Додаткові відомості

Освіта

- Східноукраїнський національний університет за спеціальністю «Журналістика».

- Аспірантура і докторантура КНУ імені Тараса Шевченка.

Перелік місць роботи

В 2000 р. редактор програм в телекомпанії ООО "Ірта";

З 2004 по 2010 асистент кафедри періодичної преси інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка;

З 2010 р. доцент кафедри періодичної преси інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка;

В 2013 р. призначена на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

З 2015 р. викладає на кафедрі журналістики та нових медів Інституту журналістики Університету Грінченка. 

Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація: «Становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України ХIХ - початку ХХ століть».

Докторська дисертація: «Соціальнокомунікаційний потенціал партійної преси України (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): типологічно-структурний і проблемно тематичний аспекти» .

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 55 3 2 6 2023.12.08 12:30:02 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 31 3 0

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
42914 Correlation of administrative definitions of refugees and internally displaced persons: geopolitical concretion in ukraine and its compliance with international standards
39969 The stability of State information in the face of terrorist threats

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
42905 Комунікативний складник у вимірах семіотики
43027 Комунікативний складник у вимірах семіотики
43059 Реклама в українській пресі Наддніпрянщини початку ХХ століття
39968 Газета «Вісти ВУЦВК» (1921–1925): структура, тематика, автура
32891 Преса української комуністичної партії (боротьбистів)

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
42907 Комунікативні концепти семіотичного полікодованого гіпертексту української інтелігенції кінця XIX – початку XX століть
43026 Комунікативні концепти семіотичного полікодованого гіпертексту української інтелігенції кінця XIX – початку XX століть
42905 Комунікативний складник у вимірах семіотики
43027 Комунікативний складник у вимірах семіотики
43059 Реклама в українській пресі Наддніпрянщини початку ХХ століття
39963 «Не дуже зручний співробітник»: Леся Українка в журналі «Жизнь»(1900–1901)
39968 Газета «Вісти ВУЦВК» (1921–1925): структура, тематика, автура
32890 Історія української партійної преси на сторІнках періодики (перша половина ХХ ст.)

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
218 Університет Менделя в Брно, Академія перфоменсу в Празі, Технічний університет в Остраві Наукове стажування січень 2020

Президент
Східноєвропейського центру Р. Россі

Учасник програми Георгієвська.pdf

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
24 Георгієвська Вікторія Володимирівна «Соціальнокомунікаційний потенціал партійної преси України (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): типологічно-структурний і проблемно-тематичний аспекти» / 27.00.04 - теорія та історія журналістики - Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка document 2020

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4167 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 30d6cbb4-a50d-439d-9ccc-8b21ee8ff1b9.pdf 26.06.2020
4185 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.07.2020
4524 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020
7198 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_335_30.06.2022.pdf 30.06.2022

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
766 Медіаправо та інформаційна безпека (5 курс, МК, заочна) Інститут журналістики Магістр Заочна 2020 464 01.09.2020
1254 Медіарегулювання (3 курс, ЖУР, заочна) Інститут журналістики Бакалавр Заочна 2022 335 30.06.2022

Використання ЕНК (12)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6607 Інститут журналістики Медіарегулювання (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
6608 Інститут журналістики Медіарегулювання (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
6904 Інститут журналістики Практики комерційної комунікаційної діяльності (5 курс, МК, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6905 Інститут журналістики Практики публічної комунікаційної діяльності (5 курс, МК, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7912 Інститут журналістики Специфіка роботи політичного журналіста (4 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8207 Інститут журналістики Медіаправо та інформаційна безпека (5 курс, МК, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 10 10.12.2020
9946 Інститут журналістики Медіаправо та інформаційна безпека (5 курс, МК, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9947 Інститут журналістики Медіарегулювання (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9949 Інститут журналістики Медіарегулювання (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10136 Інститут журналістики Практики публічної комунікаційної діяльності (5 курс, МК, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11939 Інститут журналістики Специфіка роботи політичного журналіста (4 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2021
12333 Факультет журналістики Медіарегулювання (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1030 Кафедра журналістики та нових медіа 3,35 12.01.2017
2433 Кафедра журналістики та нових медіа 4,57 31.12.2018
2511 Кафедра журналістики та нових медіа 4,86 28.12.2019
3622 Кафедра журналістики та нових медіа 4,78 28.12.2020
4682 Кафедра журналістики та нових медіа 4,93 28.12.2021
5329 Кафедра журналістики та нових медіа 4,97 30.12.2022