Додаткові відомості

Освіта
Київське училище культури, 1988

Київський університет імені Тараса Шевченка, 1995

Перелік місць роботи
Національний педагогічний університет ім.М. Драгоманова, викладач кафедри філософії

Університет "Україна", завідувач кафедри документознавства

Теми дисертацій (захищених)

"Православне чернецтво в Україні як суспільний феномен";

"Постать лідера в православній традиції"

Громадська активність
Член Української асоціації релігієзнавців

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
111 7 4 2022.11.30 23:19:07 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 0 0 2022.12.03 23:37:02 Перейти до Scopus link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3836 Київські студії Ідея подвижництва у православній традиції Київський університет імені Бориса Грінченка document
2654 Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання Гендерна зумовленість корпоративної етики Київський національний університет ім.Т.Шевченка document.pdf
2653 Релігієзнавство і богослов'я у структурі світської освіти і науки: світовий та український досвід Ідея пастирства у богословській думці: генеза та реалії сьогодення Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document.pdf
2721 Міжнародна наукова конференція Треті танчерівські читання "500-річчя східноєвропейського книгодрукування: релігієзнавчий аспект" Становлення православного друкарства в Україні: пошук духовної ідентичності Київський національний університет ім.Т.Шевченка document.pdf
2655 Другі академічні читання пам'яті Г.І.Волинки: філософія, наука і освіта Філософія гендеру у вимірі української культури Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова document.pdf
1400 Українське православ'я на шляху самовизначення, єдності та конституювання Православне релігійне лідерство: історія становлення та виклики сьогодення Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького document
1399 Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі Ідейні витоки аскези як морального принципу католицького чернецтва Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
15028 Monasteries Ukraine

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
40794 Quality of University Education: Educological Discourse
29786 Difficult Questions of Historical Memory in Paradigm of Culture Dialogue
18546 The information war as a factor in the implementation of modern geopolitics

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
40789 Features of Sacred Music in the Context of the Ukrainian Baroque
36905 A knowledge management culture in the European higher education system
40067 Religious Education in the European Educational Space: Social and Cultural Context

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
40789 Features of Sacred Music in the Context of the Ukrainian Baroque
43036 Mission of social service in the theological educational discourse
39336 Mystical and intuitive practices of Zen Buddhism
39354 The genesis of mystical and intuitive practices in the Christian religious and philosophical traditions of the Middle Ages
39363 The religious factors of the Ukrainian mentality formation
37109 The role of information culture in the university knowledge management system
33523 Religious education in Ukraine: problems and prospects
32427 The phenomenon of missionary activity of christian churches in the virtual space
28720 The ideological sources of religious leadership in Ukrainian cultural space
29271 The Ideological Sources of Religious Leadership in Ukrainian Cultural Space
28716 Transformation of Ukrainian Name-giving Process: Historical Analysis
29266 World outlook essence of the phenomenon of information culture in the context of globalization challenges of our time
18546 The information war as a factor in the implementation of modern geopolitics

Фахові видання, що затверджені МОН (23)

ID Назва Рік
36905 A knowledge management culture in the European higher education system
43036 Mission of social service in the theological educational discourse
39336 Mystical and intuitive practices of Zen Buddhism
39354 The genesis of mystical and intuitive practices in the Christian religious and philosophical traditions of the Middle Ages
39363 The religious factors of the Ukrainian mentality formation
37109 The role of information culture in the university knowledge management system
32430 Functional orientation of information culture
33507 Information culture of teacher in the system of religious education
32427 The phenomenon of missionary activity of christian churches in the virtual space
32429 The role of information culture in the regulation of social information systems
32871 Феномен української антропоніміки: духовно-семантичний контекст осмислення
29269 Psychology of mass consciousness in Christian religious leadership
29271 The Ideological Sources of Religious Leadership in Ukrainian Cultural Space
28716 Transformation of Ukrainian Name-giving Process: Historical Analysis
29266 World outlook essence of the phenomenon of information culture in the context of globalization challenges of our time
26021 Ideological foundations of the economic activity of Orthodox monasteries in Ukraine
26019 Information wars as a means of manipulating information systems in the era of global challenges of our time
26022 Value orientations of information culture as a key factor of society information security
22432 Genesis of the gender ideology of the Middle Ages
23160 The idea of pastoral ministry in theological thought: the genesis and realities of the present
23159 The moral essence of the image of the pastor in the Eastern Christian tradition
17898 Leadership as a means of social systems in the information age
18795 The role of the Orthodox monasteries in the forming the worldview reference-points of Ukrainian society

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
34215 Aesthetic cognition in the works of Thomas Aquinas
34218 Formation of the sacred content of icon painting in the Eastern Christian spiritual tradition
34004 Problems of information-library and archival education in Ukraine in the context of analytical management
34003 Religious education and professional activity in Ukraine: legislative and regulatory regulation
34213 The phenomenon of calligraphy as a sacred art of Islam
34005 The role of information analytics in the formation of professional competencies graduates of the specialty "philosophy"
29280 Holiness and genius in religious leadership: features of correlation
29276 Worldviews of Information Culture in the Virtual Space of Christian Religious Internet Communications
22437 Information wars as a means of social manipulation in an era of globalization
22652 The phenomenon of virtual reality in the context of religious communications
17931 Religious communication as a means of information warfare in Ukraine
17918 The cultural dimension of the monastery in the space of Ukrainian society spirituality
17380 The phenomenon of information culture in the era of globalization challenges of our time
20409 Ідейні витоки аскезияк морального принципу католицького чернецтва

Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR (1)

ID Назва статті Назва видання Посилання Рік
6 Features of Sacred Music in the Context of the Ukrainian Baroque Religions https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40789/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
257 Кафедра філософії 57225056181 2 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225056181

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
774 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра філософії та релігієзнавства 0 0 2022 https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Irina-Lomacinska-2208410090

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
204 Кульутрний центр Сінан Паша (Туреччина) Стажування 03-09.07.2020 Ахмет Тевке Учасник програми Ломачинська_серт.pdf
214 Collegium Civitas, м.Варшава, Польща Наукове стажування 08.11-18.12.2020 Катаржина Манєвська, проректор з міжнародної діяльності Учасник програми document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1531 Фаховий модуль (стажування) - document 28.04.2017
2036 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 846 - ЕНК.pdf 28.12.2017
2487 Модуль з ІКТ Фаховий модуль (за кордоном) sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
3488 ІКТ Інший модуль Наказ №215_01.04.19.pdf 01.04.2019
3884 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_176_04.03.20.pdf 04.03.2020
4912 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 18.12.2020
5005 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5433 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
6915 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 17.11.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
534 І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТУРНІР З ФІЛОСОФІЇ студентський турнір Історико-філософський факультет 28.11.2016 4

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
35627 Методичні рекомендації для розробки бакалаврських робіт

Сертифіковані ЕНК (12)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
372 Філософія інформації (5 курс, КББ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2018 264 16.04.2018 -
413 Сакральне мистецтво (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2018 843 22.12.2018 -
417 Релігія і економіка (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 215 01.04.2019 -
638 Аналітика соціальних процесів: Філософія інформації, Філософія економіки (2 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019 -
651 Релігієзнавчі студії: Історія релігії (1 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019
676 Аналітичні студії: Інформаційно-аналітична діяльність (3 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 176 04.03.2020
1033 Актуальні проблеми філософського дискурсу (1-2 курс, АСП, денна) Історико-філософський факультет Доктор філософії Денна 2021 385 04.06.2021
1080 Філософія інформації (5 курс, ІБА, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2021 661 01.10.2021
1095 Релігієзнавчі студії (1 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2021 785 25.11.2021
1126 Сакральне мистецтво (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2021 811 06.12.2021
1127 Релігія і економіка (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2021 811 06.12.2021
1178 Аналітика соціальних процесів (2 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2022 63 01.02.2022

Використання ЕНК (21)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
4035 Історико-філософський факультет Філософія інформації (5 курс, ІБА, денна) Магістр Денна 7 не враховується 9 25 28.12.2018
5176 Історико-філософський факультет Інформаційно-аналітична діяльність (3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5206 Історико-філософський факультет Історія філософії (2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5647 Історико-філософський факультет Релігієзнавчі студії: Історія релігії (1 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10 27.12.2019
5649 Історико-філософський факультет Релігія і економіка (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 не враховується 5 10 27.12.2019
5658 Історико-філософський факультет Сакральне мистецтво (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5880 Історико-філософський факультет Філософія інформації (5 курс, ІБА, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
6085 Історико-філософський факультет Аналітичні студії: Інформаційно-аналітична діяльність (3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 10 10.12.2020
7049 Історико-філософський факультет Релігієзнавчі студії: Історія релігії (1 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
8262 Історико-філософський факультет Сакральне мистецтво (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8263 Історико-філософський факультет Релігія і економіка (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8365 Історико-філософський факультет Аналітика соціальних процесів (2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8849 Історико-філософський факультет Філософія інформації (5 курс, ІБА, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
9114 Історико-філософський факультет Філософія інформації (5 курс, ІБА, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 10 30.11.2021
9224 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми філософського дискурсу (1-2 курс, АСП, денна) Доктор філософії Денна 8 не враховується не враховується 10 30.11.2021
9451 Історико-філософський факультет Релігія і економіка (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10 30.11.2021
9462 Історико-філософський факультет Сакральне мистецтво (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10 30.11.2021
11280 Історико-філософський факультет Релігієзнавчі студії (1 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10 30.11.2021
11301 Історико-філософський факультет Практика виробнича (аналітична) (4 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11695 Історико-філософський факультет Практика виробнича (асистенська/без відриву) (6 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11696 Історико-філософський факультет Аналітичні студії (1-3 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
109 Кафедра філософії 4.2 20.05.2016
735 Кафедра філософії 4,6 31.12.2016
1238 Кафедра філософії 4,71 12.01.2017
2082 Кафедра філософії 4,61 26.12.2018
3045 Кафедра філософії 4,57 28.12.2019
3852 Кафедра філософії 4,80 28.12.2020
5041 Кафедра філософії 4,86 28.12.2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
59 Лазебник Катерина Сергіївна III Філософія I 2018
132 Мілютіна Наталія Олегівна IV Філософія I 2020
208 Донець Олександр Борисович VI Філософія I 2022