Додаткові відомості

Освіта

УДПУ ім. М.П. Драгоманова, 1997

МАУП, 2002

Перелік місць роботи

1997-2000 – вчитель англійської мови спеціалізованої (з поглибленим вивченням англійської мови) школа №89 м. Києва;

2000-2004 – фахівець – провідний фахівець факультету стаціонарних форм навчання МАУП;

2004-2006 – декан факультету стаціонарних форм навчання МАУП;

2006-2008 – помічник проректора з навчально-методичної роботи – генерального директора ПУ МАУП;

2008-2010 – помічник ректора МАУП;

2010-2011 – помічник генерального директора ДП «УкрНДНЦ»;

2012-2013 – декан факультету стаціонарних та заочних форм навчання Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса МАУП;

2013-2014 – завідувач Навчальної частини ПУ МАУП;

2014 – заступник директора ТОВ "Німецький центр "Аренс та Шварц";

2014-2015 – завідувач навчально-методичного відділу Київського університету права НАН України;

2015-2022 – доцент кафедри фінансів та економіки Київського університету імені Бориса Грінченка

2022 по сьогодення – заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи Факультету економіки та управління, доцент кафедри фінансів Київського столичного університету імені Бориса Грінченка 

Теми дисертацій (захищених)
Управління інвестиційною діяльністю машинобудівних підприємств
Громадська активність
член-кореспондент Академії економічних наук України (зі спеціальності Фінанси)
членкиня ГО "Прогресильні"
членкиня Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
7 3 1 2024.07.21 06:03:33 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (4)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
29 Кафедра фінансів та економіки H-7843-2017 1 0 2021 https://publons.com/researcher/2109866/oksana-kazak/
181 Кафедра фінансів та економіки - 1 0 2021 -
338 Кафедра фінансів H-7843-2017 4 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1171334
360 Кафедра фінансів AAP-2507-2020 5 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2010906

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 96 7 0 2024.07.24 10:27:13 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 79 5 0

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
479 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра фінансів та економіки 7.6 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Kazak
828 Факультет економіки та управління Кафедра фінансів 153.4 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Oksana-Kazak/stats

Конференції (21)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10082 СУЧАСНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ БАНКУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ Київ, Україна document.pdf
10081 СУЧАСНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДИНАМІКА ЗМІН У СТРУКТУРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ Київ, Україна document.pdf
10084 ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙТА ІНСТРУМЕНТІВ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ,ТЕРИТОРІЙ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ:ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ LOGISTICS SUPPORT FOR BUSINESS ENTITIES IN UKRAINE: CURRENT SITUATION AND MILITARY CHALLENGES Одеса, Україна document.pdf
10083 Дослідження фінансових інституційта інструментів розвитку держави,територій та суб’єктівгосподарювання: теоретичні,методологічні та практичні аспекти PECULIARITIES OF FORMING AN INVESTMENT STRATEGY OF THE BANK IN THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES Одеса, Україна document.pdf
10080 Social Aspects of Market Economy - Sustainability and Health Economics Business in Ukraine during the year of war: transformation and challenges Czestochova, Poland document.pdf
10092 Research of financial institutions and tools for development of state, territory and entities: theoretical, methodological and practical aspects Theoretical and Methodological Aspects of Assessing the Investment Attractiveness of Enterprises Одеса, Україна document.pdf
10091 СУЧАСНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ Київ, Україна document.pdf
10093 Research of financial institutions and tools for development of state, territory and entities: theoretical, methodological and practical aspects The essence and role of business planning in the management system enterprise Одеса, Україна document.pdf
7926 СУЧАСНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Kyiv, Ukraine document.pdf
7516 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ” Сучасні аспекти управління інвестиційною безпекою підприємств Kyiv, Ukraine document.pdf
7925 36th IBIMA International Conference Long-Term Assessment Of Engineering Enterprise Product Technological Competitiveness Granada, Spain document.pdf
6144 BUSINESS, INNOVATION, MANAGEMENT: PROBLEMS AND PERSPECTIVES THE HUMAN CAPITAL FACTOR'S INFLUENCE ON THE INNOVATION-INVESTMENT DEVELOPMENT OF UKRAINE IN THE GLOBALIZATION CONDITIONS Kyiv, Ukraine document
6145 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України» ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ м. Ірпінь document.pdf
3832 VIII Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища" Стратегічні пріоритеті стратегічного розвитку економіки України Одеса, Україна document
3835 International scientific conference "EASTERN EUROPEAN STUDIES: ECONOMICS, EDUCATION AND LAW" Current paradigm of investment activity in Ukraine Burgas, Bulgaria document
3114 Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансовго сектору України" Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств в умовах нестабільності ННІ фінансів, банківської справи Університету ДФС України (м. Ірпінь) document.pdf
1563 Міжнародна науково-практична конференція \ Інформаційно-аналітичне забезпечення ухвалення інвестиційного рішення Буковель - Київ document
1263 Міжнародна науково-практична конференція «Управління бізнесом в умовах глобальної нестабільності» Інвестиційний менеджмент в системі управління машинобудівним підприємством Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ document
1262 Міжнародна науково-практична конференція «Управління бізнесом в умовах глобальної нестабільності» Деякі аспекти дослідження структурної трансформації машинобудівних підприємств Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ document
1264 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Бізнес–аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю" Концептуальні засади управління інвестиційною діяльністю підприємства Національна академія статистики, обліку і аудиту, м. Київ document
1261 Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід» Інвестиційна діяльність машинобудівних підприємств як об’єкт статистичного дослідження Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (9)

ID Назва Рік
48770 AI-Driven Sentiment Analysis in Social Media Content
48500 The management of finances in international projects: optimizing costs and ensuring success through global investments and financial management
46753 Econometric assessment of the efficiency and volatility of the stock market in Ukraine
46031 Формування безпекового середовища шляхом мінімізації негативного впливу загроз у соціально-економічній системі
43406 Remote employment: a short-term strategy for adapting to the crisis or the new reality of human resource management
38296 Ретроспективний аналіз реформи податкової системи України
43413 Solvency Management in the Financial Security System of Housing and Communal Services
32555 Determinants of investment sphere development in the context of the modern economic paradigm
27097 The application of monetary incentive policy in current economic conditions

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (16)

ID Назва Рік
48500 The management of finances in international projects: optimizing costs and ensuring success through global investments and financial management
46753 Econometric assessment of the efficiency and volatility of the stock market in Ukraine
46031 Формування безпекового середовища шляхом мінімізації негативного впливу загроз у соціально-економічній системі
43406 Remote employment: a short-term strategy for adapting to the crisis or the new reality of human resource management
43412 Концептуальні засади бізнес-планування в системі управління об’єднаних територіальних громад
38318 Сучасні імперативні тренди аналізу кредитоспроможності позичальників банку
38317 Сутність кредитоспроможності позичальника та організаційні засади її аналізу на прикладі «Креді Агріколь Банк»
38296 Ретроспективний аналіз реформи податкової системи України
38315 Управління ризиками інвестиційної діяльності банків України в умовах розвитку інформаційної економіки
38298 Long-term assessment of engineering enterprise product technological competitiveness
40755 Long-Term Assessment of Engineering Enterprise Product Technological Competitiveness
32515 Economic Integration of Aircraft Building Enterprises in the Context of the Transactional Approach
32516 New industrial policy in Central and Eastern Europe: development's experience and conclusions for Ukraine
32555 Determinants of investment sphere development in the context of the modern economic paradigm
27097 The application of monetary incentive policy in current economic conditions
25541 Current threats to personnel security of modern enterprises

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
46753 Econometric assessment of the efficiency and volatility of the stock market in Ukraine
47107 Розвиток системи управління та фінансування закладів загальної середньої освіти
46040 Трансформація бізнесу в Україні за рік війни
46031 Формування безпекового середовища шляхом мінімізації негативного впливу загроз у соціально-економічній системі
43412 Концептуальні засади бізнес-планування в системі управління об’єднаних територіальних громад
38318 Сучасні імперативні тренди аналізу кредитоспроможності позичальників банку
38317 Сутність кредитоспроможності позичальника та організаційні засади її аналізу на прикладі «Креді Агріколь Банк»
38296 Ретроспективний аналіз реформи податкової системи України
38315 Управління ризиками інвестиційної діяльності банків України в умовах розвитку інформаційної економіки
38298 Long-term assessment of engineering enterprise product technological competitiveness
32516 New industrial policy in Central and Eastern Europe: development's experience and conclusions for Ukraine
25541 Current threats to personnel security of modern enterprises
22380 Актуальні питання запровадження навчальних інновацій у вищу освіту

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
43408 Сутність та роль бізнес-планування в системі управління підприємством
43415 Теоретико-методичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості підприємств
38312 Сучасна концепція розвитку підприємницького університету в Україні
32517 Вплив детермінантів конкурентного середовища на діяльність підприємств в умовах євроінтеграції
32519 The human capital factor's influence on the innovation-investment development of Ukraine in the globalization conditions
32556 Інституційні засади формування прибутку підприємства в сучасних умовах господарювання
30107 Сучасний ринок угод злиття і поглинання в Україні як основний індикатор інвестиційних можливостей
27099 Тенденції розвитку інвестиційно-інноваційної безпеки України
22362 Інформаційно-аналітичне забезпечення ухвалення інвестиційного рішення
25985 Інформаційно-аналітичне забезпечення ухвалення інвестиційного рішення

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
26 Застосування монетарної політики у сучасних економічних умовах Baltic Journal of Economic Studies, http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27097/ 2020
63 Визначення розвитку інвестиційної сфери в контексті сучасної економічної парадигми http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32555/ 2020
234 Solvency Management in the Financial Security System of Housing and Communal Services https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43413/ 2022

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
68 Еразмус+ КА2 2018-1-NO01-KA203-038887 Європейська комісія Партнерство для викладання математиці в Університеті (PLATINUM) 01.09.2018-31.08.2021 р. Учасник проекту

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
516 Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme British Council Коллективний - 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
319 Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2023

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
9

Захожай В.Б., Доктор економічних наук, професор, директор Інституту міжрегіональної економіки та фінансів імені Св. Ольги, завідувач кафедри фінансів та економіки

Управління інвестиційною діяльністю машинобудівельних підприємств заочна ПрАТ «Вищий навчальний заклад» Міжрегіональна Академія управління персоналом К 26.142.03 - 2016

Підвищення кваліфікації (29)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
790 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1267 Фаховий модуль (стажування) - document 29.09.2016
1282 Дослідницький модуль - document 21.12.2016
1440 Лідерський модуль - document 01.02.2017
3063 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
3205 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3463 Лідерський Інший модуль document 28.10.2019
4087 Модуль ІКТ Інший модуль document 22.05.2020
4163 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4969 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5232 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5284 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
5775 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 2021.pdf 26.02.2021
5842 інше Інший модуль document 12.07.2021
6065 інше Інший модуль document 05.11.2021
6099 Лідерський модуль Інший модуль document 08.12.2021
7121 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.12.2022
7128 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 08.06.2022
7176 інше Інший модуль document 29.07.2022
7177 інше Інший модуль document 08.08.2022
7178 інше Інший модуль document 15.08.2022
7361 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_162_08.04.2022.pdf 08.04.2022
7521 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_756_29.12.2022.pdf 29.12.2022
8372 Україна і ЄС: кандидатський статус і перспективи євроінтеграції Інший модуль document 23.06.2023
8727 Дослідницький модуль Інший модуль наказ №782_.pdf 04.12.2023
9092 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023
9143 Штучний інтелект та майбутнє освіти Інший модуль Казак ОксанаШІ-0688_груд_2023.pdf 23.11.2023
9750 Психологічна витривалість в умовах життєвої турбулентності Інший модуль document 01.04.2024
10099 Сертифікація ЕНК Цифровий модуль Наказ 420.pdf 02.05.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
301 Сучасна фінансова політика україни: проблеми та перспективи ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 23.11.2016 5

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
40737 Кваліфікаційна робота: Методичні рекомендації для здобувачів ступеня бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
28792 Кваліфікаційна магістерська робота : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Сертифіковані ЕНК (8)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
476 Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2019 397 03.06.2019 -
962 Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2021 252 05.04.2021
994 Міжнародні стандарти фінансової звітності (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2021 301 05.05.2021
1116 Інвестування (2 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021
1117 Інвестування та бізнес-планування (3 курс, ЕК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021
1189 Міжнародні стандарти фінансової звітності (5 курс, ФІК, денна) Факультет економіки та управління Магістр Денна 2022 162 08.04.2022 22/23 н.р.
1197 Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) Факультет економіки та управління Магістр Денна 2022 162 08.04.2022 22/23 н.р.
1774 Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами (2,3 курс, КВД, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2024 420 02.05.2024

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6327 Факультет інформаційних технологій та управління Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6340 Факультет інформаційних технологій та управління Інвестування та бізнес-планування (3 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7343 Факультет інформаційних технологій та управління Фінансовий облік (3 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7589 Факультет інформаційних технологій та управління Основи власного бізнесу (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
9063 Факультет інформаційних технологій та управління Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 10 5 10 30.11.2021
9064 Факультет інформаційних технологій та управління Міжнародні стандарти фінансової звітності (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 6 5 10 30.11.2021
9187 Факультет інформаційних технологій та управління Інвестування (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 30.11.2021
9881 Факультет інформаційних технологій та управління Корпоративні фінанси (3 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10646 Факультет інформаційних технологій та управління Інвестування та бізнес-планування (3 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 30.11.2021
12124 Факультет економіки та управління Інвестування (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2022
12776 Факультет економіки та управління Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 8 не враховується 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
76 Кафедра фінансів та економіки 4,6 20.05.2016
1134 Кафедра фінансів та економіки 4,95 12.01.2017
1987 Кафедра фінансів та економіки 4,92 26.12.2018
3000 Кафедра фінансів та економіки 4,87 28.12.2019
3732 Кафедра фінансів та економіки 4,87 28.12.2020
4456 Кафедра фінансів та економіки 4,69 28.12.2021
5308 Кафедра фінансів 4,98 30.12.2022
6198 Кафедра фінансів 4,94 30.12.2023