Додаткові відомості

Освіта
не встановлено
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 3 1 0 1 2023.11.30 12:14:28 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 2 1 0

Індекс цитування в Research Gate (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
588 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Khomenko
675 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 2.6 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Olena-Khomenko-2
833 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 9.4 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olena-Khomenko-2

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5659 Онлайн-конференції "Від викликів до можливостей" сертифікат робота з увагою, мотивацією та іншими психологічними аспектами в онлайн та офлайн-навчанні "Освіторія Хаб" Мала зала document.pdf
5660 Онлайн-конференції "Від викликів до можливостей" сертифікат робота з увагою, мотивацією та іншими психологічними аспектами в онлайн та офлайн-навчанні "Освіторія Хаб" Мала зала document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
47019 Реалізація потреби в професійному розвитку вчителів суспільствознавчих дисциплін в умовах кризи
41018 Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
37979 Психологічна просвіта в умовах дистанційного підвищення кваліфікації
34203 Формування потреби у саморозвитку педагогічних працівників засобами фасилітації

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
2418 Психологічний моніторинг як засіб психологічного супроводу учнів у школі повного дня
2426 Комплексна діагностика формування мотивації навчання

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
2471 Особливості нової соціальної ситуації п'ятикласників
2397 Психолого-педагогічний консиліум як форма взаємодії адміністрації з педагогічним колективом
2396 Проводимо "години психолога"
2395 Підготовка класних керівників до проведення тренінгових занять
2398 Родинні цінності (тренінг)
2376 Духовна компетентність учителя як складова психологічного комфорту навчально-виховного процесу

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4095 Модуль ІКТ Інший модуль document 04.05.2020
6057 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 19.11.2021
6132 Лідерський модуль Інший модуль document 17.12.2021
6278 інший Інший модуль document 18.04.2022
6443 інше Інший модуль document 20.06.2022
8013 дослідницький Інший модуль №5 Витяг Хоменко О.А. 1..docx.pdf 13.05.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1304 ІІ КИЇВСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РАЗОМ ДО УСПІХУ» постійно діючий Kiev 23.08.2018 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
47481 Про.Безпеку: безпечна освітня екосистема громади: посібник для тренера

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
41680 Методичні рекомендації і приклади реалізації НУШ у 5-6 класах на основі досвіду освітян столиці: природнича, математична,інформатична, технологічна, соціальна і здоров'язбережувальна галузі
45966 Методичні рекомендації і приклади реалізації НУШ у 5-6 класах на основі досвіду освітян столиці: природнича, математична,інформатична, технологічна, соціальна і здоров'язбережувальна галузі

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1766 ЦК з педагогічної освіти 4,76 22.12.2018
3329 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4,4 30.11.2020
4255 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4.7 07.12.2021
5143 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4.8 30.11.2022

Рейтинг викладача за проведення очних занять для педколективів закладів освіти (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Кількість занять Рік
8 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 19 2023

Рейтинг викладачів серед педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Оцінка Рік
20 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 48 2023

Нові освітні програми (ІПО) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
8 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Розробник 2023