Додаткові відомості

Освіта

Донецький державний університет, 1989р., спеціальність "Англійська мова та література", кваліфікація - філолог, викладач англійської мови та літератури

 ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України (аспірантура), 2009р. - спеціальність 13.00.06 - Теорія та методика управління освітою
Перелік місць роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка ( з 10.2016р.) -  Інститут філології, доцент кафедри англійської філології та перекладу

ВНЗ "Інститут реклами" (м. Київ) - (03.2003р. - 10. 2016р.), посади - завідувач кафедри рекламної лінгвістики, декан об'єднаних факультетів, доцент кафедри рекламного та виставкового бізнесу, заступник декана з виховної роботи

Компанія "Ліга - ІНТЕЛ" Лінгвістичний центр (м. Київ) - (10. 2002р. - 03.2003р.),  викладач іноземних мов

Донбаський гірничо-металургійний інститут ( тепер - Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ Луганської обл.) - (09.2000р. - 08.2002р.), викладач кафедри іноземної філології

Хімічне об'єднання ім. Г. І. Петровського (м. Петровське Луганської обл.) - (08.1992р. - 08. 2000р.), інженер з зовнішньо-економічної діяльності ІІ кат. - перекладач бюро маркетингу, реклами і митних процедур

ЗОШ (м. Алчевськ Луганської обл.) - (09.1989р. - 08.1992р.),  вчитель англійської мови

Теми дисертацій (захищених)
Управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій
Громадська активність
2005 - 2012р.р. - голова профспілкової організації ВНЗ, член Київської профспілкової організації "Єднання"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 0 0 0 2023.03.14 15:32:19 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 0 0 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
937 Факультет романо-германської філології Кафедра лінгвістики та перекладу 1 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Merkulova

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9851 XXV Міжнародна науково-практична конференція «Викладання мов у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки» THE IMPORTANCE OF DESIGNING EXERCISE SETS WITH VIDEOS FOR CONSECUTIVE INTERPRETING TRAINING ONLINE м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
30036 Managing pedagogic orientation in secondary education

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
32975 Studies of innovative pedagogical activity of a teacher (article in collective monograph "Modern Approaches to Knowledge Management Development")

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
44822 «Four – “I”» model: levels of interest development in teaching profession
32403 Providing educational services in secondary school: an excursion to the development of socio-cultural civilization

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
44822 «Four – “I”» model: levels of interest development in teaching profession
29952 Model "Interrelations between the Participants of the Process of Pedagogical Orientation on the Base of Modern Communication Technologies"
19671 The role of educational exhibitions in the process of pedagogical orientation senior pupils of secondary schools in terms of modern informative society
18799 Інновації в управлінні педагогічною орієнтацією старшокласників

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
32403 Providing educational services in secondary school: an excursion to the development of socio-cultural civilization
30052 Problems of managing the process of pedagogical orientation of senior pupils in secondary school schools with the use ICT as open social- pedagogical system

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (1)

ID Назва Рік
43541 Стратегії передачі інтертекстуальності наукового дослідження К. Леброна "Making of Black Lives Matter" українською мовою

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
285 Visual Aesthetics of the Digital Media https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44736/ 2022

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
437 «Four – “I”» model: levels of interest development in teaching profession фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44822/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
135 Collegium Civitas (Польща) Наукове стажування 20.06.-11.07.2019

Доктор Катаржина Манієвська

Проректор з міжнародних відносин Collegium Civitas

Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
787 Training for Trainers DG SCIC EU Commission Коллективний document 2023

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
50 Факультет романо-германської філології Кафедра лінгвістики та перекладу Аналітик-дослідник 09.08.2022

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3074 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
3134 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 15.05.2019
3279 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Сканировать1-конвертирован.pdf 11.07.2019
6649 інше Інший модуль document 08.08.2022
7025 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 25.03.2022
7115 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Certificate_Svitlana Merkulova.pdf 18.11.2022
8878 Дослідницький модуль Інший модуль Світлана Меркулова.pdf 21.12.2023

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
47206 Як написати перекладознавчу роботу. Методичні вказівки з написання курсових та дипломних робіт. Для студентів та магістрантів освітньо-професійної програми “Переклад”

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
105 Інститут філології Критичне читання (3 курс, ФАб) (5 семестр) Бакалавр Денна 4 не враховується не враховується 25.11.2016
467 Інститут філології Переклад стандартизованої документації (6 курс, ФП, денна) Магістр Денна 2 не враховується не враховується 28.12.2017
565 Інститут філології Критичне й аналітичне читання англійською мовою (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
7114 Інститут філології Стратегії усного й письмового перекладу (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7115 Інститут філології Стратегії усного й письмового перекладу (6 курс, ФП, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
10267 Інститут філології Стратегії усного та письмового перекладу (5-6 курс, ФП, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12050 Інститут філології Стратегії усного та письмового перекладу (5-6 курс, ФП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
438 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,72 29.12.2016
1275 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,61 12.01.2017
2115 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,60 27.12.2018
2587 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,92 28.12.2019
3888 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,90 28.12.2020
5084 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,94 28.12.2021
5885 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,83 30.12.2022
6753 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,75 30.12.2023

Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
33 Надвернюк Марія Ярославівна IV XI Міжвузівський конкурс молодих перекладачів Всеукраїнський рівень document 2020
43 Роговий Віктор Олексійович IV ХІІ Міжвузівський конкурс молодих перекладачів Всеукраїнський рівень - 2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
204 Роговий Віктор Олексійович V Переклад I 2022

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
175 Надвернюк Марія Ярославівна Інститут філології IV Міжвузівський конкурс молодих перекладачів в рамках ІІІ Міжнародного симпозіуму "Соціокультурний дискурс глобалізованого світу: наука, освіта, комунікація" Національний авіаційний університет 2020 Міжнародний II -
445 Даниляк Богдан Олександрович Факультет романо-германської філології IV XIV Міжвузівський конкурс молодих перекладачів Київ 2023 рівень м.Києва I document