Додаткові відомості

Освіта
Київський державний університет імені Тараса Шевченка, 1984 рік
Перелік місць роботи
сзш № 204
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 0 0 0 2023.03.14 15:27:22 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 0 0 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
340 Факультет романо-германської філології Кафедра германської філології 0 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Kyselova

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
48912 Формування англомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей на основі читання фахової літератури
34149 Індивідуальний підхід у навчанні іноземної мови студентів нелінгвістичних педагогічних спеціальночтей в внз з використанням ситуатимного методу навчання
29749 Метод проектів як технологія особистісно-орієнтованого підходу на заняттях англійської мови зі студентами нелінгвістичних спеціальностей

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (22)

ID Назва Рік
45547 Using an individual approach in teaching monological speech to students of non-linguistic specialties when studying the English language
40374 Формування іншомовного професійного мовлення студентів нелінгвістичних спеціальностей на практичних заняттях і ВНЗ
26238 Виховання толерантності у студентів спеціальності «соціальна-педагогіка» на заняттях з іноземної мови з використанням індивідуального підходу
26243 Особливості навчання професійно-орієнтованому спілкуванню іноземним мовам студентів магістратури непрофільних спеціальностей в сучаних умовах лінгвістичної підготовки
21539 Individual work and the development of cognitive independence of students of non-linguistic specialties in the process of learning of foreign languages
21538 Особливості використання індивідуального підходу в навчанні монологічному мовленню студентів нефілологічних спеціальностей при вивченні англійської мови в ВНЗ
21537 Активізація пізнавальної діяльності в процесі навчання англомовному говорінню студентів сoціально-психологічних спеціальностей
10481 Розвиток пізнавальної активності студентів немовних спеціальностей при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням
10788 Організація самостійної роботи студентів в контексті особистісно-орієнтованого підходу при вивченні іноземної мови за професійним спрямування в умовах Болонського процесу
10914 Індивідуальний підхід при здійсненні поточного контролю з іноземної мови за професійним спрямуванням у студентів немовних спеціальностей в ВНЗ
1659 Індивідуальний підхід при здійсненні поточного контролю з іноземної мови за професійним спрямуванням у студентів немовних спеціальностей в ВНЗ
10915 Індивідуальний підхід як необхідна складова у навчанні іноземних мов за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей
1655 Індивідуальний підхід як необхідна складова у навчанні іноземних мов за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей
2218
10740 Використання індивідуального підходу при вихованні толерантності у студентів - майбутніх викладачів на заняттях іноземної мови
10913 Використання ситуативного методу в навчанні іноземної мови студентів педагогічної спеціальності
1657 Використання індивідуального підходу при вихованні толерантності у студентів – майбутніх викладачів на заняттях іноземної мови
1656 Використання ситуативного методу в навчанні іноземній мові студентів педагогічних спеціальностей
10790 Особистісно-орієнтований підхід в навчанні іноземної мвои за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей
1660 Особистісно-орієнтований підхід в навчанні іноземної мови за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей
10789 Особливості індивідуального підходу у вивченні іноземних мов за професійним спрямуванням у педагогічному ВНЗ
1658 Особливості індивідуального підходу у вивченні іноземних мов за професійним спрямуванням у педагогічному ВНЗ

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
688 Фаховий модуль (стажування) - document 13.05.2013
1187 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
2196 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 14.05.2018
3083 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
7603 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.03.2023
8791 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_786_04.12.2023-1-8.pdf 04.12.2023
9255 Медіаосвіта: європейські практики Дидактичний модуль document 21.03.2024
9577 Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. БК Дослідницький модуль document 01.04.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1631 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ФВ, денна) Факультет романо-германської філології Магістр Денна 2023 786 04.12.2023

Використання ЕНК (15)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
299 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, СП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 3 не враховується не враховується 30.12.2016
3871 Факультет права та міжнародних відносин Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс) Магістр Заочна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
6382 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6387 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6701 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (2 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
6981 Факультет права та міжнародних відносин Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6985 Факультет права та міжнародних відносин Професійно-орієнтована іноземна мова (6 курс, ФТЕ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8541 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (3 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
9134 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9421 Факультет права та міжнародних відносин Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9724 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10755 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (2-3 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11951 Факультет права та міжнародних відносин Професійно-орієнтована іноземна мова (5-6 курс, ФТЕ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12030 Факультет права та міжнародних відносин Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ТД, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2021
12969 Факультет романо-германської філології Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
486 Кафедра іноземних мов 4,34 30.12.2016
1146 Кафедра іноземних мов 4,91 12.01.2017
2003 Кафедра іноземних мов 4,58 26.12.2018
2531 Кафедра іноземних мов 4,41 28.12.2019
3751 Кафедра іноземних мов 4,74 28.12.2020
4588 Кафедра іноземних мов 4,79 28.12.2021
5851 Кафедра германської філології 4,76 30.12.2022
6734 Кафедра германської філології 4,94 30.12.2023