Додаткові відомості

Освіта
Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (1997р.), Аспірантура Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (1999-2002рр.).
Перелік місць роботи
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Національна академія внутрішніх справ
Теми дисертацій (захищених)
Психологічна структура українського національного характеру: реконструкція за творами художньої літератури
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
465 Кафедра практичної психології DHQ-1223-2022 1 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/12011629

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 45 3 2 2024.05.25 10:18:03 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 41 3 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
74 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра практичної психології 4.3 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Muzychenko2

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8343 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE» Суїцидальна поведінка у підлітків: причини та особливості перебігу м.Львів document.pdf
5890 Чоціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сочасні практики Соціальне становлення особистості м.Київ document.pdf
2739 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Дослідження структурних компонентів етнічної свідомості студентської молоді Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2749 Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики Проблема визначення структури та функцій етнічної свідомості Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара document.pdf
2748 Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень Психологічні чинники формування етнічної свідомості Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Г.Сковороди document.pdf
2731 Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки Психологічні особливості етнічної свідомості студентської молоді Одеський національний університет ім.І.Мечнікова document
1179 Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації Психологічні особливості етнічної та національної свідомості Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
32522 The quality of providing educational services in the higher education system in Ukraine: Students’ opinion

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
32522 The quality of providing educational services in the higher education system in Ukraine: Students’ opinion

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
22543 Етнічна свідомість: проблема визначення структури та функцій
20595 Психологічні особливості суїцидальної поведінки особистості
18188 Проблема співвідношення понять: етнічна свідомість та національна свідомість

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
47058 Вікові особливостіі суїцидальної поведінки
47063 Психологічні особливості уваги дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
42223 Суїцидальна поведінка у підлітків: причини та особливості перебігу
20614 Проблема визначення структури та функцій етнічної свідомості
20633 Психологічні особливості етнічної свідомості студентської молоді
20600 Психологічні чинники формування етнічної свідомості
16071 Психологічні особливості етнічної та національної свідомості
16229 Психологічні особливості етнічної та національної свідомості

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
466 Академія спеціальної педагогіки імені М.Гжегожовської (Польща) Міжнародне стажування Еразмус+ 24-28.04.2023 Katarzyna Krus, Erasmus Coordinator Учасник програми Сетифікат Музиченко.pdf

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
129 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
6 Профорієнтаційний захід “Університетський вибір” 08 жовтня 2016р. 3
273 Системна робота впродовж відповідного етапу 2017 5

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
829 Лідерський модуль - document 16.11.2016
1272 Фаховий модуль (стажування) - document 13.12.2016
1463 Дидактичний модуль - document 03.02.2017
1904 Інше - document 06.12.2017
3642 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
4061 Лідерський модуль Інший модуль document 22.05.2020
5374 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 25.05.2021
6044 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
9540 Освітнє лідерство в кризових умовах Лідерський модуль document 01.04.2024
9715 Командна взаємодія як основа освітнього лідерства в Університеті Лідерський модуль document 15.04.2024
9735 Життєвий простір і психологічна пружність Інший модуль document 29.03.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
102 ” Наукове розмаїття кафедри практичної психології” Інституський форумі “Навчання, засноване на дослідженні в системі забезпечення якості освіти” Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 03.11.2016 2
103 “Ресурс, я тебе знаю?!” Тренінг Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
357 “Навчання, засноване на дослідженні, в системі забезпечення якості освіти” Презентація наукового доробку кафедри на Інститутському форумі Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 03.11.2016 2
1115 Арт-терапія у діяльності практичного психолога Майстер-клас Гімназія №136 10.10.2017 2

Зимові та літні школи (1)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
35 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Зимова Всеукраїнська науково-практична школа з інклюзивної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2023 наказ №265.pdf

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
567 Університетські студії (1 курс, СР, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
568 Університетські студії (1 курс, КО, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
618 Суїцидологія (5 курс, ПП, заочна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Заочна 2019 882 21.12.2019 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1131 Університетські студії (1 курс, ЛОГ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.

Використання ЕНК (16)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3895 Інститут людини Психологія професійної діяльності (4 курс) Бакалавр Заочна 13 9 не враховується 28.12.2018
3959 Інститут людини Суїцидологія (5 курс) Магістр Денна 4 9 не враховується 28.12.2018
4047 Інститут людини Юридична психологія (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 11 не враховується не враховується 28.12.2018
5739 Інститут людини Суїцидологія (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується 10 27.12.2019
5837 Інститут людини Університетські студії (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна не враховується не враховується 10 27.12.2019
5848 Інститут людини Університетські студії (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 27.12.2019
7121 Інститут людини Суїцидологія (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7271 Інститут людини Університетські студії (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
8868 Інститут людини Університетські студії (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
9078 Інститут людини Суїцидологія (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 10 5 3 30.11.2021
9491 Інститут людини Суїцидологія (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11459 Інститут людини Університетські студії (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 30.11.2021
12074 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Суїцидологія (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 10 5 3 31.12.2022
12740 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Університетські студії (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
12853 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Суїцидологія (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 10 4 5 31.12.2023
13592 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Університетські студії (1 курс, ЛОГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
650 Кафедра практичної психології 4,71 30.12.2016
1301 Кафедра практичної психології 4,90 12.01.2017
2135 Кафедра практичної психології 4,79 27.12.2018
2715 Кафедра практичної психології 4,94 28.12.2019
3913 Кафедра практичної психології 4,86 28.12.2020
4352 Кафедра практичної психології 4,83 28.12.2021
5762 Кафедра практичної психології 4,88 30.12.2022
6638 Кафедра практичної психології 4,88 30.12.2023

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
32 Серпутько Оксана Миколаївна VI Педагогічна та вікова психологія I 2017