Додаткові відомості

Освіта
Інститут філології Київського національного університету, 2005
Перелік місць роботи
ВМУРоЛ "Україна" 2007-2010
КНУКіМ 2010-2013
Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України 2011-
Теми дисертацій (захищених)
Гра як художній прийом в епічному тексті

Український неореалізм: еволюція наукового і художнього дискурсів
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
28 2 0 2022.11.19 11:05:36 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8412 Паісієві читання 2022 Crimean Tatar herstory of the war in modern Ukrainian culture Пловдив, Болгарыя document
7180 ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: МЕЖІ ТОЛЕРАНТНОСТІ «Непомітні» письменниці 1920–30-х: як ідеології маргіналізують жіночий досвід Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7179 Re-writing/Re-imagining the Past Re-writing a woman’s biography: Marco Vovchok as a Character of a Literary Work UNIVERSITY OF BUCHAREST document.pdf
7181 Європейські цінності в українській освіті: виклики і перспективи Gender-Oriented Strategy of Philological Higher Education: Experience and Challenges Запорізький національний університет document
7182 «Повість про людей»: антропологічні виміри прози Валер’яна Підмогильного в контексті літератури розстріляного відродження Валер’ян Підмогильний у колі Франса, Ампа і Дюамеля: особливості фабули «повісті про людей» Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
11975 Лабіринти і горизонти українського неореалізму

Монографії (колективні) (6)

ID Назва Рік
37125 Borsche і karchoches: eating in women’s texts breakthrough ХІХ- ХХI w
37982 Gender-Oriented Strategy of Philological Higher Education: Experience and Challenges
42966 Orphanage in oksana ivanenko’s work and life
37980 Український детектив 1920-1980-х років: історія і прагматика
31602 Social Change and Images of Children in 1920s – 1930s Ukrainian Women’s Literature
28154 Інтерпретація смерті дитини в жіночих текстах 1920-х років ХХ ст.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
42404 Why Is the History of Ukrainian Literature Silent About the Women Writers of the Second and Third Decades of the 20th Century?
42406 Re-writing a woman’s biography: Marco Vovchok as a character of literary work

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
42407 Creating Social Reality by Soviet Children’s Publishing Companies in Ukraine in the 1920s and 1930s
42969 Ources and structure of Valerian Pidmohylnyi’s story models
42404 Why Is the History of Ukrainian Literature Silent About the Women Writers of the Second and Third Decades of the 20th Century?
39225 Yuri Tys's Novel «At Dawn» as a Biofiction
42406 Re-writing a woman’s biography: Marco Vovchok as a character of literary work
37984 Tetyana and Yelyzaveta Kardynalovsky: destiny and creativity
38046 ʽBaby is My Trouble and Joy, This is an Unresolved Question in My Life ...ʼ: Motherhood in 1920s Ukrainian Women’s Literature
37985 “THE DEATH OF ANAGUAC” BY B. TENETA AND PROBLEM OF THE 1920ies — 1930ies MASS LITERATURE
28501 The space modeling in the Ukrainian detective story of the second half of the 20th century
31605 An emigrant, a repatriate, a foreigner in the Ukrainian and Bulgarian detectives in the fifth-eighth decades of the 20th century
31604 Rejection of marriage in women’s texts of the late 19th – the first half of 20th centuries
28153 Teaching Journalism in Ukraine at the Present Period: the Problems of Theory and Practice
21206 Обречен ли детектив быть масовым жанром?

Фахові видання, що затверджені МОН (17)

ID Назва Рік
42969 Ources and structure of Valerian Pidmohylnyi’s story models
37124 Reticence as a strategy of women’s autobiographies in soviet times: a case study of Ivanenko’s “Always in life”(1986)
39225 Yuri Tys's Novel «At Dawn» as a Biofiction
37984 Tetyana and Yelyzaveta Kardynalovsky: destiny and creativity
37985 “THE DEATH OF ANAGUAC” BY B. TENETA AND PROBLEM OF THE 1920ies — 1930ies MASS LITERATURE
31603 The image of Motherhood in Olena Pchilka’s Prose
28501 The space modeling in the Ukrainian detective story of the second half of the 20th century
31604 Rejection of marriage in women’s texts of the late 19th – the first half of 20th centuries
26085 Maria Pryhara as/and the woman from Proletarskaja pravda: the influence of the media construct on the feminine literary work
26086 Influence of ideological constructs on the female works (on the material of R. Troyanker’s lyric poetry)
26089 Reproduction of woman experience in the ukrainian literature of the 1920th (on material of Natalia Zabila’s lyric poetry)
24952 Novel in novellas: the problem of integrity and structure
21208 Социальный реализм в украинской литературе ХХ ст.
21206 Обречен ли детектив быть масовым жанром?
15414 "Class mad people" in works by B. Pidmohylny and B. Antonenko-Davydovych
15411 Zhygun Snizhana Vitalijivna. The Postcolonial perusing of “The Black Lake” novel by V.Hzhytsky
13635 IMAGE OF A SCIENTIST IN THE WORKS BY V. PIDMOHYLNY AND O. SLISARENKO IN THE CONTEXT OF REFLECTIONS ABOUT NEO-REALISM

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
42416 Martyrology or Pop Culture? The Way Literary Series Affect Public Memory
24950 In the groove of the "Black lake" by Volodymyr Gzhytsky
21207 Неореализм в кругу писателей объединения "Ланка" (Звено)
15816 Український неореалізм: теоретичний дискурс

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
214 Re-writing a woman’s biography: Marco Vovchok as a character of literary work https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42406/ 2022
215 Why Is the History of Ukrainian Literature Silent About the Women Writers of the Second and Third Decades of the 20th Century? https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42404/ 2022

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
212 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 8.3 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Snizhana_Zygun

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (4)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
5 Інститут філології Синопсис: текст, контекст, медіа Зміст Випусковий редактор Том 27 № 1 Дотримано 2021
22 Інститут філології Синопсис: текст, контекст, медіа Зміст Випусковий редактор Том 27, випуск 2 Дотримано 2021
75 Інститут філології Синопсис: текст, контекст, медіа Зміст Випусковий редактор Том 27, випуск 3 Дотримано 2021
76 Інститут філології Синопсис: текст, контекст, медіа Зміст Випусковий редактор Том 27, випуск 4 Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (9)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
76 Викладання журналістики в Україні на сучасному етапі: проблеми теорії та практики наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28153/ 2019
77 Інтерпретація смерті дитини в жіночих текстах 1920-х років ХХ ст. монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28154/ 2019
175 Зображення материнства у прозі Олени Пчілки фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31603/ 2020
176 Відмова від шлюбу у жіночих текстах кін.ХІХ – першої пол. ХХ ст. фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31604/ 2020
177 Емігрант, репатріант, іноземець в українському і болгарському детективі 1950−80-х років наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31605/ 2020
253 "Дитина - це моя біда і радість, це невирішене питання у моєму житті...": материнство у творчості українських письменниць 1920-х - першої половини 1930-х років наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38046/ 2021
254 Роман Бориса Тенети "Загибель Анагуака" і проблема масової літератури 1920-30-х років фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37985/ 2021
255 Тетяна та Єлизавета Кардиналовські: доля і творчість фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37984/ 2021
363 Джерела і структура фабульних моделей Валер’яна Підмогильного фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42969/ 2022

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
10 «Перша поправка до Конституції США» (Головні принципи і засади американської журналістики) Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні - - 2017
190 Модуль Жана Моне «Українська література в контексті європейських досліджень» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
248 «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» Варшавський університет, Ягелонський університет. Фундація Artes Liberales Індивідуальний - 2019
374 The formation of the modern image of women: national tradition and European experience Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
158 IU-Ukraine Nonresidential Scholars Program Indiana University Виграно Документ відсутній 2022

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
2 Жигун Сніжана Віталіївна «Український неореалізм: еволюція наукового і художнього дискурсу» 2012-2015 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка - 2016

Підвищення кваліфікації (28)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
836 Лідерський модуль - document 16.11.2016
1361 Фаховий модуль (стажування) - document 13.12.2016
1465 Дидактичний модуль - document 03.04.2017
2231 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3400 ІКТ Інший модуль Сертифікат Жигун .pdf 25.06.2019
3724 Інше Інший модуль document 26.10.2019
3775 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
3870 інше Інший модуль Certificate-мислення.pdf 21.04.2020
4276 інше Інший модуль document 16.08.2020
4277 інше Інший модуль document 17.09.2020
4278 інше Інший модуль document 25.07.2020
4279 інше Інший модуль document 22.08.2020
4528 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020
5623 інше Інший модуль document 08.11.2021
5624 інше Інший модуль document 03.10.2021
5625 інше Інший модуль document 29.09.2021
5717 Дослідницький модуль Інший модуль document 08.11.2021
6159 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021
6233 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 08.02.2022
6798 інше Інший модуль document 06.05.2022
6799 інше Інший модуль document 10.05.2022
6800 інше Інший модуль document 21.08.2022
6801 інше Інший модуль document 08.09.2022
6802 інше Інший модуль document 10.03.2022
6803 інше Інший модуль document 15.10.2022
6804 інше Інший модуль document 01.04.2022
6818 інше Інший модуль document 05.07.2022
6929 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 6.pdf 13.05.2022

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
77 Летаратурний конкурс "Молода коронація" Театральний Україна - 27.12.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
37553 Практикум з української літератури: види літературознавчого аналізу

Сертифіковані ЕНК (8)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
643 Практикум з української літератури: Аналіз художнього тексту (2 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019
646 Типологія стилів і форм у мистецтві (3 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019
647 Типологія стилів і форм у літературі та мистецтві (4 курс, ФУ, заочна) Інститут філології Бакалавр Заочна 2019 902 28.12.2019
771 Світова література: Теорія літератури (4 курс, ФА, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020
772 Світова література: Теорія літератури (4 курс, ФА, заочна) Інститут філології Бакалавр Заочна 2020 464 01.09.2020
784 Польська мова (3 курс, КВД, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020 21/22 н.р.
893 Творчі майстерні (2 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020
1150 Теорія літератури (4 курс, ФУ, заочна) Інститут філології Бакалавр Заочна 2021 856 30.12.2021

Використання ЕНК (15)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5815 Інститут філології Типологія стилів і форм у мистецтві (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10 27.12.2019
6044 Інститут філології Практикум з української літератури: Аналіз художнього тексту (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна не враховується не враховується не враховується 10 27.12.2019
6840 Інститут філології Польська мова (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
6916 Інститут філології Практикум з української літератури: Типологія стилів і форм у мистецтві (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7071 Інститут філології Світова література: Теорія літератури (4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10 10.12.2020
7171 Інститут філології Творчі майстерні (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10 10.12.2020
7172 Інститут філології Творчі майстерні: Основи літературно-художнього редагування (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8777 Інститут філології Світова література: Теорія літератури (4 курс, ФА, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10 31.12.2020
8778 Інститут філології Світова література: Теорія літератури (4 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9089 Інститут філології Теорія літератури (4 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується 10 30.11.2021
9506 Інститут філології Творчі майстерні (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 5 4 3 30.11.2021
11398 Інститут філології Навчальна практика (літературно-краєзнавча) (1 курс, ФУ) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11644 Інститут філології Практикум з української літератури (1,3-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11908 Інститут філології Світова література (3-4 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується не враховується 31.12.2021
12070 Інститут філології Світова література (1, 4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
229 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4.6 20.05.2016
1100 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,52 12.01.2017
1957 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,89 26.12.2018
2818 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,05 28.12.2019
3698 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,32 28.12.2020
4270 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,36 28.12.2021

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
392 ФУб-2-17-4.0д I 5 4 2017-2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
278 ІІІ етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Університет Грінченка 20.12.2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
202 Картавченко Дарія Олегівна IV Польська мова та література (переклад включно) I 2022