Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1999 р.)
Перелік місць роботи
Закінчила аспірантуру Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2002 р.).
З 2003 р. розпочала викладацьку діяльність.
У 2004 р. в Інституті мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України захистила кандидатську дисертацію.
Теми дисертацій (захищених)
"Розвиток фонетичної системи староукраїнської мови другої половини XVI - XVIIIст. на тлі правописної традиції (на матеріалі житійно-повістевих пам'яток)"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2024.05.15 06:00:22 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 72 5 0 2024.05.13 10:05:32 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 57 5 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
27 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови 37.9 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Vydaichuk

Конференції (17)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9968 Всеукраїнська наукова конференція (ХVI Грінченківські читання) «ЕПОХА ГРІНЧЕНКА: ПРОСВІТА, НАЦІЯ, ІДЕНТИЧНІСТЬ» Мовна політика в Україні кінця ХІХ — початку ХХ ст. і мовознавча діяльність Бориса Грінченка м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
9015 Міжнародний науковий форум «Лінгвофілософський підхід до мови: основні напрями і парадигми» Українська мова у вимірах вищої освіти Києва початку ХХ століття Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
8694 БІОГРАФІЧНИЙ НАРАТИВ: ТЕКСТ І ДИСКУРС. Всеукраїнська наукова онлайн-конференція (XV Грінченківські читання) Лінгвостилістичний аналіз "Термінологічного збірника Міністерства шляхів (Київ, 1918)" Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8267 Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу" Історико-лінгвістичне коментування в процесі вивчення української мови в школі Інститут педагогіки НАПН України document
8447 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція (XIV Грінченківські читання) Система правопису "Словаря української мови" за редакцією Бориса Грінченка і формування принципів сучасної української орфографії Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5079 Всеукраїнська наукова конференція ХІІ грінченківські читання "Борис Грінченко: людина на тлі епохи" Редакторська діяльність Бориса Грінченка та мовна політика Російської імперії (у контексті політичних процесів ХІХ - початку ХХ ст.) Київський університет імені Бориса Грінченка document
4973 IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем" Нарада в Імператорсській академії наук (1907 рік) щодо системи правопису "Словаря української мови" (на матеріалі архівних документів) Київський університет імені Бориса Грінченка document
4972 Міжнародна наукова конференція "Український мовний світ у слов'янському всесвіті" Українська барокова драма: окремі лінгвістичні аспекти Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова document
4883 І Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейна педагогіка в науковій освіті» Робота з рукописами та стародрукованими пам'ятками української писемності як спосіб опанувати історію літературної мови Національна академія педагогічних наук України Національний центр "Мала академія наук України" document
4680 III Всеукраїнська науково-практична конференція "Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем" "СЛОВАРИК. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів" Василя Доманицького як лексикографічна пам'ятка початку ХХ століття" Київський університет імені Бориса Грінченка document
3258 Міжнародная навукова-практычная канференцыя "Праблемы сучаснага падручніка" Історія української мови у шкільних підручниках: шлях до знань чи зайва інформація? Акадэмыя паслядыпломнай адукацыі, Рэспубліка Беларусь, Мінск document
4679 IV Міжнародна науково-практична конференція "Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ" Метафоричність мови української барокової драми другої половини XVII - VIII століття ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" document
1925 Всеукраїнська науково-практична конференція "Лінгвістичний та лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи" Лексеми СЕНС і СМИСЛ у мовній практиці українців Київський університет імені Бориса Грінченка document
2757 Modern Philology: relevant issues and prospects of research Мовна гра у староукраїнській драматургії другої половини XVII ст. Lublin Science and Technology Park S.A., Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Republic of Poland document
118 ІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція 'Вербальні культурні коди сучасної української мови' Лігнвокультурологема МОВА (на матеріалі філологічних текстів староукраїнської доби) Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Факультет української філології та журналістики document
120 Лінгвістичний простір вищої школи драгомановців (до 95-річчя кафедри української мови та 180-річчя Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова) До проблеми діалектної основи української літературної мови М.Київ, Національний педагогічний університет іміені М.П.Драгоманова document
119 Language: classic - modern - postmodern Формально-граматичні показники категорії персональності у староукраїнському дієслові (на матеріалі житійно-повістевих пам'яток другої половини XVI - XVII ст.). Natoinal University of 'Kyiv-Mohyla Academy' document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
48546 Semantic evolution of a lexeme in historical context: analysis of changes in its meaning and usage
42759 Using of the language factor in modern conflicts of various levels

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
45704 Модифікації фразеологізмів у сучасному українському масмедійному дискурсі
41373 Аспекти історії української мови як засіб формування національної ідентичності та історичної пам'яті
39243 Історія української мови у вимірах освітнього процесу початку ХХ століття
38039 Дискусія в Імператорській академії наук (1907 рік) щодо системи правопису «Словаря української мови»
21376 Формування історичної пам'яті в учнів старших класів засобами підручників української мови
11278 Значення історико-лінгвістичних дисциплін у системі підготовки вчителя-філолога
8878 Мовотворчість у сфері науки
8917 Релігійна культура та свідомість і формування фразеологічного фонду української мови
8941 Питання історії української мови у світлі праць Івана Франка
8888 Етапи становлення фонетичного принципу українського правопису
8943 Українці XVI – XVII ст. крізь призму мови (на матеріалі житійно-повістевих та ділових пам’яток)

Фахові видання, що затверджені МОН (19)

ID Назва Рік
45704 Модифікації фразеологізмів у сучасному українському масмедійному дискурсі
43716 Модернізація філологічної освіти та науки України: глобалізаційні виклики, аналіз дієвості інноваційних освітніх платформ
41373 Аспекти історії української мови як засіб формування національної ідентичності та історичної пам'яті
39243 Історія української мови у вимірах освітнього процесу початку ХХ століття
38039 Дискусія в Імператорській академії наук (1907 рік) щодо системи правопису «Словаря української мови»
23563 Лексеми смисл і сенс у мовній практиці українців
21376 Формування історичної пам'яті в учнів старших класів засобами підручників української мови
19863 Фонетичні особливості східнополіського говору північного наріччя української мови (на матеріалі етнографічної спадщини Бориса Грінченка)
14408 Антропоцентризм та український персоналізм лінгвістичної концепції Івана Огієнка
12266 До проблеми діалектної основи української літературної мови
11278 Значення історико-лінгвістичних дисциплін у системі підготовки вчителя-філолога
8878 Мовотворчість у сфері науки
8939 Витоки формування правописної компетенції та українського правопису
8907 Мовна особистість староукраїнської доби: проблеми та аспекти дослідження
8893 Деякі фонетико-орфографічні особливості простої мови (на матеріалі пам’яток релігійного та ділового письма XVI – XVIII ст.)
8905 Традиції формування фонетичного принципу українського правопису (на матеріалі рукописних пам’яток кінця XVIІ – XVIII ст.)
8941 Питання історії української мови у світлі праць Івана Франка
8888 Етапи становлення фонетичного принципу українського правопису
8943 Українці XVI – XVII ст. крізь призму мови (на матеріалі житійно-повістевих та ділових пам’яток)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (20)

ID Назва Рік
41848 Історико-лінгвістичне коментування у процесі вивчення української мови в школі
31552 Чому в сучасній українській мові існують паралельні відмінкові форми іменників?
30490 «Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів» Василя Доманицького як лексикографічна пам'ятка початку ХХ століття
30397 Українська барокова драма: окремі лінгвістичні аспекти
21965 Мовна гра в староукраїнській драматургії другої половини XVII cт.
8908 Лінгвополітичні виміри поняття "мова" у староукраїнську добу
2415 «Записки» І.Г. Галагана — малодосліджена пам’ятка староукраїнської мови XVIII ст.
2211 Основні фонетико-орфографічні тенденції староукраїнської мови при передачі прикметникового закінчення -ий (на матеріалі пам’яток XVII – першої половини XVIII ст.).
8878 Мовотворчість у сфері науки
2614 “Записки” І.Г. Галагана – малодосліджена пам’ятка мови XVIII ст.
1018 Від житія до історичного роману: спроба лінгвістичного аналізу
1017 Відбиття другого південно-слов’янського графіко-орфографічного впливу у графіці та орфографії українських рукописних житійно-повістевих пам’яток XVI ст.
8915 Українська живомовна фонетика і кирилична графіка в дослідженнях Івана Франка
8940 Варіативність орфографічних та фонетичних норм староукраїнської мови другої половини XVІ ст.
8933 Мовні аспекти особистості автора (за житійно-повістевими і діловими пам’ятками кінця XVI – XVIII ст.)
8941 Питання історії української мови у світлі праць Івана Франка
8888 Етапи становлення фонетичного принципу українського правопису
8920 Проблеми становлення українського правопису в світлі праць Михайла Максимовича
8943 Українці XVI – XVII ст. крізь призму мови (на матеріалі житійно-повістевих та ділових пам’яток)
1016 Становлення фонетичних та орфографічних норм староукраїнської мови другої половини XVI – XVIII ст. (на матеріалі житійно-повістевих творів)

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
483 Університет Палермо, Італія Міжнародне стажування Еразмус+ 12-18.05.2023 Professor Oleg Rumiantsev Учасник програми vydaichuk_final certificate.pdf

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
502 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2020
616 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2021
711 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2022

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
99 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови Аналітик-дослідник 27.04.2023

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
169 Фаховий модуль (стажування) - document 05.05.2015
219 Лідерський модуль - document 15.04.2015
2581 Дидактичний модуль Фаховий модуль (в Україні) document 27.10.2018
3858 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.03.2020
4219 інше Інший модуль document 07.09.2020
6608 інше Інший модуль document 08.08.2022
6609 інше Інший модуль document 22.08.2022
7918 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[1].pdf 28.06.2023
8135 Професійно-орієнтований курс для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти Інший модуль Яцика -Журі ВНЗ _1 - 0014.pdf 01.03.2023
9458 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
46238 Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт і курсових проєктів (для студентів спеціальності 035 Філологія)
7338 Моя майбутня професія - філолог

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
51 Факультет української філології, культури і мистецтва Біографістика і текстологія Міжгалузева Створення програми 30.03.2023 Витяги_ОП_30.03.2023.pdf
56 Факультет української філології, культури і мистецтва Біографістика і текстологія Міжгалузева Набір на програму 30.03.2023 біт-м-д-б.pdf

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6490 Інститут філології Історія української мови (1-3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7132 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФЯ, ФК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7144 Інститут філології Сучасні аспекти лінгвістики (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
8481 Інститут філології Історія української мови (1-3 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
8797 Інститут філології Сучасні аспекти лінгвістики (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
9501 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФІС, ФІТ, ФФР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10880 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10882 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11008 Інститут філології Історія української мови (1-3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11046 Інститут філології Історія української мови (1-3 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11960 Інститут філології Сучасні аспекти лінгвістики (5-6 курс, УМ, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
35 Кафедра української мови 4,7 20.05.2016
1003 Кафедра української мови 4,78 12.01.2017
1865 Кафедра української мови 4,78 26.12.2018
3190 Кафедра української мови 4,67 28.12.2019
3551 Кафедра української мови 4,89 28.12.2020
4551 Кафедра української мови 4,83 28.12.2021
6044 Кафедра української мови 4,77 30.12.2022
6924 Кафедра української мови 4,91 30.12.2023

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
106 Квест до Дня української мови «Мовний марафон»link особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка Посилання 09.11.2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (2)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
20 XVII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика Інститут післядипломної педагогічної освіти 09.12.2017
252 XIX Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика м. Київ 02.02.2018