Додаткові відомості

Освіта

Програма підготовки доктора філософії: Державний університет штату Оклахома, США. Факультет англійської мови та літератури, відділення англійської мови для іноземних студентів (TESL), лінгвістика. 2004- 2006 рр (не завершено).


Ступінь магістра мистецтв (Master of Arts) з прикладної лінгвістики: державний університет штату Оклахома, США. Факультет англійської мови та літератури, відділення англійської мови для іноземних студентів(TESL) лінгвістика, 2004.


Диплом з відзнакою спеціаліста з англійської філології. Донецький національний університет, факультет іноземних мов. 1989 – 1994.

Спеціальність: англійська філологія, викладач англійської мови та літератури, перекладач.

Перелік місць роботи
Донецький національний університет, факультет іноземних мов, кафедра англійської мови для природничих та гуманітарних спеціальностей, спеціалізація: філологічний факультет, відділення журналістики.
Посада: викладач англійської мови з лютого 2007 по червень 2012 р.

Державний університет штату Оклахоми (Стілвотер, штат Оклахома, США), Факультет англійської мови та літератури, відділення прикладної лінгвістики.
Посада: викладач факультету англійської мови та літератури. Спеціалізація: Composition and Research для іноземних студентів з серпня 2001 по грудень 2006 р.

Донецька філія Харківського державного юридичного університету.
Посада: викладач англійської мови з жовтня 1993 по червень 1995 р.

Донецький національний університет, Факультет іноземних мов, кафедра англійської філології з вересня 1994 по липень 2000 р.
Теми дисертацій (захищених)
Дипломна робота: Стилістичні особливості од Джона Кітса 1994р.

Магістерська дипломна робота: Дослідження дискурса усного кваліфікованого інтерв’ю ESL/ EFL студентів і його використання як ефективного альтернативного усного тесту англійської мови.

Докторська дисертація з когнітивної лінгвістики: Концептуальні метафори: метафори кольору в різних культурах та мовах.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 11 2 0 2 2023.12.04 22:39:25 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 4 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
341 Факультет романо-германської філології Кафедра лінгвістики та перекладу 8.9 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Liliya_Knyshevytska

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7458 Science without boundaries Development in the 21st century -2021 Perception and Cognition. All Colors of the World. Metaphorization of Color. Будапешт, Угорщина document.pdf
6210 Scientific and Professional Conference Pedagogy and Psychology in the age of globalization Narratives of Personal Experience acress Gender Будапешт, Угорщина document
4531 Scientific and Professional Conference Actual Problems of Science and Education Teaching Reading Strategies as the Key to Academic Success Будапешт, Угорщіна document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
46933 Using narratives of personal experience in L2 oral language proficiency testing
37966 Perception and сognition. All сolors of the world: Metaphorization of color
33868 Raising Awareness of Gendered Story- telling in ESL Classrooms
28345 Teaching reading Strategies as the Key to Academic Success
28346 Рольова гра на практичних заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів немовних спеціальностей у ВНЗ

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
46937 To the Problem of Relationship between Personality Types and Learning Strategies in a Second /Foreign Language Learning Setting
46831 To the problem of relationship between personality types and learning strategies in a second/foreign language learning setting
28346 Рольова гра на практичних заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів немовних спеціальностей у ВНЗ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
46939 Social Context and Adult Learning
46938 To the Problem of Narrative and Narration in L2 Oral Language Proficiency Testing
21326 Examination of Reading Strategies of ESL learners
10476 Teaching English with games and simulations
10928 Teaching english with games and simulations

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
104 Факультет романо-германської філології Кафедра лінгвістики та перекладу Аналітик-дослідник 04.04.2023

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1685 Лідерський модуль - document 12.10.2017
2138 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.04.2018
2444 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2445 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
5976 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.11.2021
7930 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 28.06.2023

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6426 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова у професійному спілкуванні (1 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6702 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
6822 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7364 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова у професійному спілкуванні (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
10423 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (1-2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10968 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова у професійному спілкуванні (1-3 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11505 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова за професійним спрямуванням (1-3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
84 Кафедра іноземних мов 4,8 20.05.2016
1151 Кафедра іноземних мов 4,80 12.01.2017
2008 Кафедра іноземних мов 4,77 26.12.2018
2562 Кафедра іноземних мов 4,59 28.12.2019
3755 Кафедра іноземних мов 4,86 28.12.2020
4617 Кафедра іноземних мов 4,81 28.12.2021
5894 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,92 30.12.2022