Додаткові відомості

Освіта

Донецький національний технічний університет
Автомобільно-дорожній інститут, 2002

Горлівський
державний педагогічний інститут іноземних мов, 2004

Українська академія зовнішньої торгівлі, 2004

Національна академія державного управління при
Президентові України, 2014
   

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

"Інституційна система Європейського Союзу: становлення та розвиток в умовах розширення"

Громадська активність
Голова профбюро Факультету права та міжнародних відносин
Членкіня "Української Асоціації Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції" (APREI)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі показників за рейтингом прозорості від 04.01.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
8 2 0 - 2022.12.04 18:05:04 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6427 Всеукраїнської наукової онлайн-конференції за міжнародною участю "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА" Стан виконання Річної національної програми під егідою комісії Україна-НАТО на 2020 р. м.Київ document.pdf
6425 XI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "СУЧАСНИЙ РУХ НАУКИ" СТРАТЕГІЯ ЄС У СФЕРІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК СКЛАДОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ м.Дніпро document.pdf
2945 Нові виміри та реалії євроатлантичної інтеграції України Організатор Київський університет імені Бориса Гріненка document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
39141 Strategies for artificial intelligence in the european union (in the case of the Visegrad group)

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
39141 Strategies for artificial intelligence in the european union (in the case of the Visegrad group)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
34677 Information and cyber security of Ukraine in the context of Euro-Atlantic integration
34698 Information operations against Ukraine in the conditions of russian agression
34701 The state of realization of Annual National Programme under the auspices of the NATO-Ukraine Commission for 2020
34702 EU strategy in the field of artificial intelligence as a component of European information policy

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
365 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин 0 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Pistrakevych

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
223 Центри досконалості Жана Моне «Центр європейської інформації та інтеграції» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
264 Стратегічна гра «Моделювання вирішення конфліктів в міжнародних відносинах» Фонд Конрада Аденауера Індивідуальний - 2019
269 Можливі сценарії трансформації архітектури європейської безпеки Фонд Конрада Аденауера Індивідуальний - 2019
484 The EU information and communication policy Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1683 Лідерський модуль - document 12.10.2017
1722 Модуль з ІКТ - наказ № 728 сертифікати листопад 2017.pdf 07.11.2017
2003 Дослідницький модуль - document 20.12.2017
2031 Інше Інший модуль document 28.05.2017
2102 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 19.03.2018
3038 Інше Інший модуль document 20.04.2019
3225 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
4508 Модуль ІКТ Інший модуль document 20.11.2020
4536 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1103 Школа євроатлантичної солідарності Школа м. Львів 10.11.2017 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
482 Проблеми інформаційної безпеки в сучасному світі (5 курс, МІСКРС, денна) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2019 397 03.06.2019
586 Інформаційні війни (6 курс, МІСКРС, денна) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2019 768 11.11.2019 21/22 н.р.
778 Європейська інформаційна політика (5 курс, МІСКРС, денна) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2020 464 01.09.2020

Використання ЕНК (12)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5164 Факультет права та міжнародних відносин Інформаційні війни (6 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 10 27.12.2019
5559 Факультет права та міжнародних відносин Проблеми інформаційної безпеки в сучасному світі (5 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 10 27.12.2019
6295 Факультет права та міжнародних відносин Європейська інформаційна політика (5 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 9 не враховується 4 10 10.12.2020
6296 Факультет права та міжнародних відносин Європейські студії (2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6452 Факультет права та міжнародних відносин Інформаційні війни (6 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6964 Факультет права та міжнародних відносин Проблеми інформаційної безпеки в сучасному світі (5 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 9 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7142 Факультет права та міжнародних відносин Сучасні актори міжнародних відносин (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7143 Факультет права та міжнародних відносин Сучасні актори міжнародних відносин (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
9201 Факультет права та міжнародних відносин Інформаційні війни (6 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 3 30.11.2021
9711 Факультет права та міжнародних відносин Європейські студії (2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9712 Факультет права та міжнародних відносин Європейська інформаційна політика (5 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10561 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини в постбіполярному світі (3 курс, МВСК, МВРС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1609 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,16 31.12.2017
2180 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,24 27.12.2018
3058 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,68 28.12.2019
3969 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,59 28.12.2020
4555 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,58 28.12.2021

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
607 МВм-1-16-2.0д VI 5 5 2017- 2018 н. р.

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
217 Гаценко Анастасія Артурівна V Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії I 2022