Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Перелік місць роботи

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка

- Київський університет імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
- Експерт у QS Global Employer Survey 2022 / 2023.

Керівник регіонального напряму:
- 8th International Conference on Knowledge Engineering and Applications (ICKEA 2023), Bali, Indonesia, Regional Chair (матеріали індексується у наукометричній базі Scopus);
-7th International Conference on Knowledge Engineering and Applications (ICKEA 2022), Yokohama, Japan, Regional Chair (матеріали індексується у наукометричній базі Scopus).

Член Оргкомітету:
- The 14th International Conference on Education, Training and Informatics: ICETI 2023, Florida, USA (матеріали індексується у наукометричній базі Scopus);
- 5th International Conference on Computer Science and Technologies in Education (CSTE 2023), Xi'an, China (матеріали індексується в наукометричній базі Scopus);
- 11th International Conference on Information and Education Technology (ICIET 2023) Fujisawa (Kanagawa), Japan (матеріали індексуються в наукометричній базі Scopus та WoS);
- The 16th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI 2022, Florida, USA (матеріали індексуються в наукометричній базі Scopus);
- 10th International Conference on Information and Education Technology (ICIET 2022) in Matsue, Japan (матеріали індексуються в наукометричній базі Scopus)
та ін.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
152 7 5 2022.12.03 18:48:54 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
18 23 2 2022.11.21 06:00:56 Перейти до Scopus link

Конференції (43)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7954 Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2022 Innovative Educational Communication in the Global Digital Environment: Trans-Disciplinary Models, Tools, and Mechanisms Orlando, Florida, USA document
7953 Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2022 Interdisciplinary and Universal Digital Competence for Foreign Languages Education Orlando, Florida, USA document
7952 Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2022 Keynote report: Transdisciplinarity and Meta-Disciplinarity of Digital Education Orlando, Florida, USA document
7955 First International Conference on Technology, Law and Education Keynote: Event Horizon of Digital Education and Language Acquisition Morocco document
7824 DHW-2021: Digital Humanities Workshop Emoji explication in digital communication: logical-phenomenological experiment Kyiv, Ukraine document.pdf
7823 DHW-2021: Digital Humanities Workshop Digital interoperability of foreign languages education Kyiv, Ukraine document.pdf
7354 «МОВА, ЛІТЕРАТУРА, ПЕРЕКЛАД У КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО СВІТУ» Innovative Educational Communication in the Digital Realm Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine document.pdf
7003 14th International Conference on ICT, Society and Human Beings “DIGITAL HYBRID LEARNING INDIVIDUAL QUALITY ASSESSMENT IN EUROPEAN AND ORIENTAL LANGUAGES PROGRAMS: STUDENT CASE STUD“DIGITAL HYBRID LEARNING INDIVIDUAL QUALITY ASSESSMENT IN EUROPEAN AND ORIENTAL LANGUAGES PROGRAMS: STUDENT CASE STUDY IN UKRAINE”Y IN UKRAINE” Нідерланди document.pdf
7002 15th International Conference on e-Learning 2021 “E-SKILLS AND DIGITAL LITERACY FOR FOREIGN LANGUAGES EDUCATION: STUDENT CASE STUDY IN UKRAINE” Нідерланди document
6990 2nd International Conference on Teaching and Education Management (ICTEM 2021) Interdisciplinarity of Foreign Languages Education Design and Management in COVID-19 (ET514) Wuhan, China document.pdf
6945 «ІДЕЇ СІ ЦЗІНЬПІНА ПРО ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ВИСОКОГО РІВНЯ 中乌“习近平治国理政思想”国际高端论坛 - Lanzhou, China - Kyiv, Ukraine document.pdf
6961 7th International Conference on Frontiers of Educational Technologies (ICFET 2021)th International Conference on Frontiers of Educational Technologies (ICFET 2021) Digital Comptencies and Soft Skills for Final Qualification Assessment: Case Study of Students of Foreign Languages Programs in India Bangkok, Tailand document
6944 EUROPEAN VALUES IN UKRAINIAN EDUCATION: CHALLENGES AND FRONTIERS Keynote: Values-based interdisciplinary skills development for Liberal Arts education Ukraine document.pdf
6812 SOCIAL DEVELOPMENT AND SOCIAL CHANGE OF CHINA INTERNATIONAL CONFERENCE Development of the Middle Class in China as an Indicator of Poverty Reduction Китайська академія соціальних наук, м. Пекін, Китай document
6762 Міжнародна наукова онлайн-конференція "Лінгвістика ХХІ століття: сучасний стан і перспективи розвитку", присвяченої 90-річному ювілею доктора філологічних наук, професора Станіслава Володимировича Семчинського Рекомендації до моделювання ІКТ тезаурусу (на основі інновацій європейських та східних мов) Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine document.pdf
6808 “Сучасна філологія: теорія та практика” ДІАГНОСТИКА ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА СХІДНИХ МОВ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Київ, Національна Академія Служби безпеки України document.pdf
6763 The International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications Hieroglyphic Semiotics of Emoji Signs in Digital Communication Kryvyi Rih, Ukraine document
6723 GiLE4Youth International Conference Keynote: DIGITAL SKILLS FOR EMPLOYABILITY OF LINGUISTIC MAJORS Berlin, Germany document.pdf
6724 GiLE4Youth International Conference UNIVERSALITY, MULTIPURPOSE AND INTERDISCIPLINARITY OF FOREIGN LANGUAGES MAJOR SKILLSET: SURVEY STUDY Berlin, Germany document.pdf
6725 6th International Conference on Complexity, Future Information Systems and Risk (COMPLEXIS 2021) Complex Framework of Digital Learning Quality Assessment in Covid-19 Context: Survey Study for European and Oriental Languages Programs Lisbon, Portugal document.pdf
6726 6th International Conference on Complexity, Future Information Systems and Risk (COMPLEXIS 2021) Complex Framework of Digital Learning Quality Assessment in Covid-19 Context: Survey Study for European and Oriental Languages Programs Lisbon, Portugal document.pdf
6728 «ПИТАННЯ СХОДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ» Universality, multipurpose and interdisciplinarity of oriental and European languages education: survey study Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна document.pdf
6750 V Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю “ПИТАННЯ СХОДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ” Universality, multipurpose and interdisciplinarity of oriental and European languages education: survey study Kharkiv, Ukraine document
6727 SOCIAL LINGUISTICS AND PARADIGM SHIFTS IN MODERN WORLD Індивідуальна оцінка якості цифрового навчання на програмах з європейських та східних мов в умовах Ковід-19 Kyiv, Ukraine document.pdf
6731 Seventeenth International Conference on Technology, Knowledge, and Society (University of Melbourne, Australia) Viral Digital Skills Development for Interdisciplinary Competence of Foreign Languages Students Melbourne University, Australia document
6729 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY DigitDigital Distance and Blended Learning Quality Assessment In Oriental And European Languages University Programs: Regions Of Ukraine Survey Studyal Distance and Blended Learning Quality Assessment In Oriental And European Languages University Programs: Regions Of Ukraine Survey Study Okayama University, Japan document
6730 VII Міжнародної наукової конференція INTEGRAL MODELS OF DIGITAL LEARNING FOR FOREIGN LANGUAGES PROGRAMS Kyiv, Ukraine document.PDF
6562 2nd Internatioanl Conference "Oriental Studies. Actuality and prospects" ПАРАМЕТРИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЦИФРОВОГО НАВЧАННЯ НА ПРОГРАМАХ ЗІ СХІДНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ В УМОВАХ КОВІД-19 Kharkiv, Ukraine document
6541 12th International Conference on Society and Information Technologies: ICSIT 2021 Covid-19 Context for Meta Assessment of Digital Learning on European and Oriental Languages Programs USA, Florida document
6539 The 12th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2021 Keynote report: “Interdisciplinarity and Universality of Foreign Languages Education” USA, Florida document.pdf
6540 Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2021 Interdisciplinary Skills Development Through Final Qualification Assessment: Survey Study for European and Oriental Languages Programs USA, Florida document
6543 19th International Conference eSociety 2021 STUDENT SATISFACTION WITH DIGITAL HYBRID LEARNING IN EUROPEAN AND ORIENTAL LANGUAGES PROGRAMS: SURVEY STUDY OF REGIONAL UNIVERSITIES OF UKRAINE IAISD, Нідерланди document.pdf
6542 8th International Conference ICEduTech 2021 ICT TOOLS FOR FINAL QUALIFICATION ASSESSMENT SURVEY STUDY FOR EUROPEAN AND ORIENTAL LANGUAGES PROGRAMS IAISD, Нідерланди document.pdf
6514 Міжнародна науково-практична конференція "Таврійські філологічні наукові читання" DIGITAL HYBRID LEARNING FOR ORIENTAL AND EUROPEAN LANGUAGES PROGRAMS: QUALITTY ASSESSMENT IN REGIONAL UNIVERITIES OF UKRAINE Київ, Україна document
6316 III-IV КОНГРЕС СХОДОЗНАВЦІВ до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського Digital communication and information communication tools for final qualification assessment in oriental languages programs Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського document.pdf
6358 IX Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: роль оцінювання якості викладання та навчання в процесі акредитації» - Kyiv, Ukraine document.pdf
6220 International Forum on Sharing Poverty Reduction Expirience ASSESSMENT AND PRIORITIES ОF WELFARE ОF THE POPULATION ОF UKRAINE Beijing, People's Republic of China document.pdf
6218 Information Technology and Interaction (satellite) ICT Tools for Final Qualification Assessment Survey Study for European and Oriental Languages Programs Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine document.pdf
6219 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін - Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ document
6326 ІІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар викладачів китайської мови - Київ, Україна document.pdf
5963 Теоретичні та прикладні аспекти електронного навчання ІКТ інструменти та практики підсумкової кваліфікаційної атестації у форматі локдауну Ковід-19 Катовіце, Польща document
6328 “China’s Development and Opportunities for the World” International Symposium Training of Chinese Language Specialists in Ukraine in the contеxt of Ukraine’s participation in the Belt and Road Initiative м. Пекін, Китайська Народна Республіка document.pdf
6327 ІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар викладачів китайської мови - Київ, Україна document.pdf

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
17584 EVOLUTION OF US-JAPAN SECURITY ALLIANCE(1991-2001)

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
34182 ICT Tools and Practices for Final Qualification Assessment in the Framework of COVID-19 Lockdown
22889 Modern Chinese Society - New Perspectives: New research between China and Ukraine scientists (2017)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (22)

ID Назва Рік
42868 Digital transformation of complex educational scenarios (comparative study of final qualification assessment for foreign languages programs)
41042 Innovative Educational Communication in the Global Digital Environment: Trans-Disciplinary Models, Tools, and Mechanisms
41040 Interdisciplinary and Universal Digital Competence for Foreign Languages Education
41506 The quality of digital learning in university programs of Eastern and European languages in the regions of Ukraine
40901 Interdisciplinarity of Foreign Languages Education Design and Management in COVID-19
40234 Complex Framework of Digital Learning Quality Assessment in Covid-19 Context: Survey Study for European and Oriental Languages Programs
40233 Complex Skills Development through Digital Qualification Assessment: Survey Study for European and Oriental Languages Programs
39875 La función de la inteligencia emocional en la educación digital como el sustrato de la validez de la vida on-line
38759 Digital meta-skills development for interdisciplinary competence in foreign languages education
38528 Interdisciplinary trends of digital education in the covid-19 paradigm: global event horizon
38758 Interoperable digital skills for foreign languages education in the COVID-19 paradigm
38526 Linguistic philosophy of cyberspace
37845 Digital Comptencies and Soft Skills for Final Qualification Assessment: Case Study of Students of Foreign Languages Programs in India
37877 Digital hybrid learning individual quality assessment in european and oriental languages programs: Student case study in Ukraine
37946 E-skills and digital literacy for foreign languages education: Student case study in Ukraine
36451 Covid-19 context for meta assessment of digital learning on European and Oriental languages programs
36552 Digital Distance And Blended Learning Quality Assessment In Oriental And European Languages University Programs: Regions Of Ukraine Survey Study
41020 Digital Interoperability of Foreign Languages Education
41021 Emoji Explication in Digital Communication: Logical-Phenomenological Experiment
36502 Interdisciplinary skills development through final qualification assessment: Survey study for European and Oriental languages programs
37077 ICT tools for final qualification assessment survey study for european and oriental languages programs
34182 ICT Tools and Practices for Final Qualification Assessment in the Framework of COVID-19 Lockdown

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (35)

ID Назва Рік
41897 Phenomenological paradigm of digital innovative logosphere modelling (based on innovations of the chinese language)
41898 Innovative Educational Communication and the Global Digital Environment: Trans-Disciplinary Models, Tools, and Mechanisms
41388 Digital innovative communication modeling (based on innovations of the Asian languages)
41071 Illocutive modeling of innovative educational communication in the digital environment (based on European and Asian Englishes)
40903 Innovative communication for new knowledge acquisition in the digital realm
41000 Methodological modelling of innovative communication for new knowledge acquisition in the global digital ream
40450 Digital Meta-Skills in Interdisciplinary Competence for Foreign Languages Education
40236 Hieroglyphic Semiotics of Emoji Signs in Digital Communication
39875 La función de la inteligencia emocional en la educación digital como el sustrato de la validez de la vida on-line
40332 Phenomenology of global innovative logosphere of the digital realm modeling (based on innovations of the Chinese language)
39873 Soft Skills and ICT Tools for Final Qualification Assessment in Universities of Ukraine and India in COVID-19 Framework
38340 Interdisciplinary skills for final qualification assessment scenario: survey study for European end Oriental languages programs
38429 Theoretical and methodological principles of study of the innovative educational communication in the digital realm (based on globalized european and asian languages)
37814 Digital skills development for foreign languages education in Ukraine
38123 Innovative educational communication in the digital discourse: models and tools
38181 Linguo-pragmatic profiling of innovative educational communication in the digital environment (based on globalized European and Oriental languages)
37072 Directions and mechanisms of global innovative logosphere of computer being microstructure dynamics (based on european and oriental languages)
36969 Content asymmetry as a tool of global innovative logosphere of computer being microstructure dynamics(based on european and asian languages)
36935 Linguistics and Philosophy of Cyberspace
36936 Interdisciplinarity and Skills Development in Final Qualification Assessment: Survey Study for European and Oriental Languages Programs
36433 Diagnosis of comparative quality assessment of electronic learning of European and Eastern languages in the regions of Ukraine
36358 Integral models of digital learning for foreign languages programs
35883 Phenomenological principles of global innovative logosphere of computer being construction (based on Europeаn and oriental languages)
40242 Student satisfaction with digital hybrid learning in european and oriental languages programs: survey study of regional universities of Ukraine
40902 Modeling of innovative communication in the digital environment (based on European and Asian Englishmen)
34700 Digital communication and information communication tools for final qualification assessment in oriental languages programs
38064 Dynamic microstructure of the logosphere of cyber-reality (based on semantic innovations of the chinese language)
41465 Interdisciplinary Trends and Digital Education in the Covid-19 Paradigm: Global Event Horizon
40590 Interdisciplinarity and Universality of Foreign Languages Education
34099 “Misty poetry” as a reflection of the natureof chinese literature of the “New period”(second half of the 20th century)
34157 ICT tools for final qualification assessment survey study for european and oriental languages programs
34281 ICT thesaurus modelling recommendations (based on innovations of European and Oriental languages)
33754 Multilingual formal asymmetry in microstructure of innovative logosphere of computer being dynamics
33480 Digital skills development and ICT tools for final qualification assessment: survey study for students and staff of european and oriental philology programs
35569 Ontological premises of global innovative logosphere of computer being structure (based on europeаn and oriental languages)

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
41897 Phenomenological paradigm of digital innovative logosphere modelling (based on innovations of the chinese language)
41388 Digital innovative communication modeling (based on innovations of the Asian languages)
41071 Illocutive modeling of innovative educational communication in the digital environment (based on European and Asian Englishes)
40903 Innovative communication for new knowledge acquisition in the digital realm
41000 Methodological modelling of innovative communication for new knowledge acquisition in the global digital ream
38429 Theoretical and methodological principles of study of the innovative educational communication in the digital realm (based on globalized european and asian languages)
38123 Innovative educational communication in the digital discourse: models and tools
38181 Linguo-pragmatic profiling of innovative educational communication in the digital environment (based on globalized European and Oriental languages)
37395 Verbal modelling of innovative educational communication in the digital discourse
37072 Directions and mechanisms of global innovative logosphere of computer being microstructure dynamics (based on european and oriental languages)
36969 Content asymmetry as a tool of global innovative logosphere of computer being microstructure dynamics(based on european and asian languages)
35883 Phenomenological principles of global innovative logosphere of computer being construction (based on Europeаn and oriental languages)
40902 Modeling of innovative communication in the digital environment (based on European and Asian Englishmen)
34700 Digital communication and information communication tools for final qualification assessment in oriental languages programs
34099 “Misty poetry” as a reflection of the natureof chinese literature of the “New period”(second half of the 20th century)
33754 Multilingual formal asymmetry in microstructure of innovative logosphere of computer being dynamics
33480 Digital skills development and ICT tools for final qualification assessment: survey study for students and staff of european and oriental philology programs
35569 Ontological premises of global innovative logosphere of computer being structure (based on europeаn and oriental languages)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
37946 E-skills and digital literacy for foreign languages education: Student case study in Ukraine
36403 Universality, Multipurpose, and Interdisciplinarity of Foreign Languages Major Skillset: Survey Study
34157 ICT tools for final qualification assessment survey study for european and oriental languages programs
33352 Labor market of Ukraine – demographic, migration and educational risks
34527 Digital communication and information communication tools for final qualification assessment in Oriental languages programs
17639 "Sunagawa case" in deciding on the legality of stay of US troops in Japan
17911 Japan's new role in the world: the discussion of early 1990's
13556 Influence of "Higuchi Commission" on security and defense policy of Japan

Індексування публікацій у Scopus, WoS (4)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
146 Emoji Explication in Digital Communication: Logical-Phenomenological Experiment https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41021/ 2022
147 Digital Interoperability of Foreign Languages Education https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41020/ 2022
160 Complex Skills Development through Digital Qualification Assessment: Survey Study for European and Oriental Languages Programs https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40233/ 2022
161 Complex Framework of Digital Learning Quality Assessment in Covid-19 Context: Survey Study for European and Oriental Languages Programs https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40234/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
198 57223435760 18 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223435760

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
199 Кафедра східних мов і перекладу - 1 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
621 Факультет східних мов 282 4 2022 https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Semenist

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (6)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
33 Посольство Китайської Народної Республіки в Україні / Університет Ланьжчоу Викладання 17.10.-27.10.2017 р.

Професор
Чжан Сінпін

Учасник проекту наказ.doc
57 Університет Стетсон, США Викладання липень 2017

Dr. Michael A. Denner

Учасник проекту document
81 Шанхайський Університет, Шанхайська академія Підвищення кваліфікації 01.06.2018-30.06.2018

Професор Чжао Кебін,
директор Шанхайської Академії

Учасник проекту -
125 Національний інститут соціального розвитку (КНР) Наукове стажування 13.03-21.03.2018 Ма Фен, доктор соціологічних наук, координатор стажування
Учасник проекту Стажування Китай.pdf
149 Штаб-квартира Інституту Конфуція (КНР) Підвищення кваліфікації 01.06.2019-30.06.2019

Сунь
Кевень, директор Інституту Конфуція КНУ імені Тараса Шевченка

Учасник проекту -
323 TAL TECH, Estonia Підвищення кваліфікації 17-19.01.2022

Ingrid Papel

Vice Dean of Master's studies, School of IT

Учасник програми Ivan Semenist.pdf

Заявки на колективні гранти (5)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
53 Програма підтримки викладання японської мови Japan foundation Japan foundation Support Program for Organizations in Japanese-Language Education - - 2017
112 Japan foundation Support Program for Organizations in Japanese-Language Education Japan foundation Коллективний - 2018
114 Центр китаєзнавства Київського університету імені Бориса Грінченка Китайська академія суспільних наук (КНР) Коллективний - 2018
116 Клас Конфуція Київського університету імені Бориса Грінченка Посольство Китайської Народної Республіки в Україні Коллективний - 2018
249 Грант Фонду початкової експлуатації Класу Конфуція Штаб-квартира Інституту Конфуція (Ханьбань) Індивідуальний - 2019

Індивідуальні гранти (3)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
47 Confucius Institute 2020 Штаб-квартира Інституту Конфуція (м. Пекін, КНР) Виграно Документ відсутній 2020
51 Покращення умов викладання китайської мови «Hanban Project Funds» Виграно Документ відсутній 2020
107 Center for Language Education and Cooperation Annual Project Funds Інститут Конфуція Виграно document 2021

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
31 Семеніст Іван Васильович «МОВНА КОМУНІКАЦІЯ В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ: МОДЕЛІ, ЗАСОБИ, МЕХАНІЗМИ (НА МАТЕРІАЛІ ІННОВАЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА АЗІЙСЬКИХ ВАРІАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)» / спеціальність 10.02.04 – германські мови - Запорізький національний університет document 2022

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1091 Фаховий модуль (стажування) - document 27.10.2017
1358 Лідерський модуль - document 28.04.2016
1917 Інше - document 06.12.2017
1972 Інше - document 25.04.2013
1973 Інше - document 26.05.2017
2269 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.06.2018
2862 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Стажування Китай.pdf 28.12.2018
2863 Інше Інший модуль document 18.10.2018
2864 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 09.11.2018
4596 інше Інший модуль document 16.11.2020
5663 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.11.2021
6050 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
164 Трансформаційні процеси в сучасному суспільстві: українсько-китайський контекст Міжнародний науковий круглий стіл (за підтримки Посольства Китайської Народної Республіки в Україні) Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 24.11.2016 10
165 Японія і ООН: 60 років співробітництва Японії в Організації Об’єднаних Націй Лекція радника-міністра Посольства Японії пана Мічіо Харада, фотовиставка м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 08.11.2016 10

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
69 Актуальні проблеми країн Далекого Сходу упродовж 2017 року (Щомісяця) 15 Не зазначено 19.04.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
26231 Hiragana Textbook for first year students

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1129 Сучасні аспекти лінгвістики та мовної комунікації (5 курс, ФІС, ФІТ, ФФ, денна) Інститут філології Магістр Денна 2021 811 06.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
168 Кафедра східних мов і перекладу 4.6 20.05.2016
1417 Кафедра східних мов і перекладу 4,78 12.01.2017
2252 Кафедра східних мов і перекладу 4,82 27.12.2018
2860 Кафедра східних мов і перекладу 4,85 28.12.2019
4033 Кафедра східних мов і перекладу 4,89 28.12.2020
4310 Кафедра східних мов і перекладу 4,86 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
110 ФІНб-2-16-4.0д I 3 5 2016
390 ФІНб-2-16-4.0д II 5 4 2017-2018

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
100 День турецької культури особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка - 05.10.2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
82 Відбірковий етап XV Міжнародного фестивалю мов та культур Київський університет імені Бориса Грінченка 18.03.2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
91 Горобець Валерія Володимирівна V Східні мови I 2019

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (4)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
173 Коцюба Олександра Олександрівна Інститут філології III І Всеукраїнський конкурс художніх перекладів з китайської мови Київський університет імені Бориса Грінченка 2020 Всеукраїнський III -
266 Коцюба Олександра Олександрівна Інститут філології IV ІІ Всеукраїнський конкурс українсько-китайських художніх перекладів Київ 2021 Всеукраїнський I document
268 Бекетова Анастасія Ігорівна Інститут філології II ІІ Всеукраїнський конкурс українсько-китайських художніх перекладів Київ 2021 Всеукраїнський III document
269 Соколова Анастасія Русланівна Інститут філології IV Всеукраїнський конкурс есе "Китай моїми очима" Київ 2021 Всеукраїнський I document