Додаткові відомості

Освіта

1998-2003 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн.


Перелік місць роботи

Київський міжнародний університет, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики;

Київський славістичний університет, доцент кафедри міжнародних відносин;

Серпень 2015 – вересень 2016 - Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри всесвітньої історії;

Вересень 2016 – до тепер - Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права.

Теми дисертацій (захищених)

«Реставрація династичної форми правління в країнах Європи в XVII-ХХ століттях як соціально-політична та історіософська проблема»

Громадська активність
Заступник декана з наукової роботи Факультету права та міжнародних відносин

Членкиня "Української асоціації зовнішньої політики". Посвідчення № 0060

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 4 2 0 2024.05.13 10:43:39 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 3 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
235 Факультет права та міжнародних відносин 6.1 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Sliusarenko

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7599 Глобальний екологічний порядок денний сучасності: проблеми, виклики, перспективи, український досвід Проект Африканського Союзу «Велика Зелена Стіна»: механізм реалізації, здобутки та проблеми Київ document.pdf
5675 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ м. Київ document.pdf
5674 Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспектви розвитку СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО КОНТЕНТУ СПИСКУ СВІТОВОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО В ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ «РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ» м. Київ document.pdf
3842 П'ятий міжнародний форум "інформаційна безпека: актуальні тренди - 2018" - Київ document.pdf
3823 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Українське військо: сучасність та історична ретроспектива" Сприяння Норвегії у реформуванні оборонно-безпекового сектору України після 2014 року Київ document
3822 Україна і світ Україна у міжнародних безпекових рейтингах 2014–2017 рр.: тенденції динаміки Київ document
1958 Всеукраїнська науково-практична конференція "Молодіжна наука: виклики та перспективи" Робота в журі м. Київ document
1441 Права людини в сучасних умовах розбувдови громадянського суспільства в Україні Міжнародно-правовий режим захисту прав цивільного населення під час збройного конфлікту Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
43272 Political culture and identity politics in the ukrainian society

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
34020 Класифікації загроз безпеці на регіональному та субрегіональному рівнях (на основі резолюцій Першого комітету Генеральної Асамблеї ООН)
25610 Загрози міжнародній безпеці в нових геополітичних умовах
21815 Особливості політки Російської Федерації щодо оформлення кордонУ з державами пострадянського просторУ

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
41859 Динаміка відносин між Україною та Королівством Норвегія в умовах агресії Російської Федерації проти України
25610 Загрози міжнародній безпеці в нових геополітичних умовах
21815 Особливості політки Російської Федерації щодо оформлення кордонУ з державами пострадянського просторУ
20806 Гібридна війна як різновид війн ХХІ століття
16006 "Гібридна війна" проти України як ключовий інструмент геополітики Російської Федерації в ХХІ столітті

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
41856 Зовнішньополітичний курсу держави: безпекові альтернативи забезпечення національних інтересів (на прикладі України)
34605 Особливості африканського вектора у зовнішній політиці Китайської Народної Республіки
39694 Порівняльний аналіз каналів комунікацій сайтів міністерств закордонних справ країн Балтії
24839 Україна у міжнародних безпекових рейтингах 2014-2017: тенденції динаміки
19766 «Людський вимір» НБСЄ як інструмент тиску на СРСР під час холодної війни
16007 Галфорд Джон Маккіндер (1861-1947) - науковець, політик і державний діяч
13033 Ініціатива Альянс цивілізацій як інструмент превентивної діяльності ООН

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
348 Динаміка відносин між Україною та Королівством Норвегія в умовах агресії Російської Федерації проти України фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41859/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
254 Асоціація з міжнародних питань (AMO) Міжнародне стажування 19-28.10.2020 Валентина Люля Учасник програми factcheckig_certificate_online kurz_2020_13 (1).pdf
426 Асоціація з міжнародних питань (AMO) Міжнародне стажування 23.05-14.06.2022 Роман Кульчинський Учасник програми factcheckig_certificate_2022_06_12h_36_Слюсаренко (1).pdf
610 Асоціація з міжнародних питань Чехія Міжнародне стажування 27.11-01.12.2023 Зденка Вагнерова Учасник програми Сертифікат_АМО.pdf

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
263 Німецько-українська дослідницька мережа Інститут європейської політики (м.Берлін, ФРН) Індивідуальний - 2019

Індивідуальні гранти (2)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
100 Академія культурного лідера House of Europe Подано Документ відсутній 2021
201 Two Month Fellowship for Scholars from Ukraine at the IWM, Vienna The Institute for Human Sciences (IWM), Австрія, Відень Подано Документ відсутній 2022

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
129 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин Аналітик-дослідник 20.05.2023

Підвищення кваліфікації (24)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
312 Лідерський модуль - document 20.10.2016
813 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1373 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) sliusarenko.pdf 29.11.2016
1701 Інше - document 01.03.2017
1789 Дидактичний модуль - document 01.12.2017
1940 Інше - document 06.12.2017
3264 ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019
3695 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
4819 інше Інший модуль document 28.12.2020
5047 інше Інший модуль document 23.03.2021
5048 інше Інший модуль document 20.01.2021
5561 інше Інший модуль document 19.10.2021
5562 інше Інший модуль document 24.04.2021
5925 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 03.12.2021
6430 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
7193 інше Інший модуль document 16.11.2022
7324 Дослідницький (поглиблений) Інший модуль document 22.12.2022
8120 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023
8664 ШІ та майбутнє освіти Інший модуль Слюсаренко.pdf 23.11.2023
8815 Медіаграмотність: як не піддаватися маніпуляціям? Інший модуль Certificate (1).pdf 10.12.2023
8816 Медіаграмотність: практичні навички Інший модуль Certificate_ (2).pdf 16.12.2023
9280 Медіаосвіта: європейські практики Дидактичний модуль document 21.03.2024
9488 Побудова індивідуальної траєкторії викладача в контексті інтернаціоналізації Дослідницький модуль document 01.04.2024
9719 Командна взаємодія як основа освітнього лідерства в Університеті Лідерський модуль document 15.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (7)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
51 Етапи розвитку дипломатичної служби круглий стіл Факультет права та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 13.05.2016 2
54 Соціально-економічні та етнонаціональні проблеми розвитку Чехії та Словаччини круглий стіл Факультет права та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 17.05.2016 2
675 Круглий стіл до дня працівника Дипломатичної Служби Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет права та міжнародних відносин 08.12.2016 2
1083 Регіональна науково-практична конференція «Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини» науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 07.04.2017 2
1088 панельна дискусія «Російсько-український конфлікт як прояв «гібридної війни»» за участі Альберті Франческо, політолога, професор дискусія Київський університет імені Бориса Грінченка 18.05.2017 2
1102 Круглий стіл на тему: «Проблеми та перспективи впровадження «Цілей сталого розвитку» в державах – членах Організації Об’єднаних Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 24.10.2017 2
1104 науково-методичний семінар «Організація та проведення наукових досліджень» науково-методичний семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 2

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (8)

ID Назва Рік
39200 Методичні рекомендації для написання магістерських робіт студентами освітньо-професійної програми 291.00.01 «Суспільні комунікації» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
39199 Методичні рекомендації для написання магістерських робіт студентами освітньо-професійної програми 291.00.02 «Регіональні студії» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
39198 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів 1 року навчання за освітньо-професійною програмою 291.00.01«Суспільні комунікації» другого (магістерського) рівня спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», денної форми навчання
39197 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів 1 року навчання за освітньо-професійною програмою 291.00.02 «Регіональні студії» другого (магістерського) рівня спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», денної форми навчання.
39196 Методичні рекомендації для написання бакалаврських робіт студентами 4 курсу галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітні програми: 291.00.01«Суспільні комунікації», 291.00.02 «Регіональні студії» денної форми навчання
39195 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 2 курсу галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітні програми: 291.00.01«Суспільні комунікації», 291.00.02 «Регіональні студії» денної форми навчання
16907 Я - студент: освітня програма "Країнознавство"
16911 Я-студент: освітня програма "Міжнародна інформація"

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
521 Аналіз та прогнозування зовнішньої політики країн світу (5 курс, МІСКРС, денна) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2019 446 27.06.2019
1480 Аналіз зовнішньої політики країн світу (5 курс, РС, денна) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2023 244 08.05.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (16)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5370 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика: Основи аналізу зовнішньої політики (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 27.12.2019
6007 Факультет права та міжнародних відносин Аналіз та прогнозування зовнішньої політики країн світу (5 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 8 4 10 27.12.2019
6076 Факультет права та міжнародних відносин Аналіз та прогнозування зовнішньої політики країн світу (5 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6544 Факультет права та міжнародних відносин Культура народів країн Північної Америки та Західної Європи (3 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6696 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика: Основи аналізу зовнішньої політики (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7547 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7925 Факультет права та міжнародних відносин Сучасні актори міжнародних відносин (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7926 Факультет права та міжнародних відносин Сучасні актори міжнародних відносин (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8535 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародна безпека (3 курс, КР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
8536 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародна безпека (3 курс, МІ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
9225 Факультет права та міжнародних відносин Аналіз та прогнозування зовнішньої політики країн світу (5 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9897 Факультет права та міжнародних відносин Культура народів країн Північної Америки та Західної Європи (3 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9924 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика (1-2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10517 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика (1-2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10562 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини в постбіполярному світі (3 курс, МВСК, МВРС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
13664 Факультет права та міжнародних відносин Аналіз зовнішньої політики країн світу (5 курс, РС, денна) Магістр Денна 10 5 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
174 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4.7 20.05.2016
1430 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,63 12.01.2017
2269 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,82 27.12.2018
2961 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,69 28.12.2019
4049 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,95 28.12.2020
4744 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,98 28.12.2021
5635 Кафедра міжнародних відносин 4,94 30.12.2022
6515 Кафедра міжнародних відносин 4,99 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
58 Шахова Оксана Антонівна Факультет права та міжнародних відносин III Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії II document 2019

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
129 Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи» Київський університет імені Бориса Грінченка 17.02.2017

Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
28 Івашкевич Ангеліна Анатоліївна,
Корженівська Вікторія Віталійович,
Ярослав Штомпель
III Конкурс наукових проектів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» Всеукраїнський рівень document 2019

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
27 Коваль Світлана Юріївна V Політичні науки I 2017
144 Чабанюк Тетяна Станіславівна IV Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії I 2020