Додаткові відомості

Освіта

Магістратура: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011 рік - викладач дошкільної педагогіки і психології;

Друга вища освіта (спеціалітет): Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2014 рік - вчитель англійської мови;

Аспірантура: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016 - 2020 рік - навчання на денній формі (спеціальність 011 Науки про освіту (Освітні, педагогічні науки)).

Третя вища освіта (магістратура): Київський університет імені Бориса Грінченка, 2022 рік вступу (спеціальність "Соціальна педагогіка")

Перелік місць роботи
Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка, 2011 рік, посада - методист навчальної частини навчально-методичного відділу.
Теми дисертацій (захищених)

Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців в університетах Європейського СоюзуГромадська активність
Членкиня ГО "Українська Академія Акмеології",
Членкиня ГО "Educators and Scholars International Foundation"

Науково-дослідна та методична діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 92 4 2 2024.02.29 10:35:32 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 72 4 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
305 Фаховий коледж «Універсум» ЦК з педагогічної освіти 57.5 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Dana_Sopova

Конференції (54)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10151 Відкрита лекція "Академічна доброчесність у формуванні лідерських якостей здобувачів освіти" Академічна доброчесність у формуванні лідерських якостей здобувачів освіти ДЗВО "Університет менеджменту освіти" document
10124 Онлайн-практикум "Мрійте, вірте, досягайте: побудова успішної кар'єри в сфері освіти" Учасник м. Київ, «Центр освітнього консалтингу «Інвесто» document.pdf
10060 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (з міжнародною участю) «Сучасні тенденції іншомовної підготовки педагога: глобальні виклики та перспективи» Підготовка майбутніх вихователів до навчання англійської мови дітей дошкільного віку м. Київ document.pdf
9845 Круглий стіл «Нова освітня реальність: інноваційні зміни у фаховій підготовці вихователя закладу дошкільної освіти» Ментальне здоров’я вихователя, його вплив на формування особистості дитини дошкільного віку Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С. Макаренка document
9701 VII International Scientific and Practical Conference «Scientific advances and in-novative approaches» Project activity in higher education of future social pedagogics Tokio, Japan document
9699 VII International Scientific and Practical Conference «Scientific advances and in-novative approaches» Ethical aspect of image formation and socialization of future social teachers in colleges. Tokio, Japan document
9604 Всеукраїнський круглий стіл «Сучасний заклад дошкільної освіти: лідерство, диджиталізація, майбутній капітал» учасник Київський університет імені Бориса Грінченка document
9556 Міжнародна конференція ICTEPI 2023 Використання цифрових інструментів для опанування практичних дисциплін у дистанційному форматі підготовки бакалаврів дошкільної освіти м. Івано-Франківськ, Україна document
9728 Освітня ватра перемоги Особливості впровадження змішаного навчання в закладах фахової передвищої та професійної освіти в умовах воєнного стану ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ document.pdf
8900 Онлайн-курс з мінної безпеки "Дивись під ноги! Дивись куди йдеш!" Студент м. Київ document.pdf
8402 Міжнародна науково-практична конференція "Україна і світ у концептуальних засадах Патріарха Йосипа Сліпого" Дотримання морально-етичних принципів під час підготовки соціальних педагогів у закладі фахової передвищої освіти м. Тернопіль, Україна document.docx
8554 XXXV Міжнародна науково- практична конференція «Science, development and the latest development trends» Концепція мовної освіти і мовленнєвого розвитку у педагогічній спадщині С.Ф. Русової Франція, Париж document
8236 Навчальний курс "TECH SUMMER FOR TEACHERS BOOTCAMP" 10 год Студент м. Київ document.pdf
8149 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Дослідження молодих учених: від ідеї до реалізації" Член журі м. Київ document.pdf
7998 IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи" "Порушення принципів академічної доброчесності студентами та їхнє сприйняття наслідків недоброчесних дій" м. Львів document.pdf
7929 Курс "6 кроків до доброчесності: від теорії до практики" від Офісу доброчесності при НАЗК Студент м. Київ document.pdf
7215 Workshop "Strategies and Trends Supporting the Development and Modernization of Universities" Учасник проєкту м. Брно, м. Злін (Чеська Республіка) document
7216 International Scientific Symposium "Intellectual capital is the foundation of innovative development" ICT Technologies in cooperation with parents of children in the first link of the education system: interaction for the sake of the child Німеччина document
6675 Онлайн міжнародна конференція "Інклюзія та інтернаціоналізація як складові вищої школи" Як зацікавити закордонних студентів, політика мобільності закордонних студентів Університет Масарика (Брно, Чеська Республіка) document.pdf
6651 Всеукраїнська студентсько-учнівська науково-практична он-лайн конференція "Сучасна гуманітарна наука в інтерпретації молодих дослідників" Педагогічні умови формування діалогічної компетенції дітей передшкільного віку НУБІП (Україна) document
6683 Онлайн-курс "Етикет на всі випадки життя" Студент Платформа "Coursera" document.pdf
6682 Інтернет-конференція «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» Учасник м. Київ document.pdf
5818 ІІІ міжнародна наукова конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти" Імплементація європейського досвіду розвитку академічної доброчесності майбутніх фахівців в систему вищої освіти України Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5314 Курс "Теорія брехні. Профайлінг" на платформі Coursera Student National Research Tomsk State University, Международная Академия исследования лжи and E-Learning Development Fund document.pdf
5313 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу" Застосування європейського досвіду розвитку академічної чесності в системі вищої освіти України Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5228 Вебінар "Використання можливостей "На Урок" для дистанційного навчання" Учасник Вебінар document.pdf
5312 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації" Член журі у конкурсі наукових проєктів за напрямом "Наука та освіта: утвердження академічної доброчесності та наукової етики" Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5227 Вебінар видавництва John Wiley i Sons "Онлайн ресурси видавництва Wiley в допомогу дослідникам" Слухач Вебінар document
5212 Модуль програми «Еразмус+: Жан Моне» «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» Слухач Київський університет імені Бориса Грінченка document
5211 V міжнародна Грінченківська зимова наукова школа для магістрантів, аспірантів та докторантів у галузі знань "01 Освіта/ Педагогіка" Учасник Київський університет імені Бориса Грінченка document
4738 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Спільне та відмінне у розвитку академічної чесності студентів у країнах Європейського союзу та України Київський університет імені Бориса Грінченка document
4309 Освітологічні дебати - 2019. Академічна доброчесність у забезпеченні якості освіти Академічна доброчесність в освітньому процесі України та досвід країн ЄС м. Київ document
4307 Всеукраїнська науково-практична конференція "Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи" Реалізація принципів академічної чесності у процесі професійної підготовки вчителя Нової української школи м. Старобільськ document
4306 Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації" - м. Київ document
3534 II Міжнародна наукова конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти" Академічна доброчесність в системі професійної підготовки майбутнього педагога м. Київ, Україна document
3402 Active Citizens Local Training 2018/19 Skills, expertise and practice in sustainable social development, intercultural dialogue, social action planning and community networking British Council, Kyiv, Ukraine document
3252 Міжнародний літній науковий симпозіум “Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика” Особливості розвитку академічної чесності майбутніх фахівців в університетах Європи м. Одеса document
3400 ERASMUS+ Letter of Confirmation Higher Education Management in the Faculty of Management University of Tampere (Finland) document
3401 Модуль програми «Еразмус+: Жан Моне» «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» Київський університет імені Бориса Грінченка document
2518 Семінар (загальна кількість годин - 30) Семінар "Academic Writing'', який пройшов у рамках реалізації програми Еразмус+(К107) Київським університетом імені Бориса Грінченка та Університетом Тампере (Фінляндія) Київський університет імені Бориса Грінченка document
2162 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів "Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених" Етичний кодекс як гарант академічної чесності в університетах Європейського Союзу м. Переяслав-Хмельницький document
2163 ІІ Міжнародна конференція "Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи" Історичний аналіз проблеми академічної чесності майбутніх фахівців в європейській практиці м. Кременчук document
1730 Міжнародна наукова конференція «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст» Порушення принципів академічної чесності як проблема вищої освіти в Україні та країнах Європейського союзу м. Умань document
1731 Круглий стіл «Роль наукової молоді в розвитку національної освіти й науки», який проводився у рамках Всеукраїнського фестивалю науки – 2017 Аналіз розвитку академічної чесності студентів і молодих науковців у європейській практиці Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
1724 Наукова конференція «Освітологія – 2017» Євроінтеграційні процеси у вищій освіті України Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
1723 Міжвузівська регіональна науково-методична конференція «Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації» Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців на сучасному етапі становлення вищої освіти м. Житомир document
1732 ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної науки» Академічна чесність у розвитку лідерського потенціалу університетської спільноти Міжнародний Центр Наукових Досліджень (International Center for Scientific Research), м. Київ document
1721 Всеукраїнська науково-практична конференціїя«Українське суспільство: контури інновацій» Філософський аспект академічної чесності як проблеми інноваційного суспільства Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ document.pdf
1720 V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» Академічна чесність у формуванні професійно-етичної компетентності майбутніх педагогів Національний авіаційний університет, м. Київ document.pdf
1719 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації» Академічна чесність як ознака якості університетської освіти Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ document.pdf
1704 ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього» Прояви академічної нечесності як проблема розвитку сучасної освіти Центр наукових технологій, м. Харків document
1703 ІІ Грінченківська зимова наукова школа для аспірантів і докторантів у галузі знань «Освіта/Педагогіка» Учасник Київський університет імені Бориса Грінченка document
1253 Міжнародна наукова конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій" Історичний огляд розвитку академічної чесності студентів в європейській освітній практиці Київський університет імені Бориса Грінченка м.Київ, Україна document
1252 V Міжнародна науково-практична конференція "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" Теоретичний аспект формування іміджу та соціалізації майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів Київський національний університет імені Тараса Шевченка м. Київ, Україна document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
40794 Quality of University Education: Educological Discourse
38124 IСТ technologies in cooperation with parents of children in the first link of the education system: interaction for the sake of the child.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
47901 The use of digital tools for mastering practical disciplines in the distance format of training bachelors of preschool education

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
46344 Вивчення ідіоматики англійської мови засобом ІКТ як детермінанта розвитку креативності та пізнавального інтересу студентів
46342 Етичні домінанти англійських мережевих сленгових неологізмів в розвитку креативності майбутніх соціальних педагогів на заняттях з іноземної мови
47227 Ethical principles of social educator activity
42987 Теоретичний аспект формування іміджу та соціалізації майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів
41501 Розвиток пізнавального інтересу студентів медіазасобами у процесі навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: науково-етичний підхід
41710 Медіа дидактичний супровід розвитку пізнавального інтересу та креативності студентів у процесі іншомовної підготовки
38594 Співпраця закладу дошкільної освіти з родинами вихованців в умовах пандемії 2020-2021 років
36283 Впровадження принципів академічної доброчесності в університеті: досвід проведення освітологічних дебатів
32482 Trends in the academic integrity development of future spesialists in European universities
27796 Academic integrity as a part of modern higher education quality
27795 Conceptual bases of academic honesty formation at teachers training
26113 Академічна доброчесність у системі професійної підготовки майбутнього педагога
22546 Поняття академічної чесності: науковий дискурс

Фахові видання, що затверджені МОН (16)

ID Назва Рік
47680 Академічна доброчесність як складова професійної підготовки студентів мистецьких спеціальностей на сучасному етапі становлення фахової перед вищої освіти
47630 Імплементація принципів академічної доброчесності в Фаховому коледжі
46344 Вивчення ідіоматики англійської мови засобом ІКТ як детермінанта розвитку креативності та пізнавального інтересу студентів
46342 Етичні домінанти англійських мережевих сленгових неологізмів в розвитку креативності майбутніх соціальних педагогів на заняттях з іноземної мови
47227 Ethical principles of social educator activity
42987 Теоретичний аспект формування іміджу та соціалізації майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів
41501 Розвиток пізнавального інтересу студентів медіазасобами у процесі навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: науково-етичний підхід
41508 Етико-поведінкові аспекти впливу соціальних мереж на розвиток пізнавального інтересу студентів до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням
41710 Медіа дидактичний супровід розвитку пізнавального інтересу та креативності студентів у процесі іншомовної підготовки
36283 Впровадження принципів академічної доброчесності в університеті: досвід проведення освітологічних дебатів
26113 Академічна доброчесність у системі професійної підготовки майбутнього педагога
24114 Е-середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки
23124 Феномен академічної чесності у контексті якості сучасної вищої освіти
22546 Поняття академічної чесності: науковий дискурс
21154 Історичний аналіз проблеми академічної чесності майбутніх фахівців в європейській практиці
21125 Теоретичний аспект формування іміджу та соціалізації майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
32483 Application of the European experience of academic integrity development in the higher education system of Ukraine
29221 Особливості розвитку академічної чесності студентів в університетах Європи
24113 Особливості розвитку академічної чесності майбутніх фахівців в університетах Європи
24115 Значення академічної чесності для формування цілісної особистості учнів загальноосвітніх шкіл
23236 Етичний кодекс як гарант академічної чесності в університетах Європейського Союзу
19849 Порушення принципів академічної чесності як проблема вищої освіти в Україні та країнах Європейського союзу
19848 Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців на сучасному етапі становлення вищої освіти
19841 Академічна чесність у розвитку лідерського потенціалу університетської спільноти
19838 Філософський аспект академічної чесності як проблеми інноваційного суспільства
19837 Академічна чесність у формуванні професійно-етичної компетентності майбутніх педагогів
19836 Академічна чесність як ознака якості університетської освіти
19794 Прояви академічної нечесності як проблема розвитку сучасної освіти
18682 Теоретичний аспект формування іміджу та соціалізації майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів

Статті у науково-методичних та методичних виданнях (8)

ID Назва Рік
47642 Формування етичних цінностей майбутніх соціальних педагогів в умовах фахового коледжу
47215 Modern Methods of Teaching Foreign Languages in Vocational Colleges
46540 Project activity in higher and secondary education
46964 Етичний аспект формування іміджу та соціалізації майбутніх соціальних педагогів в коледжах
47643 Проектна діяльність у вищій освіті майбутніх соціальних педагогіків
42986 Концепція мовної освіти і мовленнєвого розвитку у педагогічній спадщині С.Ф. Русової
41584 Порушення принципів академічної доброчесності студентами та їхнє сприйняття наслідків недоброчесних дій
36282 Педагогічні умови формування діалогічної компетенції дітей передшкільного віку

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (1)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
87 Фаховий коледж «Універсум» The Modern Higher Education Review Технічний супровід Заступник головного редактора № 6 Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
486 Етичні принципи діяльності соціального педагога фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/47227/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (29)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
39 Програма Еразмус+ з Університетом Тампере (Фінляндія) Наукове стажування 02.01.2018-31.05.2018 р.

Юлія Шумілова

Yulia.Shumilova@staff.uta.fi

Учасник проекту Scan_15.11_1.2017_16-07-14.pdf
257 Університет імені Масарика м.Брно (Чехія) Зміни у педагогічних університетах та факультетах у 21 столітт 06-29.04.2021 Zdenka Vagnerova Учасник програми document
258 Університет імені Масарика м.Брно (Чехія) Зміни у педагогічних університетах та факультетах у 21 столітт 11-15.10.2021 Zdenka Vagnerova Учасник програми document
259 Університет імені Масарика м.Брно (Чехія) Зміни у педагогічних університетах та факультетах у 21 столітт 20.10-14.12.2020 Zdenka Vagnerova Учасник програми document
264 м.Люблін, Польща INNOVATIVE FORMS OF MODERN EDUCATION WITH USING GOOGLE MEET AND GOOGLE CLASSROOM PLATFORMS 01-08.11.2021

Arkadiusz Malek

Учасник програми document
285 м.Люблін, Польща Academic integrity in countries of the European Union and Ukraine 22-29.11.2021

Arkadiusz Malek

Учасник програми document
326 м.Люблін, Польща Academic integrity in the training for bachelors in the countries of European Union and Ukraine 20-27.06.2022

Arkadiusz Malek

Учасник програми document
328 м.Люблін, Польща Interactive technologies and cloud services in oline education: the experience of EU countries and Ukraine 11-25.07.2022

Arkadiusz Malek

Учасник програми document
343 м.Люблін, Польща «Інтерактивні технології змішаного навчання в Закладах освіти: Досвід країн Європейського Союзу та України» 22.08.-05.09.2022

Arkadiusz Malek

Учасник програми document
346 м.Люблін, Польща Academic integrity in the training for masters and doctors of philosophy (PhD) in the countries of EU and Ukraine 19.09.-26.09.2022

Arkadiusz Malek

Учасник програми document
354 м.Люблін, Польща Informal education of students of higher education: experience of the EU countries and Ukraine 03-30.10.2022

Arkadiusz Malek

Учасник програми document
386 м. Люблін (Польща) INFORMAL EDUCATION IN TRAINING HUMANITARIAN SPECIALISTS: EXPERIENCE OF THE EU COUNTRIES AND UKRAINE 14-21.11.2022

Arkadiusz Malek

Учасник програми Dana Sopova (1).pdf
541 м.Люблін, Польща Інтерактивні технології змішаного навчання в підготовці здобувачів технічних спеціальностей в Європейських країнах та Україні 28.08-04.09.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
542 м.Люблін, Польща Академічна доброчесність і тайм-менеджмент в підготовці наукових працівників: міжнародний та вітчизняний досвід 23-30.10.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
543 м.Люблін, Польща Неформальна освіта у підготовці гуманітарних спеціальностей: досвід європейських країн та України 21-28.08.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
544 м.Люблін, Польща Академічна доброчесність і тайм-менеджмент в підготовці наукових працівників: міжнародний та вітчизняний досвід 07-14.08.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
545 м.Люблін, Польща Неформальна освіта у підготовці бакалаврів і магістрів в країнах Європейського союзу та України 26.06-03.07.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
546 м.Люблін, Польща Фандрайзинг і основи грантової діяльності: міжнародний і вітчизняний досвід 12-19.06.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
547 м.Люблін, Польща Трансфер освітніх технологій в кранах Європейського Союзу та України 22-29.05.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
548 м.Люблін, Польща Інтерактивні технології змішаного навчання в підготовці магістрів і аспірантів в країнах ЄС та України 24.04-01.05.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
549 м.Люблін, Польща Інтерактивні технології змішаного навчання в підготовці бакалаврів і магістрів в ЄС та Україні 06-13.03.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
550 м.Люблін, Польща Академічна доброчесність в підготовці магістрів та аспірантів в країнах ЄС та України 11-18.09.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
551 м.Люблін, Польща Трансфер освітніх технологій в країнах ЄС та України 18-25.09.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
552 м.Люблін, Польща Неформальна освіта в підготовці магістрів та аспірантів в кранах ЄС та України 02-09.10.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми Dana Sopova (25).pdf
553 м.Люблін, Польща Інтерактивні технології змішаного навчання в підготовці здобувачів гуманітарних спеціальностей в ЄС та Україні 16-23.10.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
554 м.Люблін, Польща Неформальна освіта у навчанні магістрів та аспірантів в ЄС та Україні 06-13.11.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
555 Університет Ка Фоскарі (Венеція, Італія) Менеджмент наукових та освітніх проєктів: міжнародний досвід 30-31.05.2023

Університет Ка Фоскарі (Венеція, Італія) 

Учасник програми document
556 Університет Ка Фоскарі (Венеція, Італія) Неформальна освіта та академічна доброчесність в закладах вищої освіти: міжнародний та вітчизняний досвід 20.06-20.09.2023

Університет Ка Фоскарі (Венеція, Італія) 

Учасник програми document
588 Прага, Чехія УПРАВЛІННЯ ТРАНСФЕРОМ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 21.08-21.11.2023

Чеський технічний університет

Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
606 Академічні цінності вищої освіти Литовської Республіки та України в контексті цифрового викладання і навчання Спільний грант Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти, науки та спорту Литовської Республіки і Науково-дослідної ради Литви для реалізації науково-дослідних проєктів у 2022‑2023 рр. Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
76

Гриневич Лілія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності

Київського університету імені Бориса Грінченка

Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців в університетах Європейського Союзу/ 011 «Науки про освіту» (Освітні, педагогічні науки) Аспірантура 2016-2020р. Київський університет імені Бориса Грінченка Сопова.pdf 2021

Підвищення кваліфікації (42)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2718 Дослідницький модуль Інший модуль document 29.11.2018
2913 Інше Інший модуль document 22.02.2019
3853 інше Інший модуль document 21.02.2020
3854 інше Інший модуль document 20.03.2020
4747 Інше Інший модуль document 14.12.2020
4780 Інше Інший модуль document 21.12.2020
5015 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5057 інше Інший модуль document 29.04.2021
5104 Інше Інший модуль document 24.04.2021
5105 Інше Інший модуль document 13.03.2021
5106 Інше Інший модуль document 05.02.2021
5113 інше Інший модуль document 23.04.2021
6112 Лідерський модуль Інший модуль document 08.12.2021
6312 Цифровий модуль Інший модуль document 24.05.2022
6432 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6513 інше Інший модуль document 27.07.2022
6544 інше Інший модуль document 25.07.2022
6651 інше Інший модуль document 26.09.2022
6677 інше Інший модуль document 09.09.2022
6678 інше Інший модуль document 10.10.2022
6881 інше Інший модуль document 21.11.2022
8323 INTERACTIVE TECHNOLOGIES OF BLENDED LEARNING Інший модуль document 04.09.2023
8324 INTERACTIVE TECHNOLOGIES OF BLENDED LEARNING IN THE BACHELOR'S AND MASTER'S TRAINING Інший модуль document 13.03.2023
8325 INTERACTIVE TECHNOLOGIES OF BLENDED LEARNING IN THE TRAINING OF MASTERS AND PHD Інший модуль document 01.05.2023
8326 NON-FORMAL EDUCATION IN THE TRAINING OF MASTERS AND PhD Інший модуль document 15.05.2023
8327 TRANSFER OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE Інший модуль document 29.05.2023
8328 FUNDRAISING AND FUNDAMENTALS OF GRANT ACTIVITY: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE Інший модуль document 19.06.2023
8329 INFORMAL EDUCATION IN THE TRAINING OF BACHELOR'S AND MASTER'S DEGREES Інший модуль document 03.07.2023
8330 ACADEMIC INTEGRITY AND TIME-MANAGEMENT IN THE PREPARATION OF SCIENTIFIC WORKS: FOREIGN AND NATIVE EXPERIENCE Інший модуль document 14.08.2023
8331 INFORMAL EDUCATION IN TRAINING HUMANITARIAN SPECIALISTS: EXPERIENCE OF THE EU COUNTRIES AND UKRAINE Інший модуль document 28.08.2023
8332 ACADEMIC INTEGRITY IN THE TRAINING OF MASTERS AND PHD IN COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE Інший модуль document 18.09.2023
8333 TRANSFER OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE Інший модуль document 25.09.2023
8334 NON-FORMAL EDUCATION IN THE TRAINING OF MASTERS IND PhD STUDENTS IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE Інший модуль Dana Sopova (25).pdf 09.10.2023
8335 INTERACTIVE TECHNOLOGIES OF BLENDED LEARNING IN THE TRAINING OFEDUCATION SEEKERS HUMANITARIAN SPECIALIES Інший модуль document 23.10.2023
8336 ACADEMIC INTEGRITY AND TIME-MANAGEMENT IN THE PREPARATION OF SCIENTIFIC WORKS: FOREIGN AND NATIVE EXPERIENCE Інший модуль document 30.10.2023
8337 NON-FORMAL EDUCATION IN THE TRAINING OF MASTERS AND PhD STUDENTS Інший модуль document 13.11.2023
8751 Стажування Інший модуль document 20.09.2023
8752 Стажування Інший модуль document 31.05.2023
8753 Стажування Інший модуль document 21.11.2023
8771 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_786_.pdf 04.12.2023
9101 Діалог та медіація: шлях до порозуміння Інший модуль Сопова.pdf 11.12.2023
9141 Інший Інший модуль document 27.12.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1221 Академічна доброчесність у контексті якості вищої освіти науково-практичний семінар для викладачів Київський університет імені Бориса Грінченка 11.10.2017 2

Підготовка та проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів педагогічними працівниками (34)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Тип участі Дата Документ, що засвідчує
4 "Особливості та етапи оформлення результатів дослідження. засідання Наукового-дискусійного клубу "Синергія" Коледж Член робочої групи 13.10.2020 document
6 "Напрями впровадження досвіду розвитку академічної чесності майбутніх фахівців університетів Європейського Союзу у систему вищої освіти України". семінар-практикум Університет Координатор (керівник) робочої групи 29.10.2020 document
44 “Формування академічної доброчесності та боротьба з явищем плагіаризму в університетах країн Європейського Союзу” Онлайн-семінар Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 22.09.2021 document
45 “Академічна доброчесність в університеті: практичний вимір боротьби з плагіатом” Онлайн-лекція Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 14.05.2021 document
46 «Дотримання стандартів академічної доброчесності в Україні та Європі: компаративний аналіз» Онлайн-вебінар Київський університет імені Бориса Грінченка Координатор (керівник) робочої групи 26.11.2021 document
47 "Система запобігання та виявлення академічного плагіату" Вебінар Фаховий коледж "Універсум" Член робочої групи 20.04.2021 document
48 "Академічна доброчесність як умова якості наукових публікацій педагогічних працівників" тренінг Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 07.04.2021 document
49 «Підготовка майбутніх учителів до формування академічної доброчесності у учнів» семінар-практикум Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 01.03.2021 document
50 "Культура академічної доброчесності: проблеми та виклики для здобувачів освіти" Вебінар Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 19.02.2021 document
82 Онлайн-семінар "Ознайомлення дошкільників з творами образотворчого мистецтва" семінар Фаховий коледж "Універсум" Член робочої групи 11.02.2022 document
83 Воркшоп "Академічна доброчесність, етика і культура учасників освітнього процесу: що і для чого" майстер-клас Фаховий коледж "Універсум" Член робочої групи 13.04.2022 document
84 Наукова кав'ярня "333 кілометри наукової доброчесності в дії" семінар Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 13.05.2022 document
85 Тренінг на тему "Академічна доброчесність у науковій діяльності" Тренінг Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 28.09.2022 document
86 Науково-практичний онлайн-семінар "Як дотримуватися принципів академічної доброчесності і чому це важливо?" семінар Київський університет імені Бориса Грінченка Координатор (керівник) робочої групи 20.10.2022 document
87 Воркшоп “Академічна доброчесність, етика і культура учасників освітнього процесу: що і для чого” майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка Координатор (керівник) робочої групи 21.10.2022 document
151 Педагогіка партнерства в освітньому просторі фахового педагогічного коледжу семінар Лебединський фаховий коледж імені А.С. Макаренка Член робочої групи 23.03.2023 document
155 Академічна доброчесність у діяльності майбутніх фахівців соціально- педагогічної сфери” тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 15.05.2023 document
156 Мобінг під час освітнього процесу серед здобувачів освіти та педагогів семінар Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 14.03.2023 document
157 Академічна доброчесність, етика і культура учасників освітнього процесу семінар Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 25.03.2023 document
158 Академічна доброчесність у науковій діяльності тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 01.04.2023 document
159 Гендерна рівність у педагогічній діяльності: український вимір та зарубіжний досвід семінар Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 06.04.2023 document
160 Академічна доброчесність в дії тренінг Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 14.04.2023 document
161 333 (888) кілометри наукової доброчесності в дії вебінар Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 23.05.2023 document
162 Чарівний світ дитинства семінар Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 01.06.2023 document
163 Академічна доброчесність у європейській культурі: історія і сучасність тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 20.10.2023 document
164 Підготовка презентації та виступу на семінарі без порушень принципів академічної доброчесності семінар Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 07.11.2023 document
180 Нова освітня реальність: інноваційні зміни у фаховій підготовці вихователя закладу дошкільної освіти круглий стіл Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С. Макаренка Член робочої групи 29.11.2023 document
183 Аналіз впливу казок Бориса Грінченка на духовний розвиток молоді вебінар Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 07.12.2023 document
190 «Особливості проходження практики студентами спеціальності 012 Дошкільна освіта» семінар Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 08.12.2023 document
191 Особливості вивчення граматики іноземної мови у початковій школі семінар Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 23.02.2023 document
192 Сучасні методики навчання іноземної мови дітей дошкільного віку семінар Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 01.03.2023 document
193 Особливості вивчення пір року на заняттях з іноземної мови у початковій школі семінар Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 22.02.2023 document
194 Сучасні способи зацікавлення та мотивації учнів початкових класів до вивчення іноземної мови Тренінг Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 15.02.2023 document
195 Шляхи популяризації академічної доброчесності серед здобувачів фахової перед вищої освіти семінар Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 21.04.2023 document

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (4)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
370 Конкурс наукових проєктів за напрямом «Наука та освіта: утвердження академічної доброчесності та наукової етики» Київський університет імені Бориса Грінченка 22.04.2023
371 Конкурс творчих проєктів «Мовна підготовка учнів в закладах освіти» Фаховий коледж "Універсум" 04.10.2023
372 Конкурс фотоколажів "Я - майбутній вихователь" Фаховий коледж "Універсум" 24.09.2023
373 Творчий конкурс «Театр в сучасному ЗДО» Фаховий коледж "Універсум" 25.10.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1641 Вступ до спеціальності (1 курс, СП, денна) Фаховий коледж «Універсум» Фаховий молодший бакалавр Денна 2023 786 04.12.2023

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
13720 Фаховий коледж «Універсум» Вступ до спеціальності (1 курс, СП, денна) Фаховий молодший бакалавр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
895 ЦК з педагогічної освіти 4,92 29.12.2017
1756 ЦК з педагогічної освіти 4,56 22.12.2018
3061 ЦК з педагогічної освіти 4,87 28.12.2019
3570 ЦК з педагогічної освіти 4,81 28.12.2020
4671 ЦК з педагогічної освіти 4,70 28.12.2021
5244 ЦК з педагогічної освіти 4,72 30.12.2022
6137 ЦК з педагогічної освіти 4,79 30.12.2023