Додаткові відомості

Освіта

В 2008 закінчив Комп'ютерну Академию при КПІ за напрямом "Системний адміністратор"

В 2010 закінчив ІДП НАУ, за напрямом "Захист інформації від несанкційного доступу"

В 2014 закінчив Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю "Інформатика", вчитель інформатики, комп'ютеної графіки та дизайну

В 2016 році закінчив з відзнакою Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю "Інформатика", викладач інформатики, експерт освітніх вимірювань

В 2019 році, наукове стажування в Університеті Костянтина Філософа у Нітрі, Словаччина

В 2020 році закінчив аспірантуру Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю "ІКТ в освіті"

В 2020 році, закінчив курс спеціалізації “Virtual Reality” в University of London, Goldsmiths University of London

Перелік місць роботи

ЗНЗ "Екологія та культура", вчитель інформатики та системний адміністратор, 2013-2014

Студія дизайну "Art Astro", WEB-designer, 2012-2013

IQIT.Co, Junior Android Developer, 2015-2016 

Провідний інженер ІКТ, СКП КиївТелеСервіс, 2021

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Місцевий експерт Google (for google maps)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі показників за рейтингом прозорості від 04.01.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
77 4 4 28 2022.12.09 17:19:21 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 22 3 2022.12.03 23:36:26 Перейти до Scopus link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7020 AREdu 2021 The 4th International Workshop on Augmented Reality in Education Use of augmented reality in physics teaching at the university Kryvyi Rih document
7021 AREdu 2021 The 4th International Workshop on Augmented Reality in Education Using augmented reality in university training for students Kryvyi Rih document
7863 The 11th International Conference on Information Science and Information Literacy ( Workshop on 3D Printing) Без доповіді Brasov, Romania document
1796 III-я Міжнародна науково-практична конференція "Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету" Мобільні додатки для навчання математики як засіб підвищення мотивації учнів молодшої школи Київський університет імені Бориса Грінченка document
1774 І Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» Використання мобільно-ігрової системи навчання учнів початкової школи Київський університет імені Бориса Грінченка document
1807 II-я Міжнародна науково-практична конференція "Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету" Використання мобільних платформ для забезпечення якості освіти ВНЗ Київський університет імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
36929 The development and use of mobile app AR Physics in physics teaching at the university
37020 Using augmented reality in university education for future IT specialists: educational process and student research work
32937 Development of AR-applications as a promising area of research for students

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
33122 Base principles of multimedia educational mobile applications planning
32569 Basic principles for developing an adaptive learning system
33127 Methods of determination of the level of formation of critical thinking in kids of elementary school
33124 Prototyping of mobile applicationsof Android inenvironment of MIT App Inventor as means are introduction to bases of programming on the lessons of informatics of students of middleschool
32571 Mobile applications for teaching mathematics as a means to enhance motivation for junior high school students
33125 Mobile applications for teaching mathematics as a means to enhance motivation for junior high school students

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
33122 Base principles of multimedia educational mobile applications planning

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
32569 Basic principles for developing an adaptive learning system
33127 Methods of determination of the level of formation of critical thinking in kids of elementary school
33124 Prototyping of mobile applicationsof Android inenvironment of MIT App Inventor as means are introduction to bases of programming on the lessons of informatics of students of middleschool
32571 Mobile applications for teaching mathematics as a means to enhance motivation for junior high school students
33125 Mobile applications for teaching mathematics as a means to enhance motivation for junior high school students

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
150 Кафедра комп'ютерних наук і математики 57220101121 3 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220101121&eid=2-s2.0-85096932812

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
200 Кафедра комп'ютерних наук і математики AAX-1612-2021 1 1 0 https://publons.com/researcher/4124361/vladyslav-bilous/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
619 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук 38.7 2 2022 https://www.researchgate.net/profile/Vladyslav_Bilous

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
159 Програма академічної мобільності Еразмус+КА107 Наукове стажування 18.09-20.12.2019

Університет Костянтина Філософа в Нітрі (Словаччина)

Катарина Буртова

Constantine the Philosopher University in Nitra  

International Relations Office

Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

Slovak Republic

Tel./Fax: +421 37 6408 031

Учасник програми Letter of Acceptance_Vladyslav Bilous.pdf

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
73 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html 45

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1647 Модуль з ІКТ - document 15.04.2017
3755 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 18.12.2019
4684 Інше Інший модуль document 03.04.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
704 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 09.09.2016 2

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6777 Факультет інформаційних технологій та управління Основи програмування (1-2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
9113 Факультет інформаційних технологій та управління Фізичні процеси в обчислювальних системах (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 30.11.2021
10406 Факультет інформаційних технологій та управління Програмування (3-4 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3457 Кафедра комп'ютерних наук і математики 3,40 28.12.2020
4396 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,76 28.12.2021