Додаткові відомості

Освіта
Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут 1997 рік
Перелік місць роботи
Національній університет "Києво-Могилянська академія" 2008-2010
Теми дисертацій (захищених)
кандидатська «Надавча поземельна політика володарів Західного Поділля (1402–1506 рр.)»
докторська «Подільська шляхта у другій половині XIV — 70-х роках XVI століття»
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
52 Кафедра історії України AAF-6062-2019 2 0 2021 https://publons.com/researcher/3241636/vitaliy-mykhaylovskiy/

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 143 5 3 2024.07.08 10:08:57 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 64 5 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
420 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра історії України 47.4 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Vitaliy_Mykhaylovskiy

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3657 XXVII-а Літуаністична комісія Довіра істориків до середньовічних документів з Коронної метрики. Кілька прикладів рецепції документів XIV-XV століття. Варшава, Польща document.pdf
3656 VI-й з'їзд польських медієвістів. Вік осіб, що згадуються в руських документах в другій половині XIV ст. Вроцлав, Польща document
2363 Політичні, господарсько-суспільні та культурно-релігійні зміни в Малопольській провінції в ранньомодерну добу Чи існував гродський суд в Летичеві перед 1581 р.? Краків, Польща document
2362 III-й Міжнародний конгрес істориків що досліджують історію Польщі Від Крева до Любліна. Унії в українській історії та історіографії Краків, Польща document.pdf
534 Україна, Русь у ранньомодерну добу: інституції та еліти. Уміння писати серед подільської шляхти у середині XVI ст. за матеріалами поборового реєстру 1563 року Краків, Польща document
533 Парламентаризм Корони і Литви (XV - XVIII ст.). Коронні сейми 1548-1558 років та Подільске воєводство у світлі Коронної метрики Краків, Польща. document

Монографії (одноосібні) (4)

ID Назва Рік
36548 Історія, мова, географія: топоніми середньовічного Поділля
27552 European Expansion and the Contested Borderlands of Late Medieval Podillya, Ukraine
29584 Бібліографія парламентаризму на українських землях до 1648 року. Польське королівство, Велике князівство Литовське, Річ Посполита. Київ: Темпора, 2018.
13327 Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV — 70-х роках XVI ст.

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
29578 Прикладом своїх предків. Історія парламентаризму на українських землях у 1386-1648 рр: Польське королівство та Річ Посполита. Київ: Темпора, 2018

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
33798 Podolian Melting Pot: Formation of Multicultural Community of Nobles on the Eastern Border of Polish Kingdom of the Fifteenth Century Europe
29561 Володіння «Трьох татарських царів» та уявлення про «Потрійне Поділля» в битві під Ґрюнвальдом

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
41078 Іменування та письмове означення осіб у пізньосередньовічних документах на прикладі двомовного акта від 19 жовтня 1404 р.
31843 Posłowie ruskich województw Korony na sejmie lubelskim w styczniu-lutym 1569 roku

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
41078 Іменування та письмове означення осіб у пізньосередньовічних документах на прикладі двомовного акта від 19 жовтня 1404 р.
29565 Сенатори Руського, Подільського та Белзького воєводств на Люблінському сеймі 1569 р.
29561 Володіння «Трьох татарських царів» та уявлення про «Потрійне Поділля» в битві під Ґрюнвальдом
29569 Формування території історичного Поділля у другій половині XIV ст.

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
43979 За що сперечалися король Владислав II Яґайло з Ядвіґою Пілецькою та Ельжбетою Ґрановською: справа Тичина й околиць 1404 р.
43977 Келембет С. Князі Несвізькі та Збаразькі: XIII — початок XVI століть. Вид. 2-ге, випр. та розшир. Кременчук, 2021, 332 с.
40728 Реляція Яна Потоцького про битву під Баворовим у 1589 році
31397 Bojarzy-szlachta jako chłopi i ich poddani w świetle inwentarza starostwa barskiego na początku XVII wieku
13335 Результативність сеймів для Подільського воєводства у 1493-1526 рр. за матеріалами Коронної метрики
13350 Janusza Kurtyki badania nad historią Podola na tle nowszej historiografii ukraińskiej
13353 Egzekucja dóbr rodziny Buczackich — Jazłowieckich — Tworowskich na Podolu w 1564 roku

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
143 Інистиут історії Тадеуша Монтойфля Польської академії наук Наукове стажуваня/викладання 18.11-02.12.2019

Інистиут історії Тадеуша Монтойфля Польської академії наук

Учасник програми document

Участь у державних науково-дослідних проєктах (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
1 Історія парламентаризму на українських землях у 1386-1648 роках Ф-67 Київський університет імені Бориса Грінченка Історія парламентаризму на українських землях у 1386-1648 роках 2015-2016рр. керівник проекту

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
465 Гібридне суспільство. Люди руських земель під владою короля у 1340–1434 роках Національний фонд досліджень України. Конкурс "Підтримка досліджень провідних та молодих учених" Коллективний - 2020

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
229 Locals and Newcomers: Formation of Regional Elites in Ruthenian Lands, 1340–1434: A Prosopographic Study Institut für die Wissenschaften vom Menschen Виграно грант.pdf 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
780 Фаховий модуль (стажування) - document 02.08.2013
2524 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
2709 Модуль з ІКТ Інший модуль document 13.11.2018
3708 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 02.12.2019
3961 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
5243 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
8112 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
95 Гурток наукових досліджень упродовж 2017 року (2 рази на місяць) 7 Не зазначено 16.05.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
739 Історична урбаністика (5 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2020 251 12.05.2020
755 Місто в європейській цивілізації домодерної доби (5 курс, ІСТ, денна) - Магістр Денна 2020 282 26.05.2020 -
971 Середньовічна історія України (1 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021
1473 Середньовічна історія України (1 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2023 244 08.05.2023 23/24 н.р.
1605 Місто в європейській цивілізації домодерної доби (5 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Магістр Денна 2023 786 04.12.2023

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7075 Історико-філософський факультет Середньовічна історія України (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8200 Історико-філософський факультет Місто в європейській цивілізації домодерної доби (5-6 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
8346 Історико-філософський факультет Історична урбаністика (5 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
9212 Історико-філософський факультет Місто в європейській цивілізації домодерної доби (5-6 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9484 Історико-філософський факультет Середньовічна історія України (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 30.11.2021
9769 Історико-філософський факультет Історична урбаністика (5 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12915 Факультет суспільно-гуманітарних наук Місто в європейській цивілізації домодерної доби (5-6 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
12987 Факультет суспільно-гуманітарних наук Середньовічна історія України (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (9)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
123 Кафедра історії України 4.1 20.05.2016
739 Кафедра історії України 4,97 31.12.2016
1281 Кафедра історії України 4,67 12.01.2017
2119 Кафедра історії України 4,36 27.12.2018
2625 Кафедра історії України 4,90 28.12.2019
3894 Кафедра історії України 3,86 28.12.2020
4294 Кафедра історії України 4,60 28.12.2021
5954 Кафедра історії України 4,92 30.12.2022
6821 Кафедра історії України 4,41 30.12.2023