Додаткові відомості

Освіта

Київське міське педагогічне училище №3. Рік закінчення -1994 р., спеціальність: викладання в початкових
класах; кваліфікація: вчитель початкових класів,
вихователь групи продовженого дня.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (з відзнакою) - 2001 р., спеціальність: «Дефектологія (логопедія)»; кваліфікація: логопед, викладач логопедії
і спеціальної психології.

Аспірантура Інституту спеціальної педагогіки НАПН України. Рік закінчення: 2016 р.

Перелік місць роботи

1992-1995 рр. вчитель початкових класів середньої школи №301 м. Києва;

1995-2004 рр. вчитель-логопед спеціального дошкільного навчального закладу №591 для дітей з органічними ураженнями ЦНС м. Києва;

2012-2016 рр. логопед Медичної мережі "Добробут";

2013-2019 рр. логопед Клініки МЕДІКОМ;

з 2016 р. старший викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (з 01.09.2019р. - кафедри спеціальної та інклюзивної освіти), з 2021 р. - доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освііти.

Теми дисертацій (захищених)

«Формування комунікативних навичок у старших дошкільників з порушеннями зору та інтелекту». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 - корекційна педагогіка.

Громадська активність
Член Всеукраїнської громадської організації «Корекційних педагогів України»
Член Європейської асоціації педагогів і психологів "Science"
Член Української Асоціації Терапевтів Мови та Мовлення
Член ГО "МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 0 0 2024.07.14 06:01:47 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
461 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти AAW-3840-2020 2 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2057652

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 86 6 2 2024.07.19 10:10:23 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 63 5 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
71 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 49.4 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Babych_Nataliia

Конференції (59)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10018 Енцефалографія для немедичних фахівців Участь у навчальному вебінарі Kyiv, Ukraine document.pdf
10035 1st International & 18th National Speech-Language Pathology Conference “Challenges in Speech-Language Pathology - processes of diagnosis and therapy" In memory of prof. Halina Mierzejewska Interdisciplinary approach in orthodontic treatment with speech therapy as a key to stable results (clinical case report) Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Warszawski document.pdf
9742 Konferencja Naukowa Diagnoza i terapia miofunkcjonalna – ujęcie interdyscyplinarne Участь у тренінгах Katedrę Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie document
9739 Конгрес Асоціації логопедів України "Важливість мультидисциплінарного підходу при подолання порушень мовлення" Участь у панельній дискусії Kyiv, Ukraine document.pdf
9612 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми логопедії та логопсихології" «Дослідження профілю «ідеального» логопеда очима батьків у контексті удосконалення підготовки вчителів-логопедів» Kyiv, Ukraine document.pdf
9351 V Всеукраїнський тифлофорум "Психолого-педагогічна підтримка дітей з порушеннями зору в умовах нових викликів" Пошук ресурсів для педагогів і родин, які виховують дітей з особливими потребами, в умовах воєнного стану Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України document
9349 Огнев’юківські читання "Освіта - сутність часу" круглий стіл "Освітологічні концепти психології особистості" "Шляхи відновлення ресурсів у викладачів і студентів під час війни" Київський університет імені Бориса Грінченка document
9350 "Міжнародний та український досвід використання людино-тваринної взаємодії для допомогилюдям у різних життєвих ситуаціях" Участь у панельній дискусії ОНЛАЙН document
9613 "Як говоримо. Фонетика не тільки для логопедів" участь у презентації Gliwice, Polska document.pdf
8966 Науково-практична конференція "Епілепсія у дітей" Участь у панельній дискусії ОНЛАЙН document.pdf
8864 "Психічне здоров’я як виклик сучасності. Роль SCWEW у підтримці дітей/учнів з психічними розладами" Участь у панельній дискусії Варшава, Польща document.pdf
8791 ХV Міжнародна науково-практична конференція "Спеціальна і інклюзивна освіта: проблеми та перспективи" Нові напрями підготовки логопедів в умовах сучасного ринку праці Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка document
8674 5-й Національний конгрес "Інсульт і судинно-мозкові захворювання" Участь у панельній дискусії ОНЛАЙН document.pdf
8276 Діти з порушеннями зору: від задатків до обдарованості. Розвиток дитини в умовах війни Участь у панельній дискусії Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України document.pdf
7503 І Всеукраїнська науково-практична конференція "Спеціальна освіта та соціальна інклюзія: виклики ХХі століття" "Сучасні вимоги до міофункціонального профілю майбутнього логопеда" ONLINE document.pdf
7372 "Тріада тейпування - навичка ХХІ століття" "Кінезіотейпування в логопедичній практиці" ONLINE document
7264 Міжнародному онлайн конгресі "VOICE and SPEECH: тенденції розвитку в XXI столітті" Участь у тренінгах Speech Therapy Center "LOGODAR" (Ukraine) document.pdf
7265 І Зібрання ГО "Українська академія дитячої інвалідності" з міжнародною участю "Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності" Участь у панельній дискусії м. Київ, ГО Українська академія дитячої інвалідності" document.pdf
7263 "Чотири дієві освітні принципи" Участь у тренінгах Прогресивна Рада Освітян document.pdf
7262 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Особливі діти" Участь у панельній дискусії Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України document
7261 V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті дошкільної та початкової освіти" Участь у майстер-класах м. Вінниця document.pdf
7260 «Ключові ланки міофункціональної терапії у дітей: причина і наслідки міодісфункцій. Міофункціональний апарат «LM-Activator»» Участь у панельній дискусії ONLINE document.pdf
6563 "Пароксизмальні стани у дітей" Участь у панельній дискусії ONLINE document
6359 IX Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: роль оцінювання якості викладання та навчання в процесі акредитації» Участь у панельній дискусії ОН-ЛАЙН document.pdf
6161 "Педіатрія: актуальні питання та новітні виклики" Превентивна логопедія: сучасні аспекти розвитку ONLINE document.pdf
6059 ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» Майстер-клас «Інноваційний контент формування складоритму як ресурс мовленнєвого розвитку дітей з ООП» Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document.pdf
6058 "Складова структура слова: порушення та корекція" «Формування складоритмічної структури мовлення: інноваційні підходи» М. Київ document
6054 VІІ Науково-практична конференція \ \ м. Київ, ЦРСБ \ document
4895 "Сучасний світ і незрячі: освіта, професійне становлення і соціальна взаємодія" Ритм-рух-простір як параметри складоритму в системі розвитку мовлення у дітей із порушеннями зору Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м.Луцьк document
4894 "Арт-терапевтичні технології як унструмент супроводу дітей з особливими потребами в інклюзивних навчальних закладах України: перспективи та шляхи імплементації" Участь у майстер-класах/круглому столі Ukrainian Global School, м.Київ document
4893 "Інноваційні підходи в освіті дітей із особливими освітніми потребами" Майстер-клас «Формування складоритмічної структури мовлення: інноваційні підходи» Бердянський державний педагогічний університет document
4891 "Практичний аспект сучасної логопедії. Міждисциплінарний підхід" Артикуляційна диспраксія у дітей з порушеннями мовлення м.Одеса document
4890 "Освіта дітей з ментальними порушеннями. Права та проблеми" Участь в круглому столі Київська міська державна адміністрація document
4887 "Адаптивні техніки масажу в комлексному лікуванні та профілактиці вроджених та набутих дисфункцій" Тейпування м'язів обличчя в логопедичній практиці м. Київ, ЦРСБ "Partner +" document
3776 "Педагог в інклюзивному просторі: траєкторія фахової самоактуалізації" Особливості розвитку складартиму у дітей з тяжкими порушеннями мовлення: когнітивний підхід Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document
3973 "Каністерапія в комплексній реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями та особливими освітніми потребами" Участь у майстер-класах, круглому столі м. Київ, Міжнародний Виставковий Центр document
3773 Фестиваль практичної логопедії Участь у майстер-класах Великий конференц-зал Національної академії наук України document
3964 Scientific and Professional Conference Pedagoge and Psechologe in the age of globalisation - 2018 Articulation dyspraxia in children with speech disorders:speech therapy and medical aspects Budapest document
3772 Фестиваль освітнього лідерства «CLEVER» Участь у панельній дискусії та майстер-класах Київський університет імені Бориса Грінченка document
3775 "Сучасний світ і незрячі: інклюзивна освіта, інтелектуалізація праці, активізація дозвілля - запорука соціальної інтеграції осіб з інвалідністю" Кінестетична диспраксія у дітей дошкільного віку з порушеннями зору та мовлення Східноєвропейський національний унівкрситет імені Лесі Українки, м. Луцьк document
3771 "Інноваційні підходи в освіті дітей із особливими освітніми потребами" Особливості рецептивної комунікації у дітей молодшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів document.PDF
3774 Фестиваль педагогічних ідей Участь у майстер-класах Київська міська державна адміністрація document
3770 "Освіта дітей з ментальними порушеннями. Права та проблеми" Участь у панельній дискусії Київська міська державна адміністрація document.PDF
3769 "Діагностична та терапевтична остеопатія" Використання логопедичного масажу в роботі з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату м. Київ, ЦРСБ "Партнер+", Школа масажу та естетики тіла document.PDF
2647 «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» Діагностичний інструментарій дослідження складоритму у дошкільників різних нозологій Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут Людини document
2534 «Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення» Технологія проведення діагностики стану сформованості складоритмічної структури мовлення у дітей з порушеннями мовлення Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут Людини Інститут спеціальної педагогіки НАПН України м. Київ document
2533 Фестиваль освітнього лідерства «CLEVER» Участь в панельній дискусії Київський університет імені Бориса Грінченка document
2532 «Міжнародний та український досвід організації інклюзивного навчання для дітей з важкими порушеннями зору – правові та психолого-педагогічні засади» Основи тьюторського супроводу. Застосування методу Case-Study в професійній підготовці асистентів вчителів інклюзивних класів. Харківський центр реабілітації молодих інвалідів та членів їх сімей «Право вибору» document
2530 «Інноваційні підходи в спеціальній освіті» Порушення складової структури мовлення у дітей з ТПМ Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація корекційних педагогів», м. Київ document
2529 «Спеціальна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку» Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів) Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка document
2528 «Сучасні проблеми логопедії та реабілітації» Використання техніки орофаціальної міофункціональної терапії в логопедичній практиці Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка document
2527 «Психологічні засади розвитку, психодіагностики та корекції особистості в системі неперервної освіти» Комунікативний потенціал особистості дитини з порушеннями психофізичного розвитку Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти» document
2526 «Сучасні підходи до реалізації корекційно-розвивального навчання дітей з порушеннями розумового розвитку» Особливості формування комунікативних навичок у дітей з порушеннями розумового розвитку Інститут спеціальної педагогіки НАПН України document
2525 «Презентація метода аудіо-психо-фонології по методу Альфреда Томатіса» Участь в тренінгових заходах та обговоренні Благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд «Альтернатива. Гармонія» document
1409 "Наукова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти" Структура комунікативної особистості дошкільника з порушеннями зору та інтелекту Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського document.pdf
1410 "Специальное образование: традиции и инновации" Пути повышения эффективности формирования коммуникативных навыков у детей с нарушениями зрения и интеллекта в условиях семьи Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, г. Минск, Белоруссия document.pdf
1408 "Психолого-педагогічний та офтальмологічний супровід інклюзивної освіти дітей з порушеннями зору" "Формування комунікативного потенціалу у дітей з порушеннями зору та інтелекту" м. Київ, Національний педагогічний унівеситет імені М.П.Драгоманова document.pdf
1411 "Диференціальна діагностика важких мовленнєвих порушень у дітей раннього та дошкільного віку" Комунікативні навички в структурі комунікативної особистості дошкільника з порушеннями зору та інтелекту ВГО "Наукове товариство інвалідів "Інститут соціальної політики", м. Київ document.pdf
7371 "Робота логопеда (нейродефектолога) в аспекті міжнародної взаємодії із фахівцями суміжних галузей науки" "Оцінювання функціонального стану артикуляційного апарату в команді із фахівцями ортодонтичного профілю" ONLINE document.pdf

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
26932 Комунікативний потенціал дошкільників з порушеннями зору та інтелекту

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
47251 Family-Professional Collaboration in Early Childhood Education and Care in Ukrainian Policy

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
41431 Results of Verification of the Methods of Speech Activity Formation in Children with Autistic Disorders
36608 Auditory Gnosis Dysfunctions in Preschool Children with Severe Speech Disorders
36580 Professional readiness of future special education teachers for inclusive education in Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (14)

ID Назва Рік
47991 Management processes and systems of internal quality assurance of education in pre-school education institutions during martial status
49257 Management processes and systems of internal quality assurance of education in pre-school education institutions during martial status
48472 Restoration of Resources for Teachers and Students of Borys Grinchenko Kyiv University during the First Year of the War in Ukraine
49259 Restoration of resources for teachers and students of Borys Grinchenko Kyiv university during the first year of the war in Ukraine
43757 Інтерактивні форми роботи закладу дошкільної освіти з родинами, які виховують дітей із порушеннями мовлення
45215 Пошук ресурсів для педагогів і родин, які виховують дітей з особливими потребами, в умовах воєнного стану
41431 Results of Verification of the Methods of Speech Activity Formation in Children with Autistic Disorders
49255 Пошук ресурсів для педагогів і родин, які виховують дітей з особливими потребами, в умовах воєнного стану
37195 Diagnostics of the Parameters of the Syllaborhythmic Speech Structure in Pre-School Children with Complex Disoders
34624 Research on forming of reading skills of primary school age children with special educational needs by modern typography
30514 Kształtowanie adekwatnej samooceny studentów jako warunek rozwoju zawodowego logopedy
27731 Вплив колискових пісень на мовленнєвий розвиток дітей
25372 Артикуляционния диспраксия у детей с нарушениями речи: логопедический и медицинский аспекты
19509 Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
47909 Технологія формування виразності мовлення у дітей із мовленнєвим дизонтогенезом
46828 Координація команди супроводу дітей з особливими освітніми потребами в аспекті управлінської діяльності
34458 Criterion-indicative base of compositional rhythmic speech structure diagnostics
34179 Prevention of graphomotor disorders by the means of structural impact on synthetic activity of children of preschool age
19197 Стан сформованості комунікативного потенціалу старших дошкільників з порушеннями зору, інтелекту та при поєднанні цих порушень
19509 Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
22959 Системне дослідження особливостей засвоєння складоритму дітьми з порушеннями мовлення

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
43520 Нові напрями підготовки логопедів в умовах сучасного ринку праці
43526 Особливості логопедичного консультування родин дітей раннього віку із груп ризику
43524 Особливості сформованості нейролінгвістичного компонента двомовності у дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення
39881 Сучасні вимоги до міофункціонального профілю майбутнього логопеда
39880 Формування фонації музико-ритмічними засобами у соматично ослаблених дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення
34222 Prevention of discalculation in first-class children with severe speech impairment
26448 Особливості невербального слухового гнозису у дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ
29480 Ритм-рух-простір як параметри складоритму в системі розвитку мовлення у дітей із порушеннями зору
26447 Стан сформованості простору-ритму-руху в системі розвитку мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ
29481 Супровід студентів із порушеннями зору в умовах освітнього простору Київського університету імені Бориса Грінченка
24875 Кінестетична диспраксія у дітей дошкільного віку з порушеннями зору та мовлення
19514 Використання техніки орофаціальної міофункціональної терапії в логопедичній практиці
16199 Комунікативні навички в структурі комунікативної особистості дітей з порушеннями зору та інтелекту
16313 Пути повышения эффективности формирования коммуникативных навыков у детей с нарушениями зрения и интелекта в условиях семьи

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
129 Учасник програми Британська Рада в Україні Студентська академічна мобільність в Україні (САМ)

голова Британської Ради в Україні

Саймон Вільямс

САМ.pdf 31.05.2020-11.05.2021

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
488 Пошук ресурсів для педагогів і родин, які виховують дітей з особливими потребами, в умовах воєнного стану наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45215/ 2023
499 Restoration of Resources for Teachers and Students of Borys Grinchenko Kyiv University during the First Year of the War in Ukraine наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/48472/ 2024

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
165 Collegium Civitas, м.Варшава, Польща Підвищення кваліфікації 08.11.2019-13.12.2019

кординатор проекту Бут Юлія  +380684203800  Керівник проекту

Панкратова Ольга 

+380730332797

Учасник програми бабич.pdf
284 Західно-Фінляндський Коледжу, м. Гуйттінен Підвищення кваліфікації 01.02-12.03.2021

Sami Malinen 

Pricipal

Учасник програми document
435 Варшавська Академія спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської Міжнародне стажування 01.11.2021-31.01.2022 Professor Ewa M.Kulesza Учасник програми Nataliia Babych_ Confirmation_1.11.21-31.01.2022.pdf

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
371 European Education Area in the Context of Reforming the Education of children with special educational needs in Ukraine Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
513 Preparing postgraduate professionals for quality ECI through successful family professional collaboration Еразмус+ Коллективний - 2020
583 European Education Area in the Context of Reforming the Education of children with special educational needs in Ukraine Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
95 Ранні пташки - комунікативні практики для передчасно народжених дітей House of Europe Виграно document 2021

Завершені наукові дослідження (4)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
19 «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» Етап дослідження 12.2018 http://il.kubg.edu.ua/2013-10-29-15-01-27/naukova-tema-kafedry/2005-zvit-kafedry-pro-realizatsiiu-naukovoi-temy-kafedry-na-vchenii-radi-universytetu.html
23 Технологія формування складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку з ООП Повноцінне дослідження 10.2019 http://il.kubg.edu.ua/2013-10-29-15-01-27/naukova-tema-kafedry/2429-promizhnyi-zvit-pro-vykonannia-doslidzhennia-kafedry-spetsialnoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity-na-vchenii-radi-universytetu-vid-31-10-2019.html
51 Інституціалізація "універсального" асистента вчителя в Україні: дослідження умов реалізації Повноцінне дослідження 12.2020 https://cutt.ly/thV6bW8
107 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
23

Кобильченко Вадим Володимирович,
доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, лабораторія
тифлопедагогіки«Формування комунікативних навичок у старших дошкільників з порушеннями зору та інтелекту», 13.00.03 – корекційна педагогіка Аспірантура Інституту спеціальної педагогіки НАПН України Форма: заочна, роки: 2012-2016рр. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України document 2017

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
34 Занття у дитячому логопедичному центрі «Логотренажер» 2016 5
285 Системна робота впродовж відповідного етапу 2017 5

Підвищення кваліфікації (35)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1476 Фаховий модуль (стажування) - document 28.02.2017
1773 Інше - document 01.12.2017
1841 Інше - document 04.12.2017
2839 Інше Інший модуль document 10.10.2018
3610 Інше Інший модуль document 02.12.2019
3611 Інше Інший модуль document 04.08.2019
3612 Інше Інший модуль document 29.11.2019
3613 Інше Інший модуль document 27.11.2019
3614 Інше Інший модуль document 28.02.2019
3615 Інше Інший модуль document 25.11.2019
3759 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) бабич.pdf 13.12.2019
3792 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
4060 Лідерський модуль Інший модуль document 22.05.2020
4521 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020
4629 інше Інший модуль document 03.12.2020
4960 інше Інший модуль document 03.02.2021
5032 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 12.03.2021
5462 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_448_06.30.2021.pdf 30.06.2021
5683 інше Інший модуль document 16.09.2021
5684 інше Інший модуль document 20.11.2021
6560 інше Інший модуль document 08.08.2022
6600 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Nataliia Babych.pdf 06.07.2022
7033 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022
7286 інше Інший модуль document 23.12.2022
7678 Academic integrity in the training of masters and doctors of philosophy Інший модуль document 03.04.2023
7679 Розроблення професійних стандартів Інший модуль document 24.03.2023
7753 МОВА, МОВЛЕННЯ, ТЕРАПІЯ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД Інший модуль document 24.04.2023
7882 Edukacja przedszkolna w kontekście środowiskowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny Інший модуль Новий Документ Microsoft Word (3).docx 07.08.2023
8017 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_137_21.03.2023.pdf 21.03.2023
8639 Масаж в логопедії Інший модуль document 22.11.2023
8640 Модель підтримки розвитку дітей Інший модуль document 22.11.2023
8660 Розробка моделі фукціонування центрів фахової підтримки інклюзивної освіти Інший модуль document 22.11.2023
8666 Інший Інший модуль document 22.11.2023
9921 Планування заходів зі зміцнення здоров’я Інший модуль Витяг-Бабич_Н.М..pdf 17.04.2024
9950 Сертифікація ЕНК Цифровий модуль nakaz_sertyfikatsiia_traven_2024.pdf 03.06.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (14)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
118 «Сучасні методики та методи логопедичного обстеження дітей із порушеннями мовлення» (формування у студентів практичних навичок с Круглий стіл Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 11.10.2016 2
119 “Професійне кредо логопеда” в рамках Міжнародного дня логопеда Фотосушка Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
120 “Логопед устами дітей” в рамках Міжнародного дня логопеда Фотоконкурс Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
121 «Логопедія жартома» Експрес-діагностика мовленнєвого розвитку Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
122 «Логопедичне «Що? Де? Коли?» Змагання Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
123 “Міогімнастика в логопедичній роботі” Гостьова презентація Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
376 «Навчання, засноване на дослідженнях. Метод CASE-STUDY» Інститутський форум “Навчання, засноване на дослідженні в системі забезпечення якості освіти” Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 03.11.2016 2
1131 Логопедичне "Що? Де? Коли?" Вікторина Київський університет імені Бориса Грінченка 14.11.2017 2
1136 Артикуляційний гігант Логопедичний challange Київський університет імені Бориса Грінченка 14.11.2017 2
1142 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1153 Модель Психолого-педагогічних заходів подолання дислексії в учнів молодшого шкільного віку Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1162 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1168 Активізація мовленнєвої діяльності дитини в сенсорно-пізнавальному просторі інклюзивного навчання Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1190 Тьютер-технологія у формуванні логокорекційної компетентності "Міогімнастика" Наукова цукерня, логопедичний турнір Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
25 Логодидактична майстерня Упродовж 2016 року (1-2 рази на місяць) 20 Університетський 17.03.2016
142 «Студія дослідження складоритму» упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 10 Не зазначено 14.11.2017

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
43529 Фонетика та фонологія з основами аудіології

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
62 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Стратегії і практики інклюзивного навчання Не міжгалузева Створення програми 25.05.2023 nakaz_278_25.05.2023.pdf
63 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Стратегії і практики інклюзивного навчання Не міжгалузева Набір на програму 04.09.2023 спін-м-з-к.pdf

Сертифіковані ЕНК (13)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
597 Інноваційні техніки логопедичного масажу (5 курс, КО, денна) Інститут людини Магістр Денна 2019 882 21.12.2019
779 Логопедична корекція системних порушень мовлення (5 курс, КО, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 464 01.09.2020
1058 Технології інклюзивного навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (3-4 курс, ЛОГ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2021 448 30.06.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1059 Технології інклюзивного навчання дітей із сенсорними порушеннями (4 курс, ЛОГ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2021 448 30.06.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1201 Логопедичні студії (5 курс, ЛОГ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Денна 2022 212 02.05.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1249 Фонетика та фонологія з основами аудіології (1 курс, ЛОГ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2022 335 30.06.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1250 Логопедія: ранній і дошкільний вік (5 курс, КВД, заочна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Заочна 2022 335 30.06.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1251 Логопедія: молодший шкільний та підлітковий вік (5 курс, КВД, заочна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Заочна 2022 335 30.06.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1399 Техніки логопедичного масажу (6 курс, ЛОГ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Денна 2023 137 21.03.2023 23/24 н.р.
1400 Практикум з міології (6 курс, ЛОГ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Денна 2023 137 21.03.2023 23/24 н.р.
1401 Авторські та нетрадиційні логопедичні технології (5 курс, КВД, заочна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Заочна 2023 137 21.03.2023 23/24 н.р.
1491 Логопедія (дислалія, фонетико-фонематичне недорозвиток мовлення) (2 курс, ЛОГ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023 23/24 н.р.
1840 Психолого-педагогічний супровід дітей із сенсорними порушеннями (3-4 курс, ЛОГ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2024 480 03.06.2024

Використання ЕНК (54)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
771 Інститут людини Основи корекційної педагогіки (3 курс) Бакалавр Денна 4 не враховується не враховується 29.12.2017
3737 Інститут людини Логопедія (дизартрія, порушення голосу) (2,3 курс) Бакалавр Денна 13 10 не враховується 28.12.2018
3803 Інститут людини Основи корекційної педагогіки (5 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 4 не враховується не враховується 28.12.2018
3822 Інститут людини Педагогіка (загальна та спеціальна): Основи психолого-педагогічних досліджень (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 10 не враховується 28.12.2018
5111 Інститут людини Інноваційні техніки логопедичного масажу (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 10 5 10 27.12.2019
5269 Інститут людини Логопедична корекція системних порушень мовлення (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 27.12.2019
5271 Інститут людини Логопедія (дизартрія, порушення голосу) (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
5454 Інститут людини Педагогіка (загальна та спеціальна): Основи психолого-педагогічних досліджень (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
6133 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ІО (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
6139 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ППДДА (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6144 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика (СЗДО) (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6364 Інститут людини Інноваційні техніки логопедичного масажу (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
6573 Інститут людини Логопедичний практикум (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
6574 Інститут людини Логопедія (дизартрія, порушення голосу) (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6809 Інститут людини Переддипломна (науково-дослідна) практика (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6866 Інститут людини Практика (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 6 4 не враховується 10.12.2020
7233 Інститут людини Технології інклюзивного навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (3-4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7234 Інститут людини Технології інклюзивного навчання дітей із сенсорними порушеннями (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7470 Інститут людини Логопедична корекція системних порушень мовлення (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 10 5 10 10.12.2020
7679 Інститут людини Практика (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8243 Інститут людини Виробнича (за напрямом підготовки в медичних установах) (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
8252 Інститут людини Виробнича (за напрямом підготовки в закладах освіти) практика (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8253 Інститут людини Сучасні логопедичні технології (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8254 Інститут людини Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення) (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8255 Інститут людини Практика (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8256 Інститут людини Практика (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8494 Інститут людини Курсова робота зі спеціалізації (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
8549 Інститут людини Навчальна практика (ЗЗСО з інклюзивною формою навчання) (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020
8983 Інститут людини Технології інклюзивного навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (3-4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
9020 Інститут людини Технології інклюзивного навчання дітей із сенсорними порушеннями (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 30.11.2021
9190 Інститут людини Інноваційні техніки логопедичного масажу (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9282 Інститут людини Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення) (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9900 Інститут людини Курсова робота (на вибір з фахових дисциплін) (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10216 Інститут людини Раннє втручання з основою на родинноцентрований підхід (3-4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10525 Інститут людини Логопедичний практикум (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11115 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ППДДА (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11120 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ІО (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11364 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика спеціальні школи вчитель-логопед (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11371 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика спеціальні школи вчитель початкових класів для дітей з ТПМ (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11379 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика ІРЦ (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11790 Інститут людини Логопедія (дизартрія, порушення голосу) (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
11980 Інститут людини Виробнича (за напрямом підготовки в медичних установах) (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2021
11984 Інститут людини Навчальна практика (ЗЗСО з інклюзивною формою навчання) (1-4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
12455 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Технології інклюзивного навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (3-4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12622 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Технології інклюзивного навчання дітей із сенсорними порушеннями (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 3 31.12.2022
12744 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Логопедичні студії (5 курс, ЛОГ, денна) Магістр Денна 10 5 10 31.12.2022
12753 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Фонетика та фонологія з основами аудіології (1 курс, ЛОГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 31.12.2022
12766 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Логопедія: ранній і дошкільний вік (5 курс, КВД, заочна) Магістр Заочна 8 5 10 31.12.2022
12768 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Логопедія: молодший шкільний та підлітковий вік (5 курс, КВД, заочна) Магістр Заочна 10 4 10 31.12.2022
13601 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Логопедичні студії (5 курс, ЛОГ, денна) Магістр Денна 10 5 5 31.12.2023
13603 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Техніки логопедичного масажу (6 курс, ЛОГ, денна) Магістр Денна 10 5 15 31.12.2023
13612 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Логопедія (дислалія, фонетико-фонематичне недорозвиток мовлення) (2 курс, ЛОГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13623 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Фонетика та фонологія з основами аудіології (1 курс, ЛОГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13641 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Авторські та нетрадиційні логопедичні технології (5 курс, КВД, заочна) Магістр Заочна 9 5 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
655 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,91 30.12.2016
928 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,87 12.01.2017
1796 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,95 26.12.2018
2610 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,91 28.12.2019
3414 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,94 28.12.2020
4315 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,96 28.12.2021
5785 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,99 30.12.2022
6651 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,81 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
81 Іванкевич Ірина Андріївна Інститут людини VI Спеціальна освіта (за нозологіями) III - 2020
90 Любенко Людмила Віталіївна Інститут людини IV Актуальні проблеми інклюзивної освіти I - 2021
92 Ковтун Марія Олегівна Інститут людини V Спецальна освіта (за нозологіями) III - 2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
44 Донцова Уляна Вікторівна IV Спеціальна освіта (за нозологіями) I 2018
84 Ковальчук Ольга Олександрівна III Спеціальна освіта (за нозологіями) I 2019
85 Луценко Юлія Петрівна III Спеціальна освіта (за нозологіями) I 2019