Додаткові відомості

Освіта
Донецький державний університет, 1991-1995
Перелік місць роботи

Донецький державний університет, лаборант кафедри української мови, 1994

Донецький державний університет, асистент кафедри української філології і культури, асистент, 1995

Донецький денржавний університет, старший викладач кафедри української філології і культури, 1997

Донецький державний університет, доцент кафедри української філології і культури, 1999

Донецький національний університет, доцент кафедри журналістики, 2005

Міжнародний відкритий університет розвитку людини "Україна" м.Київ, доцент кафедри журналістики Інституту філології та масових комунікацій, 2012

Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри української мови, 2014

Теми дисертацій (захищених)
Лексика сімейних обрядів у говірках Донеччини
Громадська активність
Заступник завідувача кафедри української мови з ІКТ

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 59 4 1 5 2023.11.22 10:53:54 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 8 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
866 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови 0 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Valentyna-Drobotenko

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9721 Всеукраїнська науково-практична конференція \ Лексика воєнного стану: етимологічний і функційний аспекти Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького document
9720 Міжнародна науково-теоретична конференція "Граматичні читання - XII" Семантична деривація в соціолектах сучасної української мови Донецький національний університет імені Василя Стуса document
9690 Змінність дидактичних та соціокультурних аспектів в українській філології Лексичні норми як основа професійної мовленнєвої майстерності фахівця Український державний університет імені Михайла Драгоманова document.pdf
8563 Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів Фемінофраземіка української та англійської мов у лінгвокультурологічному аспекті Київ document.pdf
8564 Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри Основні джерела поповнення фразеологічного складу сучасної української мови Кривий Ріг document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
47152 Phraseological Units with a Numeral Component in English and Ukrainian: A Comparative Aspect

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
46839 Нові фразеологізми в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ сторіч
47150 Використання фразеологізмів у новинному медіадискурсі

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
46839 Нові фразеологізми в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ сторіч
47151 Віддзеркалення у фраземах українського і англійського менталітету
47150 Використання фразеологізмів у новинному медіадискурсі
23577 Фразеологізми як об’єкт культури мовомислення в українській та іспанській мовах
19870 Фразеологічні утворення в різноструктурних мовах (на матеріалі української, англійської та іспанської мов)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
47153 Лексичні норми як основа професійної мовленнєвої майстерності фахівця

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2229 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2587 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
2711 Модуль з ІКТ Інший модуль document 13.11.2018
2995 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.04.2019
3017 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 27.03.2019
7001 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_63_01.02.2022.pdf 01.02.2022
7877 Лідерський модуль Інший модуль document 12.05.2023
7909 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.03.2023
7926 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 28.06.2023
8240 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_398_03.07.2023_compressed.pdf 03.07.2023
8459 Інші Інший модуль document 21.11.2023
8466 Мовленнєва культура в діяльності сучасного педагога Інший модуль сертифікат-Дроботенко.pdf 08.11.2023
8467 Інший Інший модуль document 18.10.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1173 Сучасна українська літературна мова (1-4 курс, ФУ, заочна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Заочна 2022 63 01.02.2022 22/23 н.р.
1540 Українська мова у професійному спілкуванні (1-3 курс, МЖур, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2023 398 03.07.2023

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8002 Інститут філології Українські студії (1 курс, ІН, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8793 Інститут філології Сучасна українська літературна мова: Лексикологія, лексикографія. (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
9085 Інститут філології Сучасна українська літературна мова. Лексикологія, лексикографія. (1-2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
11358 Інститут філології Практикум з української мови (2, 4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12619 Факультет української філології, культури і мистецтва Сучасна українська літературна мова (1-4 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
359 Кафедра української мови 3,85 29.12.2016
1085 Кафедра української мови 4,18 12.01.2017
1939 Кафедра української мови 4,66 26.12.2018
2723 Кафедра української мови 4,63 28.12.2019
3678 Кафедра української мови 4,74 28.12.2020
4816 Кафедра української мови 4,38 28.12.2021
6036 Кафедра української мови 4,52 30.12.2022

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
127 Аніканова Влада Геннадіївна IV Українська мова та література (з методиками включно) I 2020