Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут імені М.Драгоманова, 1993р.
Київський міський педагогічний інститут ім. Бориса Грінченка, 2003р.
Інститут психології імені Г.С.Костюка (аспірантура)2007р.
Перелік місць роботи

практичний психолог НМЦ ІППО

старший викладач кафедри історичної та громадянської освіти ІПО


Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 20 3 0 10 2023.12.05 09:38:40 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 19 3 0

Індекс цитування в Research Gate (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
472 Інститут післядипломної освіти Кафедра історичної та громадянської освіти 3 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Oleksenko
691 Інститут післядипломної освіти Кафедра історичної та громадянської освіти 22.7 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Oleksenko
851 Інститут післядипломної освіти Кафедра історичної та громадянської освіти 38.1 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Oleksenko

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9890 The level of development of science and technology in the XXI century '2023" Реалізація потреби в професійному розвитку вчителів суспільствознавчих дисциплін в умовах кризи Karlsruhe, Germany document
9542 Освітній форум "Столична освіта: якість в умовах воєнного стану" (дискусійний майданчик вихователів закладів загальної середньої освіти) Психологічна підтримка дітей в стресових ситуаціях Київ document.pdf
9891 Series SW-Ger сonference proceedings «Future in the results of modern scientific research '2023" АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД Karlsruhe, Germany document
9541 Міжнародний науково-практичний онлайн-форум ПЕДАГОГ ХХІ СТОЛІТТЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ АКТУАЛІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ В ВОЄННИЙ ПЕРІОД Київ document.pdf
6974 І Міжнародна науково-практична конференція "Освіта дітей раннього та дошкільного віку в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку" Становлення складових психомоторного розвитку у дітей раннього віку: можливості впливу Луцьк document
6365 Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція "Миробудування в освітній та соціальній сферах" популяризація цінностей миробудування та мирного вирішення конфліктів в освітній та соціальних сферах за допомогою відновних практик онлайн, на платформі Zoom document.pdf
4363 ІХ Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича ПРОФОРІЄНТАЦІЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Психопрофілактична тренінгова робота в процесі курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників м.Київ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України document.doc
3549 Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників: стан та перспективи Підтримка психологічного благополуччя педагога в професійній діяльності Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2642 Розвиток конкурентоспроможної особистості у межах сучасної освіти: реалії та перспективи Організація тренінгової роботи з профілактики емоційного та професійного вигорання педагогів під час курсового підвищення кваліфікації Київ document.doc

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
47019 Реалізація потреби в професійному розвитку вчителів суспільствознавчих дисциплін в умовах кризи
24946 Тренінг як форма роботи з патріотичного виховання в навчальному закладі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
47016 Громадянська компетентність як важлива складова фахового зростання сучасного вчителя
46393 Analysis of the content of psychological competence of a history teacher in the conditions of war and in the post-war period
46151 Development of the culture of psychological health of teachers in the process of professional improvement
45976 The use of biografical knowledge in the educational process as a resource for the development of sosial competence of students
42249 The use of interactive learning methods for the development of social competences of students within the framework of civic and historical education
37987 Психологічні аспекти професійної компетентності: психологічна компетентність вчителя історії
37979 Психологічна просвіта в умовах дистанційного підвищення кваліфікації
34203 Формування потреби у саморозвитку педагогічних працівників засобами фасилітації
32084 Психоедукація, як засіб формування культури психологічного здоров'я у педагогічних працівників
27921 Підтримка та відновлення психологічного здоров’я педагогічних працівників в процесі курсового підвищення кваліфікації

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
21826 Дослідження особливостей взаємозв’язку сенсорного мовлення і моторної активності дітей раннього віку

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (26)

ID Назва Рік
41964 Психологічна допомога дітям, що пережили стресогенні події
41988 Дитина з агресивною поведінкою: як реагувати та взаємодіяти
41965 Діти з особливостями поведінки: основні орієнтири для практичного психолога
41987 Стратегія допомоги тривожній дитині
37988 Становлення складових психомоторного розвитку у дітей раннього віку: можливості впливу
37989 Не такий страшний стрес, якщо... вчасно подбати про себе
32823 Professional growth of teachers: we increase motivation
32818 We learn to resolve conflicts
32821 Help teachers maintain mental health
25154 Підтримка психологічного благополуччя педагога в професійній діяльності
21021 Аналітичний звіт практичного психолога за навчальний рік
21052 Дівчатка та хлопчики: психологія виховання
21267 Атестація практичного психолога: тримаємо руку на пульсі
21134 Графік роботи фахівця: тонкощі складання
21025 Намалюй свою агресію
21077 Психомоторна обдарованість дітей раннього віку: організація роботи психолога
21270 Правила ведення журналу щоденного обліку роботи
21272 Психологічна допомога дітям в кризових ситуаціях
21133 Психологічна підтримка комфорту педагога
2382 Психодіагностика емоційної сфери дітей дошкільного віку
2355 Атестація практичних психологів системи освіти
2353 Робота психолога ДНЗ з профілактики насильства над дітьми
2350 Тайм-менеджмент на допомогу практичному психологу
2381 Діагностика психомоторних здібностей у дітей раннього віку
2378 Розвиток психомоторних здібностей в ранньому віці
21825 Активізація мовленнєвого розвитку дітей раннього віку через організацію моторної поведінки

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
403 Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna (WSTS) Міжнародне стажування 13.06-20.11. 2022

Anna Boboryk, керівник Курсу кризового консультування, викладач WSTSКонтактна особа: Lina Komarynets- sekretariat@wsts.edu.pl

Учасник програми Олексенко С.В..pdf

Міжнародні, всеукраїнські, регіональні освітні проєкти, програми, педагогічні експерименти (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень Роль Рік
17 Кафедра історичної та громадянської освіти Регіональний рівень Тьютор, розробник змісту, вчитель-консультант 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (17)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1225 Фаховий модуль (стажування) - document 13.11.2015
1758 Інше - document 31.12.2016
1759 Інше - document 20.06.2017
1760 Дидактичний модуль - document 07.04.2017
1761 Інше - document 03.08.2017
1977 Інше - document 10.12.2017
2734 Лідерський модуль Інший модуль document 30.06.2018
3420 ІКТ Інший модуль document 25.06.2019
4254 інше Інший модуль document 04.06.2020
5572 інше Інший модуль document 10.10.2021
6070 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 1.pdf 19.11.2021
6082 інше Інший модуль document 15.12.2021
6108 Лідерський модуль Інший модуль document 08.12.2021
6480 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6735 інше Інший модуль document 27.10.2022
6736 інше Інший модуль document 28.10.2022
6893 інше Інший модуль document 11.11.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
47481 Про.Безпеку: безпечна освітня екосистема громади: посібник для тренера
29335 Грінченківські етюди. "Україна! В цьому слові для мене все"

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
47477 Стрес: особливості переживання та підтримка
28405 Використання творів Бориса Грінченка для дітей у практиці психолога навчального закладу

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2476 Кафедра історичної та громадянської освіти 4,4 25.11.2019
3349 Кафедра історичної та громадянської освіти 4,5 30.11.2020
4224 Кафедра історичної та громадянської освіти 4.75 06.12.2021
5130 Кафедра історичної та громадянської освіти 4.5 29.11.2022

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
270 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології СЗШ № 81 20.04.2018

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
30 з педагогіки і психології Інститут післядипломної педагогічної освіти - org_komitet_pedagogika_i_psyhologia.pdf 21.02.2017

Рейтинг викладачів серед педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Оцінка Рік
37 Кафедра історичної та громадянської освіти 49 2023