Додаткові відомості

Освіта

Харківський державний університет ім. О.М. Горького (тепер Харківський Національнийуніверситет ім. В.Н. Каразіна)

Перелік місць роботи

Інститут археології НАН України 1973 — 2016 рр.

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка з 2016 р.

Теми дисертацій (захищених)
Металообробка у населення Правобережної Лісостепової України за доби пізньої бронзи
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 2 1 2024.07.21 06:01:12 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
118 НДЛ археології - 1 0 2021
527 Кафедра історії України IDQ-3638-2023 2 0 2024 https://www.webofscience.com/wos/author/record/42443620

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 187 7 6 2024.07.16 11:25:56 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 84 5 3

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
599 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра історії України 66.2 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Hoshko/scores

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9557 \"Archaeological Heritage between Carpathians and Caucasus" Lost wax casting in Ukraine (from Trypillia to the Early Iron Age) lasi, Romania document.pdf
4690 Мотив – стиль, образ – знак у контексті давніх і традицій Закріплення розписів на кераміці з поселення ТрипілляЛЛЯ м. Львів-Винники document.pdf
3445 «НА ПОГРАНИЧЧІ КУЛЬТУР ТА ЕТНОСІВ: ВЗАЄМОКОНТАКТИ ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЇ Казанярі Великого Степу (обмін технологіями) м. Львів-Винники, вул. Галицька 26; вул. Івасюка 5 document.pdf
3700 Троянські читання Золото трипільців: пошуки ведуть в Анатолію ? м. Київ document.pdf
6488 «Міграції та інновації: у пошуках первинності ідей, речей і людей» Кольорова металообробка Хотова м. Львів-Винники document
6489 «АРХЕОЛОГІЯ КИЇВЩИНИ» Дослідження бронзових виробів із Хотова м. Київ document.pdf

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
33781 Дослідження виробів і технологій трипільської культури
39273 Металообробка у населення Правобережної Лісостепової України за доби пізньої бронзи

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
33767 Епоха раннього металу в Україні (історія металургії та генезис культур)
29218 Могильник білозерської культури біля с. Широке
39270 Металеві казани з Великого Степу за доби пізньої бронзи

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (5)

ID Назва Рік
46507 Research on early medieval weights: Materials and technologies
46278 Metal ornaments from the burial mound necropolis Chornyanka of the Bilozerka culture (11th–10th centuries BC)
42603 Hoard of horse gear items of Cimmerian times from Kyiv region, Ukraine
46281 Hoard of horse gear items of Cimmerian times from Kyiv region, Ukraine
29217 Состав металла изделий в кладе из Дикого Сада

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
46507 Research on early medieval weights: Materials and technologies
42603 Hoard of horse gear items of Cimmerian times from Kyiv region, Ukraine
39468 Трипольские поселения этапа ВI-II на Днепре
39465 Painted pottery from Trypillia Culture sites BI-II stage at Dnieper
46283 Расписная керамика на поселениях трипольской культуры этапа ВІ-ІІ на Днепре
33795 Нові знахідки мідних виробів трипільської культури з басейнів Дністра та Південного Бугу
29216 Изучение технологии изготовления расписной керамики с поселения Триполье
46284 Изучение технологии изготовления расписной керамики с поселения Триполье
39267 Про технологію виготовлення Ягорлицького казана
39263 Досліди з лиття бронзи
39271 Воскова модель у ливарництві доби пізньої бронзи
39265 Колективне поховання тшинецької культури на р.Горинь

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
32405 Дослідження та експериментальне відтворення технологій мальованого посуду трипільської культури
33795 Нові знахідки мідних виробів трипільської культури з басейнів Дністра та Південного Бугу
29215 ORIENTAL TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OF CAULDRONS OF LATE BRONZE AGE
26067 Золото трипільців: пошуки ведуть в Анатолію?
39267 Про технологію виготовлення Ягорлицького казана
39263 Досліди з лиття бронзи
39271 Воскова модель у ливарництві доби пізньої бронзи
39265 Колективне поховання тшинецької культури на р.Горинь

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
46504 Склад металу скарбу кімерійського часу з Київщини
29382 Закріплення розписів на кераміці з поселення трипілля
39275 Виготовлення жезла-«стилета» доби пізньої бронзи
39276 Дослідження металургійного процесу виплавлення міді методом моделювання

Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR (1)

ID Назва статті DOI Назва видання Профіль журналу на порталі Scimago Посилання на статтю в репозиторії Рік публікації Рік внесення до реєстру
31 Metal ornaments from the burial mound necropolis Chornyanka of the Bilozerka culture (11th–10th centuries BC) https://doi.org/10.32703/2415-7422-2023-13-1-52-64 History of science and technology Посилання Посилання 2023 2023

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
330 Research on early medieval weights: Materials and technologies https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/46507/ 2024

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
781 Between the Baltic and the Pontus: social development and contacts in the 6th-2nd mill. BC. EURIZON Fellowship Program for Ukraine Коллективний - 2023

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
2 "Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень)" Повноцінне дослідження 10.2018 http://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-20-46/doslidzhennia-ndl-arkheolohii.html
66 Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень) Повноцінне дослідження 03.2021 https://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-20-46/doslidzhennia-ndl-arkheolohii/vykonannia-naukovoi-temy-2016-2021-rr.html

Звіти про науково-дослідні експедиції (9)

ID Назва Рік
47563 Звіт про археологічну практику 2023 року
42856 Звіт про лабораторні та польові дослідження давніх технологій 2022 року
39589 Звіт про лабораторні та польові дослідження давніх технологій 2021 року
39580 Звіт про науково-дослідну роботу НДЛ археології 2016-2021 рр. по плановій темі Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень)
33309 Звіт про проведення археологічної практики 2020 року
33335 Звіт про роботу археологічної експедиції НДЛ археології 2020 року
29931 Звіт про роботу експедиції НДЛ археології історико-філософського факультету у 2019 році
26108 Звіт про археологічні розкопки експедиції НДЛ археології біля с Трипілля Обухівського району Київської області 2018 року
35297 Звіт про дослідження поселення трипільської культури біля с. Майданецького Тальнівського району Черкаської області 2016 року

Професійний розвиток

Викладацька діяльність