Додаткові відомості

Освіта
1979 - НДПУ імені Миколи Гоголя
1985 - КДУ імені Тараса Шевченка
Перелік місць роботи

- Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка;

- Центральний інститут удосконалення вчителів МНО;

- Київський національний лінгвістичний університет;

-Український національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

- Інститут педагогіки АПНУ;

- Український центр оцінювання якості освіти;

- Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»

- Головний редактор науково-методичного журналу «Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури» (1998-2003)

- Член редакційної ради науково-методичного журналу «Всесвітня література в сучасній школі» (Київ. Україна)

- Член Наукової ради журналу «Acta Neophilologica» (Ольштин. Польща)

-Член редакційної колегії наукового журналу «Studia Philologica» (Київ. Україна)

Теми дисертацій (захищених)

«Семантическая трансформация и текстообразующие функции доминатных текстовых единиц (на м-ле художественной прозы Василия Шукшина, Валентина Распутина, Юлиана Семёнова, Юрия Бондарева)»

Громадська активність
1) Президент ВГО «Українська асоціація викладачів зарубіжної літератури».
2) Голова Експертної ради Міжнародного інтелектуального проекту «Sunflower»
3) Голова журі Літературної премії імені Олега Микитенка Національної спілки письменників України та журналу «Всесвіт»

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 175 6 5 2024.05.11 10:01:21 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 57 4 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
21 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра світової літератури 130.3 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Yuri_Kovbasenko

Конференції (31)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10063 Всеукраїнська наукова конференція (XVI Грінченківські читання) \ "Українсько-єврейські стосунки в творах Бориса Грінченка та його сучасників : постколоніальна візія" Київ document.pdf
8519 Театрально-терапевтична методика Хеллі Кантер цикл майстер-класів в рамках міжнародного проєкту "Перікл для України" document
8520 Пам'ять як зброя: інститути національної пам'яті в умовах війни в рамках міжнародного проєкту Erasmus+ місто Запоріжжя document.pdf
7073 «Полілог культур» «Українсько-зарубіжні літературні зв’язки в культурологічному контексті» Київ, театр ім. Івана Франка document
7133 VI Міжнародна Шекспірівська конференція Ренесансом й фермент у едукаційному курикулумі України: 30 років поступу Запоріжжя document
7132 VI Міжнародна Шекспірівська конференція Ренесансом й фермент у едукаційному курикулумі України: 30 років поступу Запоріжжя document
6983 Конференція "Європейські цінності в українській освіті" Художній текст як ціннісний кейс Запоріжжя document
6262 ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ТА ТВОРЕННЯ ПАТРІОТИЧНИХ МІФІВ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ ІМПЕРСЬКИЙ МІФ У ЛІТЕРАТУРІ: СТРАТЕГІЇ ДЕСАКРАЛІЗАЦІЇ Київ (Україна) - Люблін (Польща) document
5008 Борис Грінченко : людина на тлі епохи Літературна спадщина Бориса Грінченка і подолання постколоніальної ідеології Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
5007 Борис Грінченко : людина на тлі епохи Літературна спадщина Бориса Грінченка і подолання постколоніальної ідеології Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
3655 Національно-патріотичне виховання на уроках словесності Проблема національної ідентичності українців у парадигмі НУШ Чернігів document
2151 Міжнародна науково-практична конференція «Українська мова як чинник національної державності» «Українська словесність і державність: постколоніальний контент-аналіз Чернігів document
2083 Міжнародний круглий стіл “Презентація та наукова інтерпретація українсько-болгарської антології європейського верлібру “Вільний вітер” / “Волен вятър”» Традиції європейського верлібру в сучасній рецепції (українсько-болгарська антологія “Вільний вітер” / “Волен вятър”») Київський університет імені Бориса Грінченка document
2084 Адам Міцкевич і Віктор Гюго vs Олександр Пушкін і Микола І: постколоніальна візія ідейно-естетичної полеміки Адам Міцкевич і Віктор Гюго VS Олександр Пушкін і Микола І, або Сучасний погляд на розв’язку однієї «дружби-ворожнечі» Київ, Будинок письменників НСПУ document.pdf
2085 "Тичина - Маланюк: залишатись ч емігрувати?" "Соняшний кларнет" vs "пофарбована дудка" : полеміка емігранта із залишенцем Київ, Будинок-музей Павла Тичини document
1217 Вивчення зарубіжної літератури як засіб плекання українства Літературна освіта та новітні інтелектуальні змагання Київ, будинок-музей ім. Михайла Булгакова (Андріївський узвіз, 13) document
1216 Шкільна літературна освіта: вчора, сьогодні, завтра Шляхи розвитку літературної освіти в Україні: тренди й треші Київ, УДПУ ім. М.П.Драгоманова document
1214 Формування самодостатньої особистості на уроках української мови та літератури Перспективи літературної освіти Київ, КУБГ document
1218 Спрямування освітнього процесу в ЗНЗ на формування ключових компетентностей Новітні інтелектуальні змагання і підвищення якості літературної освіти М. Одеса document
288 'Павло Тичина у вимірах сучасності' Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 125-річчю від дня народження Павла Тичини Між “соняшним кларнетом” та “пофарбованою дудкою”: постколоніальна репрезентація творчості Павла Тичини в літературному каноні та курикулумі м, Чернігів document
279 Питання мови, справа буття нації Європейське мовне законодавство і чинний механізм реалізації статусу української мови як державної Чернігів document
287 Всеукраїнський літературознавчий круглого столу 'Екранізація як інтерпретація: на межі мистецтва і літератури' “Діалог “Великого Німого” з “Великим Сліпим”? (полісемія соматичних кодів у художній літературі та кінематографі)” КУБГ, 08-09 грудня 2015 року document
286 Всеукраїнська науково-практична конференція 'Комунікаційні стратегії сучасної школи' “Інформаційні технології в сучасній літературній освіті: курикулум і новітні освітні вимірювання” Національна парламентська бібліотека (Київ), 27-28 листопада 2015 року document
285 Міжнародна науково-практична конференція до Дня української писемності і мови 'Українська мова як чинник національної державності' “Кирило-Мефодіївська традиція в українській духовній культурі і актуальні проблеми сучасної літературної освіти” Чернігів, 12-13 листопада 2015 року document
284 V Міжнародна науково-методична конференція «Освітні вимірювання – 2015. Реформування зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові» 'Використання тестів поглибленого рівня на ЗНО з літератури: досвід і перспективи” Одеський національний університет ім, І. Мечникова, 30 вересня - 02 жовтня 2015 року document
283 Всеукраїнський семінар методистів світової літератури обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти 'Вивчення зарубіжної літератури в контексті сучасності' “Предмет “Зарубіжна література” в середній школі: історія – сучасний стан – прогнози (контент-аналіз куррикулуму)” Міністерство освіти і науки України (Київ, проспект Перемоги, 10), 15 квітня 2015 року document
282 Міжнародний круглий стіл до 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка на тему 'Всесвіт Тараса Шевченка' “Тарас Шевченко як центр канону: авторефлексія” Кивський національний університет імені Тараса Шевченка document
281 Всеукраїнський семінар методистів української мови і літератури обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з питань проведення ДПА і ЗНО у 2016 році “Психометрія та специфіка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2015 року” Міністерство освіти і науки України (Київ, проспект Перемоги, 10), 25 лютого 2015 року document
280 Всеукраїнський науково-практичний семінар методистів зарубіжної літератури обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти «Вивчення класичної і сучасної літератури зарубіжних країн у просторі культури: вітчизняні традиції й новітні підходи» «Селекція літературних творів для шкільного вивчення як наукова проблема» Полтава, 19-20 листопада 2015 року document
2410 Світовий і український літературний процес в 3-D форматі: материк-діаспора; ретро- і проспекція; син- і діахронія Постколоніальна та посттоталітарна візія європейськоголітературного канону (в пошуках національної ідентичності) Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2241 Міжнародна науково-практична конференція "П'яті Волошинські читання" "Нова парадигма літературної освіти крізь призму SWOT-аналізу" Миколаїв document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
37087 Деміфологізація історії та творення міфів в українській науці та публічному просторі: монографія
36747 Стратегії десакралізації імперських міфів засобами художньої літератури

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
32242 Репрезентація українсько-єврейських відносин у творах Шолом-Алейхема та Б.Грінченка

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
29404 Адам Міцкевич, Олександр Пушкін, Тарас Шевченко: візія національної ідентичності, місце в літературному каноні
16678 "Пісня єднання": спроба прогнозу
11900 Поглиблене вивчення літератури і новітні педагогічні вимірювання
7484 Освітні вимірювання і поглиблене вивчення літератури
8285 Літературний канон і куррикулум літературної освіти: український шлях

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
32242 Репрезентація українсько-єврейських відносин у творах Шолом-Алейхема та Б.Грінченка
18987 Спочатку було слово
19874 Використання античного інтеpтексту в творчій парадигмі Ліни Костенко: інтенції, традиції, новаторство
18832 Уславлений дует китайської поезії
16408 «Сини вічності і слави»: мотив “exegi monumentum” у творчості В. Шекспіра та його наступників
17631 Поглиблене вивчення літератури
 і тести поглибленого рівня: освіта для еліти?..
11543 Надгробків царських мармурові плити переживе потужний мій рядок?" (авторефлексія геніїв на порозі Канону)
11540 Концепція методичної школи Ніли Волошиної і поглиблене вивчення творчості Тараса Шевченка
7484 Освітні вимірювання і поглиблене вивчення літератури
7256 Реалізація семантичного потенціалу художнього тексту як фермент якості ЗНО
8285 Літературний канон і куррикулум літературної освіти: український шлях
8284 Літературний канон і курикулум літературної освіти: світовий досвід

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (31)

ID Назва Рік
28403 Використання античного інтертексту в творчій парадигмі Ліни Костенко
23710 Нова українська школа : штрихи до портрета (без глянцю та дьогтю)
21853 Постколоніальна та посттоталітарна візія європейського літературного канону (в пошуках національної ідентичності)
21967 Михайло Лермонтов. Творча історія, проблематика та композиція роману “Герой нашого часу”. Лірика
20763 Йоганн Вольфганг Гете. Штюрмерська лірика
19037 Залишитись чи емігрувати? Тичина & Маланюк
20762 Вільям Шекспір. «Ромео і Джульєтта» (творча історія на тлі доби Ренесансу)
21969 Літературний канон: Fata Morgana чи омріяний берег?
19860 Нова парадигма літературної освіти в Україні крізь призму SWOT–аналізу
18834 Свобода vs рабство: постколоніальна інтерпретація ідейно-естетичної полеміки А.Міцкевича з О.Пушкіним
15581 Адам Міцкевич і Віктор Гюго VS Олександр Пушкін і Микола І, або Сучасний погляд на розв’язку однієї «дружби-ворожнечі»
18833 "Пісня єднання": спроба прогнозу
14853 Селекція літературних творів для шкільних програм як методична проблема
15512 Європейське мовне законодавство і чинний механізм реалізації статусу української мови як державної
15552 І Міжнародна інтелектуальна гра зі світової літератури "Sunflower"
18264 Вивчення зарубіжної літератури як засіб плекання українства (Підвищення якості літературної освіти та інтелектуальні змагання "Sunflower")
11934 Селекція літературних творів для шкільного вивчення як методична проблема
11900 Поглиблене вивчення літератури і новітні педагогічні вимірювання
10568 Використання тестів поглибленого рівня на ЗНО з літератури: досвід і перспективи
12039 Психометрія та специфіка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2015 року
12108 “Діалог “Великого Німого” з “Великим Сліпим”? (полісемія соматичних кодів у художній літературі та кінематографі)”
10150 Ukrainian education: history - diagnosis - medication
7257 До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. Тарас Шевченко і український літературний канон
12160 Поглиблене вивчення творчості Тараса Шевченка в компаративному аспекті
5334 Поглиблене вивчення творчості Тараса Шевченка в компаративному аспекті
6202 Профілізація чи профанізація освіти?
10678 Тарас Шевченко і український літературний канон (традиційність і новаторство поетичної саморефлексії)
7109 Класика vs кітч: літературный канон і літературна освіта
8276 Неканонічний погляд на літературний канон і каноноборство
6317 Література постмодернізму: шрихи до портрету
14859 Literature of postmodernism: beyond different sides

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (1)

ID Назва Рік
42006 Ковбасенко Ю. І. “Україна понад усе ” чи “Пушкин – это наше всё ”? (Українська освіта та російська література)

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
27 Робоча група із розроблення навчальних програм для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів document 2017

Розробка державних освітніх стандартів (3)

ID Назва документу Номер документу Документ, що засвідчує Дата
3 Протокол рішення Колегії МОН Укр Про нові навчальні програми для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти document 13.11.2017
4 Наказ МОН України № 1407 від 23. Про надання гриву МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти 2017.10.23 Наказ 1407 Програми 10-11 клас (2).pdf 22.11.2017
7 Наказ МОН України № 1643 від 20. Про розроблення програм ЗНО для осіб, які бажають здобути вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти NMO-1643.pdf 26.12.2017

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
25213 Алкей. Алкман. Анакреонт. Архілох. Менандр

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
215 Організація екскурсій до відомих місць України упродовж семестру 2017 5

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
166 Фаховий модуль (стажування) - document 22.05.2015
529 Лідерський модуль - document 01.12.2017
931 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
1239 Дидактичний модуль - document 23.06.2015
1915 Інше - document 06.12.2017
2236 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3300 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
4123 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4648 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5018 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 04.03.2021
5286 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
7437 ІКТ(енк) Інший модуль наказ № 749.pdf 27.12.2022
8894 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_819_20.12.2023.pdf 20.12.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
39 «Jak podanie ręki /Як рукостискання» Презентація польсько-української поетичної збірки Київський університет імені Бориса Грінченка 03.10.2016 2
40 «Українська писемність і українська державність: вчора, сьогодні, завтра» Науково-практичний колоквіум Київський університет імені Бориса Грінченка 09.11.2016 2
41 Вікіпедія – енциклопедія для мільйонів Семінар-вікітренінг для співробітників КУБГ, вчителів, аспірантів, магістрантів Київський університет імені Бориса Грінченка 15.04.2016 2
190 Видання науково-методичного часопису “Manuscript: класична спадщина і сучасний літературний процес» (в електронному форматі, дві Електронне фахове видання м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 24.11.2016 10
987 Організація і проведення Вікітренінгу (США-Україна) для педагогів із використанням та редагуванням Вікіпедії Тренінг Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 15.04.2016 10

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
77 філологічна студія «Мельпомена» упродовж 2017 року (Щомісяця) 6 Не зазначено 07.03.2017

Керівництво творчим, театральним гуртком (2)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
3 Філологічна студія «Мельпомена» 2016-2017 рр. 12 - 04.10.2016
38 Філологічна студія “Мельпомена” 2017 18 - 18.05.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (39)

ID Назва Рік
45312 Зарубіжна література. Підручник для 10 кл. НУШ
45435 Зарубіжна література: підручник для 10 класів з українською мовою навчання
38537 Посібник для моніторингу предметних і міжпредметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань «Sunflower-2021». 10-11 класи
38533 Посібник для моніторингу предметних і міжпредметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань «Sunflower-2021». 5 rkfc
38534 Посібник для моніторингу предметних і міжпредметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань «Sunflower-2021». 6-7 класи
38535 Посібник для моніторингу предметних і міжпредметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань «Sunflower-2021». 8-9 класи
27741 Зарубіжна література. 11 клас (профільний рівень)
27742 Зарубіжна література. 11 клас (рівень стандарту)
27938 Зарубіжна література. 11 клас : хрестоматія (рівень стандарту)
27566 Мала проза Бориса Грінченка у педагогічному та художньо-естетичному вимірах
24979 Зарубіжна література : 10 клас. Хрестоматія
24339 Зарубіжна література. 10 клас (профільний рівень) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання
24340 Зарубіжна література. 10 клас (рівень стандарту) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання
25651 Посібник для моніторингу предметних і міжпредметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань «Sunflower-2018». 1-2 класи
25897 Посібник для моніторингу предметних і міжпредметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань «Sunflower-2018». 10-11 класи
25652 Посібник для моніторингу предметних і міжпредметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань «Sunflower-2018». 3-4 класи
25653 Посібник для моніторингу предметних і міжпредметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань «Sunflower-2018». 5-6 класи
25654 Посібник для моніторингу предметних і міжпредметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань «Sunflower-2018». 7-8 класи
25895 Посібник для моніторингу предметних і міжпредметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань «Sunflower-2018». 9 клас
19859 Зарубіжна література. 9 клас
21905 Посібник для моніторингу предметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower-2017" : 1-2 класи
21906 Посібник для моніторингу предметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower-2017" : 3-4 класи
21908 Посібник для моніторингу предметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower-2017" : 5-6 класи
21911 Посібник для моніторингу предметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower-2017" : 7-8 класи
21909 Посібник для моніторингу предметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower-2017" : 9 клас
21711 Посібник для моніторингу предметних компетенцій учасників Міжнародних інтелетуальних змагань "Sunflower-2017" : 10-11 класи
15676 Антична література : підручник для студентів
16371 Зарубіжна література епохи Просвітництва
6053 Література Середньовіччя
5667 Євген Маланюк
5649 Михайло Драй-Хмара (нарис життя та творчості)
5849 Антична література
7233 Зарубіжна література: академічний рівень, профільний рівень : підручник для профільних 11 класів (гриф МОНУ)
7195 Зарубіжна література: академічний рівень, профільний рівень : підручник для профільних 10 класів (гриф МОНУ)
7230 Зарубіжна література: рівень стандарту : підручник для профільних 10 класів (гриф МОНУ)
7153 Зарубіжна література: рівень стандарту : підручник для профільних 11 класів (гриф МОНУ)
7459 Зарубіжна література. Підручник для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (гриф МОНУ)
7478 Зарубіжна література. Підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (гриф МОНУ)
18885 Філологічний аналіз художнього тексту

Підручники, навчальні посібники (колективні) (7)

ID Назва Рік
45311 Зарубіжна література. Підручник для 6 класів НУШ
42008 Зарубіжна література : підручник для 5 класу НУШ ЗЗСО
43713 Зарубіжна література : підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти
32383 Козацтво й лицарство в шкільному курсі літератури
29335 Грінченківські етюди. "Україна! В цьому слові для мене все"
20797 Зарубіжна література: хрестоматія для 9 класу шкіл з українською мовою навчання
36837 Зарубіжна література: підручник до 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
15604 Тестовий зошит для абітурієнтів, учасників І Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower"
5713 Менандр (еллінський комедіограф)

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
174 Історія зарубіжної літератури (1 курс, з.ф.н.) Інститут філології Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
324 Історія зарубіжної літератури (1 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2017 392 12.06.2017
540 Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФН, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019 -
996 Актуальні проблеми літературознавства (5 курс, ФІН, денна) Інститут філології Магістр Денна 2021 301 05.05.2021
1118 Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, МЛН, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1323 Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, МЛН, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.

Використання ЕНК (45)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
44 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (1 курс) Бакалавр Денна 2 5 не враховується 25.11.2016
89 Інститут філології Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. (5 курс, ФІНм) Магістр Денна 2 5 не враховується 25.11.2016
304 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (1 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
346 Інститут філології Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. (5 курс, Ф(А), з.ф.н.) Магістр Заочна 3 не враховується не враховується 30.12.2016
518 Інститут філології Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. (5 курс, Ф(А), з.ф.н.) Магістр Заочна 2 5 не враховується 28.12.2017
519 Інститут філології Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. (5 курс, ФІНм) Магістр Денна 2 5 не враховується 28.12.2017
520 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 28.12.2017
521 Інститут філології Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 2 5 не враховується 28.12.2017
522 Інститут філології Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. (5 курс, ФА, заочна) Магістр Заочна 2 5 не враховується 28.12.2017
523 Інститут філології Світова література ХХ - ХХІ ст.: Зарубіжна література ХХ - ХХІ ст. (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 2 5 не враховується 28.12.2017
3723 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (1 курс) Бакалавр Заочна 4 10 25 28.12.2018
3914 Інститут філології Світова література ХХ - ХХІ ст.: Літературознавчі методологія і методи досліджень (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 3 9 не враховується 28.12.2018
3917 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс) Бакалавр Денна 3 8 25 28.12.2018
5662 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
5665 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5668 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5670 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 27.12.2019
6034 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна не враховується не враховується 10 27.12.2019
6071 Інститут філології Актуальні проблеми літературознавства: Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
6314 Інститут філології Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6579 Інститут філології Майстер-клас із критичної інтерпретації світової літератури кінця ХХ - початку ХХІ ст. (6 курс, УМЛЗЛ, заочна) Магістр Заочна 7 5 не враховується 10.12.2020
6630 Інститут філології Методика викладання літератури та світової художньої культури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7057 Інститут філології Світова література ХХ - ХХІ ст.: Зарубіжна література ХХ - ХХІ ст. (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
7072 Інститут філології Світовий літературний канон у кросс-культурній перспективі (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7398 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7887 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7888 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7891 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7892 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
8422 Інститут філології Драматургійний каркас реаліті-шоу і ток-шоу (6 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
8770 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020
8989 Інститут філології Актуальні проблеми літературознавства (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 7 5 10 30.11.2021
9467 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
9470 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
9472 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
9475 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 30.11.2021
9963 Інститут філології Методика викладання літератури та світової художньої культури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10238 Інститут філології Світовий літературний канон у кросс-культурній перспективі (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
10729 Інститут філології Драматургійний каркас реаліті-шоу і ток-шоу (5-6 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
10753 Інститут філології Літературна складова майстерності блогера (6 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11518 Інститут філології Історія світової літератури (1-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
11524 Інститут філології Історія світової літератури (1-4 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
11553 Інститут філології Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
11674 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
13842 Факультет української філології, культури і мистецтва Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 5 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
387 Кафедра світової літератури 4,68 29.12.2016
1158 Кафедра світової літератури 4,07 12.01.2017
2015 Кафедра світової літератури 4,84 26.12.2018
2591 Кафедра світової літератури 4,79 28.12.2019
3762 Кафедра світової літератури 4,75 28.12.2020
4789 Кафедра світової літератури 4,80 28.12.2021
6007 Кафедра світової літератури 4,79 30.12.2022
6891 Кафедра світової літератури 4,94 30.12.2023

Підготовка переможців спортивних змагань (1)

ID ПІБ студента Назва заходу Місце проведення заходу Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
98 Пєшкова Анна Олегівна Міжнародний Шекспірівський конкурс Запоріжжя Не зазначено II - 2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (2)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
83 Міжнародна інтелектуальна гра “Sunflower” зі світової літератури ТО “Соняшник” 30.11.2017
84 Олімпіада з зарубіжної літератури Київський університет імені Бориса Грінченка 26.02.2017

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
33 зарубіжна література Інститут післядипломної педагогічної освіти %type_jury_member% org_komitet_zar_lit-1.pdf 26.02.2017

Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (3)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
9 Пєшкова Анна VI Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених "Наука і вища освіта" Не зазначено document 2017
20 Догадіна Вікторія Сергіївна I IX Всеукраїнський конкурс наукових робіи ім. Віталія Кейса Всеукраїнський рівень document 2018
41 Догадіна Вікторія Сергіївна VI Всеукраїнський шекспірівський конкурс студентських дослідницьких і креативних проєктів імені Віталія Кейса Всеукраїнський рівень - 2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
50 Пєшкова Анна Олегівна VI Переклад I 2018
88 Догадіна Вікторія Сергіївна VI Освітні, педагогічні науки I 2019