Додаткові відомості

Освіта
Денисова Наталія Богданівна закінчила  у 2003 році Львівський національний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Переклад" та здобула кваліфікацію магістр філології. Перекладач з англійської мови. Викладач перекладу та англійської мови.
Перелік місць роботи

2003 - 2006 рр. - викладач англійської мови на кафедрі міжнародних відносин Львівського                                Національного Університету імені Івана Франка, м.Львів.

2006 -2016 рр. - викладач англійської мови на кафедрі іноземних мов Університету 

                            Економіки і Права "КРОК", м. Київ. 

 
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 0 0 0 2023.03.14 15:31:53 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 0 0 0

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9235 4 Міжнародно наукова конференція "Актуальні проблеми романо-германської філології". "SELF-REGULATED as a feature of online learning in academic discourse". МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ імені МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ document.pdf
9180 КРИМСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ: ФІЛОЛОГІЯ ТА ЖУРНАЛІСТИКА • ДИСКУРС НАУКОМЕТРИЧНИХ СТАТЕЙ ПРО ОНЛАЙН НАВЧАННЯ: КОРПУСНИЙ АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ СЛІВ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИК document.docx
7932 Концептуальні Проблеми Розвитку Філологічних Наук у Сучасному Полікультурному Просторі Discursive representation of primary/secondary school in the time of Covid i n the media. Таврійський Національний Університет імені В.І. Вернадського document
6923 " Інноваційні Тенденції Підготовки Фахівців в Умовах Полікультурного та Мультилінгвального Глобалізованого Світу". SCHOOL IN THE GUARDIAN’S 2020-2021 ARTICLES: A CORPUS-BASED ANALYSIS Київський Національний Університет Технологій та Дизайну. Інститут права та сучасних технологій навчання. Кафедра іноземних мов. document.pdf
6925 The 11th Annual Alabama Languages Conference A Corpus Based Portrait of TEACHER in American and British Media Discourse. The University of Alabama, USA. document.pdf
6926 ІІ Міжнародна Науково-Практична Онлайн Конференція.Філологічні й Педагогічні Студії у Вітчизняній та Зарубіжній Науці ХХІ Сторіччя. Media Represantation of Teachers' Well - Being and Mental Health. Київський Національний Університет Імені Тараса Шевченка. Інститут Філоллогії. document
4862 3rd Forum for ELT Professionals Reforming Higher Education in Ukraine Kyiv National of University of Trade in Ukraine document
4851 3rd Forum for ELT Professionals Reforming Higher Education in Ukraine Kyiv National of University of Trade in Ukraine document
4864 The 29th Annual IATEFL-Hungary conference. ENGaged: Spotlight on Learning Budapest document
4865 The 24thAnnual National IATEFL Ukraine Conference New generation teaching Kyiv National of University of Trade in Ukraine document
4866 The 24thAnnual National IATEFL Ukraine Conference New generation teaching Kyiv National of University of Trade in Ukraine document
4867 EdCamp Linguist Positive Change conference and completing 8 hours of professional development Positive Change Kyiv document
3182 23 rd Annual National IATEFL Ukraine Confderence "Learn, Reflect, Develop". "Learn, Reflect, Develop". Borys Grinchenko University document
3183 The third International Scientific and Practical Conference "Modern Issues in Germanic and Romance Linguistics" A teacher of English in the 21 st Century Rivne document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
36954 A Corpus Based Portrait of Teacher in American and British Media Discourse
40790 School in British and American media discourse: a corpus study
25736 School-based experience in new generation teacher training

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
36954 A Corpus Based Portrait of Teacher in American and British Media Discourse
40790 School in British and American media discourse: a corpus study

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
41772 E-LEARNER in Scientific Discourse: A Corpus Based Analysis
36956 Discursive representation of primary/secondary school in the time of Covid in the media
36955 School in the guardian’s 2020-2021 articles: a corpus-based analysis
34291 Media Representation of Teachers' Well-Being and Mental Health

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
307 School in British and American media discourse: a corpus study фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40790/ 2022

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
20 Факультет романо-германської філології Кафедра англійської мови та комунікації Аналітик-дослідник 04.08.2022

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1766 Дидактичний модуль - document 07.07.2017
2194 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 25.05.2018
2418 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2697 Інше Інший модуль document 27.01.2018
2698 Інше Інший модуль document 07.07.2018
2699 Інше Інший модуль document 31.01.2018
3591 Інше Інший модуль document 21.01.2019
4449 інше Інший модуль document 13.09.2020
4634 інше Інший модуль document 13.11.2020
4787 інше Інший модуль document 17.11.2020
5335 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
29809 Studying English - Having Fun!

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
287 Інститут філології Критичне читання (3 курс, ФАб) (5 семестр) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 05.01.2017
569 Інститут філології Практична педагогіка й методика навчання англійської мови: Практична педагогіка (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 2 5 не враховується 29.12.2017
574 Інститут філології Шкільна практика БЕЗВІДРИВНА (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 2 5 не враховується 29.12.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
432 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,90 29.12.2016
1077 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,68 12.01.2017
1929 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,20 26.12.2018
2679 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,39 28.12.2019
3669 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,90 28.12.2020
4787 Кафедра англійської мови та комунікації 4,37 28.12.2021
5819 Кафедра англійської мови та комунікації 4,73 30.12.2022
6691 Кафедра англійської мови та комунікації 4,69 30.12.2023