Додаткові відомості

Освіта

Луганський державний педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка (1997)

Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка (2001, магістратура)

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (2012, аспірантура)

Перелік місць роботи
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (2007 - 2015)
Теми дисертацій (захищених)
Ми-дискурс як репрезентант лінгвокультурного концепту СПІЛЬНІСТЬ
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 34 3 0 2024.05.18 10:01:41 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 22 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
762 Факультет романо-германської філології Кафедра англійської мови та комунікації 4.7 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Olena-Gryshchenko-2

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7039 25th Annual National IATEFL Ukraine Conference Participant Kyiv document.pdf
4448 29th Annual IATEFL-Hungary conference: ENGaged: Spotlight on Learning participant Budapest, Hungary document
4145 Shortage Studies: Interdisciplinary Approaches to the Deficiences in Social, Cultural, and Natural Contexts Perception of Fake Texts Opole, Poland document
3996 IV Таврійські філологічні читання. Всеукраїнська науково-практична конференція Fake linguistic personality м. Херсон document
3233 The FIPLV Nordic-Baltic Region Conference 2018 "Teaching and Learning Languages in the 21st Century: Linguistic, Educational and Cultural Aspects" Modern Perception of Fake Vilnius, Lithuania document
2393 Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція "Комунікативний дискурс у полікультурному просторі" Fake: modern perception Миколаїв, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського document
2392 XVI наукова конференція “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація" “Fake, fake discourse and linguistic personality” Харків, Харківський національний університеі ім. В.Н. Каразіна document
2391 Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference Linguistic Personality and Fake Wroclaw, on-line document
1134 «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (9 – 10 квітня 2016 р.). Зб. наук. праць. Разнообразный мир дискурсов Переяслав-Хмельницький document
1135 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 'Україна і світ: Діалог мов та культур' От фейк-ньюз к фейк-дискурсу Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
45704 Модифікації фразеологізмів у сучасному українському масмедійному дискурсі
48255 Teaching master students: course topics’ communicative effectiveness
39478 Spotting fake in the news: an easy task?

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
45704 Модифікації фразеологізмів у сучасному українському масмедійному дискурсі
48054 Fake news: is it made for men or women?
48255 Teaching master students: course topics’ communicative effectiveness

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
45442 New tricks with an old text
41771 FAKE NEWS vs BAD NEWS in Media Discourse

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
269 Наукове дослідження VUIAS Fellowship in Ukraine Подано Документ відсутній 2023

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
18 Факультет романо-германської філології Кафедра англійської мови та комунікації Аналітик-дослідник 02.08.2022

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1100 Фаховий модуль (стажування) - document 25.01.2013
2462 Дидактичний модуль Інший модуль document 07.07.2018
2949 Інше Інший модуль document 18.02.2019
3494 Інше Інший модуль Грищенко.pdf 10.11.2019
4590 інше Інший модуль document 16.11.2020
5749 інше Інший модуль document 08.11.2021
6647 інше Інший модуль document 08.08.2022
7657 Дидактичний модуль Інший модуль document 09.03.2023
8821 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.12.2023
8877 Дослідницький модуль Інший модуль Олена Грищенко.pdf 21.12.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
25724 Читаємо-Обмірковуємо-Обговорюємо. Оповідання британських та американських письменників : навчальний посібник з Критичного і аналітичного читання (англійська) для студентів І курсу спеціальності "філологія". Доповнено й перероблено
25725 Читаємо-Обмірковуємо-Обговорюємо. Ф. Скотт Фіцджеральд "Великий Гетсбі" : навчальний посібник з Критичного і аналітичного читання (англійська) для студентів ІІІ курсу спеціальності "філологія". Частина ІI
21910 Read - Reflect - Review Stories by British and American writers
16465 Read-Reflect-Review. W.S. Maugham The Painted Veil

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
25723 Читаємо-Обмірковуємо-Обговорюємо. Оповідання британських та американських письменників : навчальний посібник з Критичного і аналітичного читання (англійська) для студентів І курсу спеціальності "філологія"

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
186 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (3 курс, 6 семестр, ФАб) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 25.11.2016
187 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (3 курс, МЛА) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 25.11.2016
384 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (3 курс, 6 семестр, ФАб, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
385 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (3 курс, ФАб, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 3 не враховується не враховується 30.12.2016
7768 Інститут філології Практична англійська мова і переклад (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
54 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,9 20.05.2016
1913 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,62 26.12.2018
2613 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,69 28.12.2019
3652 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,90 28.12.2020
4725 Кафедра англійської мови та комунікації 4,80 28.12.2021
5820 Кафедра англійської мови та комунікації 4,74 30.12.2022
6703 Кафедра англійської мови та комунікації 4,92 30.12.2023