Додаткові відомості

Освіта
Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (ГДПІІМ), 1995 - 2000р.
КСУ “Інститут славістики
та міжнародних відносин”, 2003 - 2006р.
Перелік місць роботи

2000 - 2003 рр. - ЗОШ №7 - вчитель англійської мови.

2003 - 2012 рр.- ТОВ “ЮВЕ-КИЇВ” - асистент керівника, перекладач.

2012 - 2016 рр. - "Denis' School"

Міжнародна система шкіл

іноземних мов - викладач англійської мови.

2013 - 2016 рр. - Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) - викладач англійської мови.

2016 р.  - по теперішній час - Київський університет імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

Тема дисертаційного дослідження (захист 22 червня 2021 року): 

Складне речення з дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові: структурно-функціональний аспект. 

Диплом: ДР № 002502 (наказ МОН № 1017 від 27.09.2021 про присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки, за спеціальністю 035 Філологія). 

Громадська активність
Заступник завідувача кафедри германської філології Факультету романо-германської філології з наукової роботи

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 1 1 2024.05.26 06:02:12 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 22 2 0 2023.03.14 15:26:06 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 22 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
622 Факультет романо-германської філології Кафедра германської філології 20.4 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Oleksandra_Tuhai

Конференції (27)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10174 The latest development trends in philological science and education Interaction of grammar and discourse in the original texts of Old English Riga, the Republic of Latvia document
10420 Studia Philologica Studia Philologica scholarly journal Kyiv document
10421 The 6th Białystok-Kyiv Conference on Theoretical and Applied Linguistics "Language research at the crossroads of disciplines" Quantitative verification of Old English concessive conjunctions Białystok, Poland document
9678 Philological sciences and translation studies: European potential Objectivization of syntactic concept “concession” in Modern English discourse Włocławek, the Republic of Poland document
9677 Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук Узгодження адвербіальних клауз у давньогерманських реченнях Класичний приватний університет, м. Запоріжжя document
9216 Міжнародна науково-практична конференція Морфонологічні процеси категорії поступки у давньогерманських мовах Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ, Україна document
9267 International scientific conference On the syntax from Proto-Indo-European to Old Germanic languages Polonia University in Częstochowa, the Republic of Poland document
8977 The V-th International Conference “THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS” CORPUS-DIGITAL METHODS IN LINGUISTIC RESEARCH Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine document
8976 PSYCHOPOETICS: THE POWER OF POETRY PSYCHOPOETICS: THE POWER OF POETRY Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine document
8677 International scientific conference Syntactic interpretation of universal concession clauses in Germanic languages of VIII-XI centuries Polonia University in Częstochowa, the Republic of Poland document
8242 International scientific conference “Current trends and fields of philological studies in the challenging reality” Etymology of concessive markers in Old Germanic languages. ISMA University of Applied Sciences. Riga, the Republic of Latvia. document
8156 Міжнародна науково-практична відеоконференція “AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ” Функціонування концесивних клауз в англійській мові: діахронний вимір Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ, Україна document
7981 Всеукраїнська науково-практична конференція «СУЧАСНА ФІЛОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА» Реалізація концесивних кон’юнктів у германських мовах в діахронії Національна академія Служби безпеки України, Навчально-науковий гуманітарний інститут, Центр мовної підготовки,м. Київ, Україна document
7980 VIII міжнародна науково-практична конференція Комунікативне навантаження речень поступки у давньоанглійській мові Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, факультет Романо-германської філології, м. Одеса, Україна document
7727 VI Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Реалізація суб’єктивної волітивної модальності у творах Вільяма Шекспіра та Томаса Міддлтона Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут філології, м. Київ document
5090 Науково-практична конференція Функціональна перспектива як організація ранньоновоанглійського речення м. Харків, Україна document
5006 Міжнародна науково-практична конференція Концепція генеративної лінгвістики у сучасних мовознавчих студіях м. Львів, Україна, Львівський науковий форум document
5005 International Scientific Conference Object control interpretations with volitional verbs in infinitive complexes of Early Modern English Budapest, Hungary document
5004 Міжнародна науково-практична конференція "Філологія та лінгвістика у сучасному світі" Інтерпретація обʼєктної дієслівної клаузальної комплементації в термінах Ікс-штрих теорії м. Запоріжжя, Класичний приватний університет document
3951 III всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства" Аналіз комплементарних конструкцій у річищі трансформаційної породжувальної граматики в історії англійської мови м. Київ, Україна document
3949 II міжнародна науково-практична конференція з проблем теоретичної та прикладної лінгвістики Control infinitive constructions in Early Modern English Київ, Україна document
2193 Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі NOUN PHRASE COMPLEMENTATION OF MONOTRANSITIVE VOLITIONAL VERBS IN EARLY MODERN ENGLISH Полтава, Україна document
3950 Сучасна філологія: актуальні питання та перспективи дослідження TO/BARE INFINITIVE AS COMPLEMENTATION MARKERS OF VOLITIONAL VERBS IN XV-XVII CENTURIES м. Люблін, Республіка Польща document
2190 МОВНИЙ ПРОСТІР СЛОВ’ЯНСЬКОГО СВІТУ МОДЕЛІ СИНТАКСИЧНИХ СТРУКТУР ІЗ ДІЄСЛОВАМИ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ В РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Київ, Україна document
2192 Слово, речення, текст: новітні підходи та напрацювання Семантичні зрушення дієслів волевиявлення в ранньоновоанглійський період Київ, Україна document
1985 The Fifteenth European Conference on Languages, Literature and Linguistics Performative verbs as expression of volitional inducement in Early New Modern English Vienna, Austria document
2191 Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах Психолінгвістичні характеристики сприйняття та розуміння ментального лексикону дієслів волевиявлення в комунікативному процесі іншомовного мовлення Київ, Україна document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
43237 Typological peculiarities of illocutionary speech acts: a historical perspective
40973 Subject Control Infinitive Constructions in Early Modern English

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
47076 Генетично-морфонологічні ознаки сполучників-етимонів у прамовах
44617 Порядок конституентів у реченнях поступки: давньоанглійська vs давньоверхньонімецька мови
43236 Морфолого-синтаксична ідентифікація речень універсальної поступки в Британському національному корпусі
42450 Verbalization of English clauses of concession in daichrony
42194 Квантитативна верифікація ранґового розподілу апроксимаційної залежності в реченнях поступки: корпусно-математичний підхід
41665 Типологічна парадигма концесивних клауз у сучасному фентезійному просторі
30497 Генеза складного комплементарного речення: історичний аспект
31152 Дослідження комплементарних комплексів у сучасних граматичних студіях
30819 Мовні зрушення ладу англійської клаузальної комплементації в історичній перспективі
30387 Object control interpretations with volitional verbs in infinitive complexes of Early Modern English
30319 Прагматичний потенціал ранньоновоанглійського речення із клаузальною комплементацією
41828 Реалізація функціональної перспективи ранньоновоанглійського речення
30400 Складні комплементні конструкції у ранньоновоанглійській мові.

Фахові видання, що затверджені МОН (14)

ID Назва Рік
47076 Генетично-морфонологічні ознаки сполучників-етимонів у прамовах
44617 Порядок конституентів у реченнях поступки: давньоанглійська vs давньоверхньонімецька мови
43236 Морфолого-синтаксична ідентифікація речень універсальної поступки в Британському національному корпусі
42450 Verbalization of English clauses of concession in daichrony
42194 Квантитативна верифікація ранґового розподілу апроксимаційної залежності в реченнях поступки: корпусно-математичний підхід
41665 Типологічна парадигма концесивних клауз у сучасному фентезійному просторі
30497 Генеза складного комплементарного речення: історичний аспект
31152 Дослідження комплементарних комплексів у сучасних граматичних студіях
30819 Мовні зрушення ладу англійської клаузальної комплементації в історичній перспективі
30319 Прагматичний потенціал ранньоновоанглійського речення із клаузальною комплементацією
41828 Реалізація функціональної перспективи ранньоновоанглійського речення
30400 Складні комплементні конструкції у ранньоновоанглійській мові.
24641 Особливості комплементарного речення в історії розвитку англійської мови
19866 Англійські дієслова вольової дії: досвід попереднього аналізу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (20)

ID Назва Рік
48134 Quantitative verification of Old English concessive conjunctions
47075 Об'єктивація синтаксичного концепту "поступка" у сучасному англомовному дискурсі
47074 Узгодження адвербіальних клауз у давньогерманських реченнях
45259 Морфонологічні процеси категорії поступки у давньогерманських мовах
45360 On the syntax from Proto-Indo-European to Old Germanic languages
43953 Syntactic interpretation of universal concession clauses in Germanic languages of VIII-XI centuries
41696 Етимологія маркерів поступки у давньогерманських мовах
41587 Функціонування концесивних клауз в англійській мові: діахронний вимір
41585 Реалізація концесивних кон'юнктів у германських мовах в діахронії
41586 Комунікативне навантаження речень поступки у давньоанглійській мові
40025 Новітні методи навчання іноземних мов майбутнього фахівця-філолога в освітній системі України
30527 Функціональна перспектива як організація ранньоновоанглійського речення
30388 Концепція генеративної лінгвістики у сучасних мовознавчих студіях.
30399 Інтерпретація об’єктної дієслівної клаузальної комплементації в термінах Ікс-штрих теорії
44941 Control infinitive constructions in Early Modern English
21850 Noun phrase complementation of monotransitive volitional verbs in early modern english
23440 To/bare infinitive as complementation markers of volitional verbs in xv-xvii centuries
20791 Дієслова-перформативи як засіб вираження вольового спонукання в ранньоновоанглійській мові
20796 Моделі синтаксичних структур із дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові
20849 Психолінгвістичні характеристики сприйняття та розуміння ментального лексикону дієслів волевиявлення в комунікативному процесі іншомовного мовлення

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
118 Мовні зрушення ладу англійської клаузальної комплементації в історичній перспективі фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30819/ 2020
133 Дослідження комплементарних комплексів у сучасних граматичних студіях фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31152/ 2020
427 Порядок конституентів у реченнях поступки: давньоанглійська vs давньоверхньонімецька мови фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44617/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
321 TAL TECH, Estonia Підвищення кваліфікації 17-19.01.2022

Ingrid Papel

Vice Dean of Master's studies, School of IT

Учасник програми Olexandra Tuhai.pdf

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
88

Буніятова Ізабелла Рафаїлівна, доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри германської філології Інституту філології Київського
університету імені Бориса Грінченка

«Складне речення з дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові: структурно-функціональний аспект» / спеціальність 035 Філологія Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016-2020 рр., денна форма Київський університет імені Бориса Грінченка Тугай.pdf 2021

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1424 Лідерський модуль - document 27.02.2017
1533 Дослідницький модуль - document 20.04.2017
5443 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
5949 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 05.12.2021
5990 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.11.2021
6435 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
8418 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_612_05.10.23.pdf 05.10.2023
8723 Дослідницький модуль Інший модуль наказ №782_.pdf 04.12.2023
8904 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_819_20.12.2023.pdf 20.12.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1050 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (4 курс, МЛК, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1563 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, МЛЯ, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2023 612 05.10.2023

Використання ЕНК (17)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6890 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (4 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6891 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (4 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6892 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (4 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6893 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (4 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
10319 Інститут філології Теоретичний курс англійської мови (3 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10322 Інститут філології Теоретичний курс другої іноземної (англійської) мови (3 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10804 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (4 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10805 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (4 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10807 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (4 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10808 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (4 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 30.11.2021
11877 Інститут філології Теоретичний курс англійської мови (3 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
11878 Інститут філології Теоретичний курс англійської мови (3 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
11880 Інститут філології Теоретичний курс англійської мови (3 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
11882 Інститут філології Теоретичний курс другої іноземної (англійської) мови (3 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12599 Факультет романо-германської філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (4 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 3 31.12.2022
12961 Факультет романо-германської філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, МЛЯ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13409 Факультет романо-германської філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (4 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
188 Кафедра іноземних мов 3.9 20.05.2016
1600 Кафедра іноземних мов 4,48 12.01.2017
2325 Кафедра іноземних мов 3,69 27.12.2018
3278 Кафедра іноземних мов 2,76 28.12.2019
4108 Кафедра іноземних мов 4,81 28.12.2020
5008 Кафедра іноземних мов 4,68 28.12.2021
5865 Кафедра германської філології 5,00 30.12.2022
6710 Кафедра германської філології 4,48 30.12.2023