Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Тараса Шевченка, 1982
Перелік місць роботи
1982-2016 Інститут археології НАН України, старший науковий співробітник
Теми дисертацій (захищених)
Економіка та суспільний лад трипільського населення Південного Побужжя (етапи ВІІ-СІ) (1993 р.)
Етносоціальні трансформації у Центральній та Південно-Східній Європі V-IV тис. до н.е. (2016).
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі показників за рейтингом прозорості від 04.01.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
1117 17 32 200 2022.11.19 11:14:20 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
8 41 4 2022.12.03 23:39:39 Перейти до Scopus link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2719 Шипинська земля: старожитності, історичний розвиток та туристичні перспективи регіону Реконструкції споруд трипільської культури Чернівці-Реваківці document
2701 «МІГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ: У ПОШУКАХ ПЕРВИННОСТІ ІДЕЙ, РЕЧЕЙ І ЛЮДЕЙ». Культурний комплекс Трипілля Наддніпрянщини: тисячоліття взаємодії з сусідами. місто Вінники, Львівська область document
2698 «WETLAND ARCHAEOLOGY and PREHISTORIC NETWORKS in EUROPE» LIFE ON THE EASTERN FRONTIERS OF OLD EUROPE Kiv-Kaniv, Ukraine document
2700 ''The significance of space through natural and cultural changes'' Routes of Neolithisation at Eastern Europe Athens, Greece document
2718 Археологія Київщини Трипільці на Київщині: вивчення давнього суспільства та технологій Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ document
2699 Socio-Enviromental dynamics over the last 12000 years Groups of houses at Trypillia mega-sites Kiel, Germany document
2717 Археологічні студії : проблеми та перспективи Дослідження НДЛ археології 2016 року Національний університет Києво-Могилянська академія, Київ document
1423 Beyoynd excavation. Geophysics,aerial photography,and the use of drones. 1/Plans of Trypillia culture siytes at Dnipro region. 2/Investigations at Maidanetske: GPR мы magnetic prospection Piatra-Neamt, Romania document

Монографії (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
28807 Weapons and Warfare of Old Europe. VI-IV Mill. BC
30377 South-Eastern and Central Europe in V-IV Mil. BC
31081 Трипільська цивілізація

Монографії (колективні) (8)

ID Назва Рік
39992 Нарис п’ятий. Витоки державності в історико-географічному ареалі України в прадавню добу
39993 Нарис шостий. Державні утворення ІV–ІХ ст. у історико-географічному ареалі України
33889 Mega-structure from nebelivka – the largest temple of trypillia culture
31630 Early Urbanism in Europe The Trypillia Megasites of the Ukrainian Forest-Steppe
31699 Палеоетноботанічні матеріали з пам’яток трипільської культури в Україні
22863 Maidanetske 2013 New excavations at a Trypillia mega-site
31278 Chapter 5 Houses in the Archaeology of the Tripillia–Cucuteni Groups
31080 Архітектура поселень Трипільської культури VI-III тис. до н.е.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (10)

ID Назва Рік
42324 Community negotiation and pasture partitioning at the Trypillia settlement of Maidanetske
42599 Inverse Filtering of Magnetic Prospection Data—A Gateway to the Social Structure of Cucuteni–Tripolye Settlements?
42600 Re-identification of plant impressions on prehistoric pottery from Ukraine
39695 Earthworms, Darwin and prehistoric agriculture-Chernozem genesis reconsidered
28730 Modelling landscape transformation at the Chalcolithic Tripolye mega-site of Maidanetske (Ukraine): Wood demand and availability
28728 Governing Tripolye: Integrative architecture in Tripolye settlements
26065 Where are the cereals? Contribution of phytolith analysis to the study of subsistence economy at the Trypillia site Maidanetske (ca. 3900-3650 BCE),central Ukraine
22860 Cucuteni-Trypillia: In search for technological progress
31132 Nebelivka: From Magnetic Prospection to New Features of Mega-Sites
31135 Chronology and Demography: How Many People Lived in a Mega-Site?

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (19)

ID Назва Рік
42603 Hoard of horse gear items of Cimmerian times from Kyiv region, Ukraine
39468 Trypillia BI-II stage sites on Dnieper
39465 Painted pottery from Trypillia Culture sites BI-II stage at Dnieper
34042 Trypillia from Dniester to Dnieper in the second half of the 5th mill. BC: farming colonization, invasions, migrations (possibilities of investigations)
33848 Metal processing in the northwestern Black Sea region in the Early Bronze Age
31533 Holocene soil erosion in Eastern Europe-land use and/or climate controlled? The example of a catchment at the Giant Chalcolithic settlement at Maidanetske, central Ukraine
31237 The exploration at the late trypillia site Vilkhovets
30436 The channel kilns in Trypillia Culture and development of pottery
28733 The new investigations of Trypillia Culture epynemous site
28736 Гончарні горни трипільської культури: нові горизонти досліджень
35436 Archaeological investigations near Trypillia in 2018
26125 Південні шляхи обміну у V-IV тис. до н.е.
26118 Сакральні комплекси Центральної та Південно-Східної Європи у V тис. до н.е.
31383 Archaeological investigations near Trypillia in 2018
26072 Crises and early urbanization processes in Europe
26083 Trypillia Culture Site Yancha 1
31280 New investigations at the Trypillia BI-II site of Kolomyitsiv Yar
31303 Trypillia Сulture late stage site at Gorodsk
35434 Maidanetske 2016: excavations at a Trypillia Mega-site

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
39470 Geophysical research at the beginning of the XXIth century: «rediscovery» of the cultural complex Precucuteni-Cucuteni-Trypillia
32405 Erimental reproduction of technologies of hand-drawn pottery of trypillian culture
31237 The exploration at the late trypillia site Vilkhovets
31462 From Yangshao to Trypillia: The Development of Early Agricultural Societies in the 5th-4th Millennia BCE
26067 Trypillian gold: the search leads to Anatolia?
31158 Реконструкція основних елементів комплексу військового озброєння носіїв трипільської культури
31157 Materials from Trypillia culture settlement near Nemyrivske at Odessa region
31159 Proto-citees of Trypillia Culture

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (23)

ID Назва Рік
42643 The dynamics of the development of the system of “centers of power” in the Precucuteni-Cucuteni-Trypillia cultural complex
39466 News from the eastern borders of old Europe
39473 Craft and miniatures: figurines from excavations of pottery-making workshop at nebelivka mega-site
39474 From archaeological excavations to permanent exhibition space: the third life of the nebelivka temple
39476 The potter, between specialised production and routine activities? Multidisciplinary study of a copper age kiln
39467 Transformation of settlement systems at dneeper region: from mega-sites to small sites at trypillia culture
39477 Tripolye mobility patterns, house duration and demography: the evidence of radiocarbon dating
39471 Trypol on dneeper: castle, palace, fortified palace, fortress, town: and what it really was
39475 Interactions between Trypillian farmers and Srednij stog pastoralists in the Dnieper area at the end of the 5th millennium BCE
31238 Розвідки в Обухівському районі
31239 Розкопки біля с. Трипілля
30703 Адиннарот и мышебратья
30496 Трипільська культура і «перша курганна хвиля»: підгрунтя і реальні події у світлі сучасних відомостей
29378 Небелівський вівтар і орнаментальні композиції на посуді трипільської культури
28801 Communal buildings in Cucuteni-Tripolye settlements
28802 Ukraine as the crossroad for agricultural dispersal in eurasia
28722 Розвідки в Обухівському районі Київської області
26079 Дослідженя пам’яток трипільської культури на київщині у 2016-2017 роках
26076 Наукова тема “Давня історія України: суспільство та технології �(за результатами археологічних досліджень)”
28724 Tripolye – Strategy and Results of an ongoing Ukrainian-European Project
26125 Південні шляхи обміну у V-IV тис. до н.е.
26118 Сакральні комплекси Центральної та Південно-Східної Європи у V тис. до н.е.
26947 Life on the Eastern frontiers of Old Europe

Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR (1)

ID Назва статті Назва видання Посилання Рік
7 Earthworms, Darwin and prehistoric agriculture-Chernozem genesis reconsidered Geoderma https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39695/ 2022

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
46 Governing Tripolye: Integrative architecture in Tripolye settlements s http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28728/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
14 57191567167 6 10 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57191567167&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
25 НДЛ археології W-4354-2017 4 5 0 https://publons.com/researcher/1992052/mykhailo-yu-videiko/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
419 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра археології та давньої історії 527.8 11 2022 https://www.researchgate.net/profile/Mikhail_Videiko/

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
43 Програма Еразмус+ з Афінським університетом ім.Каподистрії (Греція) Наукове стажування 24.04.-30.04.207 р.

Афінський
національний університет імені Каподистрії (Греція), кафедра археології та
праісторії (відповідальний – професор кафедри Ліліан Каралі).

Учасник проекту Mobility Agreement for teaching_Videiko_ signed.PDF

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
1 "Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень)" Повноцінне дослідження 10.2018 http://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-20-46/doslidzhennia-ndl-arkheolohii.html 75
65 Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень) Повноцінне дослідження 03.2021 https://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-20-46/doslidzhennia-ndl-arkheolohii/vykonannia-naukovoi-temy-2016-2021-rr.html 100

Звіти за науковими проєктами (12)

ID Назва Рік
39665 Звіт про археологічну практику у НДЛ археології 2021 року
39589 Звіт про лабораторні та польові дослідження давніх технологій 2021 року
39580 Звіт про науково-дослідну роботу НДЛ археології 2016-2021 рр. по плановій темі Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень)
33309 Звіт про проведення археологічної практики 2020 року
33335 Звіт про роботу археологічної експедиції НДЛ археології 2020 року
29963 Звіт про археологічні розвідки експедиції НДЛ археології на територіїЧеркаської області 2019 року
29931 Звіт про роботу експедиції НДЛ археології історико-філософського факультету у 2019 році
26114 Звіт про археологічні розвідки експедиції НДЛ археології на території Обухівського району Київської області 2018 року
26108 Archaeological excavations near Trypillia in 2018. Field Report
26069 Звіт про розвідки експедиції НДЛ археології в Обухівському районі Київської області 2017 року
35297 Звіт про дослідження поселення трипільської культури біля с. Майданецького Тальнівського району Черкаської області 2016 року
35294 The new investigations at trypillia bi-ii site Kolomyitsiv Yar in 2016

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1006 Кафедра історії України 4,76 12.01.2017
1868 Кафедра історії України 4,60 26.12.2018
3222 Кафедра історії України 4,77 28.12.2019
3592 Кафедра історії України 4,54 28.12.2020
4574 Кафедра історії України 4,66 28.12.2021