Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2008, 2014 р.
Перелік місць роботи
Київський університет імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Громадське і приватне в епістолярії Бориса Грінченка
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
5 1 1 2024.07.21 06:01:27 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 56 5 0 2024.07.16 11:07:55 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 52 5 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
249 Факультет журналістики Кафедра журналістики та нових медіа 10.8 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Inga_Pohrebniak

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2568 Національне та духовне відродження у спадщині Бориса Грінченка Україноцентричні коди епістолярію Бориса Грінченка Київ document
2713 MODERN PHILOLOGY:RELEVANT ISSUES AND PROSPECTS OF RESEARCH Науково-методичні аспекти вивчення епістолярію у підготовці філологів м. Люблін (Польща) document
2237 Людина майбутнього в інфомаційно-знаннєвому вимірі Інформаційні коди епістолярію кінця XIX - початку XX століть Київ document
2235 «Science without boundaries – development in 21st century» Історичні коди епістолярію інтелігенції кінця XIX - початку XX століть Будапешт document
2314 II Міжнародна наукова конференція "Слов'янські студії" Епістолярна рецепція інтелігенції кінця XIX - XX століття Миколаїв document
2342 Літературний процес: трансгресії революцій Національний код епістолярію Бориса Грінченка Київ document
631 Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів Специфіка візуального наповнення 'Квітки. Настина читанка' Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document
630 Концептаульна парадигма твочрості Тараса Шевченка Постать тараса Шевченка в епістолярії Бориса Грінченка Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
47791 The role of information and communication processes in facilitating the decisions of economic entities in the bitcoin market
42909 Applied Social and Communication Aspects of the Media Literacy Development in Future Specialists
42913 Media Communications as a Factor of Global Digital Culture
42161 Rights and obligations of participants in administrative procedures in international protection
32769 Communication platforms: new positions and appointment
28679 Crime and Gender: violence against women in the ukrainian press in the first half of the twentieth century

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (17)

ID Назва Рік
47791 The role of information and communication processes in facilitating the decisions of economic entities in the bitcoin market
43027 Комунікативний складник у вимірах семіотики
43085 Конструювання новинної реальності в масмедіа
39900 Перспективи розвитку блогосфери як прикладної галузі в інтернет-комунікаціях
39896 Блогінг як форма сучасного мережевого художньо-публіцистичого жанру
21002 Європеїзм епістолярію знакових постатей кінця XIX – початку XX століть
21009 Історичні коди епістолярію інтелігенції кінця XIX – початку XX століть
21007 Код театру в епістолярній дискусії Бориса Грінченка та Марка Кропивницького
21006 Науково-теоретичні основи епістолярного жанру
20973 Проблема семіотики міста та міського простору в епістолярії Бориса Грінченка
20999 Семіотична традиція: ґенеза і тенденції розвитку
11469 Епістолярій як артефакт духовності
11465 Епістолярний жанр у діахронній проекції
7670 Дискурс народництва в епістолярії Бориса Грінченка
7668 Жанрова та тематична палітра журналу «Квітка. Настина Читанка»
7664 Образ України в епістолярії Бориса Грінченка
7666 Соціально-психологічні засади маніпуляції в рекламі

Фахові видання, що затверджені МОН (17)

ID Назва Рік
43026 Комунікативні концепти семіотичного полікодованого гіпертексту української інтелігенції кінця XIX – початку XX століть
42907 Комунікативні концепти семіотичного полікодованого гіпертексту української інтелігенції кінця XIX – початку XX століть
43027 Комунікативний складник у вимірах семіотики
43085 Конструювання новинної реальності в масмедіа
39900 Перспективи розвитку блогосфери як прикладної галузі в інтернет-комунікаціях
39897 Internet-communication as key parameters of media industry formation
39896 Блогінг як форма сучасного мережевого художньо-публіцистичого жанру
29885 Декодування епістолярію Володимира Леонатовича
29888 Семіотична теорія в літературознавстві
29887 У пошуках ідентичності: концепт "Україна" в епістолярії інтелігенції кінця XIX - XX століть
21004 Інтимно-особистісні коди епістолярію інтелігенції кінця XIX –XX століть
21005 Історична парадигма семіотики
21003 Епістолярна рецепція інтелігенції кінця XIX – початку XX століть
21006 Науково-теоретичні основи епістолярного жанру
20998 Національний код епістолярію Бориса Грінченка
17922 Контекст доби в епістолярії Бориса Грінченка
17919 Культорологічні концепти епістолярію Бориса Грінченка

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
13083 Парадигма організації комунікативного простору в рукописному дитячому журналі «Квітка. Настина читанка» Бориса Грінченка
4800 Лірична компонента епістолярію Бориса Грінченка (на матеріалі листування Бориса та Марії Грінченків)
2118

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
114 Communication platforms: new positions and appointment https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32769/ 2021
208 Rights and obligations of participants in administrative procedures in international protection https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42161/ 2022

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
279 Internet-communication as key parameters of media industry formation фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39897/ 2021
280 Блогінг як форма сучасного мережевого художньо-публіцистичого жанру фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39896/ 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
416 Лідерський модуль - document 07.05.2015
1112 Фаховий модуль (стажування) - document 04.07.2013
1782 Дидактичний модуль - document 20.08.2017
3656 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
3763 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 22.12.2019
3944 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_212_02.04.2020.pdf 02.04.2020
4560 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
8976 Лідерський модуль Інший модуль наказ №845.pdf 25.12.2023
9192 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 1.pdf 03.02.2024

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
33206 Інтернет-журналістика: комунікативні маркери

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
572 Університетські студії (1 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
705 Університетські студії (1 курс, ЖУР, заочна) Інститут журналістики Бакалавр Заочна 2020 212 02.04.2020
788 Університетські студії (1 курс, РЗГ, денна) - Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7370 Інститут журналістики Інтернет-журналістика з практикумом (4 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7447 Інститут журналістики Крос-медійна журналістика (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8022 Інститут журналістики Університетські студії (1 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8032 Інститут журналістики Університетські студії (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
8037 Інститут журналістики Університетські студії: Вступ до спеціальності ”Журналістика” (1 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8038 Інститут журналістики Університетські студії: Вступ до спеціальності ”Журналістика” (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8039 Інститут журналістики Університетські студії: Вступ до фаху ”журналістика” (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
10279 Інститут журналістики Сучасні інформаційні технології в медіа (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
381 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,32 29.12.2016
1356 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,81 12.01.2017
2184 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,80 27.12.2018
3084 Кафедра журналістики та нових медіа 4,92 28.12.2019
3973 Кафедра журналістики та нових медіа 4,83 28.12.2020
4583 Кафедра журналістики та нових медіа 4,91 28.12.2021
5323 Кафедра журналістики та нових медіа 4,74 30.12.2022
6220 Кафедра журналістики та нових медіа 4,93 30.12.2023

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (6)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
254 Скирта Дар'я Вадимівна Інститут журналістики III Всеукраїнський фестиваль фото та відеоробіт "LIME. Go to read" Київ 2021 Всеукраїнський I document
255 Заіка Вікторія Віталіївна Інститут журналістики III Всеукраїнський фестиваль фото та відеоробіт "LIME. Go to read" Київ 2021 Всеукраїнський II document
310 Заіка Вікторія Віталіївна Факультет журналістики III IV Всеукраїнський конкурс фото та відеоробіт «LIME. Go to read!» Київ 2022 Всеукраїнський I Заіка Вікторія.pdf
311 Скирта Дар’я Вадимівна Факультет журналістики III IV Всеукраїнський конкурс фото та відеоробіт «LIME. Go to read!» Київ 2022 Всеукраїнський grand_prix Скирта Дар'я.docx.pdf
398 Заіка Вікторія Віталіївна Факультет журналістики V V Всеукраїнський конкурс фото та відеоробіт «LIME. Go to read!» Київ 2023 Всеукраїнський I document
399 Заіка Вікторія Віталіївна Факультет журналістики V VІІІ Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів «Book Fashion» Київ 2023 Всеукраїнський I document