Додаткові відомості

Освіта
не встановлено
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 0 0 0 2023.03.14 15:26:53 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 0 0 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
662 Факультет романо-германської філології Кафедра лінгвістики та перекладу 0 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Mykola-Koromysel

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7829 XIV TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF PRACTICE AND SCIENCE Psychological content of patriotism in modern society of Ukraine and the world Oslo, Norway document
7828 PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND PRACTICE EMOTIONAL INTELLIGENCE OF TEENAGERS AS A PREREQUISITE FOR THEIR PROFESSIONAL DETERMINATION Prague, Czech Republic document.pdf
3875 Актуальні проблеми сучасного перекладознавства Особливостi перекладу нiмецької науково-технічної літератури Черкаси, Україна. document.pdf
3874 INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE CURRENT TRENDS OF THE INTERCULTURAL COMMUNICATION Concept of language and social norm in German language. Axiological and emotional aspects Warsaw, Poland document.pdf

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
40711 Development of written expression in children with autism spectrum disorders
40710 Psychological content of patriotism in modern society of Ukraine and the world
40016 Emotional intelligence of teenagers as a prerequisite for their professional determination
26200 Concept of language and social norm in German language. Axiological and emotional aspects. International academic conference "Current trends of Intercultural Communication. 22.12.2017, Warsaw, Poland.
21622 Особливості перекладу IKAO та IATA// Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей XIV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ, 4-6 квітня 2017).—Ч 1.— К.: Університет "Україна" 2017.-с. 319-320

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
476 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 24.04-01.05.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2410 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2411 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2412 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
3184 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.06.2019
6086 інше Інший модуль document 17.12.2021
8954 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.12.2023

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6419 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7958 Факультет права та міжнародних відносин Теорія і практика перекладу (англійська мова) (5 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
9086 Факультет права та міжнародних відносин Теорія і практика перекладу (англійська мова) (5 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9162 Факультет права та міжнародних відносин Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ВСР, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9736 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11465 Факультет права та міжнародних відносин Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ЛОГ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
488 Кафедра іноземних мов 3,81 30.12.2016
1179 Кафедра іноземних мов 4,42 12.01.2017
2035 Кафедра іноземних мов 4,26 26.12.2018
2692 Кафедра іноземних мов 4,33 28.12.2019
3785 Кафедра іноземних мов 4,55 28.12.2020
4885 Кафедра іноземних мов 4,53 28.12.2021
6752 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,72 30.12.2023