
26198 Formation of patriotic and civic consciousness of students: theory and practice

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
41967 The impact of using humour on the improvement of teachers’ emotional intelligence during advanced training courses
28797 Complex Technology of Sewage Purification from Heavy-Metal Ions by Natural Adsorbents and Utilization of Sewage Sludge

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
40453 Організація дитячих дошкільних закладів освіти у Києві (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)
40454 Проблеми становлення дистанційного навчання в Україні (за матеріалами соціологічного дослідження)
3783 Principles of organization of trainings for teachers at educational congresses in Ukraine at the beginning of XX century
4014 State policy of tsarism to improve the training of teachers of public schools in Ukraine (at the end of XIX century – at the beginning of XX century)

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
40453 Організація дитячих дошкільних закладів освіти у Києві (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)
40454 Проблеми становлення дистанційного навчання в Україні (за матеріалами соціологічного дослідження)
3773 System of incresing qualification of teachers for public schools in Ukraine at the end of XIX century - at the beginning of XX century: the historiography of the problem
841 Organizational substational Characteristics of Professional Development of Teachers in Ukraine (the End of ХIХ Century — the Beginning of ХХ Century)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
42857 Іnnovative educational environment for improving the qualifications of teachers
13085 Перший грінченківець: Микита Минович Грищенко (1900–1987) (за матеріалами ДАК)
3781 The problem of increasing of teachers’ qualification in work of congresses of teachers in Ukraine (at the end of the XIX century.)

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
49 Кафедра історичної та громадянської освіти 57208528630 1 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208528630&eid=2-s2.0-85065025596

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
60 Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання - 1 1 0

Індекс цитування в Research Gate (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
325 Інститут післядипломної освіти Кафедра історичної та громадянської освіти 1 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Petroshchuk
693 Інститут післядипломної освіти Кафедра історичної та громадянської освіти 3.2 3 2021 https://www.researchgate.net/profile/Natalia-Petroshchuk
849 Інститут післядипломної освіти Кафедра історичної та громадянської освіти 8.4 7 2022 https://www.researchgate.net/profile/Natalia-Petroshchuk

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
264 Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти Повноцінне дослідження 09.2022 25

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
33

Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України, директор державної науково-педагогічної бібліотеки
України ім. Сухомлинського

Розвиток системи підвищення кваліфікації вчителів народних шкіл в україні другої половини ХІХ - початку ХХ століття / 13.00.01 Київський університет імені Бориса Грінченка, заочна 2011-2016р. Київський університет імені Бориса Грінченка document 2017

Підвищення кваліфікації (16)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
729 Фаховий модуль (стажування) - document 28.02.2017
1543 Дослідницький модуль - document 20.04.2017
1872 Інше - document 20.06.2017
2174 Лідерський модуль Інший модуль document 25.04.2018
2249 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2824 Модуль з ІКТ Інший модуль БЦ-С-2330 (1).pdf 27.06.2018
2825 Інше Інший модуль certificate.pdf 23.10.2018
2855 Інше Фаховий модуль (за кордоном) document 15.05.2018
2856 Інше Інший модуль document 16.05.2018
4750 Інше Інший модуль document 02.11.2020
4796 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 18.12.2020
5861 інше Інший модуль document 02.08.2021
6482 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6775 інше Інший модуль document 08.08.2022
6776 інше Інший модуль document 15.08.2022
6786 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 24.06.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
29335 Grinchenko sketches. "Ukraine! Everything is in this word for me"

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2474 Кафедра історичної та громадянської освіти 4,6 25.11.2019
3346 Кафедра історичної та громадянської освіти 4,4 30.11.2020
4228 Кафедра історичної та громадянської освіти 4.65 06.12.2021
5128 Кафедра історичної та громадянської освіти 4.6 29.11.2022

Кураторство академічною групою (3)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
413 ВХ11-01, ВХ03-01 I 2 3 ВХ11-01
632 Вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів I 2 3 2018-2019
633 Вихователі спеціальних закладів загальної середньої освіти I 2 3 2018-2019

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (2)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
264 Міський учнівський конкурс з українознавства СЗШ № 81 20.05.2018
299 Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук України (Київської Малої академії наук учнівської молоді) з педагогіки м.Київ 23.02.2019