Додаткові відомості

Освіта
У 2002 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Романо-германські мови і література», кваліфікація філолог, викладач іспанської та англійської мов і літератури, диплом магістра з відзнакою
Перелік місць роботи
2010-2015: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри іноземної філології та перекладу
Теми дисертацій (захищених)
Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 3 1 0 2024.05.21 10:37:27 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 1 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
234 Факультет романо-германської філології Кафедра англійської мови та комунікації 5 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Inna_Shkarban

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9308 XXV Міжнародна науково-практична конференція "Викладання мов у закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні звязки." Basics of scientific foreign language communication for masters majoring in history: methodological aspect Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна document
8595 THE 5th KYIV AND BIAŁYSTOK CONFERENCE V міжнародна науково-практична Конференція з проблем ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ History focused study of the First Foreign Language (Methodological aspect) Kyiv Borys Grinchenko University, Faculty of Romance and Germanic Philology document
7927 The VI International Scientific and Practical Conference «Tendencies of development science and practice» Прислівникові маркери модальності в сучасному англомовному математичному дискурсі Бостон, США document
7906 IV International Scientific and Practical Conference "Science, Practice and Theory" Наукова дискусія як метод організації навчання іноземних мов (компетентісний підхід) Токіо, Японія document
5248 ХII Міжнародна науково-практична конференція “IMPACT OF MODERNITY ON SCIENCE AND PRACTICE” Concept mapping strategy in students' foreign language learning academic performance Едмонтон, Канада document
4279 VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Polyparadigmal Scope of Modern Linguistics м. Дніпро document
4048 ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури» АНГЛОМОВНИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ДИСКУРС У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Маріупольський державний університет, м. Маріуполь document.pdf
1148 IV науково-методичний семінар 'Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах' Особливості формування соціокультурної компетенції студентів-правознавців Київський Університет імені Бориса Грінченка, Гуманітарний інститут document
1147 ХІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених 'Молодь:освіта, наука, духовність' Методичні принципи формування соціокультурної компетенції перекладача Відкритий міжнародний університет розвитку людини 'Україна', Інститут філології та масових комунікацій document
1146 IX Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених 'Молодь: освіта, наука, духовність' Труднощі перекладу аналітичної статті на політичну тематику Відкритий міжнародний університет розвитку людини 'Україна', Інститут філології та масових комунікацій document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
44627 Methodological Aspects of the First Foreign Language Course for Bachelors of History and Archaeology
41286 Linguistic aspect of modality in modern math discourse in English
40975 Organization of forum discussions in foreign language on the base of SWOT-analysis methods for students of non-core specialties
36681 Інтенсифікація процесу навчання іноземної мови студентів непрофільних спеціальностей за допомогою технологій візуалізації змістового компоненту
32331 Team working in foreign language learning through a challenge-based virtual higher education environment
31644 Concept mapping as a linguocognitive strategy for nominative units categorizing
27932 Linguo-cognitive aspects of English Mathematical Discourse
26464 Information and Communication Technologies in personality oriented educational teacher’s activity during the practical university classes of foreign language

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
45430 Basics of scientific communication in a foreign language for masters majoring in history: methodological aspect
44627 Methodological Aspects of the First Foreign Language Course for Bachelors of History and Archaeology
41286 Linguistic aspect of modality in modern math discourse in English
40975 Organization of forum discussions in foreign language on the base of SWOT-analysis methods for students of non-core specialties
36681 Інтенсифікація процесу навчання іноземної мови студентів непрофільних спеціальностей за допомогою технологій візуалізації змістового компоненту
32331 Team working in foreign language learning through a challenge-based virtual higher education environment
31644 Concept mapping as a linguocognitive strategy for nominative units categorizing
26464 Information and Communication Technologies in personality oriented educational teacher’s activity during the practical university classes of foreign language
14002 Елементи фреймового аналізу наукових текстів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
43092 History focused study of the First Foreign Language (methodological aspect)
40767 Adverbial markers of modality in modern English mathematical discourse
40614 Наукова дискусія як метод організації навчання іноземних мов (компетентнісний підхід)
31217 Concept mapping strategy in students' foreign language learning academic performance
31644 Concept mapping as a linguocognitive strategy for nominative units categorizing
27637 Polyparadigmal scope of modern linguistics
26959 The English mathematical discourse in the context of modern linguistics
20096 Formation of psychophysiological mechanisms of listening to professionally oriented text
15496 Poliparadigmatic space of modern linguistics
15492 The peculiarities of student-lawyers' socio-cultural competence formation

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
318 Факультет романо-германської філології Кафедра англійської мови та комунікації Аналітик-дослідник 24.08.2022
319 Факультет романо-германської філології Кафедра англійської мови та комунікації Інтегратор 30.08.2022
320 Факультет романо-германської філології Кафедра англійської мови та комунікації Експерт 23.02.2024

Підвищення кваліфікації (22)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1098 Фаховий модуль (стажування) - document 17.11.2017
1510 Лідерський модуль - document 21.04.2017
1818 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
2451 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
3818 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
3891 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_176_04.03.20.pdf 04.03.2020
4086 Модуль ІКТ Інший модуль document 22.05.2020
4233 інше Інший модуль document 06.08.2020
5566 інше Інший модуль document 13.01.2021
5606 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_661_01.10.2021_ЕНК.pdf 01.10.2021
5773 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 26.11.2021
5991 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.11.2021
6133 Лідерський модуль Інший модуль document 17.12.2021
7290 Лідерський "Медіаосвіта" Інший модуль document 22.12.2022
7497 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 748.pdf 27.12.2022
7674 Дидактичний модуль Інший модуль document 09.03.2023
7727 Дослідницький модуль Інший модуль document 03.04.2023
7940 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 28.06.2023
8052 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_178_04.04.2023.pdf 04.04.2023
8319 Multilingual Education Strategies Інший модуль erged.pdf 29.06.2023
9454 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024
9665 Basic Principles of Servant Leadership in Educational Cjntext Intesive Course Лідерський модуль document 01.04.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
641 Іноземна мова (1 курс, МА, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
680 Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, МАМ, денна) Факультет романо-германської філології Магістр Денна 2020 176 04.03.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
827 Перша іноземна мова (англійська) (1-2 курс, ІСТ, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020 -
1084 Перша іноземна мова (англійська) (1-2 курс, ІСТ, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2021 661 01.10.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1438 Основи наукової комунікації іноземною мовою (5-6 курс, ІСТ, денна) Факультет романо-германської філології Магістр Денна 2023 178 04.04.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (17)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5113 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 27.12.2019
5138 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 27.12.2019
6372 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6418 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 8 5 10 10.12.2020
6698 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7549 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
7650 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (1-2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
8913 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (1-2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 9 4 10 30.11.2021
9129 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 5 3 30.11.2021
9925 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10859 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (поглиблений курс) (2-4 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11507 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 10 5 3 30.11.2021
12101 Факультет романо-германської філології Іноземна мова (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 3 31.12.2022
12173 Факультет романо-германської філології Перша іноземна мова (англійська) (1-2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12800 Факультет романо-германської філології Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
12957 Факультет романо-германської філології Перша іноземна мова (англійська) (1-2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 31.12.2023
13173 Факультет романо-германської філології Основи наукової комунікації іноземною мовою (5-6 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
212 Кафедра іноземних мов 4.2 20.05.2016
1541 Кафедра іноземних мов 4,89 12.01.2017
2386 Кафедра іноземних мов 4,81 28.12.2018
3293 Кафедра іноземних мов 4,87 28.12.2019
4167 Кафедра іноземних мов 4,64 28.12.2020
4937 Кафедра іноземних мов 4,92 28.12.2021
5824 Кафедра англійської мови та комунікації 4,84 30.12.2022
6698 Кафедра англійської мови та комунікації 4,82 30.12.2023