Додаткові відомості

Освіта
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
"Партійна символіка у виборчому процесі України"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
7 2 0 2022.12.01 19:47:11 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6386 Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права Брендинг безпечного відпочинку та криза міжнародного туризму в умовах пандемії COVID-19 (на прикладі Грузії) м. Київ document.pdf
6385 Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку Корпоративна культура Київського університету імені Бориса Грінченка як бренд університету (на прикладі освітньої програми \ м. Київ document.pdf
1476 Європейська інтеграція: історичний досвід та політичні перспективи Транскордонне співробітництво як механізм реалізації політики Східного партнерства Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя document.pdf

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
38470 Tourism branding policy of the Caucasus countries

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
40051 China’s state policy on environmental protection: history of making and development
40052 UK foreign policy in new realities
34898 Safe holiday branding and crisis of international tourism in the pandemic COVID-19 (on the example of Georgia)
34900 Корпоративна культура Київського університету імені Бориса Грінченка як бренд університету (на прикладі освітньої програми «Регіональні студії»)
19760 Захист прав трудових мігрантів: європейський досвід

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
364 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 0.3 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Myroslava_Lisovska
768 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин 0.3 0 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
183 Університет суспільних наук (м.Лодзь, Польща) Наукове стажування березень-серпень 2020 р.

Микола Смолинський

ceasc_acad@googlegroups.com

Учасник програми Scannable Document on 13 Oct 2020, 12_42_38.pdf

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
265 Стратегічна гра «Моделювання вирішення конфліктів в міжнародних відносинах» Фонд Конрада Аденауера Індивідуальний - 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1425 Лідерський модуль - document 27.02.2017
1649 Фаховий модуль (стажування) - document 25.02.2016
1702 Інше - document 01.03.2017
2004 Дослідницький модуль - document 20.12.2017
3089 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
3257 ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019
3693 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3999 Дидактичний модуль Інший модуль document 05.02.2020
4209 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 31.08.2020
4714 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020
5924 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 03.12.2021
6042 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
8 Дипломат Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 27.10.2016
82 Дипломат упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 15 Не зазначено 23.05.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
520 Країнознавство: Основи міжнародного туризму (2 курс, МВРС, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2019 446 27.06.2019
637 Країнознавство: Практикум країнознавчих досліджень (2 курс, МВРС, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019
1125 Основи дипломатії (2 курс, МП, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6531 Факультет права та міжнародних відносин Країнознавство: Основи міжнародного туризму (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
6532 Факультет права та міжнародних відносин Країнознавство: Практикум країнознавчих досліджень (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6677 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародна інформація: Теорія та практика комунікацій (2 курс, СК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6759 Факультет права та міжнародних відносин Основи дипломатії (2 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7274 Факультет права та міжнародних відносин Університетські студії (1 курс, РС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7430 Факультет права та міжнародних відносин Країнознавство: Країнознавство (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8967 Факультет права та міжнародних відносин Основи дипломатії (2 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 10 30.11.2021
9928 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародна інформація (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10545 Факультет права та міжнародних відносин Країнознавство (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11210 Факультет права та міжнародних відносин Університетські студії (1 курс, РС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
512 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,06 30.12.2016
1231 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,78 12.01.2017
2075 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,22 26.12.2018
3014 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,28 28.12.2019
3845 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,70 28.12.2020
5029 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,35 28.12.2021

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
526 РСб-1-17-4.0д I 5 5 2017 - 2018

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
123 виставка мистецьких робіт студентів та школярів м. Києва до Дня дипломатичного працівника України Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Київський університет імені Бориса Грінченка document 22.12.2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
110 Пигуль Крістіна Сергіївна IV Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії I 2019