Додаткові відомості

Освіта
Київський державний університет імені Тараса Григоровича Шевченка
Перелік місць роботи
Інститут теоретичної фізики НАН України
Теми дисертацій (захищених)
Пpиближeнныe ypaвнeния состояния cиcтeм клacсической статистической механики с двyxчacтичным потенциалом oттaлкивaния
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 12 3 0 0 2023.03.14 16:06:01 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 11 3 0

Індекс цитування в Research Gate (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
405 Інститут післядипломної освіти 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Alexander_Rudyk2
695 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 0 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Alexander-Rudyk
836 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 0 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Alexander-Rudyk

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6283 Перспективи платформно незалежної та Linux-орієнтованої інфор­матики в Україні Міркування про перспективи платформно незалежної та Linux-орієнтованої інформатики в Україні. Досвід освітян Києва. місто Київ document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
41018 Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
33300 Ruby 2D - багатоплатформена бібліотека для створення 2D-програм мовою ruby
33299 Графіка з використанням мови С++ і бібліотеки wxWidgets
33297 Налаштування взаємодії wxWidgets i CodeBlocks для забезпечення осучаснення навчання інформатики
33298 Створення проекту wxWidgets та опис подій у С++
16058 Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2015/2016 навчальному році
16055 Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2014/2015 навчальному році

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
33300 Ruby 2D - багатоплатформена бібліотека для створення 2D-програм мовою ruby
33299 Графіка з використанням мови С++ і бібліотеки wxWidgets
33297 Налаштування взаємодії wxWidgets i CodeBlocks для забезпечення осучаснення навчання інформатики
33298 Створення проекту wxWidgets та опис подій у С++
16058 Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2015/2016 навчальному році
16055 Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2014/2015 навчальному році
3142 Вибрані питання дискретної математики. Перелік графів і теорема Редфілда — Пойа

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
45833 Перспективні напрямки зміни освіти
16069 Задачі логічного характеру для 6 класу
3173 Аксіоматичний підхід до теорії множин. Нелогічні аксіоми системи Цермело — Френкеля ZF
3177 Еквівалентність аксіоми вибору, теореми Цермело, принципу максимальності Хаусдорфа й леми Цорна
3188 Зворотний польський запис
3189 Побудова максимальної сполуки пар
3175 Потужність множин, теорема Кантора й континуум-гіпотеза
3174 Різноманітність аксіоматичних систем: теорія типів, теорія множин Неймана — Бернайса, теорія множин Куайна, ієрархія теорій множин Tn
3176 Теорема Кантора — Бернштейна
3172 Числення висловлювань і предикатів
1400 Загальний підхід до формування переліку компетенцій щодо опанування природничо-математичними дисциплінами
1481 Проведення Київських учнівських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
266 Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти Повноцінне дослідження 09.2022

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
196 разова участь грудень 2017 1

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
337 Дидактичний модуль - document 16.06.2015
730 Фаховий модуль (стажування) - document 06.03.2014
2903 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.01.2019
5685 інше Інший модуль document 25.11.2021
6486 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
7897 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 23.06.2023

Зимові та літні школи (1)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
34 Інститут післядипломної освіти Зимова Відбірково -тренувальні збори для учнів 8-11 класів ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики Київський університет імені Бориса Грінченка Керівник робочої групи 2023 -

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (14)

ID Назва Рік
32605 Методичні рекомендації організації та проведення дистанційного навчання з інформатики та інформаційних технологій
32603 Методичні рекомендації організації та проведення дистанційного навчання. Загальні міркування
3186 Гамільтонові графи
3187 Ейлерові шляхи й цикли
3185 Код Грея
3184 Подання найбільшого спільного дільника лінійною комбінацією з цілими коефіцієнтами (розширений алгоритм Евкліда)
3190 Розв'язання задачі про призначення
3141 Функціонал Шпраґе — Ґранді
3136 Пошук і перебір остовних (каркасних) дерев
3140 Пошук бінарного коду (дерева)з мінімальною вагою
3138 Пошук максимального потоку
3137 Пошук точок сполучення
3135 Пошук найкоротшого шляху у зважених графах
3134 Числа Бернуллі

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3320 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4,0 30.11.2020
4208 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4.7 06.12.2021
5147 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4.8 30.11.2022

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
289 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики Університет Грінченка 20.02.2018

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
16 з інформаційних технологій у номінації «Офісні технології» Навчальний корпус Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б - org_komitet_inform_tehnologii.pdf 12.02.2017

Рейтинг викладачів серед педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Оцінка Рік
13 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 48 2023

Нові освітні програми (ІПО) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
2 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Розробник 2023

Заходи для учнів та педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
6 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Голова оргкомітету 2023