Додаткові відомості

Освіта
1993-1998 Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова
Перелік місць роботи
1997-1998 – вчитель, СЗШ №220, м. Київ;
1998-2000 – вчитель, ліцей «Голосіївський» №241, м. Київ;
2000-2016 – асистент, старший викладач, доцент Національного авіаційного університету, м. Київ.
Теми дисертацій (захищених)
«Історико-біографічна проза Оксани Іваненко»
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
5 6 2 2024.07.14 06:02:18 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
35 Кафедра образотворчого мистецтва AAF-4608-2019 11 1 2021 https://publons.com/researcher/3241796/ivan-bratus/
310 Кафедра образотворчого мистецтва AAF-4608-2019 11 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1899674
486 Кафедра образотворчого мистецтва AAF-4608-2019 11 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1899674

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 276 8 5 2024.07.16 10:42:40 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 231 8 5

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
183 Факультет образотворчого мистецтва і дизайну Кафедра образотворчого мистецтва 40 3 2023 https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Bratus

Конференції (37)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9655 II International Scientific and Practical Conference «SCIENTIFIC VECTOR OF VARIOUS SPHERE’ DEVELOPMENT: REALITY AND FUTURE TRENDS» ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО МИСТЕЦЬКОГО ВІДБИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ВІКІ-СТОРІНКИ ПРО УКРАЇНСЬКОГО МИТЦЯ ЇЖАКЕВИЧА ІВАНА СИДОРОВИЧА) Вінниця document
9893 2ND INTERNATIONAL WORKSHOP ON SOCIAL COMMUNICATION AND INFORMATION ACTIVITY IN DIGITAL HUMANITIES (SCIA-2023) reviewer Львів document
9311 «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України» Проблеми інтеграції OPEN JOURNAL SYSTEMS в сучасну освіту Київський університет імені Бориса Грінченка document
6760 «Інформація, комунікація, суспільство 2021» (ICS-2021) Деякі аспекти формування видань освітніх установ на базі OJS (на прикладі Центру ЮНЕСКО «Мала академія наук України») Львів document
6761 ПРОФЕСІЙНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ Відеохостинг Ютуб у мистецькій освіті КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА BORYS GRINCHENKO KYIV UNIVERSITY ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО» SOUTH UKRAINIAN NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED AFTER K. D. USHYNSKY УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ PAVLO TYCHYNA UMAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY ЛИТОВСЬКИЙ ЕДУКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Литовська Республіка) LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES (Republic of Lithuania) СІЛЕЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У КАТОВИЦЯХ (Республіка Польща) SILESIA UNIVERSITY IN KATOWICE (Republic of Poland) АРІЄЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Держава Ізраїль) ARIEL UNIVERSITY (State of Israel) document.pdf
6654 The 5th International Conference on Computer Linguistics and Intelligent Systems Teaching in the Internet environment against the background of COVID-19: integration of video content into e-learning National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Lviv Polytechnic National University, Politechnika Śląska & Institut Galilée of Université Paris document.pdf
6656 The International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (GMIGiN-2020) YouTube video hosting: the path from entertainment content to educational tools Lviv document
6205 Пріоритети розвитку сучасної філології Образ художника в оповіданні Юрія Трифонова «Відвідування Марка Шагала» Запоріжжя document.pdf
6204 Пріоритети розвитку сучасної філології Доля митця в умовах авторитарної культури (на прикладі роману Володимира Орлова «Альтіст Данілов») Запоріжжя document.pdf
6207 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО: СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР ТРАНСЛЯЦІЯ ТРАВМАТИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ТВОР (НА ПРИКЛАДІ УВІЧНЕННЯ БАБИНОГО ЯРУ) Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв document.pdf
6206 http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/fil/39nov2020/5.pdf ТАНДЕМ «МИТЕЦЬ-ГЛЯДАЧ» В УМОВАХ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв document.pdf
4263 МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ «КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ПАРАЛЕЛІ: НАУКОВИЙ І ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» як сегмент культурно-туристського потенціалу Києва Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ document
4264 «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах» Бабин Яр: вчора, сьогодні, завтра. Центр «Мнемоніка», м.Рівне document
4093 9 науково-практична конференція "Сценічне та музичне мистецтво: церковні та естрадні жанри" Історія будівлі Національного Цирку України Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтва document
4094 5 Міжнародна науково-практична конференція \ Використання ІКТ у викладанні дисциплін культурологічно-історичного циклу у вищій школі м.Київ document
4259 Scieence, research, development #14 Теоретические штудии в творческой деятельности Вадима Михальчука London document
4013 «Spirit time» ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВАДИМА МИХАЛЬЧУКА КАК ФОРМА КОММУНИКАЦИИ ХУДОЖНИКА СО ЗРИТЕЛЕМ B Berlin document
3594 Традиційні та сучасні засоби навчання у вищій школі Використання ІКТ у викладанні дисциплін культурно-історичного циклу Київський університет імені Бориса Грінченка document
3404 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: СВІТОВИЙ ДОСВІД, УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ Специфіка використання ІКТ у вивченні курсу «Києвознавство» для різних категорій дорослих НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ВІДДІЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Інститут професійно-технічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Товариство «Знання» України document.doc
3244 Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи Використання засобів ІКТ в сучасній мистецькій освіті м. Херсон document
3403 Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття Традиційні та новаторські символи в кераміці Чернівці document
3243 «КОНСТРУКТИ ФОРМУВАННЯ / КОРИГУВАННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ» Роль ІКТ у процесі формування історичної пам’яті Рівне, ROSA LUXEMBURG STIFTUNG В УКРАЇНІ, ЦЕНТР СТУДІЙ ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ ТА ПУБЛІЧНОЇ ІСТОРІЇ «МНЕМОНІКА», УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ГОЛОКОСТУ, КАФЕДРА ПОЛІТИЧНИХ НАУК РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ document.pdf
3242 XІIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації» ПОШУКИ ШЛЯХІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМЯТІ СИЛАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВ ПВНЗ «Український гуманітарний інститут» document.pdf
3084 VІІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект. Використання засобів ІКТ у мистецькій освіті Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв document
3076 Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» Використання ІКТ у викладанні дисциплін культурологічно-історичного циклу Київський університет імені Бориса Грінченка document
3245 ШЕВЧЕНКО КИЇВ ВЕСНА ІКТ в подачі Великого Кобзаря у ВНЗ м.Київ document
1875 «ДОБА РЕФОРМАЦІЇ: ДЕРЖАВА, СУСПІЛЬСТВО, КУЛЬТУРА» Новітні аспекти бачення Реформації у вищій школі України КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, КАФЕДРА ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВ document
1873 Перспективи розвитку сучасної науки ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ВШАНУВАННЯ ВИДАТНОГО АВІАКОНСТРУКТОРА ОЛЕГА АНТОНОВА В КИЄВІ м. Київ document
1826 Міжнародна наукова конференція «Реформація і сучасний світ (Філософія. Богослов’я. Наука)» 500-річчя Реформації - культурно-історичні аспекти викладання Одеса document
1839 Актуальні проблеми філології Еволюція та перспективи мистецтва оформлення європейської книги від рукописів та стародруків до сучасної книги Одеса document
1782 Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ КИЄВА м.Одеса document
1729 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми збереження архітектурної спадщини Півдня України» Важливість врахування культурно-історичного контексту Голокосту на Півдні України при підготовці фахівців з реставрації пам'яток архітектури та містобудування і реконструкції об'єктів архітектури у вищих та професійно-технічних навчальних закладах Одеська державна академія будівництва та архітектури. document
1616 ІV-а Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ В ПРИРОДНИЧО- МАТЕМАТИЧНІЙ, ТЕХНОЛОГІЧНІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ» СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЮ’ТЕРНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ З «ТУРИЗМУ» Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка document
1617 Образ Шевченка в сучасному українському мистецтві: старі-нові міфологеми Тарас Шевченко в оцінці української діаспори Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут мистецтв document
1763 \ Переосмислення концепції ролі молоді в муніципальних культурних проектах Львівський національний університет імені Івана Франка document
1618 «Involving Youth in Municipal Planning» Роль самоврядування в організації мистецьких практик в Києві Національний авіаційний університет document
1178 Сьомоий Всесвітній конгрес 'Авіація у XXI столітті' – 'Безпека в авіації та космічні технології' Мрія про крила Національний авіаційний університет document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
27601 Theoretical studies in the creative work of Vadim Mikhalchuk

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (14)

ID Назва Рік
45245 Bookplate in the context of Ukrainian printmaking at the turn of the XX and XXI centuries: Typological aspect
41538 Computer Technologies as A Method to Create A Contemporary Ex-Libris
41539 Creating an Open-Access Student Scientific Journal with the Help of “Open Journal Systems” at the UNESCO Center “Junior Academy of Sciences of Ukraine”
41077 Youtube Web-Projects: Path from Entertainment Web Content to Online Educational Tools
41076 Implementing Open Science Technology in Educational Activities of the UNESCO Centre, “Junior Academy of Science of Ukraine”
47156 Information and psychological confrontation in Belarus during the revolutionary events since the beginning of August 2020
38337 Creating a virtual gallery for the presentation of artworks
37270 Design of a modern computer brand as the main communication factor in the world cultural space
36577 Traditions synthesis as Fontainebleau style international character foundation in French art of the XVI century
36486 Викладання в Інтернет-середовищі на тлі COVID-19: Інтеграція відеовмісту в електронне навчання
36297 Ukrainian Ex Libris at the End of the 20 th Century and the Beginning of the 21 st Century as an Instrument of the Intercultural Dialogue
31561 Рудольфінське мистецтво як квінтесенція провідних тенденцій маньєризму при празькому художньому центрі
31291 Historical jewels in the museums of the world
27926 Pendant in the Jewelry Fashion of the Northern Renaissance and Mannerism

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (54)

ID Назва Рік
46968 Формування цифрового мистецького відбитку діяльності (на прикладі вікі-сторінки про українського митця Їжакевича Івана Сидоровича)
47155 Габітус головного героя у романі Жана-Поля Сартра «Нудота»
47154 Образ жінки у сатиричній графіці українського часопису «Червоний перець» під час становлення радянського режиму 20-30 рр. XХ століття
47932 Деякі аспекти використання штучного інтелекту в українському навчальному процесі
47933 Складнощі підвищення ефективності навчання шляхом впровадження цифрового контенту (на прикладі використання YouTube та TikTok)
42601 Increasing the Effectiveness of Educational Historical and Cultural Video Content on YouTube with the Help of Built-in Analytical Tools
43147 The Role of Computer Technologies in Contemporary Jewelry
43146 Імагологічні мотиви роману Франца Кафки «Замок» (до сторіччя з часу написання)
43144 Вивчення літературних творів про війну в сучасних українських реаліях (на прикладі роману Еріха Марії Ремарка «На Західному фронті без змін»)
41537 Питання «повернення до себе» в літературі доби «застою»
41539 Creating an Open-Access Student Scientific Journal with the Help of “Open Journal Systems” at the UNESCO Center “Junior Academy of Sciences of Ukraine”
39015 Cпроби осмислення культурно-історичних парадигм у творчості братів Стругацьких («Спроба втечі», «Важко бути богом», «Пікнік на узбіччі», «За мільярд років до кінця світу»)
39571 Теоретичні та організаційні основи розвитку творчого потенціалу студентів у контексті дистанційної освіти
38961 Презентація творів студентів спеціальності “Образотворче мистецтво” за допомогою сучасного програмного забезпечення (на прикладі віртуальної арт-галереї Artedeum Digital Gallery)
37067 Реалізм абсурду та абсурд реалізму в п’єсах «Старший син» Олександра Вампілова та «Чекаючи на Годо» Семюеля Бекета
36993 Протидія системи й антисистеми в повісті братів Стругацьких "Равлик на схилі"
36734 Психолого-педагогічні аспекти впровадження у практику роботи з обдарованою учнівською молоддю електронного наукового журналу на платформі Open Journal Systems
36735 Свобода та несвобода в повісті братів Стругацьких «За мільярд років до кінця світу»
36505 Культурно-історичний контекст подолання травматичного минулого (на прикладі Роману Сола Беллоу «Планета містера Семмлера»)
36297 Ukrainian Ex Libris at the End of the 20 th Century and the Beginning of the 21 st Century as an Instrument of the Intercultural Dialogue
36533 Зниження втоми очей при роботі в режимі дистанційного та комбінованого навчання
35430 Lvov ex-libris school as the traditions keeper of the intaglio printing techniques in the ukrainian graphic arts at the turn of the XXth and XXIth centuries
35431 Sarah Bernhardt and the stylistics of the jewelry art nouveau in France at the turn of the XIX and XX centuries
35716 Осмислення радянської дійсності в повісті Юрія Трифонова «Попередні підсумки»
35432 Сircus art in modern realities: functions, problems, prospects
32881 Культурно-історичні аспекти осмислення особистості вченого в романі Олександра Крона «Безсоння»
32883 Значення історичної пам’яті в долі людини (на матеріалі романів «Старий» Юрія Трифонова та «Планета містера Семмлера» Сола Беллоу)
32399 Історико-культурні вияви доби «перебудови» в Україні
31647 «Зручне» і «незручне» минуле в романі «Нудота» (Жан-Поль Сартр) та повісті «Інше життя» (Юрій Трифонов)
31634 Особливості формування наукового апарату в інтелектуально обдарованої учнівської молоді за допомогою OJS платформи на принципах теорії людських ресурсів
31445 Деякі культурно-історичні аспекти самоідентифікації особистості «інтелектуалів» у літературних творах ІІ пол. ХХ ст
31559 Літературна основа кінофільму «Свій хрест» (1989) (інтерпретація повісті Юрія Трифонова «Інше життя» в добу «перебудови»)
31291 Historical jewels in the museums of the world
31446 Деякі аспекти осмислення радянської дійсності в повісті Юрія Трифонова «Інше життя»
31257 Історико-культурний контекст написання роману Анатолія Рибакова «Важкий пісок»
31144 Історичний та культурний аналіз мистецтва дитячої книги 60-80 років XX століття в УРСР
28585 Історико-культурні аспекти творчості Брадтмана Едуарда-Фердинанда Петровича
26960 Історико–культурологічний аналіз деяких сторінок життя Н. І. Братусь (1949–2007, до 70–річчя з Дня народження)
26714 Історичний погляд на дитячу книгу другої половини XХ століття в УССР
27978 Історія та стратегія розвитку художніх шкіл України
26312 Власний канал на YOUTUBE: аспекти моніторингу
25238 Історія розвитку дитячої книги в сучасній Україні
24532 Проблеми інтерпретації історії Києва
24177 Сучасні аспекти трансляції соціального досвіду
24148 Historical Aspects of Using Internet Technologies in Art Therapy (PADLET)
23991 The 76Th anniversary of The Tragedy of BaBi yar: hisTorical and culTural aspecTs
23425 Історичні передумови та перспективи розвитку геймдизайну в Україні
23868 Розвиток друкарства у Європі
19742 Історико-культурні аспекти висвітлення постаті Тараса Шевченка
19172 Історико-культурологічний контекст життя та діяльності професора Івана Луценка (від народження до Другої Світової війни)
20961 Історико–культурні передумови виникнення друкарства у Європі
19516 Пошуки шляхів збереження історичної пам'яті в освіті
19877 Сучасні інструменти збереження культурно-історичних матеріалів (передумови становлення)
15040 Інформаційні пошуки доби

Фахові видання, що затверджені МОН (33)

ID Назва Рік
48183 The principle of enantiodromy in Jean-Paul Sartre's novel “Nausea”
47155 Габітус головного героя у романі Жана-Поля Сартра «Нудота»
47154 Образ жінки у сатиричній графіці українського часопису «Червоний перець» під час становлення радянського режиму 20-30 рр. XХ століття
43146 Імагологічні мотиви роману Франца Кафки «Замок» (до сторіччя з часу написання)
43144 Вивчення літературних творів про війну в сучасних українських реаліях (на прикладі роману Еріха Марії Ремарка «На Західному фронті без змін»)
41537 Питання «повернення до себе» в літературі доби «застою»
36734 Психолого-педагогічні аспекти впровадження у практику роботи з обдарованою учнівською молоддю електронного наукового журналу на платформі Open Journal Systems
28585 Історико-культурні аспекти творчості Брадтмана Едуарда-Фердинанда Петровича
27698 "Євбаз" – деякі культурно–історичні аспекти
27740 Деякі культурно–історичні аспекти київського модерну
27585 Боротьба за історичну пам’ять Бабиного Яру
27220 Київські місця вшанування видатного авіаконструктора Олега Костянтиновича Антонова
26960 Історико–культурологічний аналіз деяких сторінок життя Н. І. Братусь (1949–2007, до 70–річчя з Дня народження)
26714 Історичний погляд на дитячу книгу другої половини XХ століття в УССР
27978 Історія та стратегія розвитку художніх шкіл України
25238 Історія розвитку дитячої книги в сучасній Україні
24532 Проблеми інтерпретації історії Києва
24177 Сучасні аспекти трансляції соціального досвіду
24148 Historical Aspects of Using Internet Technologies in Art Therapy (PADLET)
24123 Особливості відтворення культурно-історичних ідей Реформації у вищій школі України (до 500-річчя Реформації)
23979 Історичний ракурс використання Інтернету в освіті: культурні норми та аномалії
23991 The 76Th anniversary of The Tragedy of BaBi yar: hisTorical and culTural aspecTs
23425 Історичні передумови та перспективи розвитку геймдизайну в Україні
24204 Архівні документи як джерело дослідження документаційного забезпечення органів місцевого самоврядування
23868 Розвиток друкарства у Європі
19742 Історико-культурні аспекти висвітлення постаті Тараса Шевченка
19172 Історико-культурологічний контекст життя та діяльності професора Івана Луценка (від народження до Другої Світової війни)
20961 Історико–культурні передумови виникнення друкарства у Європі
19516 Пошуки шляхів збереження історичної пам'яті в освіті
19877 Сучасні інструменти збереження культурно-історичних матеріалів (передумови становлення)
14945 Проблеми інтерпретації ролі української діаспори в навчальних курсах
15041 Сучасні технології збереження історичної спадщини України
15067 Історичні аспекти шевченкознавчого поступу Богдана Лепкого

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (29)

ID Назва Рік
47158 Проблеми інтеграції OPEN JOURNAL SYSTEMS в сучасну освіту
36452 Деякі аспекти формування видань освітніх установ на базі OJS (на прикладі Центру ЮНЕСКО «Мала академія наук України»
36298 Teaching in the Internet Environment Against the Background of COVID-19: Integration of Video Content into E-Learning
32722 Образ художника в оповіданні Юрія Трифонова «Відвідування Марка Шагала»
32724 Доля митця в умовах авторитарної культури (на прикладі роману Володимира Орлова «Альтіст Данілов»)
31144 Історичний та культурний аналіз мистецтва дитячої книги 60-80 років XX століття в УРСР
30612 Деякі питання історії будівлі Національного цирку України
27789 Color as an element of compositional creativity in Ukrainian modern painting
30385 Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» як сегмент культурно-туристського потенціалу Києва
27582 Сальвадор Далі та арт-терапія
27581 Літературна спадщина Лесі Українки у творчості видатних художників XX – XXI ст.
27129 Зв’язок українських традицій та обрядів з релігією в образотворчому мистецтві
27068 Комп’ютерне мистецтво в сучасному живописі
26655 Exhibition activities of Vadim Mikhalchuk as a form of communication of the artist with the spectator
27034 Дослідження зародження та розвитку орнітоморфного жанру. «Птахи і квіти» в образотворчому мистецтві Сходу
26987 Te 76th Anniversary of the Tragedy of Babi Yar (cultural aspect)
24151 Пошуки шляхів збереження історичної памяті силами сучасних інформаційних установ
24150 Символізм. Традиційні та новаторські символи в кераміці
24108 Дослідження пейзажного жанру у творчості київських художників другої половини ХХ ст
24643 Освітянські аспекти висвітлення постаті Тараса Шевченка
20405 Історико-культурний аспект вшанування видатного авіаконструктора Олега Антонова в Києві
20301 Еволюція та перспективи мистецтва оформлення європейської книги від рукописів та стародруків до сучасної книги
20092 Нові підходи до вивчення історії Києва
20499 Пам’ятні місця видатного авіаконструктора Олега Антонова
20266 500-річчя Реформації – культурно-історичні аспекти викладання
19534 Структура навчальної комп'ютерної лабораторії з "Туризму"
19559 Функції ілюстрацій у дитячій літературі
15201 The Dream of Wings
15040 Інформаційні пошуки доби

Відповідальний секретар, випусковий редактор наукових періодичних видань Університету (1)

ID Назва видання Тип фахового видання Рік підтвердження фаховості Додано
2 Арт-простір / Art-space - не встановлено

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
302 Information and psychological confrontation in Belarus during the revolutionary events since the beginning of August 2020 https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/47156/ 2023

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
43 «Америка в серці» Посольство США в Україні - - 2017
214 «Образ американського викладача – оживаючі літературні образи» Програма малих грантів громадської дипломатії уряду США - «Освіта» Коллективний - 2019
455 The image of an American teacher - a character to come alive U.S. Government Public Diplomacy Small Grants Program Коллективний - 2020

Індивідуальні гранти (3)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
80 Наукове дослідження Lane Kirkland Scholarship Program Подано Документ відсутній 2021
155 Наукове дослідження Гете Інститут Подано Документ відсутній 2022
313 Totalitarian Culture – Reflection in the Digital Age VUIAS Fellowships in Ukraine Подано Документ відсутній 2024

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
31606 Єпхієв Татарі

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
7 Факультет образотворчого мистецтва і дизайну Кафедра образотворчого мистецтва Аналітик-дослідник 31.08.2022
164 Факультет образотворчого мистецтва і дизайну Кафедра образотворчого мистецтва Інтегратор 29.03.2023

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
315 Лідерський модуль - document 20.10.2016
2742 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.12.2018
3244 ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019
7945 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 28.06.2023
8818 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 11.12.2023
9396 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
502 Мистецька педагогіка: нагальні потреби та реалії часу Методичний семінар в межах Фестивалю методик в Університеті Грінченка Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 06.10.2016 2
506 Міжвузівський круглий стіл «Залучення молоді до муніципального планування», за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посол Круглий стіл Національний авіаційний університет, Київ 01.12.2016 2
507 Міжвузівський студентський круглий стіл "Ідеї Заходу в українському культурному просторі ХХІ століття" Круглий стіл Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 14.12.2016 2

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
29 Арт-простір Упродовж 2016 року (1 раз на 2 місяці) 15 Не зазначено 21.11.2016
131 Арт-простір упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 5 Не зазначено 05.05.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
15039 Гризодубов Степан Васильович

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
20084 Тарас Шевченко та Осетія

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
508 Художня культура XX-XXI ст. (5 курс, ОМ, денна) Факультет образотворчого мистецтва і дизайну Магістр Денна 2019 446 27.06.2019 22/23 н.р.
509 Художня культура (5 курс, ОМ, заочна) Інститут мистецтв Магістр Заочна 2019 446 27.06.2019
587 Художня культура світу (1 курс, ОМ*, денна) Факультет образотворчого мистецтва і дизайну Бакалавр Денна 2019 768 11.11.2019 22/23 н.р.
588 Київ-Quest (2 курс, ОМ*, денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2019 768 11.11.2019 -

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5920 Інститут мистецтв Художня культура (5 курс, ОМ, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується 10 27.12.2019
6002 Інститут мистецтв Художня культура (5 курс, ОМ, денна) Магістр Денна 8 не враховується 10 27.12.2019
7267 Інститут мистецтв Українські студії: Києвознавство (1 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
8887 Інститут мистецтв Українські студії (1 курс, ДЗ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
9542 Інститут мистецтв Українські студії (1 курс, ОМ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9667 Інститут мистецтв Художня культура світу (1 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
11892 Інститут мистецтв Українські студії (1 курс, ДЗ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
12229 Факультет образотворчого мистецтва і дизайну Художня культура XX-XXI ст. (5 курс, ОМ, денна) Магістр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12230 Факультет образотворчого мистецтва і дизайну Художня культура світу (1 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
691 Кафедра образотворчого мистецтва 4,10 30.12.2016
972 Кафедра образотворчого мистецтва 4,23 12.01.2017
1835 Кафедра образотворчого мистецтва 4,66 26.12.2018
3053 Кафедра образотворчого мистецтва 4,70 28.12.2019
3508 Кафедра образотворчого мистецтва 4,69 28.12.2020
4454 Кафедра образотворчого мистецтва 4,71 28.12.2021
5618 Кафедра образотворчого мистецтва 4,75 30.12.2022
6500 Кафедра образотворчого мистецтва 4,77 30.12.2023