Додаткові відомості

Освіта

2013-2014: Національний університет
«Львівська політехніка». Інститут комп’ютерних наук та інформаційних
технологій. Кафедра «Прикладна лінгвістика». Диплом магістра. Кваліфікація
«Професіонал в галузі перекладу (англійська та німецька мови) та комп’ютерної
обробки мовної інформації.2012-2013: Державний вищий навчальний
заклад «Ужгородський національний університет». Кафедра «Прикладна
лінгвістика». Диплом спеціаліста з відзнакою.
Кваліфікація «Викладач англійської мови».2008-2012: Закарпатський
державний університет. Кафедра «Прикладна лінгвістика». Диплом бакалавра з відзнакою. Кваліфікація
«Лінгвіст-інформатик, перекладач».


Додаткова освіта:

2021-2023: Відокремлений структурний підрозділ "ОМФК Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Диплом фахового молодшого бакалавра з відзнакою. Кваліфікація "Фахівець інформаційних технологій".

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Свідоцтво №24/7306 підтверджує, що Ноговська Світлана Григорівна є дійсним членом громадської організації "Асоціація викладачів англійської мови "ТІСОЛ-Україна" (TESOL-Ukraine). Свідоцтво дійсне до 31 грудня 2024 року.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 3 1 0 2024.07.11 10:53:16 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 3 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
761 Факультет романо-германської філології Кафедра лінгвістики та перекладу 1.9 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Nohovska

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10195 ІV Міжнародна науково-прикладна інтернет-конференція "Корпусна лінгвістика в освіті та науці" Паралельні корпуси у перекладознавчому дослідженні рекламних текстів тонізувальних напоїв Український державний університет імені Михайла Драгоманова document
10256 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців і студентів «Філософія, філологія, культура, освіта: слово молоді» Стратегії маніпулятивного впливу в рекламному дискурсі (на матеріалі англомовної реклами кави) Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів document
9976 6th Białystok-Kyiv Conference on Theoretical and Applied Linguistics: Language research at the crossroads of disciplines Corpus-based Study of Tonic Drinks Advertisements Quantitative Characteristics: Notes on Method Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Poland document
9975 Intensive Course "Developing Awareness in Literature" Developing Awareness in Literature Borys Grinchenko Kyiv University document
8982 Theoretical and Applied Linguistics Procedures for Translating Stylistic Figures Used in English Tonic Drinks Advertising Texts Borys Grinchenko Kyiv University document
6617 Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу Features of Teaching the Audovisual Translation of Commercials of the Future Translators Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна document
6616 Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу Лінгвокультурна адаптація комерційної реклами Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна document
6679 Innovation in Science: Global Trends and Regional Aspect Functional and Pragmalinguistic Aspects of English Advertising Text of Tea Products Рига, Латвія document
5065 Актуальні проблеми літературознавства та мовознавсва Типові помилки студентів при виконанні навчального перекладу рекламних відеороликів Київський університет імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
48794 Особливості відтворення англомовних рекламних текстів тонізуючих напоїв українською мовою: корпусне експериментальне дослідження
48795 Теоретико-методологічні підходи до аналізу рекламного тексту у сучасних лінгвістичних та перекладознавчих студіях
48796 Корпусні технології в перекладознавстві (особливості передачі ідіостилю роману Дж. Д. Селінджера «Ловець у житі» в українському перекладі О. Логвиненка)

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
48794 Особливості відтворення англомовних рекламних текстів тонізуючих напоїв українською мовою: корпусне експериментальне дослідження
48795 Теоретико-методологічні підходи до аналізу рекламного тексту у сучасних лінгвістичних та перекладознавчих студіях

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
48800 Corpus-based Study of Tonic Drinks Advertisements Quantitative Characteristics: Notes on Method
48801 Procedures for translating stylistic figures used in english tonic drinks advertising texts
48799 Features of teaching the audiovisual translation of commercials of the future translators
48797 Functional and pragmalinguistic aspects of english advertising text of tea products
48798 Лінгвокультурна адаптація комерційної реклами

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
560 Європейська комісія, Брюссель Training for Trainers Seminar 10-14.07.2023 Manuela Brovarone, Acting Head of Unit Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
785 Training for Trainers DG SCIC EU Commission Коллективний document 2023

Індивідуальні гранти (3)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
69 Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program Програма імені Фулбрайта в Україні Подано Документ відсутній 2020
70 Fulbright Foreign Student Program Програма імені Фулбрайта в Україні Подано Документ відсутній 2020
71 Fulbright Visiting Scholar Program Програма імені Фулбрайта в Україні Подано Документ відсутній 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
834 Лідерський модуль - document 16.11.2016
3770 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_31_05_19.docx 31.05.2019
4704 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020
4933 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 10.02.2021
6167 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021
7116 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Certificate_Svitlana Nohovska.pdf 18.11.2022
7535 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_756_29.12.2022.pdf 29.12.2022
7705 Академічна доброчесність в європейському освітньому і науковому просторах багатовимірна імерсивна модель Інший модуль document 30.01.2023
7706 Дидактичний модуль Інший модуль document 09.03.2023
7793 Academic Writing: English Інший модуль document 15.02.2023
8220 Basic Servant Leadership Principles in Educational Context Інший модуль document 10.05.2023
8229 International Servart Leadership PrinciplesTraining and Mentoring Course Інший модуль document 19.06.2023
8761 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_786_.pdf 04.12.2023
8875 Дослідницький модуль Інший модуль Світлана Ноговська.pdf 21.12.2023
9114 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
456 Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві (1 курс, ФП, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019 -
649 Інформаційні технології у перекладі (2 курс, ФА, денна) - Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019 -
1155 Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві (1 курс, ПЕР, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2021 856 30.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1632 Інформаційні технології у перекладі (2 курс, МЛА, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2023 786 04.12.2023

Використання ЕНК (20)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
99 Інститут філології Критичне читання (1 курс) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 25.11.2016
113 Інститут філології Лексикологія англійської мови (3 курс) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 25.11.2016
444 Інститут філології Лексикологія англійської мови (3 курс) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 30.12.2016
529 Інститут філології Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФПб) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
659 Інститут філології Лексикологія англійської мови (3 курс) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
3707 Інститут філології Інформаційні технології у перекладі (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 3 9 не враховується 28.12.2018
3968 Інститут філології Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 10 10 не враховується 28.12.2018
5175 Інститут філології Інформаційні технології у перекладі (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 27.12.2019
5750 Інститут філології Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 7 5 10 27.12.2019
6877 Інститут філології Практика письмового і усного перекладу (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7387 Інститут філології Інформаційні технології у перекладі (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7930 Інститут філології Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
9080 Інститут філології Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 30.11.2021
10100 Інститут філології Практика письмового і усного перекладу (1-2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11510 Інститут філології Інформаційні технології у перекладі (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11635 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12076 Факультет романо-германської філології Сучасні ІКТ в перекладі (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
12078 Факультет романо-германської філології Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12857 Факультет романо-германської філології Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023
13790 Факультет романо-германської філології Інформаційні технології у перекладі (2 курс, МЛА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
130 Кафедра лінгвістики та перекладу 4.6 20.05.2016
1316 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,68 12.01.2017
2145 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,85 27.12.2018
2782 Кафедра лінгвістики та перекладу 3,53 28.12.2019
3929 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,42 28.12.2020
4401 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,28 28.12.2021
5886 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,83 30.12.2022
6776 Кафедра лінгвістики та перекладу 5,00 30.12.2023