Додаткові відомості

Освіта
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
"Партійна символіка у виборчому процесі України"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 16 2 0 2024.07.08 11:10:04 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 6 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
768 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин 2.4 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Myroslava-Lisovska

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6386 Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права Брендинг безпечного відпочинку та криза міжнародного туризму в умовах пандемії COVID-19 (на прикладі Грузії) м. Київ document.pdf
6385 Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку Корпоративна культура Київського університету імені Бориса Грінченка як бренд університету (на прикладі освітньої програми \ м. Київ document.pdf
1476 Європейська інтеграція: історичний досвід та політичні перспективи Транскордонне співробітництво як механізм реалізації політики Східного партнерства Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
47793 Формування туристичного бренду Республіки Північна Македонія. Операції з підтримання миру на території Колишньої Югославської Республіки Македонія та процес трансформації політичної системи в державі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
47826 Позиції країн Вишеградської групи щодо російсько-української війни: публічний вимір

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
47826 Позиції країн Вишеградської групи щодо російсько-української війни: публічний вимір
38470 Політика туристичного брендингу країн Закавказзя

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
47794 Вплив російсько-української війни на розвиток міжнародного туризму
47795 Проблематика міграційних обмежень в період пандемії в комунікаційній діяльності дипломатичних представництв (на прикладі Турецької республіки)
40051 Державна політика Китаю щодо охорони навколишнього середовища: історія формування і розвитку
40052 Зовнішня політика Великобританії в нових реаліях
34898 Брендинг безпечного відпочинку та криза міжнародного туризму в умовах пандемії COVID-19 (на прикладі Грузії)
34900 Корпоративна культура Київського університету імені Бориса Грінченка як бренд університету (на прикладі освітньої програми «Регіональні студії»)
19760 Захист прав трудових мігрантів: європейський досвід

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
183 Університет суспільних наук (м.Лодзь, Польща) Наукове стажування березень-серпень 2020 р.

Микола Смолинський

ceasc_acad@googlegroups.com

Учасник програми Scannable Document on 13 Oct 2020, 12_42_38.pdf

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
265 Стратегічна гра «Моделювання вирішення конфліктів в міжнародних відносинах» Фонд Конрада Аденауера Індивідуальний - 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1425 Лідерський модуль - document 27.02.2017
1649 Фаховий модуль (стажування) - document 25.02.2016
1702 Інше - document 01.03.2017
2004 Дослідницький модуль - document 20.12.2017
3089 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
3257 ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019
3693 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3999 Дидактичний модуль Інший модуль document 05.02.2020
4209 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 31.08.2020
4714 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020
5924 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 03.12.2021
6042 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
8163 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023
8696 Дослідницький модуль Інший модуль наказ 782-23-Дослмод.pdf 04.12.2023

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
8 Дипломат Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 27.10.2016
82 Дипломат упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 15 Не зазначено 23.05.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
520 Країнознавство: Основи міжнародного туризму (2 курс, МВРС, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2019 446 27.06.2019
637 Країнознавство: Практикум країнознавчих досліджень (2 курс, МВРС, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019
1125 Основи дипломатії (2 курс, МП, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1502 Країнознавство та історія дипломатії країн Америки (4 курс, МЖур, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023
1571 Країнознавство та історія європейської дипломатії (4 курс, МЖ, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2023 699 02.11.2023

Використання ЕНК (15)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6531 Факультет права та міжнародних відносин Країнознавство: Основи міжнародного туризму (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
6532 Факультет права та міжнародних відносин Країнознавство: Практикум країнознавчих досліджень (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
6677 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародна інформація: Теорія та практика комунікацій (2 курс, СК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6759 Факультет права та міжнародних відносин Основи дипломатії (2 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7274 Факультет права та міжнародних відносин Університетські студії (1 курс, РС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7430 Факультет права та міжнародних відносин Країнознавство: Країнознавство (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8967 Факультет права та міжнародних відносин Основи дипломатії (2 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
9928 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародна інформація (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10545 Факультет права та міжнародних відносин Країнознавство (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11210 Факультет права та міжнародних відносин Університетські студії (1 курс, РС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12365 Факультет права та міжнародних відносин Основи дипломатії (2 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 31.12.2022
12542 Факультет журналістики Тренінг з професійної комунікації (1 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2022
13177 Факультет права та міжнародних відносин Основи дипломатії (2 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13472 Факультет журналістики Країнознавство та історія європейської дипломатії (4 курс, МЖ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023
13485 Факультет журналістики Країнознавство та історія дипломатії країн Америки (4 курс, МЖ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
512 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,06 30.12.2016
1231 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,78 12.01.2017
2075 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,22 26.12.2018
3014 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,28 28.12.2019
3845 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,70 28.12.2020
5029 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,35 28.12.2021
5629 Кафедра міжнародних відносин 4,71 30.12.2022
6508 Кафедра міжнародних відносин 4,83 30.12.2023

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
123 виставка мистецьких робіт студентів та школярів м. Києва до Дня дипломатичного працівника України Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Київський університет імені Бориса Грінченка document 22.12.2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
110 Пигуль Крістіна Сергіївна IV Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії I 2019