Додаткові відомості

Освіта

Полтавський державний педагогічний інститут

1992

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)


«Академік
Олекса Петрович Новицький як історик
культури, організатор пам’яткоохоронного
та музейного руху»

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
138 Кафедра історії України CHL-0650-2022 2 0 2021 -

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 50 3 1 2024.07.16 11:13:12 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 15 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
598 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра історії України 18 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr_Bon

Конференції (37)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9942 ГРІНЧЕНКО-ЕНЦИКЛОПЕДИСТ до 160-річчя з дня народження. Всеукраїнський літературознавчий круглий стіл (з міжнародною участю) Борис Грінченко і діяльність Київської Просвіти Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9882 Людина науки у вітчизняній біографіці. ХІХ Біографічні читання, присвячені пам’яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка (1951–2003) ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО ПІД НАГЛЯДОМ ДПУ В 1920 РОКАХ м. Київ, Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського document.doc
9885 КИЇВ І КИЯНИ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: МІСТО ПІД ЧАС ВІЙНИ АГЕНТУРНА РОБОТА КАРАЛЬНИХ ОРГАНІВ У СЕРЕДОВИЩІ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У 1920 РОКАХ Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9884 «ТАРАСОВА ГОРА: ЛЮДИ І ПОДІЇ» до 185-річчя отримання волі Тарасом Шевченком Український авангард і Тарас Шевченко у контексті раннього тоталітаризму 1920 років Канів, Шевченківський національний заповідник document.docx
9883 Друга Всеукраїнська наукова конференція з історії гуманітаристики ІСТОРІЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ ХІХ–ХХ ст.: ОЛЮДНЕННЯ МИНУЛОГО Григорій Косинка під наглядом ДПУ у 1920 роках Київ, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” document.pdf
8537 ІV науково-краєзнавчих Сорокопудівських читань «Історія Канівщини в контексті історії України» Олекса Варавва: робота в кінематографі. Канів, Шевченківський національний заповідник document.docx
8536 IX МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЇ: ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ Автобіографічні документи Петра Курінного в архіві Українського вільного університету Київ–Львів? ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. І. КРИП’ЯКЕВИЧА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА” document.pdf
8535 VІІ Всеукраїнської наукової конференції  «ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ, ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ТА ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ» КОРЕСПОНДЕНЦІЙНА АВТОБІОГРАФІЯ ЯК ОРИГІНАЛЬНИЙ ВИД ЕГО-ДЖЕРЕЛ НА ПРИКЛАДІ АРХІВУ ОЛЕКСИ ВАРАВВИ Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
8531 Вісімнадцяті Біографічні читання Сучасні моделі біографічних реконструкцій ОСТАП ВИШНЯ ПІД НАГЛЯДОМ ДПУ В 1920 РОКАХ Київ, НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ІНСТИТУТ БІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ document.pdf
8532 КИЇВ І КИЯНИ В СОЦІОКУЛІЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.: МІСТО ЯК ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИЙ ОСЕРЕДОК Інформаційний вплив більшовицького режиму у 1920-х рр. на українську інтелігенцію за матеріалами «Окремої папки» політбюро ЦК КП(б)У Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8534 ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ З ІСТОРІЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ ХІХ–ХХ ст. (до 100-річчя заснування Лаврського музею культів та побуту) Спогади Олекси Варавви про Юрка Тютюнника Київ, НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА» document
8530 УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Перші збори київської «Просвіти» 1906 року: Борис Грінченко у колі українських діячів Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7423 Міжнародна наукова конференція "ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ЕМІГРАЦІЇ: ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИКЛИКИ до 100-річчя «Акції допомоги» президента Чехословаччини Томаша Масарика ВАСИЛЬ ДУБРОВСЬКИЙ: СПОГАДИ УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО В ЕМІГРАЦІЇ Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
7420 «Соціально-економічний і політичний розвиток країн Східної Європи (XVII – ХХІ cт.)» УКРАЇНСЬКІ ГУМАНІТАРІЇ У СПОГАДАХ ВАСИЛЯ ДУБРОВСЬКОГО І ОЛЕКСИ ВАРАВВИ: НАРАТИВ ЕМІГРАНТІВ ІЗ СХІДНОЇ ЄВРОПИ Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань document.pdf
7422 VІ Всеукраїнська наукова конференції  «ІСТОРИК ТА ІСТОРИЧНА НАУКА У СИСТЕМІ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СУСПІЛЬСТВОМ» Простір українських гуманітаріїв 1920 рр. у спогадах Надії Суровцової Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.doc
7425 Сімнадцяті "Біографічні читання Біографіка: таємниці ремесла дослідника" МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ У СПОГАДАХ ОЛЕКСИ ВАРРАВИ Київ, НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ІНСТИТУТ БІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ document.doc
7424 VІІІ Міжнародна наукова конференції “Південь України: етно-історичний, мовний, культурний та релігійний виміри” ОЛЕКСА ВАРАВВА І ОДЕСЬКА КІНОФАБРИКА. Одеса, ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ document.pdf
7419 Х Всеукраїнській науковій онлайн-конференції «КИЇВ І КИЯНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ОСВІТНІ ТРАДИЦІЇ В ІСТОРІЇ МІСТА» ВИКЛАДАЧІ І СТУДЕНТИ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ІНСТИТУТУ НАРОДНОЇ ОСВІТИ ПОЧАТКУ 1920 РР. У СИСТЕМІ БІЛЬШОВИЦЬКОГО ІДЕОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5875 ІСТОРІЯІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЇ: ВЗАЄМОДІЯ НАУКИ ІЗ СУСПІЛЬСТВОМ (до 120-річчя Маркіяна Смішка) Софійська комісія ВУАКу: археологічні дослідження в Софії Київській у 1920-х рр. Київ, ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ document.pdf
5876 «ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ТА ТВОРЕННЯ ПАТРІОТИЧНИХ МІФІВ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ» ПОВСЯКДЕННІСТЬ У РАДЯНСЬКИХ ТАБОРАХ: МІФИ І РЕАЛЬНІСТЬ Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.doc
6314 ІХ Всеукраїнська наукова конференція «КИЇВ І КИЯНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ МІСЬКОГО ПОВСЯКДЕННЯ» ТАБІРНЕ ПОВСЯКДЕННЯ КИЇВСЬКИХ ПРОФЕСОРІВ-ГУМАНІТАРІЇВ: БАМЛАГ Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4904 «ДОБА ЯРОСЛАВА МУДРОГО: ТИСЯЧОЛІТНІЙ ДОСВІД УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ» МАТРИМОНІАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯРОСЛАВА З ВОЛОДАРЯМИ ЄВРОПИ Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, Національний заповідник \ document
4902 «УКРАЇНА І ПОЛЬЩА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ ТА ДОБРОСУСІДСТВА» Співпраця Київського університету імені Бориса Грінченка з Товариством «Польща — Схід»: історична пам’ять та археологія Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
4442 Х Международная научная конференция "Культурное наследие: исследование, освоение, продвижение" Памятники археологии и культуры Феодосии и её окресностей в деятельности Алексея Новицкого Кишинёв, Молдова, Институт культурного наследия document.pdf
4440 ІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЇ: інтелектуальний простір міста і формування ідентичностей (до 120-річчя ХІ Археологічного з’їду) ОЛЕКСА НОВИЦЬКИЙ ТА СЕРГІЙ ГАМЧЕНКО: ПОВСЯКДЕННЯ НАУКОВЦІВ 1920 - 1930 РОКІВ ЗА ЕПІСТОЛЯРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ Київ, ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ document
4441 ІV Всеукраїнська наукова конференція  «Історія та історики в сучасному суспільстві: світовий досвід й українські реалії» УКРАЇНСЬКА ГУМАНІТАРНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ КИЄВА 1920 РОКІВ  У "ОКРЕМІЙ ПАПЦІ" ПОЛІТБЮРО ЦК КП(Б)У Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.doc
4443 VІІ Міжнародна наукова конференція “Південь України: етно-історичний, мовний, культурний та релігійний виміри” СОЦІАЛЬНЕ КОНСТРУЮВАННЯ В ЧАСИ ТОТАЛІТАРИЗМУ: ОДЕСЬКІ КАДРИ ДЛЯ ШКОЛИ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ НКВС Одеса, ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ document.pdf
3780 І Всеукраїнський археологічний з’їзд Олекса Петрович Новицький і ХIV Археологічний з’їзд у Чернігові м. Ніжин document.pdf
3782 Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація, інтерпретація та циркуляція ПРОТОКОЛИ ДОПИТІВ З АРХІВНО-СЛІДЧИХ СПРАВ УКРАЇНСЬКИХ ГУМАНІТАРІЇВ 1920–1930 рр.: АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ м. Київ document.doc
3784 КИЇВ І КИЯНИ У МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ПІДСУМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІСТОРИКО-УРБАНІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКА ГУМАНІТАРНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ КИЄВА 1920 РОКІВ  У "ОКРЕМІЙ ПАПЦІ" ПОЛІТБЮРО ЦК КП(Б)У м. Київ document.pdf
3783 ІСТОРІЯ МУЗЕЙНИЦТВА УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.: ВТРАТИ ТА ЗДОБУТКИ» (до 100-річчя заснування Української академії наук) Євгенія Рудинська в українському музейництві кінця 1920-х – першої половини 1930-х рр. м. Київ document.pdf
3781 Українська Центральна Рада:шлях від автономії до незалежності України Захоплення більшовиками Києва у січні 1918 року очима українських гуманітаріїв м. Київ document.pdf
2206 ІІ Міжнародна науково-практична конференція II International Scientific and Practical Conference ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА: ЗБЕРЕЖЕННЯ, ДОСТУП, ВИКОРИСТАННЯ HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE: PRESERVATION, ACCESS, USE Театральне середовище провінції радянської України першої половини 1920 років у щоденниках Василя Василька Київ, Національний авіаційний університет document
2178 «УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА НАУКА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ І ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ» Музичне середовище Києва 1920 років у дзеркалі его-документів Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.doc
2179 «КИЇВ І КИЯНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ МІСЬКИХ СПІЛЬНОТ» Київське театральне середовище першої половини 1920 років у щоденниках Василя Василька Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2177 “Південь України: етно-історичний, мовний, культурний та релігійний виміри” ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ОДЕСИ У 1920 РОКАХ: ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОМІТЕТУ СПРИЯННЯ ВЧЕНИМ Одеса, Національний морський університет document.pdf
2176 “ІСТОРІЯ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ КІНЦЯ ХІХ ст. - 1930-х рр.: ЛЮДИ І КОЛЕКЦІЇ” (до 140-річчя від дня народження Миколи Омеляновича Макаренка) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕРЕЖІ КИЇВСЬКИХ МУЗЕЙНИКІВ 1920 - 1930 РОКІВ У ВИКРИВЛЕНОМУ ДЗЕРКАЛІ СЛІДЧИХ СПРАВ Київ, Національний музей мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків document.pdf

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
37087 Деміфологізація історії та творення міфів в українській науці та публічному просторі: монографія
33195 Українська гуманітарна інтелігенція в «окремій папці» політбюро ЦК КП(б)У в 1920-х роках
29728 Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення
24559 Музичне середовище Києва 1920 років у дзеркалі Его-документів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
39101 O.Apanovych: Evolution of the Views of the Ukrainian Soviet Historian in the Light of Her Intellectual Biography
32548 Митці Жозефіна Діндо та Бернард Кратко в жорнах радянського тоталітаризму

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (18)

ID Назва Рік
48306 Корпоративні та особисті стосунки у середовищі української літературної інтелігенції 1920-х років
47489 Політичні репресії у прикордонних районах Волині у 1920–1930 рр
47486 Суспільно-політичні умови діяльності літературно-мистецької інтелігенції у 1920-х рр
44039 Простір українських гуманітаріїв 1920 рр. у спогадах Надії Суровцової
47077 Оstap Vyshnia under thе DPU’s survailance in 1920s
47488 "В цьому запаморочливому присмерку нашої — не своєї — столиці" (Микола Хвильовии у спогадах Олекси Варавви)
42833 "В цьому запаморочливому присмерку нашої — не своєї — столиці" (Микола Хвильовий у спогадах Олекси Варавви)
42831 Викладачі та студенти Вищого інституту народної освіти в Києві початку 1920-х рр. у системі більшовицького ідеологічного контролю
42834 Українські археологи та музейники під тиском більшовицького режиму: середина 1920 х років
39214 Ходак І.О. Людський заробіток. Данило Щербаківський: Сильвета українського мистецтвознавця
39048 Софіївська комісія ВУАКУ: Археологічні дослідження Софії Київській в 1920 рр. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині .
46809 Олена Апанович у збереженні історичної пам’яті українського народу
25931 Захоплення більшовиками Києва у січні 1918 року очима українських гуманітаріїв: EGO-документи
20056 Гуманітарна інтелігенція радянської України 1920-х років: історіографія поняття
15894 Дмитро Гордєєв та діяльність харківських мистецтвознавців у 1920–1930-х роках
18709 Михайло Грушевський та Олекса Новицький у формуванні українських інтелектуальних мереж
13467 Literary environment of Kharkiv in 1920 years in the memoirs of Volodymyr Hzhytskyi
7428 Софія Київська - осередок української гуманітарної інтелігенції у 1920-1930 роках

Фахові видання, що затверджені МОН (25)

ID Назва Рік
48306 Корпоративні та особисті стосунки у середовищі української літературної інтелігенції 1920-х років
47489 Політичні репресії у прикордонних районах Волині у 1920–1930 рр
47294 Ціна компромісу: спогади Володимира Гжицького про Леся Курбаса
47486 Суспільно-політичні умови діяльності літературно-мистецької інтелігенції у 1920-х рр
44039 Простір українських гуманітаріїв 1920 рр. у спогадах Надії Суровцової
47077 Оstap Vyshnia under thе DPU’s survailance in 1920s
47280 Автобіографічні документи Петра Курінного в Архіві Українського Вільного Університету
47260 Українські археологи та музейники під тиском більшовицького режиму: середина 1920-х років
47488 "В цьому запаморочливому присмерку нашої — не своєї — столиці" (Микола Хвильовии у спогадах Олекси Варавви)
42833 "В цьому запаморочливому присмерку нашої — не своєї — столиці" (Микола Хвильовий у спогадах Олекси Варавви)
39101 O.Apanovych: Evolution of the Views of the Ukrainian Soviet Historian in the Light of Her Intellectual Biography
42831 Викладачі та студенти Вищого інституту народної освіти в Києві початку 1920-х рр. у системі більшовицького ідеологічного контролю
39251 Гуманітарна інтелігенція радянського Києва 1920-х років у его-документах письменника Олекси Варавви
37792 Гуманітарна інтелігенція Харкова 1920-х років в его-документах письменника Олекси Варавви (Кобця)
42834 Українські археологи та музейники під тиском більшовицького режиму: середина 1920 х років
39214 Ходак І.О. Людський заробіток. Данило Щербаківський: Сильвета українського мистецтвознавця
33935 Євгенія Рудинська в українському музейництві кінця 1920 – першої половини 1930-х років
32548 Митці Жозефіна Діндо та Бернард Кратко в жорнах радянського тоталітаризму
33851 Табірне повсякдення київських професорів-гуманітаріїв: БАМЛАГ
46809 Олена Апанович у збереженні історичної пам’яті українського народу
32547 Олекса Новицький і Сергій Гамченко: повсякдення науковців 1920–1930-х років за епістолярними джерелами
32549 Олена Апанович у збереженні історичної пам’яті українського народу
25931 Захоплення більшовиками Києва у січні 1918 року очима українських гуманітаріїв: EGO-документи
20056 Гуманітарна інтелігенція радянської України 1920-х років: історіографія поняття
21171 Діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим у Києві в 1920-х рр.: соціальний контроль

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (15)

ID Назва Рік
47490 Український авангард і Тарас Шевченко у контексті раннього тоталітаризму 1920 років
39103 Олекса Варавва і одеська кінофабрика
32546 Олекса Петрович Новицький і ХIV археологічний з’їзд у Чернігові
30039 Памятники археологии и культуры Феодосии и её окрестностей в деятельности Алексея Новицкого
32552 Соціальне конструювання в часи тоталітаризму: одеські кадри для школи зовнішньої розвідки НКВС
25930 Олекса Петрович Новицький і ХIV Археологічний з’їзд у Чернігові
21173 Інтелігенція Одеси у 1920-х роках: діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим
21167 Театральне середовище провінції радянської України першої половини 1920 років у щоденниках Василя Василька
17897 Жертви соціальної революції: спогади про життя по обидва боки колючого дроту
9939 Василь Базилевич і діяльність софійської комісії всеукраїнського археологічного комітету
9975 Юрій Яновський і Одеська кінофабрика
9953 Марко Грушевський в українському церковно-визвольному русі Канівського повіту1920 року
4860 Академік Олекса Новицький у київському шевченкознавстві 1920—1930 років
7439 Київ і кияни: доба Бориса Грінченка
1969 Kyiv Film Studio and Totalitarian System: Forms of Pressure

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
178 O.Apanovych: Evolution of the Views of the Ukrainian Soviet Historian in the Light of Her Intellectual Biography https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39101/ 2022

Реєстр наукових публікацій (5)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
360 Українські археологи та музейники під тиском більшовицького режиму: середина 1920 х років фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42834/ 2022
361 "В цьому запаморочливому присмерку нашої — не своєї — столиці" (Микола Хвильовий у спогадах Олекси Варавви) фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42833/ 2022
362 Викладачі та студенти Вищого інституту народної освіти в Києві початку 1920-х рр. у системі більшовицького ідеологічного контролю фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42831/ 2022
399 Простір українських гуманітаріїв 1920 рр. у спогадах Надії Суровцової фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44039/ 2023
481 Остап Вишня під наглядом ДПУ в 1920-х роках фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/47077/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
406 Український вільний університет (Німеччина) Українська інтелігенція радянської України в умовах тоталітаризму 1920-30 рр. 30.05-31.07.2022 проф. Марія Пришляк Учасник програми UKRAINIAN FREE UNIVERSITY UNIVERSITÉ LIBRE UKRAINIENNE.pdf

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
14 Січка Марія Львівна «Діяльність київських мистецтвознавців у 1920–1930 роки:соціально-культурний аспект» / 07.00.01 Київський університет імені Бориса Грінченка - 2017

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
227 Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи XX-XXI ст. у парадигмі діалогічності української культури Повноцінне дослідження 12.2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
183 Фаховий модуль (стажування) - document 21.05.2015
432 Лідерський модуль - document 28.04.2015
2251 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3550 Лідерський Інший модуль document 13.11.2019
3936 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_212_02.04.2020.pdf 02.04.2020
3996 Дидактичний модуль Інший модуль document 05.02.2020
4073 Модуль ІКТ Інший модуль document 19.03.2020
4795 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 17.12.2020
6154 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021
8082 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023
9934 Сертифікація ЕНК Цифровий модуль Наказ 577.pdf 28.06.2024

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
8780 Археологія України

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
20134 Зошит для контрольних робіт з історії України. Компетентнісний підхід : 7кл
20136 Зошит для контрольних робіт з історії України. Компетентнісний підхід : 8 кл
20138 Зошит для контрольних робіт з історії України. Компетентнісний підхід : 9 кл
18743 Історія України довідник збірник завдань у тестовій формі

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
706 Новітня історія України (3 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020 -
1146 Українські студії (1 курс, ФТЕ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2021 856 30.12.2021
1443 Новітня історія України (3 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2023 244 08.05.2023 23/24 н.р.
1604 Українські студії (1 курс, ПОЛ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2023 786 04.12.2023
1880 Українські студії (1 курс, ФВ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2024 577 28.06.2024
1881 Українські студії (1 курс, ФТЕ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2024 577 28.06.2024

Використання ЕНК (12)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5013 Історико-філософський факультет Архівознавство (4 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
6728 Історико-філософський факультет Новітня історія України (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 10.12.2020
7255 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7262 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
9323 Історико-філософський факультет Новітня історія України (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9533 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
10559 Інститут філології Українські студії (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 30.11.2021
11133 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11776 Історико-філософський факультет Археологія і давня історія України (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12544 Факультет української філології, культури і мистецтва Українські студії (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2022
12943 Факультет суспільно-гуманітарних наук Новітня історія України (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 15 31.12.2023
13006 Факультет суспільно-гуманітарних наук Українські студії (1 курс, ПОЛ, денна) Бакалавр Денна 10 4 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
514 Кафедра історії України 4,73 30.12.2016
961 Кафедра історії України 4,66 12.01.2017
1826 Кафедра історії України 4,28 26.12.2018
2962 Кафедра історії України 4,55 28.12.2019
3490 Кафедра історії України 4,44 28.12.2020
4419 Кафедра історії України 4,75 28.12.2021
5943 Кафедра історії України 4,25 30.12.2022
6820 Кафедра історії України 4,31 30.12.2023

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
38 VІ Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017