Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Тараса Шевченка, 1976 р.
Перелік місць роботи
1976-1979 рр. - науковий співробітник Музею народної архітектури та побуту УРСР;
1979-1999 рр. - науковий співробітник (молодший, старший, провідний) Інституту історії України НАН України;
1999-2012 рр. - декан факультету гуманітарних наук, а з вересня 2012 р. професор кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська академія";
з вересня 2013 р. професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертація - Народні рухи на Україні в другій чверті XVII ст.; Докторська дисертація - Формування козацького стану в Україні (друга половини XV - середина XVII ст.)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
145 5 2 2022.11.15 12:34:58 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 0 0 2022.12.03 23:38:58 Перейти до Scopus link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2419 "Українські еліти у цивілізаційному розвитку Європи" На шляху цивілізаційного поступу: гетьман Петро Сагайдачний і митрополит Петро Могила Житомир document.pdf
2666 Євроінтеграційний досвід Польщі: виклики для України Історична память в польсько-українських відносинах XVII ст. Київ document.pdf
1742 Перші козацькі читання пам’яті Володимира Кривошеї (1958-2015) Козацький гетьман Тарас Федорович Київ document.pdf
1743 Київ і кияниу соціокультурному просторі України: історія міських спільнот Соціально-економічний розвиток Києва у XVIII ст. Київ document.pdf
956 Взаємини між Україною та Туреччиною. Козацька доба (1500-1800 рр.) Турецький чинник в українському державотоворенні другої половини XVIIст. Сакарія (Туреччина) document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
27636 State idea in the early modern Ukraine

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
29728 Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення
9751 Українське козацтво. Золоті сторінки історії.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
36400 Role of Cossacs in the Establishment of the Ethnic Consciousness of the Ukrainians (Second Half of 16th — Middle of 17th Cent.)
27635 Moldavian campaigns of Ukrainian cossacks in the 1570s
34325 The Logic of Imperial Rule

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
42721 Genesis of cossack law in Ukraine (16-th–first half of the 17-thcenturies)
42724 Zaporozhian army in the political plans of the Governments of Sweden, Transylvania, the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Moscow Kingdom at the turn of the 1620’s — 1630’s.
36400 Role of Cossacs in the Establishment of the Ethnic Consciousness of the Ukrainians (Second Half of 16th — Middle of 17th Cent.)
33111 Православна риторика боротьби за козацьку автономію у складі Речі Посполитої
27635 Moldavian campaigns of Ukrainian cossacks in the 1570s
31168 The historical background of the relations of Ukrainian cossacks with the royal and local authorities in the Polish-Lithuanian commonwealth (second half of16 — middle of 17 c.)
34325 The Logic of Imperial Rule
20339 Cossack hetman Taras Fedorovich
19019 The Reforms of Hetman of Zaporozhian Army Petro Sagaydachnyi and Kyiv Metropolitan Petro Mohyla in he Context of the “Rus’ People” Concept Formation
9751 Українське козацтво. Золоті сторінки історії.

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
42721 Genesis of cossack law in Ukraine (16-th–first half of the 17-thcenturies)
42724 Zaporozhian army in the political plans of the Governments of Sweden, Transylvania, the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Moscow Kingdom at the turn of the 1620’s — 1630’s.
36400 Role of Cossacs in the Establishment of the Ethnic Consciousness of the Ukrainians (Second Half of 16th — Middle of 17th Cent.)
30423 Orthodoxy as a fight flag for cossack autonomy within the Polish-Lithuanian commonwealth
31168 The historical background of the relations of Ukrainian cossacks with the royal and local authorities in the Polish-Lithuanian commonwealth (second half of16 — middle of 17 c.)
20339 Cossack hetman Taras Fedorovich
21972 Governmental principles of cossack Hetmanate and russian absolutism at the turn of the 17th–18th centuries
21042 The rise of early modern Ukrainian state in the context of european political thought
14247 The rise of early modern ukrainian state in the context of european political thought
7040 Cossack Ukraine in Taras Shevchenko's poetry
7057 Formation of the concept of “Rus People” and creation of state idea in Ukraine
7043 The image of cossack Ukraine in the works of T. Shevchenko

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
22384 Genesis of the Cossack Law as a factor in the formation of a new social stratum of Ukrainian society
18710 Mykhailo Hrushevskyi on preconditions, reasons and driving forces of “Khmelnychchyna”
15901 Relationship between hetmanate and Zaporozhye in a period of Ivan Briukhovetskyi
16230 Ways of establishing a new social stratum Cossacks Rzeczpospolita
9930 Чисельність і склад населення Києва у XVIII ст.
14327 Turkish factor in the ukrainian state-building in the second hale of the XVII century
4867 Shevchenko’s vision of Cossack Ukraine
7042 Cossacks as a factor of the Ukrainian state development of modern time
7060 Shevchenko's vision of cossack Ukraine

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
69 The Logic of Imperial Rule http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34325/ 2020
108 Role of Cossacs in the Establishment of the Ethnic Consciousness of the Ukrainians (Second Half of 16th — Middle of 17th Cent.) https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36400/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
76 Кафедра історії України 57211217555 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57211217555&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
59 Кафедра історії України ABG-5733-2020 3 0 0 https://publons.com/researcher/4088764/vitalii-shcherbak/

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (2)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
28 Історико-філософський факультет Київські історичні студії Зміст Головний редактор 1 (12) Дотримано 2021
83 Історико-філософський факультет Київські історичні студії Зміст Головний редактор 2 (13) Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
136 Історичне підґрунтя взаємин українського козацтва з королівською та місцевою владою в Речі Посполитій (друга половина XVI — середина XVII ст.) фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31168/ 2020

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
31 Куцик Руслан Ростиславович Інформаційна політика російської імперської влади в українських губерніях південно-західного краю (1914–1917 рр.): методи та засоби реалізації/ 07.00.01 Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
222 Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи XX-XXI ст. у парадигмі діалогічності української культури Повноцінне дослідження 12.2021 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
23 Фаховий модуль (стажування) - document 25.11.2015
3196 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3951 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_212_02.04.2020.pdf 02.04.2020
4863 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
5630 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.11.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
481 Науково-дослідний семінар (5 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 397 03.06.2019
488 Науково-дослідний семінар (6 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 397 03.06.2019
726 Нова історія України (2 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020
727 Ранньомодерна історія України (2 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020
915 Місто в європейській цивілізації модерної доби (6 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7861 Історико-філософський факультет Ранньомодерна історія України (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10 10.12.2020
8180 Історико-філософський факультет Нова історія України (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
8340 Історико-філософський факультет Місто в європейській цивілізації модерної доби (6 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
11613 Історико-філософський факультет Нова історія України (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11775 Історико-філософський факультет Місто в європейській цивілізації модерної доби (6 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 6 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
523 Кафедра історії України 4,28 30.12.2016
1551 Кафедра історії України 4,67 12.01.2017
2397 Кафедра історії України 4,56 28.12.2018
3160 Кафедра історії України 4,62 28.12.2019
4178 Кафедра історії України 4,57 28.12.2020
4958 Кафедра історії України 4,94 28.12.2021

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
39 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017