Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1999 р.)
Перелік місць роботи
Закінчила аспірантуру Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2002 р.).
З 2003 р. розпочала викладацьку діяльність.
У 2004 р. в Інституті мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України захистила кандидатську дисертацію.
Теми дисертацій (захищених)
"Розвиток фонетичної системи староукраїнської мови другої половини XVI - XVIIIст. на тлі правописної традиції (на матеріалі житійно-повістевих пам'яток)"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
18 2 0 2022.11.19 23:07:06 Перейти на сторінку link

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8267 Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу" Історико-лінгвістичне коментування в процесі вивчення української мови в школі Інститут педагогіки НАПН України document
8447 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція (XIV Грінченківські читання) Система правопису "Словаря української мови" за редакцією Бориса Грінченка і формування принципів сучасної української орфографії Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5079 Всеукраїнська наукова конференція ХІІ грінченківські читання "Борис Грінченко: людина на тлі епохи" Редакторська діяльність Бориса Грінченка та мовна політика Російської імперії (у контексті політичних процесів ХІХ - початку ХХ ст.) Київський університет імені Бориса Грінченка document
4973 IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем" Нарада в Імператорсській академії наук (1907 рік) щодо системи правопису "Словаря української мови" (на матеріалі архівних документів) Київський університет імені Бориса Грінченка document
4972 Міжнародна наукова конференція "Український мовний світ у слов'янському всесвіті" Українська барокова драма: окремі лінгвістичні аспекти Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова document
4883 І Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейна педагогіка в науковій освіті» Робота з рукописами та стародрукованими пам'ятками української писемності як спосіб опанувати історію літературної мови Національна академія педагогічних наук України Національний центр "Мала академія наук України" document
4680 III Всеукраїнська науково-практична конференція "Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем" "СЛОВАРИК. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів" Василя Доманицького як лексикографічна пам'ятка початку ХХ століття" Київський університет імені Бориса Грінченка document
3258 Міжнародная навукова-практычная канференцыя "Праблемы сучаснага падручніка" Історія української мови у шкільних підручниках: шлях до знань чи зайва інформація? Акадэмыя паслядыпломнай адукацыі, Рэспубліка Беларусь, Мінск document
4679 IV Міжнародна науково-практична конференція "Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ" Метафоричність мови української барокової драми другої половини XVII - VIII століття ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" document
1925 Всеукраїнська науково-практична конференція "Лінгвістичний та лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи" Лексеми СЕНС і СМИСЛ у мовній практиці українців Київський університет імені Бориса Грінченка document
2757 Modern Philology: relevant issues and prospects of research Мовна гра у староукраїнській драматургії другої половини XVII ст. Lublin Science and Technology Park S.A., Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Republic of Poland document
118 ІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція 'Вербальні культурні коди сучасної української мови' Лігнвокультурологема МОВА (на матеріалі філологічних текстів староукраїнської доби) Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Факультет української філології та журналістики document
120 Лінгвістичний простір вищої школи драгомановців (до 95-річчя кафедри української мови та 180-річчя Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова) До проблеми діалектної основи української літературної мови М.Київ, Національний педагогічний університет іміені М.П.Драгоманова document
119 Language: classic - modern - postmodern Формально-граматичні показники категорії персональності у староукраїнському дієслові (на матеріалі житійно-повістевих пам'яток другої половини XVI - XVII ст.). Natoinal University of 'Kyiv-Mohyla Academy' document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
42231 Using of the language factor in modern conflicts of various levels
42759 Using of the language factor in modern conflicts of various levels

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
41373 History of the Ukrainian Language as a means of forming national identity and historical memory
39243 History of the Ukrainian language at the beginning of the XX century: the educational dimension
38039 Дискусія в Імператорській академії наук (1907 рік) щодо системи правопису «Словаря української мови»
21376 Формування історичної пам'яті в учнів старших класів засобами підручників української мови
11278 The Significance of Historico-Linguistic Disciplines
8878 Мовотворчість у сфері науки
8917 Религиозная культура и сознание и формирование фразеологического фонда украинского языка
8941 Тне history of Ukrainain language in Ivan Franko’s studies.
8888 Stages of formation the phonetic principle of the Ukrainian orthography
8943 Украинци XVI - XVII ст. и их язык (на материале памятников житийной и деловой литературы)

Фахові видання, що затверджені МОН (17)

ID Назва Рік
41373 History of the Ukrainian Language as a means of forming national identity and historical memory
39243 History of the Ukrainian language at the beginning of the XX century: the educational dimension
38039 Дискусія в Імператорській академії наук (1907 рік) щодо системи правопису «Словаря української мови»
23563 Lexemes смисл (meaning) and сенс (sense) in Linguistic Practice of Ukrainians
21376 Формування історичної пам'яті в учнів старших класів засобами підручників української мови
19863 Phonetic features of the Eastern Polissian dialect of Ukrainian (on the basis of Borys Grinchenko’s folkloristic records)
14408 Антропоцентризм та український персоналізм лінгвістичної концепції Івана Огієнка
12266 To the Problem of Dialectical Background of the Ukrainian Literary Language
11278 The Significance of Historico-Linguistic Disciplines
8878 Мовотворчість у сфері науки
8939 Витоки формування правописної компетенції та українського правопису
8907 Мовна особистість староукраїнської доби: проблеми та аспекти дослідження
8893 Some fonetiko-orthographic features of simple language (on material of manuscripts of religious and business monuments of literature of the XVI – XVIII item)
8905 Traditions for formation of phonetic of Ukrainian spelling (based on the nandwritten memorials of the end of XVII - XVII centuries)
8941 Тне history of Ukrainain language in Ivan Franko’s studies.
8888 Stages of formation the phonetic principle of the Ukrainian orthography
8943 Украинци XVI - XVII ст. и их язык (на материале памятников житийной и деловой литературы)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (20)

ID Назва Рік
41848 Історико-лінгвістичне коментування у процесі вивчення української мови в школі
31552 Чому в сучасній українській мові існують паралельні відмінкові форми іменників?
30490 «Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів» Василя Доманицького як лексикографічна пам'ятка початку ХХ століття
30397 Українська барокова драма: окремі лінгвістичні аспекти
21965 Мовна гра в староукраїнській драматургії другої половини XVII cт.
8908 The linguistic and political measurings of concept «language» in Old Ukrainian period
2415 «Записки» І.Г. Галагана — малодосліджена пам’ятка староукраїнської мови XVIII ст.
2211 Основні фонетико-орфографічні тенденції староукраїнської мови при передачі прикметникового закінчення -ий (на матеріалі пам’яток XVII – першої половини XVIII ст.).
8878 Мовотворчість у сфері науки
2614 “Записки” И.Г.Галагана – малоизученный памятник языка XVIII ст.
1018 Від житія до історичного роману: спроба лінгвістичного аналізу
1017 Language features of the sacred life stories by the end of XVI – begin of XVII centuries in context of the second southern Slavonic influencing.
8915 Ukrainain spoken phonetic and Cyrillic script in Ivan Franko’s studies
8940 Варіативність орфографічних та фонетичних норм староукраїнської мови другої половини XVІ ст.
8933 Мовні аспекти особистості автора (за житійно-повістевими і діловими пам’ятками кінця XVI – XVIII ст.)
8941 Тне history of Ukrainain language in Ivan Franko’s studies.
8888 Stages of formation the phonetic principle of the Ukrainian orthography
8920 Проблеми становлення українського правопису в світлі праць Михайла Максимовича
8943 Украинци XVI - XVII ст. и их язык (на материале памятников житийной и деловой литературы)
1016 Становлення фонетичних та орфографічних норм староукраїнської мови другої половини XVI – XVIII ст. (на матеріалі житійно-повістевих творів)

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
27 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови 24 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Vydaichuk

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
502 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2020
616 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
169 Фаховий модуль (стажування) - document 05.05.2015
219 Лідерський модуль - document 15.04.2015
2581 Дидактичний модуль Фаховий модуль (в Україні) document 27.10.2018
3858 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.03.2020
4219 інше Інший модуль document 07.09.2020
6608 інше Інший модуль document 08.08.2022
6609 інше Інший модуль document 22.08.2022

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
7338 Моя майбутня професія - філолог

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6490 Інститут філології Історія української мови (1-3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7132 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФЯ, ФК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7144 Інститут філології Сучасні аспекти лінгвістики (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8481 Інститут філології Історія української мови (1-3 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8797 Інститут філології Сучасні аспекти лінгвістики (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9501 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФІС, ФІТ, ФФР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10880 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10882 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11008 Інститут філології Історія української мови (1-3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11046 Інститут філології Історія української мови (1-3 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11960 Інститут філології Сучасні аспекти лінгвістики (5-6 курс, УМ, денна) Магістр Денна 6 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
35 Кафедра української мови 4,7 20.05.2016
1003 Кафедра української мови 4,78 12.01.2017
1865 Кафедра української мови 4,78 26.12.2018
3190 Кафедра української мови 4,67 28.12.2019
3551 Кафедра української мови 4,89 28.12.2020
4551 Кафедра української мови 4,83 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
113 ФАб-1-14-14.0д III 3 5 2016
421 ФАб-1-14-14.0д IV 5 5 2017-2018

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
106 Квест до Дня української мови «Мовний марафон»link особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка Посилання 09.11.2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (2)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
20 XVII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика Інститут післядипломної педагогічної освіти 09.12.2017
252 XIX Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика м. Київ 02.02.2018