Додаткові відомості

Освіта

УДПУ ім. М.П. Драгоманова, 1997

МАУП, 2002

Перелік місць роботи
1997-2000 – вчитель англійської мови спеціалізованої (з поглибленим вивченням англійської мови) школа №89 м. Києва;
2000-2004 – фахівець – провідний фахівець факультету стаціонарних форм навчання МАУП;
2004-2006 – декан факультету стаціонарних форм навчання МАУП;
2006-2008 – помічник проректора з навчально-методичної роботи – генерального директора ПУ МАУП;
2008-2010 – помічник ректора МАУП;
2010-2011 – помічник генерального директора ДП «УкрНДНЦ»;
2012-2013 – декан факультету стаціонарних та заочних форм навчання Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса МАУП;
2013-2014 – завідувач Навчальної частини ПУ МАУП;
2014 – заступник директора ТОВ "Німецький центр "Аренс та Шварц";
2014-2015– завідувач навчально-методичного відділу Київського університету права НАН України;
2015-сьогодення – доцент кафедри фінансів та економіки Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Управління інвестиційною діяльністю машинобудівних підприємств
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
27 3 0 2022.12.02 16:06:31 Перейти на сторінку link

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7926 СУЧАСНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Kyiv, Ukraine document.pdf
7516 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ” Сучасні аспекти управління інвестиційною безпекою підприємств Kyiv, Ukraine document.pdf
7925 36th IBIMA International Conference Long-Term Assessment Of Engineering Enterprise Product Technological Competitiveness Granada, Spain document.pdf
6144 BUSINESS, INNOVATION, MANAGEMENT: PROBLEMS AND PERSPECTIVES THE HUMAN CAPITAL FACTOR'S INFLUENCE ON THE INNOVATION-INVESTMENT DEVELOPMENT OF UKRAINE IN THE GLOBALIZATION CONDITIONS Kyiv, Ukraine document
6145 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України» ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ м. Ірпінь document.pdf
3832 VIII Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища" Стратегічні пріоритеті стратегічного розвитку економіки України Одеса, Україна document
3835 International scientific conference "EASTERN EUROPEAN STUDIES: ECONOMICS, EDUCATION AND LAW" Current paradigm of investment activity in Ukraine Burgas, Bulgaria document
3114 Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансовго сектору України" Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств в умовах нестабільності ННІ фінансів, банківської справи Університету ДФС України (м. Ірпінь) document.pdf
1563 Міжнародна науково-практична конференція \ Інформаційно-аналітичне забезпечення ухвалення інвестиційного рішення Буковель - Київ document
1263 Міжнародна науково-практична конференція «Управління бізнесом в умовах глобальної нестабільності» Інвестиційний менеджмент в системі управління машинобудівним підприємством Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ document
1262 Міжнародна науково-практична конференція «Управління бізнесом в умовах глобальної нестабільності» Деякі аспекти дослідження структурної трансформації машинобудівних підприємств Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ document
1264 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Бізнес–аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю" Концептуальні засади управління інвестиційною діяльністю підприємства Національна академія статистики, обліку і аудиту, м. Київ document
1261 Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід» Інвестиційна діяльність машинобудівних підприємств як об’єкт статистичного дослідження Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
38296 Retrospective analysis of the tax system reform of Ukraine
32555 Determinants of investment sphere development in the context of the modern economic paradigm
27097 The application of monetary incentive policy in current economic conditions

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
38318 Modern imperative trends in the analysis of the creditworthiness of bank borrowers
38317 The essence of the borrower's creditworthiness and organizational principles of its analysis on the example of "Credit Agricole Bank"
38296 Retrospective analysis of the tax system reform of Ukraine
38315 Risk management of investment activity of Ukrainian banks in the conditions of information economy development
38298 Long-term assessment of engineering enterprise product technological competitiveness
40755 Long-Term Assessment of Engineering Enterprise Product Technological Competitiveness
32515 Economic Integration of Aircraft Building Enterprises in the Context of the Transactional Approach
32516 New industrial policy in Central and Eastern Europe: development's experience and conclusions for Ukraine
32555 Determinants of investment sphere development in the context of the modern economic paradigm
27097 The application of monetary incentive policy in current economic conditions
25541 Current threats to personnel security of modern enterprises

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
38318 Modern imperative trends in the analysis of the creditworthiness of bank borrowers
38317 The essence of the borrower's creditworthiness and organizational principles of its analysis on the example of "Credit Agricole Bank"
38296 Retrospective analysis of the tax system reform of Ukraine
38315 Risk management of investment activity of Ukrainian banks in the conditions of information economy development
38298 Long-term assessment of engineering enterprise product technological competitiveness
32516 New industrial policy in Central and Eastern Europe: development's experience and conclusions for Ukraine
25541 Current threats to personnel security of modern enterprises
22380 Actual questions of introduction of educational innovations are in higher education

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
38312 Modern concept of business university development in Ukraine
32517 The influence of determinants of the competitive environment on the activity of enterprises in the conditions of European integration
32519 The human capital factor's influence on the innovation-investment development of Ukraine in the globalization conditions
32556 Institutional principles of formation of the profit of the enterprise in modern conditions of management
30107 Current market of mergers and acquisitions in Ukraine as the main indicator of investment opportunities
27099 Trends in development of investment and innovation security of Ukraine
22362 Інформаційно-аналітичне забезпечення ухвалення інвестиційного рішення
25985 Information and analytical support for implementing investment decision

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
26 Застосування монетарної політики у сучасних економічних умовах Baltic Journal of Economic Studies, http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27097/ 2020
63 Визначення розвитку інвестиційної сфери в контексті сучасної економічної парадигми http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32555/ 2020

Індекс цитування у НМБ Web of Science (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
29 Кафедра фінансів та економіки H-7843-2017 1 0 0 https://publons.com/researcher/2109866/oksana-kazak/
181 Кафедра фінансів та економіки - 1 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
479 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра фінансів та економіки 7.6 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Kazak
828 Факультет економіки та управління Кафедра фінансів 14.2 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Oksana-Kazak/stats

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
68 Еразмус+ КА2 2018-1-NO01-KA203-038887 Європейська комісія Партнерство для викладання математиці в Університеті (PLATINUM) 01.09.2018-31.08.2021 р. Учасник проекту

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
516 Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme British Council Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
9

Захожай В.Б., Доктор економічних наук, професор, директор Інституту міжрегіональної економіки та фінансів імені Св. Ольги, завідувач кафедри фінансів та економіки

Управління інвестиційною діяльністю машинобудівельних підприємств заочна ПрАТ «Вищий навчальний заклад» Міжрегіональна Академія управління персоналом К 26.142.03 - 2016

Підвищення кваліфікації (16)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
790 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1267 Фаховий модуль (стажування) - document 29.09.2016
1282 Дослідницький модуль - document 21.12.2016
1440 Лідерський модуль - document 01.02.2017
3063 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
3205 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3463 Лідерський Інший модуль document 28.10.2019
4087 Модуль ІКТ Інший модуль document 22.05.2020
4163 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4969 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5232 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5284 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
5775 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 2021.pdf 26.02.2021
5842 інше Інший модуль document 12.07.2021
6065 інше Інший модуль document 05.11.2021
6099 Лідерський модуль Інший модуль document 08.12.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
301 Сучасна фінансова політика україни: проблеми та перспективи ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 23.11.2016 5

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
40737 Qualification work: teaching aid for bachelors in the field of knowledge 07 "Management and Administration" speciality 072 "Finance, Banking and Insurance"
28792 Кваліфікаційна магістерська робота : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Сертифіковані ЕНК (7)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
476 Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2019 397 03.06.2019 -
962 Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2021 252 05.04.2021
994 Міжнародні стандарти фінансової звітності (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2021 301 05.05.2021
1116 Інвестування (2 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021
1117 Інвестування та бізнес-планування (3 курс, ЕК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021
1189 Міжнародні стандарти фінансової звітності (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2022 162 08.04.2022
1197 Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2022 162 08.04.2022

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6327 Факультет інформаційних технологій та управління Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6340 Факультет інформаційних технологій та управління Інвестування та бізнес-планування (3 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7343 Факультет інформаційних технологій та управління Фінансовий облік (3 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7589 Факультет інформаційних технологій та управління Основи власного бізнесу (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
9063 Факультет інформаційних технологій та управління Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 10 5 5 10 30.11.2021
9064 Факультет інформаційних технологій та управління Міжнародні стандарти фінансової звітності (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 6 5 5 10 30.11.2021
9187 Факультет інформаційних технологій та управління Інвестування (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10 30.11.2021
9881 Факультет інформаційних технологій та управління Корпоративні фінанси (3 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10646 Факультет інформаційних технологій та управління Інвестування та бізнес-планування (3 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 8 5 5 10 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
76 Кафедра фінансів та економіки 4,6 20.05.2016
1134 Кафедра фінансів та економіки 4,95 12.01.2017
1987 Кафедра фінансів та економіки 4,92 26.12.2018
3000 Кафедра фінансів та економіки 4,87 28.12.2019
3732 Кафедра фінансів та економіки 4,87 28.12.2020
4456 Кафедра фінансів та економіки 4,69 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
1 ФіКб-1-16-4.0 д I 2 3 2016
355 ФіКб-1-16-4.0д II 2 3 2017-2018