Додаткові відомості

Освіта
КДЛУ 2001
Перелік місць роботи

КНЛУ 2001-2010

2011-2013 ЗСШ І-ІІІступенів №98

2013-2015 КУТЕПТеми дисертацій (захищених)

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2024.05.11 06:02:26 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 55 3 2 2024.05.17 10:14:30 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 40 3 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
13 Факультет романо-германської філології Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 93.3 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Vita_Bosa

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10015 The 8th International scientific and practical conference “Modern problems of science, education and society” Цілі упровадження сучасних інформаційних технологій у процес професійної підготовки майбутніх філологів Kyiv, Ukraine. document.pdf
10014 The 9th International scientific and practical conference “European scientific congress” Підготовка майбутніх філологів засобами сучасних ІТ: концептуальні засади дослідження Madrid, Spain document.pdf
10013 Міжнародної науково-практичної конференції “Стратегічні орієнтири розвитку науки, освіти і суспільства” Методичні засади професійної підготовки філологів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Україна, Кременчук document.pdf
10012 XIV Міжнародна науково-практична конференція «Development, education, culture: integration trends in the modern world» Результати експериментальної перевірки ефективності методичної системи професійної підготовки майбутніх філологів засобами сучасних інформаційних технологій Осло, Норвегія document
10011 IV Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE” Професійна підготовка філолога засобами сучасних ІЛЕ: Соціокультурний підхід Стокгольм, Швеція document
7462 Charla virtual «Siglo XX. Holodomor: la tragedia del pueblo ucraniano» учасник Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, Posadas, Argentina document.pdf
7363 IV Международная научно-практическая конференция “MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT” ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ. Чикаго, США document
7555 Алгоритм та вимоги до написання наукових посібників та статей Алгоритм та вимоги до написання наукових посібників та статей Київ document
7364 Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Переяслав-Хмельницький document
1144 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА НА ПОЗНАЧЕННЯ БАЗОВОЇ ОЗНАКИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «ДЕПРЕСИВНИЙ СТАН», «НУДЬГА», «БАЙДУЖІСТЬ» XXVI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» м.Переяслав-Хмельницький document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
29910 Формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
34910 Methods for identifying communicative and organisational skills in professional training of future foreign language teachers by tools of modern informational technologies

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (18)

ID Назва Рік
47821 The informatization role of the educational process for quality training of specialists
47963 Використання сучасних методик викладання у процесі вивчення іноземних мов
47965 Детермінуючі фактори методичної системи професійної підготовки майбутніх філологів засобами сучасних інформаційних технологій
47969 Зміст та сутність концепта «інформація» в контексті інформологічного підходу та використання інформаційних технологій у підготовці філологів
34244 Використання імерсивних методів навчання та кейс-методу в професійній підготовці філологів
34916 Інформологія як методологічна основа підготовки сучасного фахівця-філолога
34917 Критерії оцінювання якості професійної компетентності майбутніх філологів
26697 Місце і роль фахових дисциплін у процесі формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов
26665 Авторська технологія формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін
26661 Категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін
26726 Критерії та показники рівня мовленнєвої компетентності м айбутніх учителів іноземних мов
26699 Мовленнєва компетентність майбутніх учителів іноземних мов: методологія проблеми
26664 Обґрунтування педагогічних умов формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін
26659 Організація експериментального дослідження рівня мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов
12302 Linguistic and stylistic use of phraseology in lingual actualization of depression in the novels of the late twentieth century
11820 Stylistic functions of words contextually neutral stylistic tone in the description of depression, in the fiction of the second half of XX century. in the fiction of the second half of XX century.
26662 Невербальні засоби комунікації в мові та в мовленні на позначення депресивного стану
26698 Роль колоративів у репрезентації депресивного стану героїв (на матеріалі іспанської повоєнної прози)

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
47963 Використання сучасних методик викладання у процесі вивчення іноземних мов
47965 Детермінуючі фактори методичної системи професійної підготовки майбутніх філологів засобами сучасних інформаційних технологій
47969 Зміст та сутність концепта «інформація» в контексті інформологічного підходу та використання інформаційних технологій у підготовці філологів
47971 Компетентнісно-середовищні засади процесу формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами інформаційних технологій
47967 Концепт «комунікація» в контексті використання інформаційних технологій підготовки філологів
47968 Концепт «технологія» у контексті професійної підготовки майбутніх філологів засобами сучасних інформаційних технологій
47966 Методична система професійної підготовки майбутніх філологів засобами сучасних інформаційних технологій
47970 Структурування професійної компетентності майбутніх філологів у закладах вищої освіти
47964 Упровадження методичної системи професійної підготовки майбутніх філологів засобами сучасних інформаційних технологій
34244 Використання імерсивних методів навчання та кейс-методу в професійній підготовці філологів
34243 Діагностичний інструментарій оцінювання рівня професійної компетентності майбутніх філологів
38855 Професійна підготовка філологів в університеті в світлі системного підходу
34916 Інформологія як методологічна основа підготовки сучасного фахівця-філолога
34917 Критерії оцінювання якості професійної компетентності майбутніх філологів
26697 Місце і роль фахових дисциплін у процесі формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов
26665 Авторська технологія формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін
26664 Обґрунтування педагогічних умов формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін
26662 Невербальні засоби комунікації в мові та в мовленні на позначення депресивного стану

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
38858 Діагностичний інструментарій оцінювання професійної компетентності майбутніх філологів
29916 Умови підготовки майбутніх вчителів іноземних мов засобами сучасних інформаційних технологій
17289 Експресивний синтаксис як засіб відображення периферійної зони ЛСП «депресивний стан» у художніх текстах
17120 Лексико-семантична група на позначення базової ознаки лексико-семантичного поля «депресивний стан», «нудьга», «байдужість»
11820 Stylistic functions of words contextually neutral stylistic tone in the description of depression, in the fiction of the second half of XX century. in the fiction of the second half of XX century.
11845 Possibilities of morphological stylistic language means lingual Updating depression in literary texts (the second half of the twentieth century)
11846 Syntax as lingual updating doldrums in fiction (based on the novels of the second half of the twentieth century)

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
97 Methods for identifying communicative and organisational skills in professional training of future foreign language teachers by tools of modern informational technologies http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34910/ 2021

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
237 Критерії оцінювання якості професійної компетентності майбутніх філологів фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34917/ 2021
238 Інформологія як методологічна основа підготовки сучасного фахівця-філолога фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34916/ 2021

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
47

Сейко Наталія Андріївна, професор, доктор
педагогічних наук, проректор з
наукової і міжнародної роботи Житомирського державного університету імені
І.Франка

Формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти КНЛУ 2006-2010 Житомирський державний університет імені І.Франка, спецрада Д 14.053.01 боса_диплом..pdf 2018

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
802 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1479 Фаховий модуль (стажування) - document 31.03.2017
2885 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.12.2018
5681 інше Інший модуль document 12.11.2021
6922 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 7.pdf 30.10.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
184 Дні відкритих дверей Київського університету імені Бориса Грінченка на кафедрі романської філології мастер-класс, екскурсія Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 05.12.2016 5
979 Студентський переклад телевізійного фільму про Мігеля Маркоса Творча майстерня Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 01.08.2016 10

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6931 Інститут філології Практична фонетика (іспанська мова) (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7183 Інститут філології Теоретична фонетика (іспанська мова) (2 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8380 Інститут філології Виробнича (педагогічна / безвідривна) практика (3-4 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
9097 Інститут філології Теоретична фонетика (іспанська мова) (2 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9368 Інститут філології Переддипломна Практика (4 курс, ФІФ, ФІС, ФІТ денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
22 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,0 20.05.2016
967 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,52 12.01.2017
1830 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,65 26.12.2018
3034 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,68 28.12.2019
3494 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,97 28.12.2020
4428 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,86 28.12.2021
5911 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,71 30.12.2022
6788 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,73 30.12.2023

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
264 Літературна майстерня: Студентський переклад з іспанської мови - Скайп-конференція з університетом м.Асунсьйон, Парагвай особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка - 11.05.2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
292 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови Київ, НВК № 176 20.02.2018