Додаткові відомості

Освіта

2008 – 2010 – Київський університет імені Бориса Грінченка, отримала вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і
методика середньої освіти. Мова і література (англійська) та здобула
кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури.

2005 – 2008 – закінчила
навчання у аспірантурі з відривом від виробництва Київського національного
лінгвістичного університету за спеціальністю 13.00.02 (на кафедрі методики
викладання іноземних мов. 

1994 – 1999 – Київський
національний лінгвістичний університет, отримала вищу освіту за спеціальністю
«Мова і література» (французька мова і література) та здобула кваліфікацію
філолога, викладача французької мови та зарубіжної літератури.

Перелік місць роботи

2013 – 2016 – Спеціалізована школа №49
з поглибленим вивченням французької мови (вчитель французької мови); 

2011 – 2013 – Науково-освітній
центр інтенсивного навчання іноземних мов Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана (викладач англійської і французької мов);

 2008 – 2010 – Національний
технічний університет «КПІ» (викладач англійської мови); 

2002 – 2005 – Київський
національний університет культури і мистецтв (старший викладач англійської
мови). 

2000 – 2002 – Київський
військовий інститут управління і зв’язку (став у 2002 складовою частиною
Національного технічного університету «КПІ» (викладач англійської і французької
мов). 

1995 - 1998 -  Спеціалізована
школа №112 ім. Т.Г. Шевченка з поглибленим вивченням іноземних мов (вчитель
французької мови).

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
заступник завідувача кафедри з наукової роботи
Член Асоціації викладачів французької мови України.
Член асоціації викладачів французької мови IF profs «Le réseau social de l'éducation en français»

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
17 2 1 2022.11.30 16:08:49 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2022.12.03 23:36:24 Перейти до Scopus link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7822 Trends in the development of practice and science Зміст навчання молодших школярів французького діалогічного мовлення на засадах міжпредметних зв'язків Oslo, Norway document
6295 Multidisciplinary Research Міжпредметні зв'язки та інтегроване навчання на уроках французької мови: спільне та відмінне. Bilbao, Spain document
5108 Priority directions of science development Психофізіологічні передумови навчання учнів четвертого класу французького діалогічного мовлення м. Львів document.pdf
3967 Педагогіка і психологія в еру глобалізації Міжпредметні зв'язки як ресурс реалізації навчання молодших школярів французького діалогічного мовлення Будапешт document
2927 Актуальні наукові дослідження в сучасному світі Принципи навчання учнів четвертого класу французького діалогічного мовлення на засадах міжпредметних зв'язків м. Переяслав-Хмельницькький document
1191 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій Міжпреметні зв'язки у навчанні французького діалогічного мовлення учнів четвертого класу м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
37346 EFL University Students Challenges in the Process of Online Learning of Foreign Languages in Ukraine
31950 Psycholinguistic Background of Training English Discussion Skills in Students of Philology Departments

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
34000 Higher education of Ukraine plagued by the COVID-19 pandemic
25856 Interdisciplinary approach as a resourse for implementation og teaching primary school learners French spoken interaction
29748 Interdisciplinary approach as a resourse for implementation of teaching primary school learners French spoken interaction
22995 Principles of teaching primary school learners French spoken interaction based on interdisciplinary approach

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
33912 Interdisciplinary approach and integrated learning in French lessons: common and different
30574 Psychophysiological prerequisites for teaching fourth-grade students of French dialogic speech
22995 Principles of teaching primary school learners French spoken interaction based on interdisciplinary approach
18531 Використання міжпредметних зв'язків у навчанні молодших школярів французького діалогічного мовлення.

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
143 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 57218831005 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57218831005&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
197 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства AAN-1679-2020 1 0 0 https://publons.com/researcher/3608268/iryna-liahina/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
735 Факультет романо-германської філології Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 25.2 2 2022 https://www.researchgate.net/profile/Iryna-Liahina

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (7)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
111 «Sustainable development» (Словенія, Любляна) Підвищення кваліфікації 18-30.08.2018

Науково-інноваційний
центр «Sustainable development»
(Словенія, Любляна)

Учасник проекту document
189 West Finland College, Huittinen (Finland) Наукове стажування 03-28.08.2020

Principal of West Finland

 College, Huittinen Sami Malinen

Учасник програми document
273 Francophonia La formation pédagogique et interculturelle pour les professeurs de FLE / FLS 19.07.2021 - 23.07.2021

Directeur: Yann Librati

Учасник програми Attestation semaine du 19 juillet-Iryna Liahina (1) (2).pdf
274 L'Université CLE Formation Parcours Francophonies 17.04.2021 - 24.04.2021

Directeur: Yann Librati

Учасник програми Attestation-UCF-Avril2021 - Iryna Liahina.pdf
299 Universités de Francophonia Parcours pédagogique personnalisé sur la plateforme éducative collaborative 01.10.2021 - 30.11.2021

Directeur: Yann Librati

Учасник програми Attestations abonnement Iryna Liahina (1) (2).pdf
306 Universités de Francophonia Міжнародне стажування 01.12.2021 - 31.03.2022

Yann Librati, directeur

Учасник програми Iryna Liahina_fevrier.pdf
369 м.Варшава, Польща Міжнародне стажування 05.09-14.10.2022 Dr. I.Gavryliuk Учасник програми document

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
212 Розвиток європейських мов і літератур у контексті міжкультурної комунікації Повноцінне дослідження 06.2021 https://www.facebook.com/romanceKubg 30

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1356 Модуль з ІКТ - document 04.01.2017
1391 Лідерський модуль - document 01.02.2017
2002 Дослідницький модуль - document 20.12.2017
2127 Дидактичний модуль Інший модуль document 13.04.2018
2154 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 16.04.2018
2301 Інше Інший модуль document 29.06.2018
2347 Інше Інший модуль document 30.09.2018
2777 Інше Інший модуль document 19.12.2018
3410 ІКТ Інший модуль Сертифікат Лягіна .pdf 25.06.2019
4184 інше Інший модуль document 30.08.2020
4203 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 28.08.2020
5643 інше Інший модуль document 12.11.2021
5907 Цифровий модуль Інший модуль document 30.11.2021
6406 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6691 інше Інший модуль document 31.08.2022

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
136 Мої перші наукові дослідження упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 2 Не зазначено 20.04.2017

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6933 Інститут філології Практична французька мова і переклад (3 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7202 Інститут філології Теорія і практика перекладу другої іноземної мови (3 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7752 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (французька мова) (4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
10153 Інститут філології Практична французька мова і переклад (3 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10297 Інститут філології Теорія і практика перекладу другої іноземної мови (3 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10803 Факультет права та міжнародних відносин Виробнича практика (перекладацька) (4 курс, МВСК, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11704 Факультет права та міжнародних відносин Практика усного та писемного мовлення (французька мова) (4 курс, ФА, денна) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
400 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,39 29.12.2016
1242 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,87 12.01.2017
2087 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,18 26.12.2018
3067 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,45 28.12.2019
3858 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,83 28.12.2020
5051 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,65 28.12.2021

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
425 ФІНб-1-17-4.0д I 5 5 2017-2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
121 І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України м. Київ 14.12.2017