Додаткові відомості

Освіта
Інститут філології Київського національного університету, 2005
Перелік місць роботи
ВМУРоЛ "Україна" 2007-2010
КНУКіМ 2010-2013
Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України 2011-
Теми дисертацій (захищених)
Гра як художній прийом в епічному тексті

Український неореалізм: еволюція наукового і художнього дискурсів
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 55 4 1 2024.05.21 10:36:41 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 29 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
212 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 20.2 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Snizhana_Zygun

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9872 At the same table: the position and status of research in children`s literature and culture The influence of the Ukrainization policy (1923-1932) on children`s literature in Ukraine University of Zagreb document
9220 Main Challenges And Issues Of University Education In War Conditions: Ukraine Mini-university "Our Heroes": to teach, encourage, shape the future University of Manitoba, Winnipeg document.pdf
8412 Паісієві читання 2022 Crimean Tatar herstory of the war in modern Ukrainian culture Пловдив, Болгарыя document
7180 ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: МЕЖІ ТОЛЕРАНТНОСТІ «Непомітні» письменниці 1920–30-х: як ідеології маргіналізують жіночий досвід Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7179 Re-writing/Re-imagining the Past Re-writing a woman’s biography: Marco Vovchok as a Character of a Literary Work UNIVERSITY OF BUCHAREST document.pdf
7181 Європейські цінності в українській освіті: виклики і перспективи Gender-Oriented Strategy of Philological Higher Education: Experience and Challenges Запорізький національний університет document
7182 «Повість про людей»: антропологічні виміри прози Валер’яна Підмогильного в контексті літератури розстріляного відродження Валер’ян Підмогильний у колі Франса, Ампа і Дюамеля: особливості фабули «повісті про людей» Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
11975 Лабіринти і горизонти українського неореалізму

Монографії (колективні) (7)

ID Назва Рік
46810 Political vs Personal: Gender-Role Formation in the Works of Ukrainian Female Children’s Writers in the 1930s
37125 Borsche і karchoches: eating in women’s texts breakthrough ХІХ- ХХI w
37982 Gender-Oriented Strategy of Philological Higher Education: Experience and Challenges
42966 Дитячий будинок у творчості і житті Оксани Іваненко
37980 Український детектив 1920-1980-х років: історія і прагматика
31602 Social Change and Images of Children in 1920s – 1930s Ukrainian Women’s Literature
28154 Interpretacja śmierci dziecka w tekstach kobiecych lat 20. XX wieku // Depression. Selected nutritional, psychological and humanistic aspects / Ed. Mariusz Brodnicki, Anna Jarmołowska, Franciszek Makurat, Artur Bracki.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
42407 Creating Social Reality by Soviet Children’s Publishing Companies in Ukraine in the 1920s and 1930s
42404 Why Is the History of Ukrainian Literature Silent About the Women Writers of the Second and Third Decades of the 20th Century?
42406 Re-writing a woman’s biography: Marco Vovchok as a character of literary work

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (17)

ID Назва Рік
47930 Маскулінність у романі Юрія Смолича "Наші тайни": війна, спорт, секс
47984 To tell in order to forget: Nadiya Surovtsovaʼs memoirs of the repressions of 1927–1953
46790 «Ноїв ковчег» Галини Гордасевич: як метафора маркує травму
42407 Creating Social Reality by Soviet Children’s Publishing Companies in Ukraine in the 1920s and 1930s
46789 Український жіночий роман про війну: проблема теми і жанру
42969 Джерела і структура фабульних моделей Валер’яна Підмогильного
42404 Why Is the History of Ukrainian Literature Silent About the Women Writers of the Second and Third Decades of the 20th Century?
39225 Роман Юрія Тиса «На світанку» як біофікція
42406 Re-writing a woman’s biography: Marco Vovchok as a character of literary work
38046 ʽРебенок – это моя беда и радость, это нерешенный вопрос в моей жизни ...ʼ: материнство в творчестве украинских писательниц 1920-х – первуй половины1930-х годов
37985 Роман Бориса Тенети "Загибель Анагуака" і проблема масової літератури 1920-30-х років
37984 Тетяна та Єлизавета Кардиналовські: доля і творчість
28501 Моделювання простору в українському детективі другої половини ХХ ст.
31604 Відмова від шлюбу у жіночих текстах кін.ХІХ – першої пол. ХХ ст.
31605 Емігрант, репатріант, іноземець в українському і болгарському детективі 1950−80-х років
28153 Викладання журналістики в Україні на сучасному етапі: проблеми теорії та практики
21206 Чи приречений детектив бути масовим жанром?

Фахові видання, що затверджені МОН (19)

ID Назва Рік
46790 «Ноїв ковчег» Галини Гордасевич: як метафора маркує травму
46789 Український жіночий роман про війну: проблема теми і жанру
42969 Джерела і структура фабульних моделей Валер’яна Підмогильного
37124 Reticence as a strategy of women’s autobiographies in soviet times: a case study of Ivanenko’s “Always in life”(1986)
39225 Роман Юрія Тиса «На світанку» як біофікція
37985 Роман Бориса Тенети "Загибель Анагуака" і проблема масової літератури 1920-30-х років
37984 Тетяна та Єлизавета Кардиналовські: доля і творчість
31603 Зображення материнства у прозі Олени Пчілки
28501 Моделювання простору в українському детективі другої половини ХХ ст.
31604 Відмова від шлюбу у жіночих текстах кін.ХІХ – першої пол. ХХ ст.
26085 Марія Пригара як/і жінка з «Пролетарської правди»: вплив медійного конструкту на фемінну художню творчість
26086 Вплив ідеологічних конструктів на жіночу творчість (на матеріалі лірики Р. Троянкер)
26089 Відтворення жіночого досвіду у літературі 1920-х років (на матеріалі лірики Н. Забіли)
24952 Роман у новелах: проблеми цілісності і структури
21208 Соціальний реалізм в українській літературі ХХ ст
21206 Чи приречений детектив бути масовим жанром?
15414 "Класово божевільні" у творах В.Підмолгильного та Б.Антоненка-Давидовича
15411 Zhygun Snizhana Vitalijivna. The Postcolonial perusing of “The Black Lake” novel by V.Hzhytsky
13635 ОБРАЗ УЧЕНОГО У ТВОРАХ В.ПІДМОГИЛЬНОГО ТА О.СЛІСАРЕНКА У КОНТЕКСТІ РОЗДУМІВ ПРО НЕОРЕАЛІЗМ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
42416 Мартиролог чи поп-культура? Як літературні серії впливають на суспільну пам"ять
24950 У вирі "Чорного озера" Володимира Гжицького
21207 Неореалізм у колі ланківців
15816 Український неореалізм: теоретичний дискурс

Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR (1)

ID Назва статті DOI Назва видання Профіль журналу на порталі Scimago Посилання на статтю в репозиторії Рік публікації Рік внесення до реєстру
18 Why Is the History of Ukrainian Literature Silent About the Women Writers of the Second and Third Decades of the 20th Century? https://revistatransilvania.ro/wp-content/uploads/2021/12/Transilvania-11-12.2021-59-66.pdf Revista Transilvania Посилання Посилання 2021 2022

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
214 Re-writing a woman’s biography: Marco Vovchok as a character of literary work https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42406/ 2022
215 Why Is the History of Ukrainian Literature Silent About the Women Writers of the Second and Third Decades of the 20th Century? https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42404/ 2022
261 Creating Social Reality by Soviet Children’s Publishing Companies in Ukraine in the 1920s and 1930s https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42407/ 2023

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (12)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
5 Інститут філології Синопсис: текст, контекст, медіа Зміст Випусковий редактор Том 27 № 1 Дотримано 2021
22 Інститут філології Синопсис: текст, контекст, медіа Зміст Випусковий редактор Том 27, випуск 2 Дотримано 2021
75 Інститут філології Синопсис: текст, контекст, медіа Зміст Випусковий редактор Том 27, випуск 3 Дотримано 2021
76 Інститут філології Синопсис: текст, контекст, медіа Зміст Випусковий редактор Том 27, випуск 4 Дотримано 2021
122 Факультет української філології, культури і мистецтва Синопсис: текст, контекст, медіа Технічний супровід Випусковий редактор Том 28 № 1 Дотримано 2022
123 Факультет української філології, культури і мистецтва Синопсис: текст, контекст, медіа Технічний супровід Випусковий редактор Том 28 № 2 Дотримано 2022
124 Факультет української філології, культури і мистецтва Синопсис: текст, контекст, медіа Технічний супровід Випусковий редактор Том 28 № 3 Дотримано 2022
131 Факультет української філології, культури і мистецтва Синопсис: текст, контекст, медіа Технічний супровід Випусковий редактор Том 28 № 4 Дотримано 2022
196 Факультет української філології, культури і мистецтва Синопсис: текст, контекст, медіа Технічний супровід Випусковий редактор Том 29 № 3 Дотримано 2023
197 Факультет української філології, культури і мистецтва Синопсис: текст, контекст, медіа Технічний супровід Випусковий редактор Том 29 № 2 Дотримано 2023
198 Факультет української філології, культури і мистецтва Синопсис: текст, контекст, медіа Технічний супровід Випусковий редактор Том 29 № 1 Дотримано 2023
205 Факультет української філології, культури і мистецтва Синопсис: текст, контекст, медіа Технічний супровід Випусковий редактор Том 29 № 4 Дотримано 2023

Реєстр наукових публікацій (11)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
76 Викладання журналістики в Україні на сучасному етапі: проблеми теорії та практики наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28153/ 2019
77 Інтерпретація смерті дитини в жіночих текстах 1920-х років ХХ ст. монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28154/ 2019
175 Зображення материнства у прозі Олени Пчілки фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31603/ 2020
176 Відмова від шлюбу у жіночих текстах кін.ХІХ – першої пол. ХХ ст. фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31604/ 2020
177 Емігрант, репатріант, іноземець в українському і болгарському детективі 1950−80-х років наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31605/ 2020
253 "Дитина - це моя біда і радість, це невирішене питання у моєму житті...": материнство у творчості українських письменниць 1920-х - першої половини 1930-х років наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38046/ 2021
254 Роман Бориса Тенети "Загибель Анагуака" і проблема масової літератури 1920-30-х років фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37985/ 2021
255 Тетяна та Єлизавета Кардиналовські: доля і творчість фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37984/ 2021
363 Джерела і структура фабульних моделей Валер’яна Підмогильного фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42969/ 2022
368 Дитячий будинок у творчості і житті Оксани Іваненко монографія https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42966/ 2022
473 Український жіночий роман про війну: проблема теми і жанру фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/46789/ 2023

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
10 «Перша поправка до Конституції США» (Головні принципи і засади американської журналістики) Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні - - 2017
190 Модуль Жана Моне «Українська література в контексті європейських досліджень» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
248 «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» Варшавський університет, Ягелонський університет. Фундація Artes Liberales Індивідуальний - 2019
374 The formation of the modern image of women: national tradition and European experience Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Індивідуальні гранти (3)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
158 IU-Ukraine Nonresidential Scholars Program Indiana University Виграно Документ відсутній 2022
267 Наукове дослідження Imre Kertesz College Jena Подано Zhygun Snizhana.pdf 2023
268 Наукове дослідження Kolasky Visiting Research Fellowship Подано Snizhana Zhygun - Kolasky Fellowship - 2023 (1).pdf 2023

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
47708 "Фабрика поетів"

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
2 Жигун Сніжана Віталіївна «Український неореалізм: еволюція наукового і художнього дискурсу» 2012-2015 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка - 2016

Підвищення кваліфікації (34)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
836 Лідерський модуль - document 16.11.2016
1361 Фаховий модуль (стажування) - document 13.12.2016
1465 Дидактичний модуль - document 03.04.2017
2231 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3400 ІКТ Інший модуль Сертифікат Жигун .pdf 25.06.2019
3724 Інше Інший модуль document 26.10.2019
3775 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
3870 інше Інший модуль Certificate-мислення.pdf 21.04.2020
4276 інше Інший модуль document 16.08.2020
4277 інше Інший модуль document 17.09.2020
4278 інше Інший модуль document 25.07.2020
4279 інше Інший модуль document 22.08.2020
4528 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020
5623 інше Інший модуль document 08.11.2021
5624 інше Інший модуль document 03.10.2021
5625 інше Інший модуль document 29.09.2021
5717 Дослідницький модуль Інший модуль document 08.11.2021
6159 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021
6233 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 08.02.2022
6798 інше Інший модуль document 06.05.2022
6799 інше Інший модуль document 10.05.2022
6800 інше Інший модуль document 21.08.2022
6801 інше Інший модуль document 08.09.2022
6802 інше Інший модуль document 10.03.2022
6803 інше Інший модуль document 15.10.2022
6804 інше Інший модуль document 01.04.2022
6818 інше Інший модуль document 05.07.2022
6929 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 6.pdf 13.05.2022
8320 Basic Servant Leadership Principles in Educational Context Інший модуль Жигун Сніжана (2)_compressed.pdf 10.05.2023
8321 English for Teachers Інший модуль EFT certificate_Zhygun_compressed.pdf 20.03.2023
8322 Teachers’ Talking Time Інший модуль Teachers Talking Time certificate_Zhygun (1)_compressed.pdf 20.06.2023
8512 Інший Інший модуль Zhygun_Certificate-2023.pdf 16.11.2023
8789 Цифровий модуль Фаховий модуль (в Україні) nakaz_786_04.12.2023-1-8.pdf 04.12.2023
9629 Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. ПК Дослідницький модуль document 01.04.2024

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
77 Летаратурний конкурс "Молода коронація" Театральний Україна - 27.12.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
37553 Практикум з української літератури: види літературознавчого аналізу

Сертифіковані ЕНК (9)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
643 Практикум з української літератури: Аналіз художнього тексту (2 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019
646 Типологія стилів і форм у мистецтві (3 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019
647 Типологія стилів і форм у літературі та мистецтві (4 курс, ФУ, заочна) Інститут філології Бакалавр Заочна 2019 902 28.12.2019
771 Світова література: Теорія літератури (4 курс, ФА, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020
772 Світова література: Теорія літератури (4 курс, ФА, заочна) Інститут філології Бакалавр Заочна 2020 464 01.09.2020
784 Польська мова (3 курс, КВД, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020 21/22 н.р.
893 Творчі майстерні (2 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020
1150 Теорія літератури (4 курс, ФУ, заочна) - Бакалавр Заочна 2021 856 30.12.2021
1627 Теорія літератури (4 курс, УМЛ, заочна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Заочна 2023 786 04.12.2023

Використання ЕНК (16)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5815 Інститут філології Типологія стилів і форм у мистецтві (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 27.12.2019
6044 Інститут філології Практикум з української літератури: Аналіз художнього тексту (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна не враховується не враховується 10 27.12.2019
6840 Інститут філології Польська мова (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
6916 Інститут філології Практикум з української літератури: Типологія стилів і форм у мистецтві (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
7071 Інститут філології Світова література: Теорія літератури (4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 10.12.2020
7171 Інститут філології Творчі майстерні (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 10.12.2020
7172 Інститут філології Творчі майстерні: Основи літературно-художнього редагування (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8777 Інститут філології Світова література: Теорія літератури (4 курс, ФА, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 10 31.12.2020
8778 Інститут філології Світова література: Теорія літератури (4 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
9089 Інститут філології Теорія літератури (4 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується 10 30.11.2021
9506 Інститут філології Творчі майстерні (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 4 3 30.11.2021
11398 Інститут філології Навчальна практика (літературно-краєзнавча) (1 курс, ФУ) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11644 Інститут філології Практикум з української літератури (1,3-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11908 Інститут філології Світова література (3-4 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 31.12.2021
12070 Інститут філології Світова література (1, 4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2021
12863 Факультет української філології, культури і мистецтва Теорія літератури (4 курс, УМЛ, заочна) Бакалавр Заочна 9 3 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
229 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4.6 20.05.2016
1100 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,52 12.01.2017
1957 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,89 26.12.2018
2818 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,05 28.12.2019
3698 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,32 28.12.2020
4270 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,36 28.12.2021
6012 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,45 30.12.2022
6898 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,69 30.12.2023

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
278 ІІІ етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Університет Грінченка 20.12.2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
202 Картавченко Дарія Олегівна IV Польська мова та література (переклад включно) I 2022