Додаткові відомості

Освіта

Чернігівський державний педагогічний інститут ім.Т.Г.Шевченка, 1994 р.


Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

 Соціально-демографічні процеси в містах України
(1920-1930-і рр.)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
10 2 0 2022.11.15 11:32:50 Перейти на сторінку link

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
39876 Соціальна стратифікаціія в містах України 1920-30-х років: історіографія та джерела

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
39892 Unusual nazism: ukrainian national-socialist workers’ party in the post-war donbas

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
34274 Unusual Nazism: Ukrainian National-Socialist Workers’ Party in the post-war Donbas

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
34274 Unusual Nazism: Ukrainian National-Socialist Workers’ Party in the post-war Donbas

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
22461 Підсумки переписів населення 1920-1930-х років як джерело з історії Голодомору

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
116 Unusual nazism: ukrainian national-socialist workers’ party in the post-war donbas https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39892/ 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2183 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.05.2018

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
9482 Історико-філософський факультет Середньовічна історія Західної цивілізації (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9998 Історико-філософський факультет Нова і новітня історія країн Сходу (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
525 Кафедра всесвітньої історії 4,58 30.12.2016
1060 Кафедра всесвітньої історії 4,54 12.01.2017
1910 Кафедра всесвітньої історії 4,19 26.12.2018
2606 Кафедра всесвітньої історії 4,26 28.12.2019
3649 Кафедра всесвітньої історії 4,09 28.12.2020
4720 Кафедра всесвітньої історії 4,45 28.12.2021

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
313 ІСб-2-17-4.0д I 5 5 2017-2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
47 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017