Додаткові відомості

Освіта
Національний Університет Фізичного виховання й спорту України. Диплом з відзнакою
Перелік місць роботи
2005 по 2011 - НДІ НУФВСУ лабораторія теорії та методики спортивної підготовки та резервних можливостей спортсменів.
Молодший науковий співробітник
Обов'язки: Визначення складу тіла методами: антропометрії, каліперометрії, біоелектричного імпедансу на вагах-аналізаторі складу тіла Tanita ВР-418МА. Визначення щільності кісткової тканини на приладі Omnisens 7000. Визначення показників зовнішнього дихання, за допомогою газоаналітичного комплексу «Oxycon Pro» «Jager». Розробка та корекція раціонів харчування для спортсменів високого класу. Визначення сили різних груп м’язів та відхилень у їх розвитку на приладі Back-Chek Доктор Вольф. Участь у підготовці висновку за результатами комплексного медико-біологічного обстеження, консультації по оптимізації тренувального процесу й відновлення, корекції раціону харчування. Участь у підготовці збірних команд України до ігор Олімпіад в Пекіні та Лондоні. Проведення лекцій на курсах підвищення кваліфікації для інструкторів тренажерного залу, тренерів-викладачів оздоровчого фітнесу, тренерів з видів спорту оздоровчої спрямованості.
Теми дисертацій (захищених)
Адаптаційні реакції на фізичні навантаження в процесі спортивної підготовки кваліфікованих спортсменів в залежності від будови тіла
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 9 2 0 -1 2023.12.09 10:02:01 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 5 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
456 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 0 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Sergei_Pitenko

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7234 1 Всеукр. науково-практична конференція з міжнародною участю «Біомеханіка спорту, оздоровчої рухової активності, фізичної терапії та ерготерапії: актуальні проблеми, інноваційні проєкти та тренди» Характеристика показників фізичного стану офісних співробітників Київ:Національний університет фізичного виховання і спорту України document
7235 «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики» : зб. тез доп. ІІІ Міжн. наук.-практ. онлайн-конф. Значимість корпоративних програм підтримки здорового способу життя серед офісних співробітників Київ. ун-т імені Бориса Грінченка document
3162 Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики ЗНАЧУЩІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Київ. ун-т імені Бориса Грінченка document
626 Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму Залежність показників складу тіла, соматотипів та щільності кісткової тканини у висококваліфікованих спортсменів. Запоріжжя, КПУ document
624 ІІІ Міжнарона науково-практична конференція. Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації Особливості визначення складу тіла спортсменів методами, що основані на денситометрії Дніпропетровськ document
625 ІV Міжнародна наукова конференція студентів «Студент, наука і спорт у третьому тисячоліттіІ Побудова тренувальних програм на початковому етапі занять атлетизмом з урахуванням будови тіла спортсменів Київ document

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
36554 Особливості корекції фігури жінок першого зрілого віку засобами шейпінгу з урахуванням типу статури
37487 Особливості використання програми, спрямованої на підтримку здорового способу життя серед офісних співробітників
23469 Аналіз тренувальних прграм, розроблених з урахуванням будови тіла спортсменів
1750 Особенности питания женщин, занимающихся фитнесом с учетом состава тела
4157 Особливості визначення складу тіла методами, заснованими на денситометрії
4156 Урахування особливостей будови тіла для формування довгострокових адаптації на фізичне навантаження в процесі спортивної діяльності.

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (15)

ID Назва Рік
45372 Особливості застосування функціонального тренінгу для розвитку фізичних якостей у юнаків та дівчат 15 - 30 років, які займаються функціональним тренінгом в оздоровчому фітнесі
42362 Особливості викладання дитячого фітнесу в школі в сучасних умовах
44951 Значимість корпоративних програм підтримки здорового способу життя серед офісних співробітників
41700 Особливості застосування функціональних петель для підвищення працездатності м’язів–стабілізаторів кору в оздоровчому фітнесі
23917 Значущість дослідження стану фізичного розвитку та функціональних можливостей організму студеннтської молоді
23468 Індивідуалізація в харчовій корекції остеопорозу
4620 Морфологічні особливості спортсменів високої кваліфікації з різною будовою тіла
23470 Морфологічні особливості спортсменів високої кваліфікації з різною будовою тіла
1498 Оценка функционального состояния системы внешнего дыхания спортсменок, специализирующихся в легкой атлетике
1499 Зависимость показателей состава тела, соматотипов и плотности кости у высококвалифицированных спортсменов
4158 Особенности состава тела спортсменов с различными соматотипом в зависимости от индекса массы тела
36006 Особенности питания женщин, занимающихся фитнесом, с учетом состава тела
1751 Особливості харчування кваліфікованих спортсменок в художній гімнастиці
6665 Побудова програм тренувальних занять в бодібілдингу залежно від будови тіла спортсменів.
6659 Залежність тренувальної роботи у бодібілдингу від будови тіла спортсменів

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
306 Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті Повноцінне дослідження 04.2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
874 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_06_16_new.pdf 30.06.2016
1196 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1559 Фаховий модуль (стажування) - document 03.05.2017
1584 Інше - document 01.03.2017
2690 Інше Інший модуль document 15.06.2018
3549 Лідерський Інший модуль document 13.11.2019
3809 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
4511 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_282_26.05.2020.pdf 26.05.2020

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
83 Метрологічний контроль у фізичному вихованні Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
211 Основи здорового харчування (4 курс, ФВ) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2015 317 08.07.2015
265 Харчування та ергогенні засоби в фізичній культурі та спорті (5 курс, ФВ) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Денна 2016 347 30.06.2016
626 Кінезіологія (біомеханіка з елементами динамічної анатомії) (2 курс, ФВ, заочна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Заочна 2019 882 21.12.2019 21/22 н.р.; 20/21 н.р.
758 Прикладні технології (5 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Денна 2020 282 26.05.2020 21/22 н.р.

Використання ЕНК (32)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
66 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Атлетизм та методика навчання (6 курс, ФВ) Магістр Денна 2 не враховується не враховується 25.11.2016
69 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Біомеханіка (3 курс, ФВ) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 25.11.2016
125 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Метрологічний контроль у фізичному вихованні Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 25.11.2016
131 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Науково-педагогічні дослідження у фізичній культурі та спорті (6 курс, ФВ) Магістр Денна 4 не враховується не враховується 25.11.2016
160 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи раціонального харчування (3 курс, ЗЛ) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 25.11.2016
241 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Сучасні інформаційні технології в галузі охорони здоров'я (1 курс) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 26.11.2016
243 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у фізичній культурі та спорті (5 курс, ФВ) Магістр Денна 5 не враховується не враховується 26.11.2016
280 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Харчування та ергогенні засоби в фізичній культурі та спорті (5 курс, ФВ) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 26.11.2016
323 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Біомеханіка (1 курс, ФВб, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 30.12.2016
621 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Біомеханіка (3 курс, ФВ) Бакалавр Денна 4 4 не враховується 29.12.2017
622 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Метрологічний контроль у фізичному вихованні Бакалавр Денна 3 4 не враховується 29.12.2017
623 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Метрологічний контроль у фізичному вихованні (4 курс, ФВ, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 5 не враховується 29.12.2017
624 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нові технології у фізичному вихованні (3 курс, ФВ) Бакалавр Денна 4 4 не враховується 29.12.2017
625 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи раціонального харчування (3 курс, ЗЛ) Бакалавр Денна 2 4 не враховується 29.12.2017
626 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Харчування та ергогенні засоби в фізичній культурі та спорті (5 курс, ФВ) Магістр Денна 3 4 не враховується 29.12.2017
627 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Біомеханіка (4 курс, ЗЛ, денна) Бакалавр Денна 2 5 не враховується 29.12.2017
628 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кінезіологія (біомеханіка з елементами динамічної анатомії) (2 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 3 4 не враховується 29.12.2017
629 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Спортивна морфологія (3 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
3801 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи здорового харчування (4 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується 25 28.12.2018
3954 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Спортивна морфологія (3 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 28.12.2018
5209 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кінезіологія (біомеханіка з елементами динамічної анатомії) (2 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 27.12.2019
5210 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кінезіологія (біомеханіка з елементами динамічної анатомії) (2 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується 10 27.12.2019
5759 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Сучасні технології у фізичному вихованні та спорті (3 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 27.12.2019
6114 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Біомеханіка та клінічна кінезіологія (2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6499 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кінезіологія (біомеханіка з елементами динамічної анатомії) (2 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
6500 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кінезіологія (біомеханіка з елементами динамічної анатомії) (3 курс, ТД, ФіР, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7164 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Сучасні технології у фізичному вихованні та спорті (Основи здорового харчування (3 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
8203 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології (5 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 7 не враховується 10 10.12.2020
8553 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нові технології у фізичному вихованні та спорті (3 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 2 не враховується 31.12.2020
9861 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кінезіологія (біомеханіка з елементами динамічної анатомії) (3 курс, ТД, ФіР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
10866 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Спортивна метрологія та методи наукових досліджень (1-2 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
12061 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кінезіологія (біомеханіка з елементами динамічної анатомії) (2 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
571 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 3,86 30.12.2016
1353 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,84 12.01.2017
2181 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,38 27.12.2018
3065 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,55 28.12.2019
3970 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,61 28.12.2020
4560 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,70 28.12.2021
5417 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,65 30.12.2022