Додаткові відомості

Освіта

2018 р. – Захист дисертації на здобуття наукового ступеня "кандидат історичних наук" (PhD)

2015–2018 р. – Історико-філософський факультет Київського університету імені Бориса Грінченка. Аспірантура. Спеціальність: 07.00.01. – Історія України.

2014–2015 р. – Історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Спеціальність – "історія", ступінь – "магістр" (Master of Arts in History), кваліфікація – "історик, викладач історії". Диплом з відзнакою.

2010–2014 р. – Історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Спеціальність – "історія", кваліфікація – "бакалавр історії, вчитель історії" (Bachelor of Arts in History). Диплом з відзнакою.

Перелік місць роботи

3 жовтня 2022 р. - доцент кафедри історії України Факультету суспільно-гуманітарних наук Київського університету імені Бориса Грінченка

1 вересня 2020 р. - 3 жовтня 2022 р. - старший викладач кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

Листопад 2019 р. - лютий 2020 р. - вчитель історії у приватному закладі загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів «Гімназія А+» (м. Київ).

1 вересня 2017 р. - 1 вересня 2020 р. - асистент кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

2016-2017 рр. - лаборант кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
Інформаційна політика російської імперської влади в українських губерніях Південно-Західного краю (1914-1917 рр.): методи та засоби реалізації
Громадська активність
З 2013 р. волонтер соціального проекту Освітнього порталу "Академія". Розробник курсів "Історія України" та "Всесвітня історія".

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі показників за рейтингом прозорості від 04.01.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
22 2 0 4 2022.11.22 14:16:05 Перейти на сторінку link

Конференції (21)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8118 ХІ Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Київ і кияни в соціокультурному просторі України ХІХ – початку ХХІ ст.: місто як інформаційно-комунікаційний осередок» Вплив Першої світової війни на динаміку розвитку періодики в Києві (1914–1917 рр.) Київ document.pdf
7142 ХІІІ Міжнародна історико-краєзнавча наукова конференція «400 років Хотинської битви» Роль особистого щастя та родинного затишку у житті та боротьбі Євгена Коновальця Чернівці document.pdf
7143 VІ Всеукраїнська наукова конференція «Історик та історична наука у системі соціогуманітарного знання та взаємодії із суспільством» Використання історичного наративу у публічних промовах українського політикуму (1991–2021 рр.): означений контекст та прихований підтекст Київ document.pdf
7141 Міжнародна науково-практична конференція «Громадсько-політична та наукова діяльність М. С. Грушевського в міжнародному вимірі (до 155-річчя від дня народження)» Суспільно-політичні настрої вояків Куреня Січових Стрільців армії УНР (листопад 1917 – квітень 1918 рр.) Київ document.pdf
7140 Х Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Київ і кияни у соціокультурному просторі України: освітні традиції в історії міста» "Як жив український народ?" або про те, яким бачив минуле Борис Грінченко Київ document.pdf
6670 Х Всеукраїнська молодіжна науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська минувшина. Шлях до незалежності: досвід, проблеми, перспективи». До 30 річчя незалежності України «Що потрібно знати кожному українцю?» – «національний катехизес» Союзу визволення України Київ document
4737 Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Україна і Польща: європейський досвід полікультурності та добросусідства Трудова міграція українців в Польщу: проблеми та перспективи Київ document.pdf
6734 XIV Konference mladych slavistu “Stredni, jizni a vychodni Evropa a rok 1918: spolocenske a mezinarodni souvislosti”. Чехословацьке питання в українській пресі (жовтень – листопад 1918 р.): за матеріалами київських газет Прага document
6735 Всеукраїнська наукова конференція «Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація, інтерпретація та циркуляція» Періодичні видання як джерело дослідження військових конфліктів на території України Київ document.pdf
3206 VІII щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Київ і кияни у мультикультурному просторі України: підсумки і перспективи історико-урбаністичних досліджень» Перша світова війна у спогадах Олександра Кошиця Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document.pdf
2182 ІІ Międzynarodowa konferencja młodych naukowców: «IInttegrracjja eurropejjska:: doświiadczeniia hiisttorryczne ii polliittyczne perrspekttywy» Концепт «Mitteleuropa» в науковій думці кінця ХІХ – початку ХХ ст.: німецька альтернатива європейської інтеграції Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя, м. Ніжин document
2181 Всеукраїнська наукова конференція "Українська історична наука в сучасному інформаційному і освітньому просторі" Проблема інформаційних процесів на території Російської імперії у 1914–1917 рр. в українській та зарубіжній історіографії м. Київ document.pdf
1690 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міських спільнот" Інтелігенція Києва у вимірі інформаційних процесів 1914-1917 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document.pdf
1556 Всеукраїнська молодіжна наукова конференція "Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації" Відозви як важливий інформаційний засібна території українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
1557 Всеукраїнська науково-практична конференція науковців, аспірантів, вчителів, приуроченої 125-річчю від Дня народження Патріарха УГКЦ Йосипа Сліпого «Проблеми національно-патріотичного виховання: історичний та психолого-педагогічний аспекти» Формування патріотичної і провоєнної позиції в учнів та студентів Київського навчального округу у 1914–1917 рр. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль document.pdf
1691 Всеукраїнська науково-практична конференція: "Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи" Стипендіальні програми Польщі як механізм інтеграції української науки в європейській простір Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
1517 Міжнародна наукова конференція "Європейська інтеграція: історичний досвід та політичні перспективи" Освітні програми Польщі: залучення української молоді до європейських цінностей Ніжинський державний університет імені М. Гоголя, м. Ніжин document
1514 XXVI Міжнародна наукова конференція "Історія релігій в Україні" Роль Російської православної церкви в інформаційній політиці імперської влади щодо населення українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр. м. Львів document
1516 ІІ Всеукраїнська наукова конференція "Історія України: сучасні виклики" Введення інституту військової цензури на території Південно-Західного краю Російської імперії у 1914 р. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль document.pdf
1513 69-a Міжнародна конференція молодих учених "Каразінські читання" Класифікація нормативно-правової бази інформаційної політики Російської імперії щодо українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Хакрів document.pdf
1515 ІХ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна» Боротьба Російської імперії з ворожою агітацією на території Південно-Західного краю під час Першої світової війни: нормативно-правовий аспект Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
31579 Czechoslovak issue in the Ukrainian press (October – November 1918): based on materials of Kyiv newspapers
24562 Проблеми інформаційного впливу на події Першої світової війни у сучасній зарубіжній та вітчизняній історіографії

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
41002 Patriots & Critics: the Story of how Public Receptions of World War I in the Russian Empire Changed
31763 The Dynamics of Periodical Publications’ Development in Kyiv Before and During the First World War: Statistical Analysis

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
43228 Caricature as one of the information mechanisms for constructing the image of Russia’s war against Ukraine: Based on the materials of “The Times” and “The Sunday Times”
43098 Private Life of Yevhen Konovalets: Correlation of Personal and Political (1921–1930)
39849 Anti-Russian Narrative in Brochures of the Union For The Liberation of Ukraine: Criticism of Imperial Ideologue and Myth-Making (1915–1916)
31589 “Demonization” of the Enemy as Method of Russian Imperial Propaganda during the First World War
31763 The Dynamics of Periodical Publications’ Development in Kyiv Before and During the First World War: Statistical Analysis
29312 Informational Substantiation of Western Ukrainian Lands Conquest by the Russian Empire in 1914
19719 Caricature as a special mechanism of informational propaganda on the territory of ukrainian governorates of Southwest region in the 1914–1917
19507 The brochure as an important means of imperial propaganda on the territory of Kyiv, Podilia and Volyn Governorates during 1914–1917
18821 Brochure "War and State duma" information as a mechanism of influence the formation of consciousness soldiers southwestern front Russian empire in the 1915-1917 biennium.
18822 Legal framework information policy of russian imperial power for people Kiev, Podolsky and Volyn provinces in the 1914-1917 rr
18823 Rosіyskomovna pres Kiїvschini, Podillja ta Volinі in 1914-1917 pp

Фахові видання, що затверджені МОН (14)

ID Назва Рік
43228 Caricature as one of the information mechanisms for constructing the image of Russia’s war against Ukraine: Based on the materials of “The Times” and “The Sunday Times”
41002 Patriots & Critics: the Story of how Public Receptions of World War I in the Russian Empire Changed
43098 Private Life of Yevhen Konovalets: Correlation of Personal and Political (1921–1930)
39849 Anti-Russian Narrative in Brochures of the Union For The Liberation of Ukraine: Criticism of Imperial Ideologue and Myth-Making (1915–1916)
31589 “Demonization” of the Enemy as Method of Russian Imperial Propaganda during the First World War
31763 The Dynamics of Periodical Publications’ Development in Kyiv Before and During the First World War: Statistical Analysis
29312 Informational Substantiation of Western Ukrainian Lands Conquest by the Russian Empire in 1914
19719 Caricature as a special mechanism of informational propaganda on the territory of ukrainian governorates of Southwest region in the 1914–1917
20041 Methods of information impact on citizens of Kyiv, Podilia and Volyn governorates by russian imperial authorities in the period of 1914–1917
19507 The brochure as an important means of imperial propaganda on the territory of Kyiv, Podilia and Volyn Governorates during 1914–1917
18940 The struggle of the russian empire’s power against revolutionary propaganda on ukrainian governorates’ territory of South-West kray (1914–1917)
18821 Brochure "War and State duma" information as a mechanism of influence the formation of consciousness soldiers southwestern front Russian empire in the 1915-1917 biennium.
18822 Legal framework information policy of russian imperial power for people Kiev, Podolsky and Volyn provinces in the 1914-1917 rr
18823 Rosіyskomovna pres Kiїvschini, Podillja ta Volinі in 1914-1917 pp

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
20469 Appeals as important information tool on Ukrainian territory governorates of Southwestern Krai in 1914–1917
19327 Formation of patriotic and military stance in pupils and students of the Kyiv educational district in the 1914–1917
19738 Стипендіальні програми Польщі як важливий механізм інтеграції української науки в європейський простір
19405 Classification of the legal framework of information policy of the Russian Empire on Ukrainian provinces of the South-West in the 1914-1917 biennium
19410 Fighting Empire hostile campaigning in South-West during the First World War: legal aspect
18824 Introduction іnstitutu vіyskovoї censorship teritorії Pіvdenno-Zahіdnogo edge Rosіyskoї іmperії in 1914 r
19409 The role of the Russian Orthodox Church in the information policy of the imperial government to the population of Ukrainian provinces Southwestern region in 1914–1917 years
19861 Administrative division of Ukrainian lands of the Russian empire during late eighteenth and the – first half of the nineteenth century.

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
137 Кафедра історії України AAA-5128-2020 2 0 0 https://publons.com/researcher/3315157/ruslan-kutsyk/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
600 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра історії України 2.3 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Ruslan_Kutsyk/scores

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (2)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
27 Історико-філософський факультет Київські історичні студії Технічний супровід Відповідальний секретар 1 (12) Дотримано 2021
85 Історико-філософський факультет Київські історичні студії Технічний супровід Відповідальний секретар 2 (13) Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
209 Чехословацьке питання в українській пресі (жовтень - листопад 1918 р.): за матеріалами київських газет монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31579/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
142 Наукове товариства Т.Г. Шевченка (США) «Інформаційна політика російської імперської влади в українських губерніях Південно-Західного краю у 1914-1917 рр.: методи та за 20.01.-20.02.2019

Miron Stachiw

Grant Committee

info@schenchenko.org 

Учасник програми document
244 Sinan Pasha Culture Centre, Туреччина Міжнародне стажування 15-21.08.2021 Ahmet Tevke, Executive manager Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
613 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2021

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
142 «Information policy of the Russian imperial government and its influence on the social mood of the population of Ukrainian lands in 1914–1917» Non-Residential Solidarity Fellowships from the Institute for Human Sciences (IWM, Vienna) Подано Документ відсутній 2022

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
62

Щербак Віталій Олексійович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка

Інформаційна політика російської імперської влади в українських губерніях південно-західного краю (1914–1917 рр.): методи та засоби реалізації/ 07.00.01 Київський університет імені Бориса Грінченка, денна форма навчання Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3715 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.01.2019
3831 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 09.02.2020
4064 Лідерський модуль Інший модуль document 22.05.2020
4074 Модуль ІКТ Інший модуль document 19.03.2020
5202 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
5357 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5997 Дослідницький модуль (поглиблений рівень) Інший модуль document 03.12.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
937 ІКТ в історичній науці (1 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021

Використання ЕНК (16)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6332 Історико-філософський факультет ІКТ в історичній науці (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6333 Історико-філософський факультет ІКТ в історичній науці (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7998 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8000 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8012 Історико-філософський факультет Українські студії: Історія української культури (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8013 Історико-філософський факультет Українські студії: Історія української культури (1 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8834 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8838 Історико-філософський факультет Українські студії: Історія української культури (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8942 Історико-філософський факультет ІКТ в історичній науці (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 4 10 30.11.2021
9169 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9170 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9532 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9536 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9539 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11030 Інститут журналістики Українські студії (1 курс, ІБА, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11666 Історико-філософський факультет Ранньомодерна історія України (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1209 Кафедра історії України 4,64 12.01.2017
3816 Кафедра історії України 4,66 28.12.2020
4972 Кафедра історії України 4,74 28.12.2021

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
30 Хохлов Денис Костянтинович II VІII Всеукраїнського студентського турніру з історії Всеукраїнський рівень document 2019