Додаткові відомості

Освіта
Львівська державна консерваторія імені М.В. Лисенка (1973 р.)
Перелік місць роботи
завідувач кафедри теорії музики і музичного виховання Київського національного університету культури і мистецтв
Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертаціа на тему: «Формування морально-естетичного досвіду студентів вузів культури в художньо-творчих колективах».
Докторська дисертація на тему: «Формування духовного потенціалу студентської молоді в процесі професійної підготовки»
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 1 1 2024.05.26 06:01:13 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
8 Кафедра музикознавства та музичної освіти S-6188-2018 6 1 2021 https://publons.com/researcher/1852405/olga-oleksiuk/
307 Кафедра музикознавства та музичної освіти S-6188-2018 7 2 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/933054; https://www.webofscience.com/wos/author/record/34799434
482 Кафедра музикознавства та музичної освіти S-6188-2018 7 2 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/933054; https://www.webofscience.com/wos/author/record/34799434

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 2182 15 24 2024.05.22 10:06:26 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 963 11 12

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
192 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра музикознавства та музичної освіти 23.9 3 2023 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Oleksiuk2

Конференції (72)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10194 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ХОРОВОГО ТА ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА» пам’яті академіка О. С. Тимошенка Феноменологія музичного смислу як шлях до всезагального м. Київ, м.Ніжин document
10024 IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "МОЛОДЬ, ОСВІТА, НАУКА ТА МИСТЕЦТВО" Системогенез методичної діяльності фахівця у неперервній мистецькій освіті м. Умань document
10025 Probleme metodico - didactice și de asigurare a calității în învăţământul artistic superior Музична виразність як трансцендентна умова духовного виховання людини. Chișinău, Молдова document
10049 СЬОМА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "УКРАЇНА. ЄВРОПА. СВІТ. ІСТОРІЯ ТА ІМЕНА В КУЛЬТУРНО- МИСТЕЦЬКИХ РЕФЛЕКСІЯХ" СТИЛЬОВІ НАПРЯМИ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА КОЗАРЕНКА м. Київ document
10023 Х Міжнародна науково-практична конференція "ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ" Системогенез методичної діяльності фахівця у неперервній мистецькій освіті м. Умань document
9616 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «МИСТЕЦТВО У НЕЛІНІЙНОМУ ПРОСТОРІ» Трансдициплінарні дискурси постнекласики: детермінація нелінійного простору м.Тернопіль document
9963 ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОФЕСІЙНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ» Системогенез розвитку духовного досвіду особистості в неперервній мистецькій освіті м. Київ document
9253 IІI Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (з міжнародною участю) «Мистецтво танцю і хореографічна освіта: досвід, тенденції, перспективи» СОЦІОКУЛЬТУРНА МІСІЯ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН м. Київ document
9144 VІІІ Міжнародна науково-практична конференція "МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ" Синергія художніх традицій та технологічних інновацій у збереженні етнічної ідентичності українського народу м. Ужгород document
8910 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ХОРОВОГО ТА ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА» Інтенціональний ракурс українського хорового мистецтва: змістові аспекти і динаміка розвитку Київ, Ніжин document
9023 І Всеукраїнська студентська науково-практична онлайн-конференція "Музична освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи розвитку" "Національна ідентичність в університетській культурі" м. Івано-Франківськ document
8759 ІV Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти» Евристичність категорії естетики у змісті вищої мистецької освіти м. Київ document
8525 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОФЕСІЙНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ» Феномен покликання в мистецькій освіті м. Київ document
8605 ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ «МИСТЕЦЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ» Аксіологічний простір університетської освіти: зовнішні виклики та внутрішні резерви м. Кропивницький document
8604 V Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» Аксіологія постнекласичної педагогіки в мистецькій освіті м. Умань document
8745 CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ ÎNVĂȚĂMÂNTUL ARTISTIC – DIMENSIUNI CULTURALE METAFORIZAREA PROCESULUI COMUNICATIV ÎN CADRUL SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ARTISTIC (METAPHORIZATION OF THE COMMUNICATIVE PROCESS IN THE CONTENT OF HIGHER ARTISTIC EDUCATION) Chișinău document
7905 Всеукраїнська науково-практична конференція "Шамаєвські читання: митці, освіта, час" Наукові школи у музичній освіті кінця ХХ - початку ХХІ століття м. Київ document
7380 VII Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів "Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства" Онтологічні основи сучасної мистецької педагогіки м. Одеса document
7430 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО, КУЛЬТУРА, ОСВІТА: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Інноватизація професійної мистецької освіти в контексті нової української ментальності» м. Івано-Франківськ document
6910 VII Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Професійна мистецька освіта та художня культура: виклики ХХІ століття" Міфи і реальність сучасної мистецької освіти м. Київ document
6865 CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ "ÎNVĂȚĂMÂNTUL ARTISTIC – DIMENSIUNI CULTURALE" ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОГО ОПЫТА ЛИЧНОСТИ Chişinău document
6765 2 майстер-класи (4 години) у рамках IV Міжнародної науково-практичної конференції "Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття" "Астор П'яцола - творець жанру Nuevo Tango"; "Робота над вокально-технічними труднощами в процесі підготовки репертуару" м. Мукачево document
6764 IV Міжнародна науково-практична конференція "Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття" Фасетний підхід у вищій мистецькій освіті м. Мукачево document
6909 VI Міжнародна науково-практичні конференція "Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін" Кластерне моделювання в системі неперервної мистецької освіти: результати лонгетюдного дослідження м. Умань document
6174 ХІІІ Грінченківські читання — Всеукраїнська наукова конференція «ГРІНЧЕНКОЗНАВСТВО: ПРОБЛЕМАТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ» ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА БОРИСА ГРІНЧЕНКА У РОЗВИТКУ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: МИСТЕЦЬКИЙ БРІКОЛАЖ м. Київ document
6532 VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Молодь, освіта, наука та мистецтво" "Міждисциплінарність як форма фундаменталізації вищої мистецької освіти" м. Умань document
5826 ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція "ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ" МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ЯК ФОРМА ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ м. Київ document
6119 VII Міжнародна науково-практична конференція "Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи Інтеграція мистецьких дисциплін у розвитку духовного потенціалу особистості м. Умань document
5643 ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Культура в ідеалотворенні особистості" в рамках міжнародного проєкту Пола Д.Шафера "Епоха культури" Концепт нелінійності у розвитку духовного потенціалу студентів мистецьких закладів освіти м. Київ - м.Сєвєродонецьк document
5644 VI Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття" Концепт нелінійності в сучасному музично-педагогічному дискурсі м. Київ document
5392 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін" "Естетичне споглядання у розвитку духовного потенціалу особисті: сфера музичного мистецтва" м. Умань document
5011 Всеукраїнська наукова конференція – ХІІ Грінченківські читання «Борис Грінченко: людина на тлі епохи» Грінченкознавчі практики у вимірах вищої мистецької освіти м. Київ document
4586 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" "Художня нелінійність як ресурс розвитку мистецької освіти в сучасному міжкультурному просторі" м. Київ document
4409 VI Міжнародна науково-практична конференція "Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи" Метод кластерного керування якістю навчального процесу в закладах вищої мистецької освіти м. Умань document
4244 VIII Міжнародна науково-практична конференція "Гуманістичні орієнтири мистецької освіти" Методологічні вимоги до міждисциплінарних досліджень у сфері мистецької освіти м. Київ document
4193 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін" Теорія музичної освіти: ресурси формувального впливу м. Умань document
4100 ІІІ Міжнародна наукова-практична конференція "Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти" Інтегративний підхід до організації комунікативного кластера в мистецькій освіті м. Кропивницький document
4589 V Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття" Духовність особистості в системі сенсожиттєвих цінностей: результати лонгитюдного дослідження м. Київ document
3819 Всеукраїнська науково-практична конференція (ХІ щорічні Грінченківські читання) "Борис Грінченко в літературному, культурно-освітньому та громадсько-політичному житті України" Музикальність поезії Бориса Грінченка у розвитку духовного потенціалу студентської молоді м. Київ document
3482 ІІ Міжнародна наукова конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти" Модель самокоучингу студентів мистецьких спеціальностей у контексті реалізації положень нової Концепції педагогічної освіти м. Київ document
3383 Міжнародна науково-практична конференція "Мистецтво у нелінійному просторі" "Трансцендентальні умови розвитку духовного потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва в постнекласичному освітньому просторі" м. Тернопіль document
3422 V Міжнародна науково-практична конференція "Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи" Модернізація і розвиток мистецької освіти: соціокультурна альтернатива м. Умань document
3306 IV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів "Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства" Концепція "порогів" в інструментально-виконавській підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва м. Одеса document
3441 International conference "The Challenges of Academia in the Modern Digital World" Phenomenological-Hermeneutic Analysis Of Musical Composition As An Interdisciplinary Innovation In The Traning Of The Future Music Art Teacher м. Одеса document
3189 "Музичне мистецтво України: історія, реалії та перспективи розвитку" Подяка за підготовку учасника м.Бердичів document
3616 Міжнародна науково-практична конференція "Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення" Педагогічний наратив у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва м. Кропивницький document
3188 IV Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття" Стратегічні орієнтири розвитку мистецької освіти в міждисциплінарному дискурсі м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2743 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти" Концепція наративної педагогіки в духовному вихованні студентської молоді м. Кропивницький, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка document
2201 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Гуманістична спрямованість стратегії розвитку постнекласичної мистецької освіти м. Київ document
2023 І Міжнародна науково-практична конференція "Стратегії підвищення якості мистецької освіти в контексті змін сучасного соціокультурного простору" Інтеграція мистецтв в парадигмі компетентнісного підходу м. Одеса, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського document
2109 IV Міжнародна науково-практична конференція "Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми, перспективи" Інтеграція духовного потенціалу природничої та мистецької освіти м. Умань document
1687 VII Міжнародна науково-практична конференція "Гуманістичні орієнтири мистецької освіти" Принцип фрактальної гармонії у духовному розвитку особистості засобами мистецтва м. Київ, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document
1712 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін"" «Антропологічний вимір сучасної освітньої реальності в педагогіці музичного мистецтва» м. Умань document
1680 ІІІ Міжнародний конгрес \ МОДЕРНІЗАЦІЯ І РОЗВИТОК ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: ПОСТНЕКЛАСИЧНА АЛЬТЕРНАТИВА м. Одеса, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського document
1711 ІІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар з міжнародною участю "Проблеми інструментального виконавстка в умовах сучасної мистецької освіти" Ціннісні переваги студентської молоді: порівняльний аналіз результатів експерименту м. Умань document
1682 IV Міжнародна науково-практична конференція «Герменевтичний підхід у вивченні курсу «Музична педагогіка» студентами мистецьких спеціальностей» м. Кропивницький, ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА document
1762 І Міжнародна науково-практична конференція "Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття" "Мистецька освіта у герменевтичному колі" м. Мукачєво, Мукачівський державний університет document
1698 І Міжнародна науково-практична конференція "Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього" Наукова спадщина Івана Зязюна в інноваційному просторі мистецької освіти м. Київ document
1573 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція \ Мистецька освіта в контексті нової педагогічної парадигми Київський університет імені Бориса Грінченка document
1531 ІІ Грінченківська зимова наукова школа для аспірантів і докторантів у галузі знань \ тьютор програми Київський університет імені Бориса Грінченка document
1036 Міжнародна наукова конференція 'Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій' Міждисциплінанірність як принцип фрактальної педагогіки мистецтва м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
1035 Modern tendencies in pedagogigal education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. The VII international scientific forum MUSIC AS THE QUINTESSENCE OF TRANSCENDENTAL SPIRITUAL VALUES Odessa, Ukraine document
1034 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 'Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи' Духовний розвиток особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва в антропоцентристській парадигмі Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document
1033 European Applied Sciences: challenges and solutions Functions of dialogue in art education research area Stuttgart, Germany document
1031 Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення Герменевтичний підхід до визначення змісту музичної освіти Кіровоградській державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка document
1032 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХІХ століття Концептуальні засади реалізації духовного потенціалу особистості в системі неперервної мистецькі освіти Київський універстите імені Бориса Грінченка document
1030 Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи Інноваційний потенціал еволюційного підходу в контексті розвитку постнекласичної мистецької освіти Мелітополь, Україна document
1027 Who has participated successfully in the VI international scientific forum Modern tendencies in pedagogigal education and science of Ukraine and Israel: the way to integration Odessa, Ukraine document
1028 Teoria i praktyka badan miedzykulturowych. Dylematy metodologiczne Межкультурная компетентность студентов в координатах духовности: реалии и перспективы Cieszyn document
1029 Художня освіта на межі тисячоліть: здобутки, проблеми, перспективи Концептуальні основи постнекласичної педагогіки мистецтва Ніжин document
1025 Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи Естетизація педагогічного процесу у вищих мистецьких навчальних закладах: європейський досвід м. Умань, Україна document
1026 Мистецька освіта: від спадкоємності епох до новітніх технологій Інноваційні кластери професійної компетентності майбутнього вчителя музики м. Мелітополь, Україна document

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
29712 Розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій освіті
22081 Розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій освіті

Монографії (колективні) (13)

ID Назва Рік
45961 Резерви практичної підготовки майбутніх фахівців мистецького профілю в контексті викликів сучасності
42926 Евристичність категорій естетики у змісті вищої музичної освіти
41606 Феномен духовного потенціалу особистості в ціннісному вимірі музичного мистецтва
40345 Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до розвитку художньо-творчої синестезії в молодших школярів
31607 Hermeneutic analysis of a music piece as a factor for development of methodological culture of a future music teacher
29414 The Transformation of Communicative Practices in the Development of Organizational and Methodological Support for Contemporary Arts Education
27517 Modernization and Development of Arts Education: Spiritual and Worldview Alternative
30487 Мобільні ресурси як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх офіцерів поліції
27947 Музична виразність як трансцендентна умова духовного виховання людини
23997 The Conceptual Basis For The Realization Of Individual Spiritual Potential In Continuing Education
18809 Трансцендентальный смысл духовного воспитания личности в сфере музыкального искусства
19747 Духовно-смислова інтуїція у формуванні герменевтичного досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва
7672 Проявление духовного опыта субъекта в профессиональном художественном образовании

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (10)

ID Назва Рік
41563 Postnonclassical Practices іn the Content of Higher Art Education
42007 Impressionism in the context of procedural nature of existence of European culture
37957 Соціокультурні домінанти розвитку ціннісних інтенцій студентів: контекст цивілізаційних викликів
32103 Value Intentions in Future Art Teachers’ Professional Training
27979 Dramatic Hermeneutics as a Perspective Technology in the Artistic Education
30830 Formation of Readiness of Higher Education Institutions’ Students to the Introduction of Musical-Pedagogical Technologies
27942 Innovative Model of Communicative Practices
27518 Decomposition of Educational Objectives in the Context of Hermeneutic Experience of Future Music Teachers
24106 Концептуальні ідеї наративної педагогіки у професійному становленні вчителя музичного мистецтва
15263 Конгеніальність у герменевтичних смислах мистецької освіти

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (27)

ID Назва Рік
45462 Особливості організації сучасної освіти в умовах дистанційного навчання
44701 Особливості організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання
44666 Hermeneutic perception of the text of musical works in the formation of the spiritual experience of the person
44176 Metaphorization of the communicative process in the content of higher art education
43707 Національна ідентичність в університетській культурі: зовнішні виклики та внутрішні резерви
43438 Творчість Бориса Грінченка як генератор інноваційних форм роботи зі студентами мистецького профілю
37449 Actualization of the professional self-concept in the future orchestra conductors training
37143 Инновационные формы развития духовного потенциала студентов творческих специальностей в осмыслении поэтического наследия Б. Гринченко
37366 Value-Based Orientations as a Normative-Regulatory Mechanism for the Formation of Professional Worldview of Future Music Teachers
38248 Метафоризація духовного розвитку особистості у вищій мистецькій освіті
37957 Соціокультурні домінанти розвитку ціннісних інтенцій студентів: контекст цивілізаційних викликів
32570 Кластерна модель розвитку духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті
36328 Міждисциплінарність як форма фундаменталізації вищої мистецької освіти: фасетний підхід
31608 Interdisciplinarity in the development of post-classical art education
31509 Optimizing students’ cooperation within an intercultural environment: competency discourse
31022 Емпіричний досвід вивчення проблем розвитку духовного потенціалу студентів закладів вищої мистецької освіти
24878 Artistic education in interdisciplinary dimension: theoretical aspect of an issue
24167 Edutainmemt in professional training of future masters of music art
24874 Міждисциплінарність як механізм реалізації духовного потенціалу особистості у вищій мистецькій освіті
27720 Стратегічні орієнтири розвитку мистецької освіти в міждисциплінарному дискурсі
21783 The principle of fractal harmony in the spiritual musician-teacher’s self-development
21217 Мистецька освіта в контексті нової педагогічної парадигми
20540 Трансдисциплінарність у реалізації духовного потенціалу мистецтва
15453 Музика як квінтесенція трансцендентних духовних цінностей
18809 Трансцендентальный смысл духовного воспитания личности в сфере музыкального искусства
10052 Межкультурная компетентность студентов в координатах духовности
10428 Сучасні тренди у вищій мистецькій освіті: ціннісно-смисловий аспект

Фахові видання, що затверджені МОН (32)

ID Назва Рік
45462 Особливості організації сучасної освіти в умовах дистанційного навчання
46126 Reflection in the structure of future art specialist’s professional training
44701 Особливості організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання
48457 Теорія музичної освіти: постнекласичний етап
43707 Національна ідентичність в університетській культурі: зовнішні виклики та внутрішні резерви
44611 Покликання та вибір професії у вищій мистецькій освіті
43438 Творчість Бориса Грінченка як генератор інноваційних форм роботи зі студентами мистецького профілю
43224 Міфи та реальність сучасної мистецької освіти
37715 Модель технології тайм-менеджменту в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва
32570 Кластерна модель розвитку духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті
32096 Концепт нелінійності у сучасному музично-педагогічному дискурсі
36328 Міждисциплінарність як форма фундаменталізації вищої мистецької освіти: фасетний підхід
27719 Інтегративний підхід до організації освітнього кластера в мистецькій освіті
31022 Емпіричний досвід вивчення проблем розвитку духовного потенціалу студентів закладів вищої мистецької освіти
24874 Міждисциплінарність як механізм реалізації духовного потенціалу особистості у вищій мистецькій освіті
23995 Педагогічний наратив у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва
19425 Виховний потенціал трансцендентних духовних цінностей в сфері музичного мистецтва
21840 Герменевтичні принципи мистецької освіти: інтерпретаційний дискурс
19568 Національна ідея у змісті фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва
18933 Феноменологічний діалог/полілог в організації навчальної діяльності магістрів музичного мистецтва
19834 Цілісність особистості в контексті міждисциплінарної інтеграції у вищій мистецькій освіті
15373 Антропологічний поворот в мистецькій педагогіці – «золотий» перетин століть
14876 Динаміка типів наукової раціональності в розвикту мистецької педагогіки
14667 Неперервна мистецька освіта у формуванні духовного потенціалу особистості
15011 Ганна Карась: українська музична культура західної діаспори змогла відбутися в ХХ столітті завдяки глибокій закоріненості в національну культуру
9831 Узагальнення інтонації як механізму осягнення смислу естетичних категорій: педагогічний аспект проблеми
9830 Феномен наукової школи у вищій мистецькій освіті
9229 Дослідницька діяльність кафедри у вищому мистецькому навчальному закладі: європейський досвід
7606 Конгеніальність у герменевтичних смислах мистецької освіти
7603 Музично-педагогічне дослідження в контексті нових суспільно-історичних реалій
7605 Феномен розуміння як механізм гармонізації особистісних сфер суб’єктів музично-педагогічного процесу у вищій школі
999 Компетентнісна мистецька освіта: пошук інноваційної моделі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (25)

ID Назва Рік
44287 Духовно-світоглядна іпостась Миколи Леонтовича в полікультурному просторі сучасності
48085 Трансдисциплінарні дискурси постнекласики: детермінація нелінійного простору
41607 Метафоризація комунікативного процесу у змісті вищої мистецької освіти
37143 Инновационные формы развития духовного потенциала студентов творческих специальностей в осмыслении поэтического наследия Б. Гринченко
38999 Інноватизація вищої мистецької освіти в контексті нової української ментальності
23958 Інтеграція духовного потенціалу мистецької та природничонаукової освіти у контексті постнекласичної парадигми
20272 Герменевтичні смисли мистецької освіти
22086 Наукова спадщина Івана Зязюна в інноваційному просторі мистецької освіти
21276 Педагогіка розуміння в духовному розвитку особистості засобами мистетцва
14843 Функції діалогу в дослідницькому просторі художньої освіти
14515 Концептуальні засади реалізації духовного потенціалу особистості в системі неперервної мистецької освіти
18810 Антропологічний синтез методологічних підходів у музичній педагогіці
16990 Динаміка типів наукової раціональності в розвитку мистецької педагогіки
14115 Пролегомени інноваційного простору мистецької освіти в класичному університеті
12977 Ціннісно-смислові орієнтири наукової педагогічної школи у вищій мистецькій освіті
5324 Competence paradigm in higher art education
4858 Зарубіжний досвід неперервної фахової підготовки вчителів музики
4866 Методологічний контур інтеграційних процесів у мистецькій освіті
5322 Методологічні пріоритети постнекласичної мистецької педагогіки
10736 Компетентнісно орієнтований освітній простір як основа модернізації вищої мистецької освіти
10732 Форми і методи організації музично-педагогічного процесу у вищій школі
1834 Компетентнісно орієнтований освітній простір як основа модернізації вищої мистецької освіти
1862 Форми і методи організації музично-педагогічного процесу у вищій школі
2251 Досвід рефлексії ціннісних компонентів міжсуб’єктної мистецької освіти
1003 Cостояние и перспективы компетентностно ориентированного школьного образования: взгяд из Украины

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
10 Decomposition of Educational Objectives in the Context of Hermeneutic Experience of Future Music Teachers службова 2018
27 Formation of Readiness of Higher Education Institutions’ Students to the Introduction of Musical-Pedagogical Technologies http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30830/ 2020
206 Impressionism in the context of procedural nature of existence of European culture https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42007/ 2022

Організація міжнародних/всеукраїнських наукових конференцій на базі Університету (1)

ID Назва Підрозділ Тип Місце проведення Роль Рік
7 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Факультет музичного мистецтва і хореографії IХ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція Київський університет імені Бориса Грінченка Голова (співголова) оргкомітету 2023

Реєстр наукових публікацій (8)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
84 Стратегічні орієнтири розвитку мистецької освіти в міждисциплінарному дискурсі наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27720/ 2019
125 Емпіричний досвід вивчення проблем розвитку духовного потенціалу студентів закладів вищої мистецької освіти фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31022/ 2020
165 Optimizing students’ cooperation within an intercultural environment: competency discourse наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31509/ 2020
187 Застосування музичних інформаційних технологій при вивченні навчальної дисципліни наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31608/ 2020
249 Міждисциплінарність як форма фундаменталізації вищої мистецької освіти: фасетний підхід фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36328/ 2021
370 Міфи та реальність сучасної мистецької освіти фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43224/ 2022
424 Покликання та вибір професії у вищій мистецькій освіті фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44611/ 2023
495 Теорія музичної освіти: постнекласичний етап фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/48457/ 2024

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (6)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
10 Соболь Наталія Віталіївна «Методика формування художньо - творчої толерантності майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанної підготовки» Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова document 2017
25 Теряєва Лариса Анатоліївна «Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування» / спеціальність 13.00.02  теорія та методика музичного навчання Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ. document 2019
26 Кифенко Анна Миколаївна Методика формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка document 2019
27 Рахманова Оксана Кахрамонівна «Розвиток художньо-творчої синестезійності молодших школярів на інтегрованих уроках музичного мистецтва»/ 13.00.02 – теорія та методика навчання музики Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка document 2019
37 Малахова Маргарита Олександрівна "Формування професійно-особистісних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва у навчальному народно-інструментальному ансамблі"/ спеціальність 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка Малахова 2021
49 Лимаренко Валерій Ігорович «Формування методичної компетентності майбутнього керівника вокального ансамблю на засадах ед’ютейнменту» / спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки Київський університет імені Бориса Грінченка _BA09~1.PDF 2023

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
102 Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті Етап дослідження 04.2021 https://drive.google.com/file/d/1inWhNtkmJwIIYn0VYGckywhptxwbnZso/view

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
260 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра музикознавства та музичної освіти Аналітик-дослідник 06.10.2022

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
231 заходи протягом семестру 2017 5

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
962 Модуль з ІКТ - sert_kurs_08_04_15.pdf 08.04.2015
1484 Фаховий модуль (стажування) - document 06.04.2017
2504 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018
3741 ІКТ Інший модуль nakaz_768_11.11.2019.pdf 11.11.2019
3920 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
6859 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 21.11.2022
7475 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 748.pdf 27.12.2022
8971 Інше Інший модуль document 22.12.2023
8972 Інший Інший модуль document 22.12.2023
8973 Інший Інший модуль document 04.11.2023
9071 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
318 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття" Міжнародна конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 14.04.2016 15
463 Від класичної до постнекласичної мистецької освіти Круглий стіл спільно з Університетським коледжем в межах Наукового тижня кафедри Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 22.04.2016 2
465 Від класичної до постнекласичної мистецької освіти Науковий семінар Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 27.05.2016 2
466 Антропологічний вимір сучасної мистецької освіти Науково-методичний семінар Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 07.12.2016 2
468 Ділова гра за участі студентів науково-дослідницької студії ""Школа молодих вчених: Прес-конференція: виконавські принципи видат Ділова гра Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 25.11.2016 15

Підготовка професійних музичних, хореографічних, театральних проєктів (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва заходу Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
42 Інститут мистецтв Сценарист Авторський науково-творчий проєкт «Мистецький бріколаж Київ 2020 document
85 Інститут мистецтв Кафедра музикознавства та музичної освіти Режисер Авторський науково-творчий проєкт #GRINCHENKO_ARTMENTOR за твором Бориса Грінченка «Вітер» Київ 2021 document

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
26 Школа молодих науковців Упродовж 2016 року ( 1 раз на місяць) 16 Не зазначено 10.04.2016
128 Школа молодих науковців упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 16 Не зазначено 12.11.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
2649 Музична педагогіка

Підручники, навчальні посібники (колективні) (5)

ID Назва Рік
32679 Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства та музичної педагогіки
26246 Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі
7674 Інструментальний ансамбль
12899 Вступ до спеціальності: музичне мистецтво. Модуль 2 : навч. посіб
2634 Музично-педагогічний процес у вищій школі

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
34166 Навчально-методичний посібник "Практикум з методології наукових досліджень"
7330 Професійний портрет

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
157 Методологія наукових музично-педагогічних досліджень Інститут мистецтв Магістр Денна 2015 168 08.04.2015
384 Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки (5 курс, ММ, денна) Інститут мистецтв Магістр Денна 2018 549 04.09.2018 -
589 Теорія музичної освіти (5-6 курс, ММ, денна) Інститут мистецтв Магістр Денна 2019 768 11.11.2019 21/22 н.р.
698 Музична педагогіка (2 курс, ММ, денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2020 198 19.03.2020
1699 Музична педагогіка та музична психологія вищої школи (5 курс, ММ, денна) Факультет музичного мистецтва і хореографії Магістр Денна 2023 843 25.12.2023
1700 Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки (5 курс, ММ, денна) Факультет музичного мистецтва і хореографії Магістр Денна 2023 843 25.12.2023

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
426 Інститут мистецтв Теорія музичної освіти (5 курс, ММ, з.ф.н.) (НОВИЙ) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 30.12.2016
5355 Інститут мистецтв Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 27.12.2019
7214 Інститут мистецтв Теорія музичної освіти (5-6 курс, ММ, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7539 Інститут мистецтв Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7559 Інститут мистецтв Музична педагогіка (2 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
10421 Інститут мистецтв Теорія музичної освіти (5-6 курс, ММ, денна) Магістр Денна 10 5 3 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
687 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,60 30.12.2016
1322 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,87 12.01.2017
2153 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,82 27.12.2018
2834 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,80 28.12.2019
3938 Кафедра музикознавства та музичної освіти 5,00 28.12.2020
4425 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,81 28.12.2021
5560 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,88 30.12.2022
6443 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,72 30.12.2023

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7 Ділова гра «Музика, народжена поезією Бориса Грінченка»link особиста участь Інститут мистецтв Dilova_gra-17 (1).docx 30.11.2017

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (7)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
17 Вишневецька Марина Вікторівна Кафедра музикознавства та музичної освіти V Мистецтвознавство I document 2017
40 Лимаренко Валерій Ігорович Інститут мистецтв VI Професійна освіта II document 2018
62 Даценко Марія Сергіївна Інститут мистецтв V Професійна освіта III document 2019
80 Шпильова Лілія Анатоліївна Інститут мистецтв V Професійна освіта II - 2020
98 Мусіна Софія Олександрівна Інститут мистецтв IV Музичне мистецтво II document 2021
99 Мирошниченко Ганна Сергіївна Інститут мистецтв V Професійна освіта III document 2021
104 Науменко Яна Володимирівна Інститут мистецтв I Музичне мистецтво I - 2022

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
7 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студенстьких наукових робіт з мистецтвознавства Харківська державна академія дизайну та мистецтв 11.04.2017