Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, 2000

Київський міський педагогічний університет імені Бориса Грінченка, 2005
Перелік місць роботи
Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
Теми дисертацій (захищених)
Особливості соціально-психологічної адаптації дітей з аутизмом у дошкільному віці
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
29 4 0 2022.11.19 11:13:40 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6147 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики без доповіді Київ document.pdf
2728 Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики" Психологічна техніка "Моя історія" як засіб налогодження співпраці між фахівцями та батьками дитини з аутизмом Київ document
2727 ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології "Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення" простірТерапія з однолітками для дітей з аутизмом як потенціал соціально-психологічних ресурсів в інклюзивному середовищі Київ document
1637 XI Міжнародна науково-практична конференція "Спеціальна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку" ІНОВАЦІЙНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ CASE-STUDY В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЛОГОПЕДІВ) місто Камянець-Подільський document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
37181 Increasing the Competence of Teachers in the Formation of Socio-Emotional Skills of Inclusive Classes Pupils

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
38316 Social development of children of primary school age with autism relying on evidence based practice
37181 Increasing the Competence of Teachers in the Formation of Socio-Emotional Skills of Inclusive Classes Pupils
36135 Psychological technology "My story" as a way forming cooperation between specialists and parents of the child with autism
19509 Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
41603 Peculiarities of partnership between specialists of an educational institution and parents of a child with special educational needs
38316 Social development of children of primary school age with autism relying on evidence based practice
36135 Psychological technology "My story" as a way forming cooperation between specialists and parents of the child with autism
19509 Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
16225 Адаптація методу "Соціальні історії" у роботі з дошкільниками з розладами аутистичного спектра
16305 Особливості вивчення міжособистісних стосунків у дошкільників з розладами аутистичного спектра

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
17207 До дитячого садка - з бажанням

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
164 Учасник програми Британська Рада в Україні Студентська академічна мобільність в Україні (САМ)

голова Британської Ради в Україні

Саймон Вільямс

- 31.05.2020-11.05.2021

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
121 Increasing the Competence of Teachers in the Formation of Socio-Emotional Skills of Inclusive Classes Pupils https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37181/ 2022

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
151 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 30

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
24

Скрипник
Тетяна Вікторівна, кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної
освіти Інституту людини, доктор психологічних наук, старший науковий
співробітник,  професор«Особливості соціально-психологічної адаптації дітей з аутизмом у дошкільному віці», 19.00.08 - спеціальна психологія Аспірантура Інституту спеціальної педагогіки НАПН України Форма: заочна, роки: 2012-2016рр. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України document 2017

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
35 Заняття у дитячому логопедичному центрі «Логотренажер» 2016 5

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1704 Фаховий модуль (стажування) - document 11.10.2017
1969 Лідерський модуль - document 26.12.2017
5352 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
6599 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Anna Suprun.pdf 06.07.2022
6767 інше Інший модуль document 20.10.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (11)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
133 “Професійне кредо логопеда” в рамках Міжнародного дня логопеда Фотосушка Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
134 “Логопед устами дітей” в рамках Міжнародного дня логопеда Фотоконкурс Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
135 Логопедичне «Що? Де? Коли?» Змагання Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
136 “Ангелик з вовни своїми руками” Майстер-клас Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 07.10.2016 2
140 “Агресивність у дошкільному віці” Семінар для вихователів, логопедів та корекційних педагогів Деснянського району міста Києва ДНЗ №202 Деснянського району міста Києва 13.10.2016 2
380 «Навчання, засноване на дослідженнях. Метод CASE-STUDY» Інститутський форум “Навчання, засноване на дослідженні в системі забезпечення якості освіти” Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 03.11.2016 2
1132 Логопедичне "Що? Де? Коли?" Вікторина Київський університет імені Бориса Грінченка 14.11.2017 2
1135 Моя історія "Логопед майбутнього" Творча майстерня Київський університет імені Бориса Грінченка 14.11.2017 2
1151 Алгоритм надання спеціальних освітніх послуг дітям з аутизмом в інклюзивному середовищі Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1166 Модель надання спеціальних освітніх послуг дітям з аутизмом в інклюзивному середовищі Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1187 Потенціал методу CASE-STUDY для розвитку професійної компетентності фахівців спеціальної освіти: результати дослідження Наукова цукерня, дискусія Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2

Зимові та літні школи (1)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
11 Інститут людини Зимова Науково-практична онлайн-школа з інклюзивної освіта Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2021 Наказ_школа інклюзії.docx

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
18720 Консультативно-діагностичний супровід дітей з особливими освітніми потребами в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
32 Інститут людини Втручання при аутизмі Не міжгалузева Створення програми 09.06.2021 ОП_09.06.2021.PDF
33 Інститут людини Втручання при аутизмі Не міжгалузева Набір на програму 09.06.2021 621-С-ТДСП-ВПА.pdf

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1280 Загальна та спеціальна психологія (1 курс, ЛОГ, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2022 335 30.06.2022

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6142 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ППДДА (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8502 Інститут людини Курсова робота зі спеціалізації (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9435 Інститут людини Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9959 Інститут людини Методи і засоби діагностики дітей з аутизмом (3-4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10324 Інститут людини Технології інклюзивного навчання дітей з ментальними та поведінковими порушеннями (3-4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10980 Інститут людини Практика зі спеціалізації "Спеціальна психологія" (6 курс, ЛОГ, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11117 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ППДДА (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11146 Інститут людини Виробнича практика зі спеціалізації "Спеціальна психологія" (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11391 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика ІРЦ (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11464 Інститут людини Загальна та спеціальна психологія (1 курс, ЛОГ, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11466 Інститут людини Загальна та спеціальна психологія (1 курс, ЛОГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
659 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,61 30.12.2016
1460 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,31 12.01.2017
4910 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,69 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
200 ЛОГб-1-16-4.0д I 3 - 2016
502 ЛОГб-1-16-4.0д II 2 3 2017-2018