Додаткові відомості

Освіта
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 1996 р.
Перелік місць роботи

1993-1999 рр. робота у загальноосвітній школі № 50 м. Києва на посаді вчителя історії, вчителя-методиста;

2000-2004 рр. робота в Українському гуманітарному ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посаді завідувача кафедри історико-суспільствознавчих дисциплін та заступника директора з науково-методичної роботи;

2002 р. – відзнака «Відмінник освіти України».

2004-2005 рр. – робота на кафедрі всесвітньої історії та політології Київського славістичного університету на посаді доцента.

2005-2010 рр. – робота в Інституті суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка на посаді доцента кафедри всесвітньої історії та методики навчання;

2010-2013 рр.–робота в Інституті суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка на посаді професора кафедри всесвітньої історії;

2013-2014 рр. – робота у Національному науково-дослідному інституті Українознавства та всесвітньої історії на посаді завідувача відділу всесвітньої історії;

2014 р. – 2015 рр. – робота в Інституті суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка на посаді завідувача кафедри історії України;

2015 р. -2016 рр. - робота на посаді заступника директора Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка;

з 2016 р. - 2022 р. - робота на посаді завідувача кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка

з 2022 р. - робота на посаді завідувача кафедри історичної та громадянської освіти Інституту післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка 

Теми дисертацій (захищених)
Тема кандидатської дисертації: «Внесок України у зміцнення матеріально-технічної бази СРСР у період оборонних боїв (червень-грудень 1941 р.»
Тема докторської дисертації: «Формування інформаційного простору у Рейхскомісаріаті «Україна» та в зоні військової адміністрації 1941-1944 рр.»
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
8 3 1 2024.06.11 06:01:20 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
10 Кафедра історії України Y-9036-2019 8 0 2021 https://publons.com/researcher/3110770/oksana-salata/
497 Кафедра історії України Y-9036-2019 10 2 2023 https://publons.com/researcher/3110770/oksana-salata/

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 293 7 6 2024.06.09 10:19:20 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 172 6 2

Індекс цитування в Research Gate (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
434 Історико-філософський факультет Кафедра історії України 115.6 1 2021 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Salata/info
844 Інститут післядипломної освіти Кафедра історичної та громадянської освіти 175.6 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Oksana-Salata
1035 Інститут післядипломної освіти Кафедра історичної та громадянської освіти 204.9 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Oksana-Salata

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2384 Національне та духовне відродження у спадщині Бориса Грінченка Постать Бориса Грінченка в сучасному інформаційному просторі України м. Київ, 2017 р. document
682 Вінниччина в роки другої світової війни 1939-1945 рр. Українське поетичне слово в окупаційній періодиці Вінничини 1941-1943 рр. Вінниця, 2014 р. document
683 Шоста наукова міжнародна конференція 'Українська діаспора: проблеми дослідження'' Українська академічна історична наука в період Другої світової війни: історики еміграції Острог document
684 Літературний процес: мова мистецтв і мистецтво мови Ретроспекція образу Тараса Шевченка в окупаційній пресі 1941-1944 рр. Київ document
685 Світові війни в історії та долі людства Інформаційні процеси на території України під час Другої світової війни Київ document
681 Глобальні військово-політичні протистояння у XX ст.: світовий та регіональний вимір до 100-річчя початку Першої світової війни СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОТИСТОЯННІ НІМЕЧЧИНИ ТА СРСР (1941-1945 pp.) Запоріжжя document
2355 Україна як культурний та історичний наратив (мова, історія, культура)) Збереження українцями національної ідентичності в умовах інформаційного протистояння Німеччини та СРСР місто Прага, Чехія, 2017 document
2356 Interdisciplinary Conference on Nature – Human – Culture Роль преси у впровадженні більшовицької та нацистської влади на території Львова у 1939-1941 рр. місто Краків, Польща, 2017 document
2361 Множинність поділів: межі та кордони Габсбургської, Османської та Російської імперій у ХІХ - на початку ХХ ст. Ментальні кордони між Україною та Росією Місто Харків, Україна, 2017 document
2365 Українська історична наука в сучасному інформаційному і освітньому просторі Проблема інформаційних процесів на м. Київ, Україна, 2017 document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
31867 Information confrontation of nazi Germany and the USSR in the occupied territories of Ukraine (1941–1944): Monograph

Монографії (колективні) (12)

ID Назва Рік
36910 The role of the mass media in creating myths and disinformation of the population of the occupied territories of Ukraine
27031 Роль преси у впровадженні більшовицької та нацистської влади на території Львова у 1939-1941 рр.
29786 Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур
23377 2.3. Збереження українським народом національної ідентичності в умовах інформаційно протистояння Німеччини та СРСР у роки Другої світової війни
24316 Інформаційно-пропагандистське протистояння нацистської Німеччини та СРСР в зарубіжній історіографії
25761 Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація та інтерпретація
23982 Виховання патріотизму в умовах нових суспільно-політичних реалій
21402 Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії
36963 The architectural and cultural heritage of historical cities of Central and Eastern Europe
15174 Мировые войны в истории человечества
16036 Україна в системі змін парадигми світопорядку XX–XXI століть
7285 Перша та друга світові війни в історії людства

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (13)

ID Назва Рік
44827 "Historical town" as an object of cultural heritage of Ukraine (on the example of Bohuslav)
42473 Ukrainian humanitarians in the Second Polish Republic: participation in foreign scientific cooperation
41947 Architectural Images by Andrzej Bemer in Early Modern Lviv
41972 Ukrainian secondary school („Ukrainian Gymnasium“) in Czechoslovakia. Organizational structure and educational process
37180 Adventists and Pentecostals of Donetsk Region in the Late Soviet Era: Between the Scylla of Legalization and the Charybdis of Opposition
36909 On the Need for Ontology: Notes on Andrzej Piotrowski’s Architecture of Thought
37822 Reception of Hrushevsky studies: epistolary aspect
35339 Аctivities of the Ukrainian Historical and Philological Society in Prague during initial period of World war II (1939 – 1941)
32008 Діяльність театральних колективів в умовах нацистської окупації 1941–1943 рр.: уявлення та реалії (за матеріалами часопису «Українська дійсність»)
32242 Репрезентація українсько-єврейських відносин у творах Шолом-Алейхема та Б.Грінченка
28600 Activity of the Odessa opera and ballet theatre in August 1941 - 1942
28601 Ukrainian-Russian Relations in the Historical and Ethnopolitical Context of the National Revolution of 1917-1921
31104 Живопис як один із проявів національного і культурного відродження Русинів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (27)

ID Назва Рік
48256 Реалії української шкільної освіти за німецького окупаційного режиму 1941-1943 рр.
46774 Гейміфікація як засіб підвищення ефективності процесу навчання в закладах середньої освіти
46010 Культурно-просвітницька діяльність української інтелігенції, відображена на сторінках окупаційного часопису «Українське слово»
43477 Чутки як засіб формування інформаційного простору на окупованій території України у 1941-1944 роках
42473 Ukrainian humanitarians in the Second Polish Republic: participation in foreign scientific cooperation
41947 Architectural Images by Andrzej Bemer in Early Modern Lviv
41972 Ukrainian secondary school („Ukrainian Gymnasium“) in Czechoslovakia. Organizational structure and educational process
43022 Крим та материкова Україна: на шляху до соціально-економічної інтеграції у повоєнний період (1945–1954 рр.)
41973 Український театр в умовах німецької окупації 1941–1942 рр.
36909 On the Need for Ontology: Notes on Andrzej Piotrowski’s Architecture of Thought
40057 Coverage of Borys Hrinchenko’s creative work in the occupation periodicals in 1941–1943
36507 Summer pedagogical courses and teachers 'congresses in 1960- 1990 in Kyiv as a system of teacher skills improvement
33842 Досвід виховання молодого покоління сучасного Китаю у дусі конфуціанських традицій
31167 Історичний досвід розбудови Чеської незалежної держави в умовах демократичних реалій 90-х років ХХ ст
29315 Польська архітектурна спадщина ХVІІІ-ХІХ століття на Київщині
26375 Образ міста в раціоналістичному модерні архітектури О.М. Вербицького
25809 Молодіжні громадські організації в процесах європейської інтеграції України
26132 Youth Public Organizations in European Integration Processes of Ukraine
24410 Iнформаційно-пропагандистська політика радянського режиму в Галичині 1939–1941 рр
25932 Інформаційне протистояння між Німеччиною та СРСР в історіографії
20054 Світоглядні та методологічні позиції формаційного і цивілізаційного підходів до історії
31646 Preparing Germany to implement nazi information policy in occupied Ukraine in 1941–1944
36963 The architectural and cultural heritage of historical cities of Central and Eastern Europe
15174 Мировые войны в истории человечества
16036 Україна в системі змін парадигми світопорядку XX–XXI століть
10213 Діяльність Міністерства народної освіти і пропаганди Німеччини в системі нацистської ідеології в 1933–1941 рр.
12072 Творчість української інтелігенції на сторінках окупованої періодики 1941-1942 років

Фахові видання, що затверджені МОН (24)

ID Назва Рік
48256 Реалії української шкільної освіти за німецького окупаційного режиму 1941-1943 рр.
46774 Гейміфікація як засіб підвищення ефективності процесу навчання в закладах середньої освіти
44827 "Historical town" as an object of cultural heritage of Ukraine (on the example of Bohuslav)
43477 Чутки як засіб формування інформаційного простору на окупованій території України у 1941-1944 роках
42473 Ukrainian humanitarians in the Second Polish Republic: participation in foreign scientific cooperation
43022 Крим та материкова Україна: на шляху до соціально-економічної інтеграції у повоєнний період (1945–1954 рр.)
41973 Український театр в умовах німецької окупації 1941–1942 рр.
37822 Reception of Hrushevsky studies: epistolary aspect
34977 Anti-semitic propaganda of nazi Germany in the occupied territories of Ukraine during 1941-1944
31451 The radio propaganda as an innovative element of the military tactics and strategies of the nazi Germany 1933-1941
36323 Summer pedagogical courses and teachers 'congresses in 1960-1990 in Kyiv as a system of teacher skills improvement
32008 Діяльність театральних колективів в умовах нацистської окупації 1941–1943 рр.: уявлення та реалії (за матеріалами часопису «Українська дійсність»)
33849 Періодичні видання в системі нацистської пропаганди на окупованих територіях України у 1941–1943 роках
32242 Репрезентація українсько-єврейських відносин у творах Шолом-Алейхема та Б.Грінченка
32297 Рецензія на монографію Іваненко А. О. «Місцеві судові установи, адвокатура та нотаріат в системі окупаційного апарату влади Райхскомісаріату «Україна» та військової зони окупації (1941–1944 рр.): соціально-правові виміри: монографія. Чернігів: ПАТ «ПВК» Десна», 2020. – 486 с.»
33840 Розвиток наукової комунікації студентської молоді засобами турнірних змагань
28600 Activity of the Odessa opera and ballet theatre in August 1941 - 1942
28601 Ukrainian-Russian Relations in the Historical and Ethnopolitical Context of the National Revolution of 1917-1921
31167 Історичний досвід розбудови Чеської незалежної держави в умовах демократичних реалій 90-х років ХХ ст
26375 Образ міста в раціоналістичному модерні архітектури О.М. Вербицького
22234 Організація пропаганди в системі державних органів нацистської Німеччини у 1933-1941 рр
18575 Діяльність літературної інтелігенції в умовах нацистської окупації 1941-1942 років
10213 Діяльність Міністерства народної освіти і пропаганди Німеччини в системі нацистської ідеології в 1933–1941 рр.
12072 Творчість української інтелігенції на сторінках окупованої періодики 1941-1942 років

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
29450 Польські рецепції в українській архітектурі Харкова ХІХ -початку ХХ століття.
20086 Творчість Бориса Грінченка у свідомості українців у роки Другої світової війни
15751 Ідеї української літературної еліти на сторінках окупаційної преси 1941-1943 років
17009 Фізична культура і спорт у системі пропаганди нацистської Німеччини
18159 Цивілізаційний підхід у викладанні історії: від наукової концепції до шкільної аудиторії
9942 Наукова інтелігенція Києва в умовах нацистського окупаційного режиму 1941–1942 рр.
13079 Людський фактор у формуванні національної безпеки України
7277 Соціальний конфлікт в інформаційному протистоянні Німеччини та СРСР (1941-1945 рр.)
7282 КОНФУЦІАНСТВО В СУЧАСНІЙ СУСПІЛЬНІЙ МОДЕЛІ КИТАЮ.
7159 ПРОБЛЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИСТОЯННЯ НАЦИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ ТА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ В ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
7681 Проблема інформаційного протистояння СРСР та Німеччини в радянській історіографії
7274 РЕТРОСПЕКЦІЯ ПОСТАТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ОКУПАЦІЙНІЙ ПРЕСІ 1941 – 1944 РР.
2253 Проблеми виховання у студентів вищої школи професійної толерантності в процесі вивчення історії
1761 Вплив інформаційної політики держав на соціальні конфлікти

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
18 Учасник проекту Digital Humanities Committee (США) "Історія української діаспори у Нью Джерсчі, США за допомогою цифрових технологій у гуманітарній сфері"

James Daly

James.Daly@shu.edu


Тарасенко і Салата.doc 22.07.2015-22.07.2016
35 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-20.02.2017

Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR (2)

ID Назва статті DOI Назва видання Профіль журналу на порталі Scimago Посилання на статтю в репозиторії Рік публікації Рік внесення до реєстру
1 Architectural Images by Andrzej Bemer in Early Modern Lviv https://doi.org/10.48234/WK70BEMER Wiadomosci Konserwatorskie Посилання Посилання 2022 2022
5 On the Need for Ontology: Notes on Andrzej Piotrowski’s Architecture of Thought https://doi.org/10.48234/WK66ONTOLOGY Journal of Heritage Conservation Посилання Посилання 2021 2022

Індексування публікацій у Scopus, WoS (4)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
24 Activity of the Odessa opera and ballet theatre in August 1941 - 1942 http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28600/ 2020
34 Живопис як один із проявів національного і культурного відродження Русинів http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31104/ 2020
83 Аctivities of the Ukrainian Historical and Philological Society in Prague during initial period of World war II (1939 – 1941) http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35339/ 2021
312 Ukrainian secondary school („Ukrainian Gymnasium“) in Czechoslovakia. Organizational structure and educational process https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41972/ 2023

Організація міжнародних/всеукраїнських наукових конференцій на базі Університету (1)

ID Назва Підрозділ Тип Місце проведення Роль Рік
14 Педагог ХХІ століття: дослідження та освітні інновації в умовах воєнного стану в Україні Інститут післядипломної освіти Міжнародний науково-практичний форум Київський університет імені Бориса Грінченка Член оргкомітету 2023

Реєстр наукових публікацій (4)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
135 Історичний досвід розбудови Чеської незалежної держави в умовах демократичних реалій 90-х років ХХ ст фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31167/ 2020
168 Preparing Germany to implement nazi information policy in occupied Ukraine in 1941–1944 наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31646/ 2020
269 Антисемітська пропаганда нацистської Німеччини на окупованих територіях України протягом 1941-1944 років фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34977/ 2021
270 Літні педагогічні курси та учительскі з’їзди 1860-1890-х роках у Києві як система удосконалення майстерності вчителів наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36507/ 2021

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
89 Карлів Університет (Чехія) Викладання 10-14.11.2018

Інститут східноєвропейських
досліджень Філософського факультету Карлового університету в Празі є
традиційним центром навчання. Його репутація заснована на неперевершеному
кількості спеціальностей, які можна вивчати тут майже сімдесят років, глибині і
інтенсивності навчання і його виборчий характер. Однією з спеціалізацій
Інституту є славістичні студії (історія та мови слов’янських країн, національні
особливості та традиції).Учасник проекту -
600 Інститут східноєвропейських досліджень (Чехія) Міжнародне стажування 20-25.11.2023 PhDr. Marek Prihoda Учасник програми document
644 Інститут східноєвропейських досліджень (Чехія) Міжнародне стажування 06-18.03.2023 PhDr. Marek Prihoda Учасник програми document

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
11 Науково-методична рада з питань освіти МОН: комісія з історії document 2017

Заявки на колективні гранти (6)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
58 Реконструкція мапи архітектурних споруд польської знаті XVII-XIX століть на території України Міністерство культури і національного спадку Польська Республіка "Тезаурус Poloniae" Міжнародний культурний центр - - 2017
59 Методи та технології інформаційного впливу, на населення окупованих нацистською армією територій України та Польщі у 1041-1944 р. Німецький інститут історії у Варшаві - - 2017
236 «Європейська інтеграція: участь української молоді в процесі децентралізації» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
315 Міждисциплінарний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів суспільних дисциплін: європейський досвід Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
794 Gender-sensitive components in the Сivic Studies and History educational field of the New Ukrainian School: from the post-Soviet legacy to real democracy EURIZON Fellowship Program for Ukraine Коллективний - 2023
842 SCAFFOLD Erasmus KA220 Коллективний - 2024

Індивідуальні гранти (9)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
18 Друга світова війна у колективній пам'яті і політиці держави колишнього Східного Блоку Стипендія від Лабораторії ім. проф. Ричарда Пайпса при Інституті політичних наук Польської Академії наук (Польща) Виграно Salata.pdf 2020
21 Образотворення і українській та польскьій історіографії Стипендія Польської академії наук. Люблінський університет Іоанна Павла ІІ Виграно Sałata_Zaproszenie.docx 2020
67 Українська інтелігенція в Празі в роки Другої світової війни Вишеградський фонд Виграно document 2020
97 Наукове дослідження Вишеградський фонд Подано Документ відсутній 2021
98 Друга світова війна у колективній пам'яті і політиці держави колишнього Східного Блоку Стипендія від Лабораторії ім. проф. Ричарда Пайпса при Інституті політичних наук Польської Академії наук (Польща) Виграно Zaproszenie - Salata (1).pdf 2021
99 PROM Programme Католицький університет імені Іонна Павла ІІ (Польща) Виграно Zaproszenie_KUL.pdf 2021
156 Наукове дослідження NAWA Виграно decision.pdf 2022
157 Наукове дослідження Visegrud Fund Подано Документ відсутній 2022
249 Наукове дослідження NAWA Подано Відповідь NAWA на подану заявку Салати Оксани.pdf 2023

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
216 Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи XX-XXI ст. у парадигмі діалогічності української культури Повноцінне дослідження 12.2021

Рекрутинг іноземних педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Залучення Рік
7 Кафедра історичної та громадянської освіти 1-5 педагогів 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (16)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
15 Фаховий модуль (стажування) - document 20.11.2015
210 Модуль з ІКТ - document 08.04.2015
394 Лідерський модуль - document 20.04.2016
466 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
1932 Інше - document 06.12.2017
2684 Інше Інший модуль літня школа Салата.pdf 08.08.2018
2924 Дослідницький модуль Інший модуль document 11.12.2018
3195 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
4248 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 122.pdf 14.11.2018
4669 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
4853 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
5038 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.04.2021
5214 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
5550 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 14.10.2021
7833 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 18.03.2023
8633 Інший Інший модуль Витяг №6 Салата О.О..docx 04.12.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (6)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
528 «Навчання на основі дослідження: досвід та іновації» Науково-методичний семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 30.11.2016 3
530 V Всеукраїнський студентський турнір з історії історичний турнір Київський університет імені Бориса Грінченка 07.11.2016 4
533 І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТУРНІР З ФІЛОСОФІЇ студентський турнір Історико-філософський факультет 28.11.2016 4
1049 Всеукраїнський історичний турнір конкурс Київський університет імені Бориса Грінченка 07.11.2017 4
1050 Київський міський учнівський турнір з історії конкурс Київський університет імені Бориса Грінченка 01.11.2017 3
1211 VI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТУРНІР З ІСІТОРІЇ студентський турнір Історико-філософський факультет 07.10.2017 4

Реалізація проєктів, спрямованих на висвітлення історії Університету і грінченкознавства (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Назва проєкту Рік
2 Інститут післядипломної освіти Кафедра історичної та громадянської освіти Навчалний посібник "Я студент" (розділ посібника присвячений історії Університету) 2022

Зимові та літні школи (2)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
40 Інститут післядипломної освіти Літня Якість освіти в умовах воєнного часу Київський університет імені Бориса Грінченка Керівник робочої групи 2023 -
42 Інститут післядипломної освіти Літня Якість освіти в умовах воєнного часу Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2023 -

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
53 Інтелектуальна творчість Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 21 Не зазначено 16.11.2016
94 Гурток інтелектуальної творчості Упродовж 2016 року (2 рази на місяць) 21 Не зазначено 15.05.2015

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
33 Гурток інтелектуальної творчості 2012-2017 рр. 21 - 07.10.2017

ГО та професійні об’єднання педагогічних працівників (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
2 Кафедра історичної та громадянської освіти Співзасновник, керівник ГО 2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
17755 Історія середніх віків. Практикум. Частина І.
7278 Українське поетичне слово в окупаційній періодиці Вінниччини 1941-1943 років: збірник поетичних творів

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
46143 Я — студент
41852 Я — студент
20044 Історія Середніх віків. Практикум.Частина 1
20051 Історія Середніх віків. Практикум.Частина 2

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
22415 Миті історії. Особи й події
12175 Основи музеєзнавства
7519 Історія середніх віків

Сертифіковані ЕНК (9)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
149 Історія світових цивілізацій Історико-філософський факультет Магістр Денна 2015 168 08.04.2015
480 Історична антропологія (6 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 397 03.06.2019
481 Науково-дослідний семінар (5 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 397 03.06.2019
486 Історія міської культури (6 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 397 03.06.2019
488 Науково-дослідний семінар (6 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 397 03.06.2019
915 Місто в європейській цивілізації модерної доби (6 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020
946 Місто як центр цивілізаційного розвитку (2-4 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021
1077 Архітектоніка культурного простору міста (6 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2021 448 30.06.2021
1738 Цифрові технології в історичних дослідженнях (5 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Магістр Денна 2024 233 13.03.2024

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5978 Історико-філософський факультет Історична антропологія (6 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 8 4 10 27.12.2019
5983 Історико-філософський факультет Історія міської культури (6 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 7 не враховується 10 27.12.2019
6707 Історико-філософський факультет Місто як центр цивілізаційного розвитку (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7556 Історико-філософський факультет Місто як центр цивілізаційного розвитку (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
8041 Історико-філософський факультет Університетські студії: Я - студент (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8339 Історико-філософський факультет Місто в європейській цивілізації модерної доби (6 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
8472 Історико-філософський факультет Історична антропологія (5 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
9768 Історико-філософський факультет Історична антропологія (5 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10681 Історико-філософський факультет Архітектоніка культурного простору міста (6 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 7 не враховується 10 30.11.2021
11267 Історико-філософський факультет Університетські студії (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11319 Історико-філософський факультет Місто як центр цивілізаційного розвитку (2-4 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
521 Кафедра історії України 4,71 30.12.2016
1406 Кафедра історії України 4,01 12.01.2017
2241 Кафедра історії України 4,64 27.12.2018
2812 Кафедра історії України 4,65 28.12.2019
4025 Кафедра історії України 4,45 28.12.2020
4902 Кафедра історії України 4,69 28.12.2021
5123 Кафедра історичної та громадянської освіти 4.6 29.11.2022
6812 Кафедра всесвітньої історії 4,65 30.12.2023

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (2)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
8 Всеукраїнська студенстька олімпіада зі спеціальності "Історія" Херсонський державний університет 10.04.2017
134 заступник голови ХIХ Всеукраїнського учнівського турніру юних істориків м. Київ 28.12.2017

Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (3)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
5 Гайсеюк Марія Олександрівна,
Світлий Руслан Вячеславович,
Фокін Віталій Михайлович
II VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Не зазначено document 2017
18 Гайсенюк Марія Олександрівна,
Безпалько Богдан Богданович,
Мареєв Олександр Юрійович
V VII Всеукраїнський студенстький турнір з історії Всеукраїнський рівень - 2018
31 Безпалько Богдан Богданович IV VІII Всеукраїнського студентського турніру з історії Всеукраїнський рівень document 2019

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
33 Мухіна Катерина Сергіївна II Історичні науки I 2017
64 Захарчук Ірина Борисівна IV Історія і археологія I 2018

Рейтинг викладача за проведення очних занять для педколективів закладів освіти (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Кількість занять Рік
16 Кафедра історичної та громадянської освіти 13 2023

Рейтинг викладачів серед педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Оцінка Рік
30 Кафедра історичної та громадянської освіти 45 2023

Заходи для учнів та педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
1 Кафедра історичної та громадянської освіти Член журі 2023