Додаткові відомості

Освіта

Харківський державний університет ім. О.М. Горького (тепер Харківський Національнийуніверситет ім. В.Н. Каразіна)

Перелік місць роботи

Інститут археології НАН України 1973 — 2016 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка з 2016 р.

Теми дисертацій (захищених)
Металообробка у населення Правобережної Лісостепової України за доби пізньої бронзи
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
71 5 2 2022.12.02 20:08:10 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 1 1 2022.12.03 23:38:56 Перейти до Scopus link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4690 Мотив – стиль, образ – знак у контексті давніх і традицій Закріплення розписів на кераміці з поселення ТрипілляЛЛЯ м. Львів-Винники document.pdf
3445 «НА ПОГРАНИЧЧІ КУЛЬТУР ТА ЕТНОСІВ: ВЗАЄМОКОНТАКТИ ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЇ Казанярі Великого Степу (обмін технологіями) м. Львів-Винники, вул. Галицька 26; вул. Івасюка 5 document.pdf
3700 Троянські читання Золото трипільців: пошуки ведуть в Анатолію ? м. Київ document.pdf
6488 «Міграції та інновації: у пошуках первинності ідей, речей і людей» Кольорова металообробка Хотова м. Львів-Винники document
6489 «АРХЕОЛОГІЯ КИЇВЩИНИ» Дослідження бронзових виробів із Хотова м. Київ document.pdf

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
33781 Investigations of artifacts and technologies of trypillia culture
39273 Металообробка у населення Правобережної Лісостепової України за доби пізньої бронзи

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
33767 The era of early metals in Ukraine (history of metallurgy and cultural genesis)
29218 Могильник білозерської культури біля с. Широке
39270 Металеві казани з Великого Степу за доби пізньої бронзи

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
29217 Elemental Composition of Metal Alloys in the Hoard from Dikiy Sad

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
42603 Hoard of horse gear items of Cimmerian times from Kyiv region, Ukraine
39468 Trypillia BI-II stage sites on Dnieper
39465 Painted pottery from Trypillia Culture sites BI-II stage at Dnieper
33795 New findings of copper items of trypillia culture from the Dniester and the Southern Bug rivers basin
29216 The study of the technology of painted pottery from Trуpillya site
39267 Про технологію виготовлення Ягорлицького казана
39263 Досліди з лиття бронзи
39271 Воскова модель у ливарництві доби пізньої бронзи
39265 Колективне поховання тшинецької культури на р.Горинь

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
32405 Erimental reproduction of technologies of hand-drawn pottery of trypillian culture
33795 New findings of copper items of trypillia culture from the Dniester and the Southern Bug rivers basin
29215 ORIENTAL TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OF CAULDRONS OF LATE BRONZE AGE
26067 Trypillian gold: the search leads to Anatolia?
39267 Про технологію виготовлення Ягорлицького казана
39263 Досліди з лиття бронзи
39271 Воскова модель у ливарництві доби пізньої бронзи
39265 Колективне поховання тшинецької культури на р.Горинь

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
29382 Закріплення розписів на кераміці з поселення трипілля
39275 Виготовлення жезла-«стилета» доби пізньої бронзи
39276 Дослідження металургійного процесу виплавлення міді методом моделювання

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
83 НДЛ археології 57211777101 1 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57211777101&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
118 НДЛ археології - 1 0 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
599 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра археології та давньої історії 42.2 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Hoshko/scores

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
2 "Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень)" Повноцінне дослідження 10.2018 http://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-20-46/doslidzhennia-ndl-arkheolohii.html 50
66 Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень) Повноцінне дослідження 03.2021 https://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-20-46/doslidzhennia-ndl-arkheolohii/vykonannia-naukovoi-temy-2016-2021-rr.html 85

Звіти за науковими проєктами (7)

ID Назва Рік
39589 Звіт про лабораторні та польові дослідження давніх технологій 2021 року
39580 Звіт про науково-дослідну роботу НДЛ археології 2016-2021 рр. по плановій темі Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень)
33309 Звіт про проведення археологічної практики 2020 року
33335 Звіт про роботу археологічної експедиції НДЛ археології 2020 року
29931 Звіт про роботу експедиції НДЛ археології історико-філософського факультету у 2019 році
26108 Archaeological excavations near Trypillia in 2018. Field Report
35297 Звіт про дослідження поселення трипільської культури біля с. Майданецького Тальнівського району Черкаської області 2016 року

Професійний розвиток

Викладацька діяльність