Додаткові відомості

Освіта

2018 р. – Захист дисертації на здобуття наукового ступеня "кандидат історичних наук" (PhD)

2015–2018 р. – Історико-філософський факультет Київського університету імені Бориса Грінченка. Аспірантура. Спеціальність: 07.00.01. – Історія України.

2014–2015 р. – Історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Спеціальність – "історія", ступінь – "магістр" (Master of Arts in History), кваліфікація – "історик, викладач історії". Диплом з відзнакою.

2010–2014 р. – Історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Спеціальність – "історія", кваліфікація – "бакалавр історії, вчитель історії" (Bachelor of Arts in History). Диплом з відзнакою.

Перелік місць роботи

3 жовтня 2022 р. - доцент кафедри історії України Факультету суспільно-гуманітарних наук Київського університету імені Бориса Грінченка

1 вересня 2020 р. - 3 жовтня 2022 р. - старший викладач кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

Листопад 2019 р. - лютий 2020 р. - вчитель історії у приватному закладі загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів «Гімназія А+» (м. Київ).

1 вересня 2017 р. - 1 вересня 2020 р. - асистент кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

2016-2017 рр. - лаборант кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
Інформаційна політика російської імперської влади в українських губерніях Південно-Західного краю (1914-1917 рр.): методи та засоби реалізації
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
137 Кафедра історії України AAA-5128-2020 2 0 2021 https://publons.com/researcher/3315157/ruslan-kutsyk/
322 Кафедра історії України AAA-5128-2020 2 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2056725
397 Кафедра історії України AAA-5128-2020 3 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2056725

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 40 3 1 2024.05.25 10:13:56 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 24 3 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
600 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра історії України 5.6 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Ruslan_Kutsyk/scores

Конференції (27)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9256 Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Przekaz kulturowy, językowy, literacki, publicystyczny, obrazowy wobec rzeczywistości wojny w Ukrainie» Вплив російсько-української війни на практику конструювання та вживання етнофолізмів щодо росіян в інформаційному просторі України Lublin document.pdf
9257 ХII Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Київ і кияни в соціокультурному просторі України: місто під час війни» «За золотим руном в інший край»: адаптація біженців з числа сільської учнівської молоді до міських реалій воєнного часу 1914–1916 рр. за спогадами Василя Гарби Київ document.pdf
9186 Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Соціально-економічний і політичний розвиток країн Східної Європи (XVI – ХХІ cт.)» Перша світова війна очима сільського хлопчини: за спогадами Євгена Побігущого-Рена Умань document.pdf
9043 ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Українська минувшина: війни за ідентичність і незалежність» «Батько Тарас» як ідентифікатор розпізнавання «своїх» та «чужих» під час російської імперської окупації Галичини (за матеріалами спогадів В. Барагури) Київ document.pdf
8756 ХVІ Konference mladých slavistů: “Slované: nacionalismus a národní stereotypy” «Мазепинство» в російському імперському наративі під час Першої світової війни Прага, Чехія document.pdf
8831 Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Соціально-економічний і політичний розвиток країн Східної Європи (ХVІІ – ХХІ ст.) Візуальні джерела вивчення інформаційної політики Російської імперії в Наддніпрянській Україні під час Першої світової війни Умань document.pdf
8118 ХІ Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Київ і кияни в соціокультурному просторі України ХІХ – початку ХХІ ст.: місто як інформаційно-комунікаційний осередок» Вплив Першої світової війни на динаміку розвитку періодики в Києві (1914–1917 рр.) Київ document.pdf
7142 ХІІІ Міжнародна історико-краєзнавча наукова конференція «400 років Хотинської битви» Роль особистого щастя та родинного затишку у житті та боротьбі Євгена Коновальця Чернівці document.pdf
7143 VІ Всеукраїнська наукова конференція «Історик та історична наука у системі соціогуманітарного знання та взаємодії із суспільством» Використання історичного наративу у публічних промовах українського політикуму (1991–2021 рр.): означений контекст та прихований підтекст Київ document.pdf
7141 Міжнародна науково-практична конференція «Громадсько-політична та наукова діяльність М. С. Грушевського в міжнародному вимірі (до 155-річчя від дня народження)» Суспільно-політичні настрої вояків Куреня Січових Стрільців армії УНР (листопад 1917 – квітень 1918 рр.) Київ document.pdf
7140 Х Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Київ і кияни у соціокультурному просторі України: освітні традиції в історії міста» "Як жив український народ?" або про те, яким бачив минуле Борис Грінченко Київ document.pdf
6670 Х Всеукраїнська молодіжна науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська минувшина. Шлях до незалежності: досвід, проблеми, перспективи». До 30 річчя незалежності України «Що потрібно знати кожному українцю?» – «національний катехизес» Союзу визволення України Київ document
4737 Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Україна і Польща: європейський досвід полікультурності та добросусідства Трудова міграція українців в Польщу: проблеми та перспективи Київ document.pdf
6734 XIV Konference mladych slavistu “Stredni, jizni a vychodni Evropa a rok 1918: spolocenske a mezinarodni souvislosti”. Чехословацьке питання в українській пресі (жовтень – листопад 1918 р.): за матеріалами київських газет Прага document
6735 Всеукраїнська наукова конференція «Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація, інтерпретація та циркуляція» Періодичні видання як джерело дослідження військових конфліктів на території України Київ document.pdf
3206 VІII щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Київ і кияни у мультикультурному просторі України: підсумки і перспективи історико-урбаністичних досліджень» Перша світова війна у спогадах Олександра Кошиця Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document.pdf
2182 ІІ Międzynarodowa konferencja młodych naukowców: «IInttegrracjja eurropejjska:: doświiadczeniia hiisttorryczne ii polliittyczne perrspekttywy» Концепт «Mitteleuropa» в науковій думці кінця ХІХ – початку ХХ ст.: німецька альтернатива європейської інтеграції Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя, м. Ніжин document
2181 Всеукраїнська наукова конференція "Українська історична наука в сучасному інформаційному і освітньому просторі" Проблема інформаційних процесів на території Російської імперії у 1914–1917 рр. в українській та зарубіжній історіографії м. Київ document.pdf
1690 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міських спільнот" Інтелігенція Києва у вимірі інформаційних процесів 1914-1917 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document.pdf
1556 Всеукраїнська молодіжна наукова конференція «Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації» Відозви як важливий інформаційний засіб на території українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document.pdf
1557 Всеукраїнська науково-практична конференція науковців, аспірантів, вчителів, приуроченої 125-річчю від Дня народження Патріарха УГКЦ Йосипа Сліпого «Проблеми національно-патріотичного виховання: історичний та психолого-педагогічний аспекти» Формування патріотичної і провоєнної позиції в учнів та студентів Київського навчального округу у 1914–1917 рр. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль document.pdf
1691 Всеукраїнська науково-практична конференція: «Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи» Стипендіальні програми Польщі як механізм інтеграції української науки в європейський простір Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document.pdf
1517 Міжнародна наукова конференція "Європейська інтеграція: історичний досвід та політичні перспективи" Освітні програми Польщі: залучення української молоді до європейських цінностей Ніжинський державний університет імені М. Гоголя, м. Ніжин document
1514 XXVI Міжнародна наукова конференція "Історія релігій в Україні" Роль Російської православної церкви в інформаційній політиці імперської влади щодо населення українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр. м. Львів document
1516 ІІ Всеукраїнська наукова конференція "Історія України: сучасні виклики" Введення інституту військової цензури на території Південно-Західного краю Російської імперії у 1914 р. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль document.pdf
1513 69-a Міжнародна конференція молодих учених "Каразінські читання" Класифікація нормативно-правової бази інформаційної політики Російської імперії щодо українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Хакрів document.pdf
1515 ІХ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна» Боротьба Російської імперії з ворожою агітацією на території Південно-Західного краю під час Першої світової війни: нормативно-правовий аспект Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ document.pdf

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
46981 Кліше «мазепинство» в російському імперському наративі напередодні та під час Першої світової війни
31579 Чехословацьке питання в українській пресі (жовтень - листопад 1918 р.): за матеріалами київських газет
24562 Проблеми інформаційного впливу на події Першої світової війни у сучасній зарубіжній та вітчизняній історіографії

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
41002 Patriots & Critics: the Story of how Public Receptions of World War I in the Russian Empire Changed
45673 Візуалізація подій Першої світової війни в пресі: за матеріалами київських газет (1914–1917 рр.)
31763 Динаміка розвитку періодики у Києві напередодні та під час Першої світової війни: статистичний аналіз

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
45672 Stereotyping of the Crimean Tatar people’s image as a problem of interethnic communication in Ukrainian society
43228 Caricature as one of the information mechanisms for constructing the image of Russia’s war against Ukraine: Based on the materials of “The Times” and “The Sunday Times”
43098 Приватне життя Євгена Коновальця: кореляція особистого та політичного (1921–1930 рр.)
39849 Антиросійський наратив у брошурах Союзу визволення України: критика імперських ідеологем та міфотворення (1915–1916 рр.)
31589 "Демонізація" ворога як прийом російської імперської пропаганди в роки Першої світової війни
31763 Динаміка розвитку періодики у Києві напередодні та під час Першої світової війни: статистичний аналіз
29312 Informational Substantiation of Western Ukrainian Lands Conquest by the Russian Empire in 1914
19507 Брошура як важливий засіб імперської пропаганди на території Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр
19719 Карикатура як особливий механізм інформаційної пропаганди на території українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр
18821 Брошура «Війна і Державна дума» як механізм інформаційного впливу на формування свідомості солдатів південно-західного фронту Російської імперії у 1915–1917 рр.
18822 Нормативно-правова база інформаційної політики російської імперської влади щодо населення Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр
18823 Російськомовна преса Київщини, Поділля та Волині у 1914–1917 рр

Фахові видання, що затверджені МОН (16)

ID Назва Рік
45672 Stereotyping of the Crimean Tatar people’s image as a problem of interethnic communication in Ukrainian society
43228 Caricature as one of the information mechanisms for constructing the image of Russia’s war against Ukraine: Based on the materials of “The Times” and “The Sunday Times”
41002 Patriots & Critics: the Story of how Public Receptions of World War I in the Russian Empire Changed
45673 Візуалізація подій Першої світової війни в пресі: за матеріалами київських газет (1914–1917 рр.)
43098 Приватне життя Євгена Коновальця: кореляція особистого та політичного (1921–1930 рр.)
39849 Антиросійський наратив у брошурах Союзу визволення України: критика імперських ідеологем та міфотворення (1915–1916 рр.)
31589 "Демонізація" ворога як прийом російської імперської пропаганди в роки Першої світової війни
31763 Динаміка розвитку періодики у Києві напередодні та під час Першої світової війни: статистичний аналіз
29312 Informational Substantiation of Western Ukrainian Lands Conquest by the Russian Empire in 1914
18940 Боротьба російської імперської влади з пропагандою революційного спрямування на території українських губерній Південно-Західного краю (1914–1917)
19507 Брошура як важливий засіб імперської пропаганди на території Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр
19719 Карикатура як особливий механізм інформаційної пропаганди на території українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр
20041 Прийоми інформаційного впливу російської імперської влади на населення Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр
18821 Брошура «Війна і Державна дума» як механізм інформаційного впливу на формування свідомості солдатів південно-західного фронту Російської імперії у 1915–1917 рр.
18822 Нормативно-правова база інформаційної політики російської імперської влади щодо населення Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр
18823 Російськомовна преса Київщини, Поділля та Волині у 1914–1917 рр

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
20469 Відозви як важливий інформаційний засіб на території українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр.
19738 Стипендіальні програми Польщі як важливий механізм інтеграції української науки в європейський простір
19327 Формування патріотичної і провоєнної позиції в учнів та студентів Київського навчального округу у 1914 – 1917 рр.
19410 Боротьба Російської імперії з ворожою агітацією на території Південно-Західного краю під час Першої світової війни: нормативно-правовий аспект
18824 Введення інституту військової цензури на території Південно-Західного краю Російської імперії у 1914 р
19405 Класифікація нормативно-правової бази інформаційної політики Російської імперії щодо українських губерній Південно-Західного краю у 1914-1917 рр
19409 Роль Російської православної церкви в інформаційній політиці імперської влади щодо населення українських губерній Південно-Західного краю у 1914-1917 рр
19861 Адміністративно-територіальний устрій українських земель Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
281 Visualization of the Events of the First World War in the Press: Based on the Materials of the Kyiv Newspapers (1914–1917) https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45673/ 2023

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (6)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
27 Історико-філософський факультет Київські історичні студії Технічний супровід Відповідальний секретар 1 (12) Дотримано 2021
85 Історико-філософський факультет Київські історичні студії Технічний супровід Відповідальний секретар 2 (13) Дотримано 2021
110 Факультет суспільно-гуманітарних наук Київські історичні студії Технічний супровід Відповідальний секретар № 1 (14) Дотримано 2022
138 Факультет суспільно-гуманітарних наук Київські історичні студії Технічний супровід Відповідальний секретар № 2 (15) Дотримано 2022
161 Факультет суспільно-гуманітарних наук Київські історичні студії Технічний супровід Відповідальний секретар № 1 (16) Дотримано 2023
162 Факультет суспільно-гуманітарних наук Київські історичні студії Технічний супровід Відповідальний секретар № 2 (17) Дотримано 2023

Організація міжнародних/всеукраїнських наукових конференцій на базі Університету (1)

ID Назва Підрозділ Тип Місце проведення Роль Рік
13 Київ і кияни в соціокультурному просторі України: місто у війні Факультет суспільно-гуманітарних наук ХІІ Всеукраїнська наукова онлайн-конференція Київський університет імені Бориса Грінченка Член оргкомітету 2023

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
209 Чехословацьке питання в українській пресі (жовтень - листопад 1918 р.): за матеріалами київських газет монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31579/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
142 Наукове товариства Т.Г. Шевченка (США) «Інформаційна політика російської імперської влади в українських губерніях Південно-Західного краю у 1914-1917 рр.: методи та за 20.01.-20.02.2019

Miron Stachiw

Grant Committee

info@schenchenko.org 

Учасник програми document
244 Sinan Pasha Culture Centre, Туреччина Міжнародне стажування 15-21.08.2021 Ahmet Tevke, Executive manager Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
613 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2021
708 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2022

Індивідуальні гранти (5)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
142 «Information policy of the Russian imperial government and its influence on the social mood of the population of Ukrainian lands in 1914–1917» Non-Residential Solidarity Fellowships from the Institute for Human Sciences (IWM, Vienna) Подано Документ відсутній 2022
220 Наукове дослідження Фундація ім. К. Скубішевського Виграно Документ відсутній 2022
221 Наукове дослідження NAWA Виграно Документ відсутній 2022
222 Наукове дослідження Institute for Human Sciences Подано Документ відсутній 2022
230 The reaction of the Ukrainian peasantry to the beginning of the First World War: regional, gender and age characteristics The Canadian Institute of Ukrainian Studies Подано document 2023

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
62

Щербак Віталій Олексійович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка

Інформаційна політика російської імперської влади в українських губерніях південно-західного краю (1914–1917 рр.): методи та засоби реалізації/ 07.00.01 Київський університет імені Бориса Грінченка, денна форма навчання Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3715 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.01.2019
3831 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 09.02.2020
4064 Лідерський модуль Інший модуль document 22.05.2020
4074 Модуль ІКТ Інший модуль document 19.03.2020
5202 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
5357 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5997 Дослідницький модуль (поглиблений рівень) Інший модуль document 03.12.2021
8041 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_178_04.04.2023.pdf 04.04.2023
9364 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.04.2024

Реалізація проєктів, спрямованих на висвітлення історії Університету і грінченкознавства (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Назва проєкту Рік
16 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра історії України Цифрова бібліотека Університету Бориса Грінченка 2022

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
937 ІКТ в історичній науці (1 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021
1428 ІКТ в історичній науці (1 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2023 178 04.04.2023 23/24 н.р.
1585 Університетські студії (1 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2023 699 02.11.2023

Використання ЕНК (19)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6332 Історико-філософський факультет ІКТ в історичній науці (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6333 Історико-філософський факультет ІКТ в історичній науці (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7998 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8000 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8012 Історико-філософський факультет Українські студії: Історія української культури (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8013 Історико-філософський факультет Українські студії: Історія української культури (1 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8834 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8838 Історико-філософський факультет Українські студії: Історія української культури (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8942 Історико-філософський факультет ІКТ в історичній науці (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 30.11.2021
9169 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9170 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9532 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
9536 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9539 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11030 Інститут журналістики Українські студії (1 курс, ІБА, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11666 Історико-філософський факультет Ранньомодерна історія України (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
13057 Факультет суспільно-гуманітарних наук ІКТ в історичній науці (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13500 Факультет суспільно-гуманітарних наук Університетські студії (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 15 31.12.2023
13838 Факультет суспільно-гуманітарних наук Ранньомодерна історія України (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1209 Кафедра історії України 4,64 12.01.2017
3816 Кафедра історії України 4,66 28.12.2020
4972 Кафедра історії України 4,74 28.12.2021
5949 Кафедра історії України 4,86 30.12.2022
6826 Кафедра історії України 4,73 30.12.2023

Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
30 Хохлов Денис Костянтинович II VІII Всеукраїнського студентського турніру з історії Всеукраїнський рівень document 2019