Додаткові відомості

Освіта

1982–1987 рр - Донецький державний університет, факультет романо-германської філології, спеціальність „Французька мова та література”, кваліфікація: Філолог. Викладач. Перекладач

2004–2007 рр. – аспірантура Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка

Перелік місць роботи

1987–1993 рр. – викладач французької мови Луганського вищого училища фізичної культури.

2002–2003 рр. – викладач французької мови спеціалізованої школи № 57 м. Луганська

2003 – 2010 рр. – викладач кафедри романо-германської філології Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

2010 – 2011 рр. – доцент кафедри романо-германської філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

2011 – 2015 – завідувач кафедри романо-германської філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

2015 – по теперішній час – доцент кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

Професійна соціалізація учнів середніх
загальноосвітніх шкіл Франції, 19.02.2010, спеціальність 13.00.05
„Соціальна педагогікаˮ

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2024.07.22 06:00:54 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 19 2 1 2024.07.19 10:11:09 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 8 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
614 Факультет романо-германської філології Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 28.3 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Maryna_Zvereva

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2268 Open educational e-enviroment of modern university Учасник Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
31950 Psycholinguistic Background of Training English Discussion Skills in Students of Philology Departments

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
35362 Реалізація компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов: міжнародний досвід
25562 Західноєвропейські вчені про умови ефективної трансформації професійного габітусу вчителя на семінарах аналізу практик

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
35362 Реалізація компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов: міжнародний досвід
25562 Західноєвропейські вчені про умови ефективної трансформації професійного габітусу вчителя на семінарах аналізу практик

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
559 Universités de Francophonia м. Ніцца (Франція) Проблеми навчання французької мови в сучасних умовах 16.-27.01.2023 Yann Libratii, Director Учасник програми Диплом_Зверева_1.pdf

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
16 Мовні студії у формуванні європейської ідентичності МОН України - - 2017

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (3)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
62 організатор/ виконавець (Іспанська для осіб третього віку) з вересня 2016 по теперішній час 3
226 організатор курсів французької мови для людей третього віку упродовж семестру 2017 5
227 організатор курсів французької мови для людей третього віку упродовж року 2017 10

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
263 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
305 Лідерський модуль - document 20.10.2016
1614 Фаховий модуль (стажування) - document 06.06.2017
2832 Інше Інший модуль document 17.12.2018
2833 Інше Інший модуль document 31.01.2018
3403 ІКТ Інший модуль Сертифікат Зверева .pdf 25.06.2019
4038 Дидактичний модуль Інший модуль document 28.02.2020
4691 Цифровий модуль Інший модуль document 27.11.2020
5703 інше Інший модуль document 19.10.2021
7190 інше Інший модуль document 08.08.2022
7191 інше Інший модуль document 22.08.2022
7253 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 21.12.2022
7434 ІКТ(енк) Інший модуль наказ № 749.pdf 27.12.2022
7519 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_756_29.12.2022.pdf 29.12.2022
9090 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
184 Дні відкритих дверей Київського університету імені Бориса Грінченка на кафедрі романської філології мастер-класс, екскурсія Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 05.12.2016 5
185 Зустріч викладачів та студентів Київського університету імені Бориса Грінченка з представинками закордонних закладів освіти Творчі зустрічі, відкриті лекції Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 01.09.2016 10

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
35 Сучасні соціолінгвістичні студії Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 3 Не зазначено 19.09.2016
75 Сучасні соціолінгвістичні студії упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 4 Не зазначено 11.04.2017

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
10905 Французька мова та методика її викладання: державна атестація

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1339 Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (французької) (3 курс, МЛА, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.

Використання ЕНК (16)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5248 Інститут філології Критичне й аналітичне читання французькою мовою (3 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 27.12.2019
6258 Інститут філології Друга іноземна мова (французька) (1 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6261 Інститут філології Друга іноземна мова (французька) (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
6566 Інститут філології Література країни, мова якої вивчається (5 курс, ФФранц, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6869 Інститут філології Практика (5 курс, ФІТ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7278 Інститут філології Університетські студії (1 курс, ФІС, ФІН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7445 Інститут філології Критичне й аналітичне читання французькою мовою (3 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
8381 Інститут філології Виробнича (педагогічна / безвідривна) практика (3-4 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
8618 Інститут філології Практика (5 курс, ФФранц, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8619 Інститут філології Практика (Виробнича/Перекладацька) (4 курс, СК, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
9244 Інститут філології Друга іноземна мова (французька) (1-2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9890 Інститут філології Критичне й аналітичне читання французькою мовою (1-4 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10802 Факультет права та міжнародних відносин Виробнича практика (перекладацька) (4 курс, МВСК, МВРС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11687 Інститут філології Виробнича практика (зі спеціалізації "Друга іноземна мова" Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11964 Інститут філології Університетські студії (1 курс, ФІС, ФФР, ФІТ денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12048 Інститут філології Сучасна література французькомовних країн (5 курс, ФФ, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
73 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,7 20.05.2016
1118 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,78 12.01.2017
1974 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,72 26.12.2018
2921 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,51 28.12.2019
3717 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,69 28.12.2020
4337 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,87 28.12.2021
5907 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,65 30.12.2022
6806 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 5,00 30.12.2023

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
9 Загоруйко Маргарита Віталіївна V Гендерні дослідження I 2017