Додаткові відомості

Освіта
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 1999 р.
Перелік місць роботи
з 2008 р. є викладачем історичних дисциплін у Київському університеті імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Ришельєвський ліцей в соціально-культурних процесах Південної України (перша – друга третини XIX ст.)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
46 Кафедра історії України - 1 0 2021

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 10 2 0 2024.07.16 12:14:56 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 5 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
605 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра історії України 2 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Yevhen_Kovalov

Монографії (колективні) (5)

ID Назва Рік
38294 Листи Петра Рєдкіна Василю Тарновському-старшому: 1833–1866
32122 Григорій Ґалаґан. Журнал (1836–1841)
28858 «Ми виїхали з Сокиринців»: тревелоги родини Ґалаґанів : документальна монографія
28860 Сенаторська ревізія Київської та Чернігівської губерній: зі щоденника О.О. Половцова (жовтень 1880 - травень 1881)
20606 «Я маю намір з моїх листів до тебе зробити свій журнал…»: листи Григорія Ґалаґана до дружини

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
32767 Археологічні розвідки в Наддніпрянській Україні в контексті військово-історичних досліджень у ХІХ — на початку ХХ ст
24575 Фортифікаційні пам’ятки у культурному контексті: український досвід (ранній новий час та ХІХ ст.)
24573 Фортифікаційні пам’ятки у соціокультурному контексті: європейські тренди(ранній Новий час та ХІХ ст.)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
46778 «Як я люблю англійських лордів...» Сприйняття британської культури українським помісним дворянством ХІХ ст.:випадок родини Ґалаґанів
48034 Нотатки Марії Грінченко про арешт Бориса Грінченка 1879 року: текст і контекст
47346 Українські мандрівники Ґалаґани в землях Чеської корони Габсбургів: репрезентація вражень у подорожніх наративах середини XIX ст.
42021 «Проєкт приєднання частини Малоросійського краю до Київської губернії» Григорія Ґалаґана та його ідеологічний контекст
44036 Селянське питання в епістолярній спадщині Дем’яна Кочубея 1857–1858 років
38710 Людина та її книги: каталог бібліотеки Григорія Ґалаґана як джерело для його інтелектуальної біографії
40700 Ментальна мапа Григорія Ґалаґана: територіальне і етнонаціональне структурування в картині світу українського дворянина (середина 1830-х — середина 1860-х років)
36725 Один з Шевченкових читачів: коментарі Андроника Степовича до повісті «Музикант»
24575 Фортифікаційні пам’ятки у культурному контексті: український досвід (ранній новий час та ХІХ ст.)

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
46778 «Як я люблю англійських лордів...» Сприйняття британської культури українським помісним дворянством ХІХ ст.:випадок родини Ґалаґанів
48034 Нотатки Марії Грінченко про арешт Бориса Грінченка 1879 року: текст і контекст
42021 «Проєкт приєднання частини Малоросійського краю до Київської губернії» Григорія Ґалаґана та його ідеологічний контекст
44036 Селянське питання в епістолярній спадщині Дем’яна Кочубея 1857–1858 років
38710 Людина та її книги: каталог бібліотеки Григорія Ґалаґана як джерело для його інтелектуальної біографії
40700 Ментальна мапа Григорія Ґалаґана: територіальне і етнонаціональне структурування в картині світу українського дворянина (середина 1830-х — середина 1860-х років)
33850 «Народ хотів свободи»: відображення Київської козаччини 1855 року в листуванні та щоденникових нотатках Г. Ґалаґана
40703 «Проєкт Д.В.К.» у підготовці скасування кріпосного права в Росії
24575 Фортифікаційні пам’ятки у культурному контексті: український досвід (ранній новий час та ХІХ ст.)
24573 Фортифікаційні пам’ятки у соціокультурному контексті: європейські тренди(ранній Новий час та ХІХ ст.)
18708 Історія Києва в науковій спадщині Михайла Грушевського

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
43491 Дворянська виборна служба в Російській імперії доби Миколи I: загальні тренди та практики в Лівобережній Україні
40702 Історична культура українського помісного дворянства ХІХ століття: приклад Григорія Ґалаґана
9924 Проща до Києва як соціокультурне явище
7439 Київ і кияни: доба Бориса Грінченка

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
321 Ментальна мапа Григорія Ґалаґана: територіальне і етнонаціональне структурування в картині світу українського дворянина (середина 1830-х — середина 1860-х років) фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40700/ 2022
401 Селянське питання в епістолярній спадщині Дем’яна Кочубея 1857–1858 років фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44036/ 2023

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
175 Український дворянин 30 х – 50 х рр. XIX ст. перед викликами часу: самоусвідомлення та самопрезентація особистості The Shevchenko Scientific Society in the US Коллективний - 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
19 Фаховий модуль (стажування) - document 04.02.2016
357 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
464 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
500 Лідерський модуль - document 26.01.2016
5262 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.05.2021

Реалізація проєктів, спрямованих на висвітлення історії Університету і грінченкознавства (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Назва проєкту Рік
19 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра історії України Науково-методичне видання "Борис Грінченко: сам про себе й у спогадах сучасників" 2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
47907 Борис Грінченко: сам про себе й у спогадах сучасників: хрестоматія

Рейтинг викладачів серед студентів (9)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
87 Кафедра історії України 3,7 20.05.2016
737 Кафедра історії України 4,13 31.12.2016
1155 Кафедра історії України 4,42 12.01.2017
2012 Кафедра історії України 4,54 26.12.2018
2573 Кафедра історії України 4,68 28.12.2019
3760 Кафедра історії України 4,82 28.12.2020
4773 Кафедра історії України 4,80 28.12.2021
5948 Кафедра історії України 4,85 30.12.2022
6831 Кафедра історії України 4,90 30.12.2023