Додаткові відомості

Освіта
2016 р. – Київський університет ім. Бориса Грінченка, напрямок підготовки «Філологія» (мова і література англійська)». Спеціальність «Викладач англійської, французької мови та зарубіжної літератури», диплом магістра філології.
2014 р. – Київський університет імені Бориса Грінченка, напрямок підготовки «Філологія (мова і література англійська)». Спеціальність «Вчитель англійської, французької мови та зарубіжної літератури», диплом бакалавра філології.

Перелік місць роботи
ТОВ "Колегіум Олімп" вчитель іноземних мов та зарубіжної літератури, 2013-2015.
Теми дисертацій (захищених)

Лінгвокогнітивні та соціолінгвальні параметри лексико-семантичного поля «простір» (на матеріалі англійської, російської, української та французької мов)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 9 2 0 2024.05.13 10:44:26 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 9 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
36 Факультет романо-германської філології Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 45.2 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Anastasiia_Kopytina

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10158 VII International Scientific and Practical Conference «AN INTEGRATED APPROACH TO SCIENCE MODERNIZATION: METHODS, MODELS AND MULTIDISCIPLINARITY» REPRÉSENTATIONVERBALEDELACATEGORIEDEL'ESPACEENFRANÇAIS ETITALIEN Вінниця, Відень document
9705 VII Міжнародна науково-практична конференція «CURRENT ISSUES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH» «Лексико-семантична група «Ukraine» y франкомовному онлайн-порталі JeuneAfrique» Орлеан, Франція document
8972 Theoretical and applied linguistics The concept of Ukraine in French-speaking African news discourse Kyiv, BGKU document.pdf
6497 I International Scientific and Theoretical Conference. Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique Семантичні інновації у концептуальному полі "ESPACE" Paris document.pdf
6318 «РОЗВИТОК ФІЛОЛОГІЇ ТА ЛІНГВІСТИКИ НА СУЧАСНОМУ ІСТОРИЧНОМУ ЕТАПІ» SOCIO-CULTURAL FACTORS OF CONCEPTUAL FIELD CHANGES (ON THE EXAMPLE OF THE CONCEPTUAL FIELD SPACE) . м.Одеса document.pdf
5633 V Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ТА МОВОЗНАВСТВА» Змішаний ассоціативний експеримент: концептуальне поле "Е-ПРОСТІР" в українській мові Київський університет імені Бориса Грінченка document
6135 Features of Higher Education Systems in Italy and Ukraine E- environment of University: how does education affect language Universita di Foggia document
3663 IІІ Всеукраїнська наково-практична конференція "Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства" Використання асоціативного експерименту у дослідженні концептуального поля "Е-ПРОСТІР" Київський університет імені Бориса Грінченка document
3308 МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПЕРШИЙ КРОК У НАУЦІ» Conceptua field "space": from cosmic space to electronic Київський університет імені Бориса Грінченка document
3358 II International scientific and practical conference "Scinetific and practical priorities- 2018: theoretical and practical value" “SPACE” AS AN INTERCULTURAL LINGUISTIC UNIT: COMMON AND DISTINCT FEATURES Wyzsza Szkola Biznesu National-Louis Iniversity", Nowy Sacz, Poland document
2471 ІІ Всеукраїнська наково-практична конференція "Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства" Вплив мережі Інтернет на лексико-семантичне поле "простір" Київський університет імені Бориса Грінченка document
1760 International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences experince of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" Lexical-semantic field "space" in modern political discourse Люблін,Польща document
1275 "Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства" Лінгвокогнітивний та соціолінгвальний параметри лексико-семантичного поля "простір" Київський університет імені Бориса Грінченка document
1234 «Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення» МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ПРОСТІР» В АНГЛОМОВНОМУ ТА ФРАНКОМОВНОМУ ТЕЛЕДИСКРУСІ Одеса document.pdf
1235 «Мова та література у полікультурному просторі» Вербалізація концепту «Простір» на прикладі англомовного та франкомовного газетного дискурсів Львів document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
37823 Associative conceptual constant of subconcepts E-space and Cyberspace
34607 Семантичні інновації у концептуальному полі «Espace»
31862 Семантичні інновації англомовного та україномовного електронного дискурсів
28725 Пізнання, мова та соціум у концептуальному полі «простір»
24259 Електронний простір у системі концептуального поля «Простір»

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
31862 Семантичні інновації англомовного та україномовного електронного дискурсів
28725 Пізнання, мова та соціум у концептуальному полі «простір»
23310 Актуалізація лексико-семантичного поля "простір" в інтернет-дискурсі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
24259 Електронний простір у системі концептуального поля «Простір»
23441 “SPACE” as an intercultural linguistic unit: common and distinct features
19511 Лексико-семантичне поле "простір" у сучасному політичному дискурсі
19465 Вербалізація концепту "ПРОСТІР" на прикладі англомовного та франкомовного газетнго дискурсу
19498 Конструювання просторово-часового континууму у романі Дж. Орвелла

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (4)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
156 Університет Фоджа (Італія) Еразмус+ КА107 20.05.2019-14.05.2020

Giulio Esposito
Head of Erasmus Office
Erasmus Institutional Coordinator
International Relations Department

email: giulio.esposito@unifg.it

Учасник проекту document
324 TAL TECH, Estonia Підвищення кваліфікації 17-19.01.2022

Ingrid Papel

Vice Dean of Master's studies, School of IT

Учасник програми Anastasiia Kopytina.pdf
417 Таллінський технолгічний університет Міжнародне стажування 20-22.09.2022

Ingrid Pappel, Vice-Dean of Master's Studies,

Department of Software Scince

Учасник програми Certificate_study visit_Kopytina.pdf
494 Університет Палермо, Італія Міжнародне стажування Еразмус+ 05-11.05.2023 Oleg Rumyantsev Учасник програми kopytina_final certificate.pdf

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
799 MILAGRO Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2023

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
95

Махачашвілі Русудан
Кирилевна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри
романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

"Лінгвокогнітивні та соціолінгвальні параметри лексико-семантичного поля "простір" (на матеріалі англійської, російської, української та французької мов)" / спеціальність 035 Філологія Київський університет імені Бориса Грінченка, денна форма навчання, 2016-2021 н.р Київський університет імені Бориса Грінченка document 2022

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
835 Лідерський модуль - document 16.11.2016
1887 Інше - document 14.12.2017
2965 Модуль з ІКТ Інший модуль document 27.02.2019
4255 інше Інший модуль document 20.05.2020
4256 інше Інший модуль document 27.05.2020
4257 інше Інший модуль document 24.09.2020
4703 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020
6592 інше Інший модуль document 08.08.2022
6593 інше Інший модуль document 22.08.2022
7161 інше Інший модуль document 06.12.2022
7342 Дослідницький (базовий) Інший модуль document 22.12.2022
7647 Лідерський модуль Інший модуль document 12.04.2023
7668 Дидактичний модуль Інший модуль document 09.03.2023
9258 Медіаосвіта: європейські практики Дидактичний модуль document 21.03.2024
9437 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6262 Інститут філології Друга іноземна мова (французька) (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
9245 Інститут філології Друга іноземна мова (французька) (1-2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9835 Інститут філології Друга іноземна мова (французька) (2-4 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12207 Факультет романо-германської філології Сучасні аспекти лінгвістики та мовної комунікації (5 курс, ФІС, ФІТ, ФФ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
398 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,78 29.12.2016
1174 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,58 12.01.2017
2030 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,55 26.12.2018
2670 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,46 28.12.2019
3780 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,48 28.12.2020
4860 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,80 28.12.2021
5922 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,85 30.12.2022
6801 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,96 30.12.2023